Pohledem zastupitele

8. 4. 2020

Není nás tak mnoho z komunálních a krajských politiků, kteří museli řešit následky povodní, výbuchů obytných domů, železničních neštěstí a dalších událostí včetně dopadů do veřejných rozpočtů. Nikdo z nás však nebyl vystaven konfrontaci v boji s nepřítelem, který není vidět, a přesto ohrozil a ohrožuje celou populaci a vynutil si plošná krizová opatření, která zasáhla celou republiku, její ekonomiku i běžný život jejích občanů. Zároveň vyvolal vlnu solidarity, vzájemné pomoci, ale odhalil i řadu nedostatků v připravenosti na takový typ události. Ano, je to pandemie coronaviru. Nechci a nebudu se nyní připojovat k těm, kteří zejména na sociálních sítích, ale i v masmédiích vědí a znají, jak příčiny, proč se tak stalo, co by oni udělali lépe a rychleji a zejména kritizují všechny orgány státu a veřejné správy a jsou i v zajetí ideologického boje jak na domácí, tak i zahraniční frontě. Jsou to povětšinou ti, kteří osobně k řešení jednotlivých problémů nepřispívají. Proto-že to neumějí a v řadě případů jsem rád, že jim k tomu není ani dána možnost. O to více si vážím a cením práce našich zdravotníků, lékařů, sester, lékárníků, laboratorních pracovníků, sociálních pracovníků, profesionálních i dobrovolných hasičů, policistů, strážníků, vojáků, kteří v první linii boje proti tomuto nebezpečí každodenně prokazují svou profesionalitu a nasazení. Nesmíme zapomínat ani na ty, kteří jsou připraveni zajišťovat a zajišťují zásobování a další služby pro obyvatelstvo.  Prodavači, skladníci, řidiči MHD a stovky dobrovolníků z řad studentů a dalších pomáhají dle svých sil a možností překonat krizový stav v našem městě i kraji. Těm všem patří naše poděkování.  Ale nejen poděkování. Musíme jim být nápomocni nejen vlastní aktivitou, ale i disciplínou a kázní při dodržování přijatých opatření ve vztahu k omezení pohybu, dodržování hygienických pravidel a ochrany vlast-něho zdraví.  Jsem přesvědčen, že přestože tento příspěvek píši druhý jarní den, tak bude platit i v dubnu, kdy vychází tento měsíčník.

Autor: 
Josef Babka, předseda klubu KSČM v ZSMO