Prohlášení Evropského oblastního střediska Světové odborové federace o solidaritě s řidiči autobusů z České Lípy, Česká republika.

14. 9. 2016

Jménem Evropského oblastního střediska SOF vyjadřujeme třídní solidaritu a podporu řidičům autobusů v České Lípě, a také všem dělníkům dopravního sektoru v České republice, a podporujeme jejich požadavky na důstojné mzdy. 

Uvalení protidělnických opatření, spolu s útoky na dělnická práva a kolektivní smlouvy, vedlo k ožebračení lidu v Evropě. 

V těchto krutých podmínkách, vycházejících z kapitalistické krize, je odpovědí dělnické třídy třídní boj a vyjádření solidarity.

Opět, vyjadřujeme solidaritu   a podporu Odborovému sdružení Čech, Moravy a Slezska a jeho spravedlivým požadavkům.

Evropské oblastní středisko SOF

22. října 2015

----------------------

SOF v solidaritě s dělníky z TPCA v Kolíně, Česká republika

21. června 2016

Světová odborová federace, zastupující 92 milionů členů ve 126 zemích, předává solidaritu bojujícím dělníkům TPCA  Kolíně v České republice.

Považujeme jejich požadavky (ohledně platů a příplatků) za správné a spravedlivé, vyzýváme je, aby vydrželi ve svém boji v jednotě se všemi dělníky, kteří trpí politikou vlád a buržoazie. Říkáme jim jasně, že nebudeme otroky v 21. století.

Vyzýváme všechna sdružení a příznivce SOF z celého světa, aby vyjádřili solidaritu všemi prostředky. Dělníci světa nejsou v boji sami, máme jeden druhého a půjdeme bok po boku až do konečného vítězství, světa bez vykořisťování člověka člověkem.

----------------------

Solidarita s dělníky továrny TPCA v České republice.

Evropské oblastní středisko Světové odborové federace vyjadřuje třídní solidaritu s dělníky továrny TPCA v České republice v jejich boji za vyšší mzdy.

Kapitál a jeho představitelé zesílili po celé Evropě útoky proti dělníkům a jejich právům; dělnická třída je v každé zemi vystavena surové ofenzívě monopolů a Evropské unie. 

V současných tvrdých podmínkách nebyla otázka podpory a vyjadřování třídní solidarity s každodenními boji, vedenými proti politice vykořisťování a podřízenosti, nikdy tak naléhavá.

Znovu vás ujišťujeme, že stojíme v solidaritě s vašimi každodenními boji, a vyzýváme všechny organizace v Evropě, aby vyjádřily solidaritu.

-------------------------------------

LAB VYJADŘUJE SOLIDARITU A PODPORU DĚLNÍKŮM A ODBOROVÉMU SVAZU TPCA

Baskický odborový svaz LAB, spolu se širokým zastoupením v automobilovém průmyslu v Baskicku, chce ukázat solidaritu a podporu dělníkům a odborovému svazu v TPCA. TPCA je továrna nedaleko města Kolín v České republice, a vyrábí vozy Citroen a Peugeot.

Víme o boji dělníků v TPCA za zlepšení jejich pracovních podmínek i to, že vyhlásili stávkovou pohotovost, a takto chceme ukázat naši třídní solidaritu.

Kapitalisté se snaží rozdělit dělníky ve světě zostřováním konkurence mezi zeměmi. Je to recept k závodu na dno v pracovních podmínkách, aby tak zvýšili své zisky. Je to nové otroctví 21. století. Ale my víme, že váš boj je i naším bojem.

Ať žije dělnická třída!

Bilbao, 20. června 2016

----------------------------------

Bejrút, 22/06/2016.  

Jménem národní federace dělnických a zaměstnaneckých odborů Libanonu - Fenasol, dovolte mi, abych vyjádřil naši solidaritu se stávkovou pohotovostí, vyhlášenou odborovým svazem v TPCA v dělnickém boji za vyšší mzdy.

Libanonské sdělovací prostředky přinesly včera zprávy o tom, co se děje v továrně u města Kolín v České republice, vyrábějící vozy Peugeot a Citroen. Je nepřijatelné, aby mzdy byly v rozporu s životními podmínkami v zemi, je to stejný boj, jaký vedeme v Libanonu. Odbory v TPCA požadují, kromě zvýšení tarifních mezd, zavedení příplatku za směny a podmínky pro nastavení takzvaného 13. platu.

Fenasol vyjadřuje plnou podporu vašim oprávněným požadavkům a stávce.

V solidaritě!!

Předseda Fenasolu

Castro Abdallah.

-------------------------------------------

Vážení kolegové,
Levý blok Rakouské odborové federace podporuje váš boj za vyšší mzdy. Naše solidarita je s odborovým svazem v TPCA i se všemi dělníky. Podpoříme také všechny dělnické akce, včetně stávky. 
Váš boj je i naším bojem! Ať žije mezinárodní solidarita dělníků!

S vřelým pozdravem
Oliver Jonischkeit
Federální tajemník Levého bloku
v Rakouské odborové federaci
A-1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1
 

21. 6. 2016

------------------------------------------

Solidarita s dělníky továrny TPCA v České republice

 

PAME, jež zastupuje třídní odborové hnutí Řecka, vyjadřuje solidaritu a podporu boji dělníků v automobilce TPCA (výrobce PEUGEOT-CITROEN) v České republice a jejich odborům, bojujícím za vyšší mzdy.

Ve vašem boji je třídní odborové hnutí Řecka, PAME, na vaší straně.

Atény, 22. června, 2016