Zpravodaj 6/2020

10. 6. 2020

Soudružky a soudruzi,

 tak nám skončil nouzový stav a nastává dlouhodobý proces návratu k „normálnímu životu“, který ale bude v řadě oblastí jiný, protože COVID svět i naši zemi nepochybně změnil.

_dsc4111.jpgPřipomněli jsme si První máj netradičně bez veřejné akce v Čelákovicích, využili jsme plakátovací plochy a inzerci v místních periodikách. Na desítkách míst jsme uctili památku osvoboditelů, zejména Rudé armády. Chtěl bych upřímně poděkovat Vám všem, kteří na 75. výročí osvobození naší vlasti reagovali, všem, co u památníčku položili kytičku či si doma tuto významnou událost připomněli.  

     Čelíme neuvěřitelnému tlaku na přepisování dějin. Není to překvapením, upozorňovali jsme na to mnohokrát. Upozorňovali jsme na plíživý proces, který se postupně zintenzivňoval, na proces, který má své příčiny. A ty jsme také pojmenovávali. Mohlo kdysi vypadat neuvěřitelně, že by ta tendence dosáhla až současných rozměrů, ale neuvěřitelné se stalo skutkem.

     Čelíme tomu obtížně, těžkopádně. Hřibové, Novotní, Kolářové a další karikatury podporované novodobými „historiky“ mají mediálně navrch. Ale pravda skutečně vítězí. Podlehnout klamu a zdánlivé síle těchto skupin však vítězství pravdy může oddálit. To si dovolit nemůžeme, v sázce není jen historie, ale i budoucnost. V sázce je otázka války a míru.

      I tomuto tématu jsme se věnovali na jednání OV KSČM 5. května. Proběhlo opět pouze elektronicky.

Probrali jsme stav plnění úkolů. Dodány byly listovky Klubu českého pohraničí, které informují o průběhu osvobození našeho okresu. Jsou určeny pro školy, instituce, ale i pro naše členy, můžeme je dodat i elektronicky.

V lokálních zpravodajích se podařilo zajistit inzeráty – texty k osvobození s výzvou k položení kytičky. Ale jen v některých zpravodajích, samozřejmě…

Byly dodány a distribuovány letáky k 1. máji i k osvobození. Také tyto materiály byly vylepeny v souladu s požadavky (třeba v Brandýse n.L.- Staré Boleslavi, v Čelákovicích a v Říčanech).

Rozeslali jsme okresům a vedení strany náš námět řešení aktuální krize – materiál Srp a kladivo na koronavirus, který byl i v dubnovém Zpravodaji.

Informovali jsme okresy a vedení strany o naší podpoře „Olomoucké výzvy“ – tedy, aby strana nenechala padnout Koněva.

     Probírali jsme plnění mediálního plánu. „Okrskáři“ měli úkol získat do 30. 4. od základních organizací některé informace, ale úkol se plní pomalu, ačkoliv jeho význam je i v souvislosti s úkoly k volbám zřejmý.

Opakuji, že okrskáři za pomoci předsedů ZO zjišťují:

  • zda mají někteří členové účet na facebooku či na jiné sociální síti, zda jsou ve skupině obce atd.
  • Zda v jejich obci vychází zpravodaj, možnost psaní či inzerce v něm.
  • Co jsou schopni roznést.
  • Zda mají vývěsní skříňky a kolik.
  • Zda mají plakátovací plochy a kolik.
  • Zda tam je místo koncentrace lidí pro petiční stánek či akci.

Pavel Posolda pak z podkladů udělá výslednou tabulku, která nám ulehčí mediální působení v okrese.

     Na jednání OV jsme upřesňovali konání pietních akcí k osvobození od fašismu a distribuci věnců. Akce již proběhly, včetně krajské na Slivici. Děkuji ještě jednou všem zúčastněným i za fotodokumentaci, kterou jsme předali na mediální oddělení ÚV KSČM. Některé fotografie (bohužel zatím ne ze všech míst) byly využity na sociálních sítích (#anipomnikbezkyticky) a webu KSČM, my je využijeme i na našem okresním webu a dáváme jim prostor v tomto Zpravodaji.

     Seznámili jsme se s jednáním vyšších orgánů. Uskutečnil se jen středočeský VV KV KSČM), ani sjezd ani jednání UV KSČM nebyly.

Mimochodem – pozitivně byly hodnoceny tiskové výstupy KSČM – plakát 10 bodů KSČM na řešení krize, je ke stažení na https://www.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/letak-kscm-lidem-pomuzeme-republice-usetrime.

Vzali jsem na vědomí hospodaření za 1. čtvrtletí i přípravu voleb. Termín focení kandidátů je 13.6. Diskutovalo se o doplnění krajského programu o body reagující na koronavirus a byl schválen zmocněnec pro volby (s. Švarc) a jeho náhradnice (s. Vlčková).

     V různém jsme se zabývali dopisem MěV Brno, který vyzývá k obměně členů UV a VV UV ještě před sjezdem. Jak se termín sjezdu posunul, měli by se prý zapojit již nově zvolení členové těchto orgánů do práce a sjezd by pak volil samozřejmě nové vedení. Většina okresního výboru se s tímto postojem ztotožnila, a tak to budu prezentovat na jednání UV KSČM.

     Zabývali jsme se opět návrhem pořídit roušky pro naše členy a sympatizanty, což bylo odsouhlaseno. Jen budeme aktualizovat informaci, zda to již není „s křížkem po funuse“.

Soudružky a soudruzi, přeji nám do dalších měsíců pevné nervy, hodně zdraví, naše strana všechno spraví!

Zdeněk Štefek, předseda OV KSČM

 

Z jednání OV KSČM 2. června

    Zasedání okresního výboru se konalo 2. června již v řádné podobě, i když v menším, byť usnášeníschopném stavu.

Při kontrole úkolů jsme potvrdili zájem o nákup a využití roušek. Seznámili jsme se s různými nabídkami a bude realizován nákup opakovaně použitelných tří stovek roušek.

     V dalším bodě byla podána informace z vyšších orgánů. Zasedal Krajský výbor i krajský volební štáb. Kromě hospodaření KV za 1. čtvrtletí se tam řešily  volby a krajské akce – Lidice a Blaník, obojí má prostor v tomto Zpravodaji.

     Pozitivně jsme hodnotili naše aktivity k 75. výročí osvobození. Okresní výbor vyslovil poděkování všem členům, kteří aktivně a důstojně ke vzpomínce přispěli. I když všechny naše fotodokumenty nebyly využity na centrálních stránkách strany, ukázali jsme, že umíme. Kladný dopad měla i inzerce v místním tisku. Také tady se ukázalo, že „líná huba – holé neštěstí“.

Nejsložitějším bodem jednání KV byla příprava voleb. Celostátně bude přes Českou poštu distribuována krajská mutace volebních Halo novin. Chtěli jsme znát podmínky reklamace, aby byla jednoduše vymahatelná a mohlo dojít i k opětovnému doručení. Balík novin bude ale i k distribuci fyzické a vyjde další krajská Třešnička. Krajským materiálem bude skládačka, kde bude stručný program i kandidáti. Skládaček budeme na okres mít 40 tisíc k rozdávání na akcích, pro roznos osobní či pro využití přes doručovatelské služby. Z kraje budou i plakáty A3 a A2 – tablo, lídr možná s někým a plakát s heslem. Ode všeho budeme mít 150 ks A3 a 50 ks A2.

     Udělali jsme inventuru propagačních předmětů na okrese. Máme tužky, jednoduché žetony do nákupních vozíků, magnetické záložky, tašky, balonky. Doobjednali jsme přívěsky s žetony do vozíků, ochranná pouzdra na kreditky a stanovili limit pro další nákup (dětské knížky atd.) do 5 tis. Kč.

Zabývali jsme se volební reklamou ve vlacích a autobusech a doporučili realizovat propagaci strany přes krajský výbor. Trasy spojů vedou hvězdicově.

Doporučili jsme konání veřejných předvolebních akcí v městech našeho okresu - Říčany, Čelákovice, Brandýs n.L.- Stará Boleslav. Základní organizace mají připravit návrh rozpočtu a zajištění akce. A nakonec jsme ustavili okresní volební štáb ve složení Posolda, Zima, Duník, který bude samozřejmě úzce spolupracovat s OV KSČM.

Prodiskutovali jsme obsah Zpravodaje 6/2020 a připravili poradu funkcionářů, která bude již klasicky v úterý 9. června. Byly vyzvednuty objednané kalendáře a v úterý bude k dispozici i další krajská Třešnička, kterou v počtu 500 ks pro každý okres zajistil KV KSČM.

Další okresní výbor se bude konat 30. června, kdy bude schvalovat i plán práce na 2. pololetí. 
A nezapomeňte na sjezdové známky!

Zdeněk Štefek

 

Fotoreportáže z pietních akcí

     Přinášíme výběr (vše by bylo na celý Zpravodaj) fotografií z pietních akcí, které doplňují informace z květnového čísla Zpravodaje.

     Ani v našem okrese se pietní akce neobešly bez problémů. Například                 v Brandýse nad Labem několik dní před oslavou 75.výročí osvobození došlo     k polití pomníčků červenou a zelenou barvou a k jednomu povalení pomníku. Je třeba říct, že MěÚ Brandýs n/L. dal vše před vlastním položením věnců a květin do pořádku.
Zároveň se omlouváme za záměnu fotografie v čísle minulém – k reportáži o pietě ve Staré Boleslavi se dostala fotografie z Brandýsa. Napravujeme.

kveten_2020_zo_st.bol_rudoarmeci.jpg

                                Stará Boleslav                            

b_prezletice.jpg

                    Přezletice        

klecany1.jpg

             Klecany                                                 

j_mnichovice.jpg

                   Mnichovice

j_rudoarmejci_ricany.jpg    

Říčany                                                                          

j_v_popovice.jpg

Velké Popovice

j_mukarov.jpg

   Mukařov

celakovice_vasatko_1.jpg

Čelákovice

1_kojetice.jpg

            Kojetice

b_s_boleslav.jpg

        Stará Boleslav                                                   

celakovice_sokolovna_3.jpg

                  Čelákovice

lazne_tousen_2.jpg

   Lázně Toušeň                                        

slivice.jpg

             Krajská akce na Slivici

 

Nezapomínáme!

zaluzi_5.jpg Měsíc květen je po dlouhé roky od převratu 89 vyhrazen v naší Městské organizaci KSČM organizování tradičních májových akcí, oslavě Svátku práce - 1. máje i pietních aktů u příležitosti ukončení nejstrašnější války v lidských dějinách a osvobození Československé republiky od nenáviděných nacistických okupantů, od něhož letos uplynulo již tři čtvrtě století.

     Přípravám na pietní akty jsme se věnovali již od začátku roku. Zájem o ně projevili i zástupci velvyslanectví Ruské federace v České republice, kteří se již téměř deset let našich aktů pravidelně zúčastňují. Ale..., stávající neviditelný nepřítel v podobě nebezpečí virové nákazy, která během krátké doby postihla celý svět, naši republiku nevyjímaje, se postavil proti. Z tohoto důvodu jsme byli donuceni plánované pietní akty značně omezit. I přes tyto nepříjemnosti se nám podařilo, díky několika obětavým členům a vzácným hostům, důstojně uctít památku obětí a našich osvoboditelů.

     Původně jsme měli v úmyslu, že pietní akty uskutečníme ve dvojicích, za přítomnosti člena okresního výboru a obce, ve které se pamětní místo nachází.

     Vzhledem k příznivějšímu vývoji pandemie se však podmínky účasti na těchto akcích zlepšily tak, že počet zúčastněných byl posunut až na deset osob. Taková nabídka se neodmítá. Proto jsme pozvali tradiční hosty, kteří se v našem městě pietních aktů zúčastňují.

     Šňůru pietních aktů již pravidelně začínám v sousedním nymburském okrese v Milovicích. Ani letos tomu nebylo jinak. Na pozvání předsedy tamní organizace jsem 5. května, po dvou měsících absence ve veřejných dopravních prostředcích, nasedl na vlak. Spolu s předsedou ZO Milovice a OV Nymburk Mirkem Červinkou, krajským zastupitelem Zdeňkem Milatou, a ještě několika místními občany jsem kyticí šeříku uctil památku obětí u pomníku        v parku milovické školy a posléze i u pomníku generálmajora Antonína Sochora v městské části Mladá.

     V den osvobození, 9. května, jsme putování po pamětních místech v Čelákovicích začali na náměstí u pomníku „Našim padlým“. Uctít památku obětí a osvoboditelů do našeho města přijeli i místopředseda ÚV KSČM, poslanec Stanislav Grospič, člen ÚV KSČM a předseda OV KSČM našeho okresu Zdeněk Štefek, členka OV KSČM Zdeňka Hajleková, krajský zastupitel Zdeněk Milata a přátelé z Prahy, kteří v dobových uniformách vojáků Rudé armády stáli čestnou stráž na všech pamětních místech, která jsme postupně navštívili.

Kyticemi rudých karafiátů jsme uctili památku u pomníku obětem druhé světové války v bývalém areálu n. p. TOS Čelákovice, na pamětní desce budovy Sokolovny i na rodném domě štábního kapitána Aloise Vašátka a u hrobu Zdeňka Austa a Miroslava Maška na místním hřbitově.

     V Sedlčánkách na náměstí u pomníku Obětem se k nám připojili Jirka Anděl, Jula Masár s Majkou Princovou a host nejvzácnější, atašé velvyslanectví Ruské federace v České republice paní Karina Sultanova, která s námi pokračovala v našem putování po dalších pamětních místech.                Z náměstí jsme se přesunuli do parku u Labe k pomníku Rudé armády, odtud do parku Rudé armády v Záluží. Zde se k našemu milému překvapení přišla poklonit obětem i rodina místních s dětmi. Hezkým zážitkem pro všechny byla  společná fotografie před zdejším pomníkem Rudé armády. Následoval pomník u Nehvizd na místě seskoku Josefa Gabčíka a Jana Kubiše (konec prosince 1941), parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha. Zde se k naší delegaci připojil i předseda základní organizace Nehvizdy Jaromír Šťastný.

     Tady se s námi paní Karina Sultanova rozloučila. Spěchala na oficiální pietní akt v Praze na Olšanských hřbitovech společně s přáteli v dobových uniformách a Zdeňkem Milatou.

     V našem společném putování jsme pokračovali v Nehvizdech u pomníku Spojeneckých armád a slavnostní den jsme ukončili v Lázních Toušeň u pomníku „Obětem za naši svobodu“.

     Děkuji tímto všem, kteří svou účastí na našich malých pietních aktech vytvořili důstojné prostředí k uctění památky těch, kteří obětovali to nejcennější – své životy, abychom my dnes mohli žít.

Nikdy nesmíme zapomenout ani dopustit, aby jejich památka byla jakýmkoliv způsobem zneuctěna a pošpiněna!

Vladimír Duník, MěO KSČM Čelákovice

P.S.: Po následné telefonickém hovoru s atašé generálního konzulátu Ruské federace tlumočím ještě jednou poděkování všem, kteří se pietních aktů zúčastnili. Paní atašé velmi děkuje za pozvání a také za seznámení se s přáteli                 v dobových uniformách, s nimiž odjela do Prahy, kde se na slavnostních aktech  také podíleli a výrazným způsobem přispěli k jejich důstojnému průběhu.

olsany.jpg Na Olšanských hřbitovech v Praze jsme v „Den vítězství“ měli rovněž své zástupce, kteří položili rudý věnec se stuhou od Okresního výboru KSČM Praha-východ k „Památníku rudoarmějce“ a roznesli spolu s dalšími přáteli přes čtyři sta rudých karafiátů ke každému jednomu hrobu zde pochovaných rudoarmějců.

 

 

 

 

 

Šeříková jízda k 75.výročí vítězství...

1.jpg
 Národní rada KČP připravovala od podzimu 2019 slavnostní shromáždění k 75.výročí osvobození Československa Rudou armádou. Celostátní setkání členů KČP se mělo uskutečnit 8. května 2020         v Praze na Klárově. Štáb akce mínil, koronavirus měnil. Na jaře 2020 byly všechny společenské akce zrušeny vzhledem k šíření pandemie.

Operativně se začal rodit plán "B". Řídícím štábem byla projednána a zorganizována Májová jízda.

8.května 2020 se v 9.00 hod. setkali účastníci akce u vchodu na čestné pohřebiště Rudé armády na Olšanech k pietní akci u pomníků osvoboditelů položením věnců, kytic a věnečků na území hlavního města Prahy.

     Na Olšanských hřbitovech jsme položili jako třetí, po prezidentu republiky Ing. Miloši Zemanovi a ministru obrany ČR, věnec NR KČP. Podařilo se nám také vyhledat hrob gardového poručíka Gončarenka.

Naše cesta vedla dále na Klárov. Zde jsme položili věnce k pomníkům 2. odboje, letcům RAF a dali věneček k pamětní desce airmarshala Karla Janouška umístěné na domě, kde bydlel.

Následovalo položení kytice v horní časti Klárova k pamětní desce poručíka Gončarenka. Na místě, kde jeho tank dostal zásah.

2.jpg Překvapilo nás, že ukrajinská delegace, která se těsně před naším příchodem dostavila         s květinami k pamětní desce, rychle toto místo opustila, když jsme se chtěli společně vyfotit.

Odtud jsme pokračovali              k torzu pomníku maršála SSSR I. S. Koněva v Dejvicích. Položením kytice jsme vzdali čest osvoboditeli Prahy. U pomníku čs. vojáků bojujících na bojištích 2.světové války, na Vítězném náměstí jsme položili rudou kytici věnovanou maršálu Koněvovi a jeho vojákům. Byla krásně viditelná i z jedoucí tramvaje.

     Na místě hrdinské smrti škpt. Václava Morávka na Prašném mostě jsme konstatovali, že i když je zrušeno shromažďování lidí, tak Středočeská KR KČP splnila svůj úkol a položila k pomníku Václava Morávka věnec se stuhou. Byli jsme na ni právem hrdi.

     Na Suchdole jsme položili dva věnečky k pomníku Rudé armády a                k pomníku genmjr. Rudolfa Pernického, který velel výsadku THINSTEIN, působícím na jižní Moravě v letech 1944-45.  V serpentinách na Jenerálce / městská část Praha 6 na nás čekal další pomník Rudé armádě.

Pokračovali jsme na Dědinu. Zde jsme položili věneček k pomníku Rudé armády a zjistili, že i městská část Praha 6 zde položila čtyři větší věnce. Že by změna...?

3.jpg Na křižovatce Studentská Zikova v centru Prahy 6 jsme  uctili bojový zásah rudoarmějců za podpory jejich tanku proti zbytkům jednotek SS, které se nalézaly v budově VŠCHT. A dva věnečky jsme dali k pamětním deskám neznámým rudoarmějcům. Sluníčko pálilo a my se přesunuli na Barrandov k pomníku Rudé armády. Položili jsme věneček a odvezli domů šťastného a vedrem uondaného Milana Richtra. Komplexem Blanka jsme se dostali na Prahu 8 k Mostu Barikádníků. Položili jsme věnečky ke dvěma pomníkům a zamířili do Žabovřeské ulice. Zde je pomník věnovaný polské armádě pod vedením divizního generála Karola Świerczewského, která do těchto míst dorazila 11.května 1945. I zde jsme položili věneček.   

     Čimická ulice v Čimicích s asi nejkrásnějším okolím pomníku Rudé armády. Věneček jsme položili a jeli k poslední zastávce pomníku výsadku ANTROPHOID.

Úkol NR KČP byl splněn. Varianta "B", položení květin k pomníkům hrdinů se vydařila.

Zbývá poděkovat účastníkům Šeříkové jízdy: plk. PS v.v. RSDr. Milanu Richtrovi CSc, plk.v.v.ing. Zdeňku Trippému, Jaroslavu Hudcovi, Marušce Hanischové, Janu Bílkovi, Ing. Václavu Tomešovi, plk.v.v. Ing. Miloši Šádkovi    s vnučkou, Martě Semelové, předsedkyni KV KSČM Praha a Josefu Gottwaldovi, předsedovi OV KSČM Praha 6 za splnění cílů pietní akce              k 75.výročí osvobození Československa Rudou armádou.

Miloš Zahradník, PR KČP

 

Manuál k volbám 2020 (1. část)

     Rozhodnutím prezidenta republiky se volby do krajů a třetiny senátních obvodů budou konat v pátek 2. října od 14 do 22 h a v sobotu 3. října od 8 do 14 h. Tím začala i volební kampaň.

     Starostové již nesmí měnit vymezení volebních okrsků a voliči, kteří nebudou moci volit v místě svého trvalého bydliště, mohou žádat o vydání voličského průkazu a volit s ním při volbách do zastupitelstev krajů ve volebním okrsku na území kraje, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. (To znamená, že občan s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji může s platným voličským průkazem volit v kterémkoliv okrsku na území Středočeského kraje. V případě senátu je to trochu jiné. Tam občan může        s voličským průkazem volit v libovolném okrsku, ale jen příslušného senátního obvodu, kde má hlášen /viz. občanský průkaz zadní strana/ trvalý pobyt.)    

     Transparentní účty nutné pro financování volební kampaně si politické strany a hnutí zřídily ihned po vyhlášení termínu voleb.

     Kandidátní listiny se všemi prohlášeními a údaji se odevzdávají na krajském

úřadě nejpozději do úterý 28. července. (Na rozdíl od předcházejících voleb

do krajů se neudává u kandidátů rodné číslo, ale datum narození; dále se věk

na hlasovacích lístcích uvádí nikoliv k prvnímu, ale ke druhému dni voleb a

díky tomu, že se zbláznila Evropská unie a my s ní, tak se nově uvádí i pohlaví

kandidáta.)

     V termínu od 28. července do 3. srpna přezkoumá pověřený odbor Krajského úřadu formální bezchybnost podaných kandidátních listin. (Pokud zjistí nedostatky při předávání návrhů kandidátních listin, což je stvrzeno

předávacím protokolem, může jen a jen zmocněnec příslušné politické strany

chyby či nedostatky ihned nebo v termínu napravit, či provést změny).

     V termínu do 3. srpna mohou kandidující subjekty doplňovat do kandidátní

listiny další kandidáty nebo měnit pořadí kandidátů. Ke stejnému dni starostové

obcí stanoví minimální počet členů okrskové volební komise.

     Následně Krajský úřad předává kopie podaných kandidátních listin Českému statistickému úřadu. Ten je po kontrole vrátí krajskému úřadu a ten vyzve zmocněnce příslušné kandidující strany k odstranění všech zjištěných

nedostatků nejpozději do 13. srpna.

     V období od 13. do 15. srpna vydá krajský úřad s konečnou platností

rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, rozhodnutí o registraci

nebo rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny a následně zašle seznam

zaregistrovaných kandidátních listin starostům obcí uvedeného kraje a Státní

volební komisi, která v úterý 18. srpna vylosuje čísla, kterými budou

označeny hlasovací lístky.

     Ve stejný den (18. srpna) poskytnou starostové informace o počtu a sídlech

volebních okrsků každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla

zaregistrována, a jmenují zapisovatele každé okrskové volební komise. (Pro

naše funkcionáře v místech je nejlépe sledovat web stránky našich obcí, kde

potřebné informace budou postupně zveřejňovány.)

     Pozor! Nejpozději do středy 2. září 2020 volební strany delegují členy a

náhradníky do okrskových volebních komisí! Nejzazším termínem pro první zasedání okrskových volebních komisí je pátek 11. září 2020.

Na tomto zasedání se losuje předseda a místopředseda okrskové volební komise a všichni jsou seznámeni se starostou určeným tajemníkem okrskové volební komise a podepisují slib člena okrskové volební komise.

(Poznámka: pokud se náš navržený člen nemůže ustavujícího jednání okrskové komise zúčastnit, je třeba jej dopředu u starosty omluvit a vyjádřit souhlas omluveného se svým dalším působením v okrskové komisi. Pro naše základní organizace je také důležité zjistit telefonní spojení do sídla okrskové komise /řekne starosta na ustavující schůzce okrskové volební komise/ a na našeho zmocněnce či předsedu krajského volebního štábu KSČM.) Starosta informuje zapisovatele, předsedu a místopředsedu okrskové volební komise o termínech povinných školení.

     Do středy 16. září může starosta vyhradit plochy pro vylepení plakátů pro volební kampaň. (Poznámka: tentokrát se už nemusí žádat obecní zastupitelstvo a platit za povolení výlepu na obecně přístupných plochách.       V městech a větších obcích jsou výlepové plochy zpravidla pronajaty soukromým firmám, a proto je třeba včas s nimi domluvit a objednat výlep         plakátů!)

     Pátek 25. září je posledním dnem pro doručení žádosti o vydání voličského

průkazu poštou nebo datovou zprávou. Osobně můžete jít požádat o vydání

voličského průkazu ještě ve středu 30. září. Ve stejný den uzavírá obecní úřad

stálý seznam voličů a předá jej okrskovým volebním komisím

     Od 29. září zajišťují starostové dodání hlasovacích lístků voličům a v první den voleb i náhradní do volebních místností.

     Po dobu voleb je zakázána volební agitace v objektu, kde je volební místnost a v jeho bezprostředním okolí a poskytování informací o průběhu a dílčích výsledcích voleb. (Zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali).

     Pozor! Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. (Zkušenost: víme-li předem, že některý z našich voličů nebude fyzicky moci dojít do volební komise a chce volit, můžeme o tom informovat okrskovou volební komisi ústně či písemně i v průběhu voleb.)

MiHav (pokračování příště)

 

Z jednání 24. zastupitelstva Středočeského kraje

_zastupitele.jpg Prvního června se konalo již 24. zastupitelstvo Středočeského kraje. Byla podána informace o fungování ZZS v době nouzového stavu, vystoupil i ředitel Houdek. Rezervy pomůcek byly sice minimální, ale byly, není pravdou informace z Našeho regionu, že byli záchranáři nechráněni. Dle radního Bezděka se obnovuje i vozový park a stanice ZZS.  Diskuse byla bouřlivá a politizovaná… A paradoxní – ODS totiž navrhovala zákonem navýšení mezd zdravotníků. To však již v rozpočtu je. Stejně tak se řeší i odměny. Kauza „záchranářky a hejtmanky“ je určitě nešťastná a my bychom měli záchranáře spíše podporovat a děkovat jim za jejich práci v první linii, a to nejen slovně, ale i odměnami, které jim právem náleží. Co se týká sporů, preferujeme dialog a empatii. Vnímáme ale zároveň, že mnohá média mají do objektivity daleko. Víme, komu slouží a z dokládaných informací vyplynulo, že článek v periodiku skutečně obsahoval i nepravdivé informace hraničící až s šířením poplašné zprávy, byť situace na záchrance byla několik dní určitě značně kritická. Vnímáme ale i souvislosti – že               v distribuci ochranných pomůcek selhal zejména stát, k čemuž výrazně přispěl rozpad systému civilní ochrany obyvatel za vlády právě ODS. Informace byly nakonec jen vzaty na vědomí. Vyslovili jsme ale poděkování do první linie.

     Podána byla informace o nákupu ochranných prostředků v rámci nouzového stavu – dokončeny objednávky za 89 mil. Kč. Máme za 4,6 mil. Pomůcek na zásobách.

     Byl schválen závěrečný účet kraje za 2019 a účetní závěrka, Kraj hospodařil bez závad – i přijetí možnosti dofinancovat půjčky živnostníkům postižených COVIDem až do výše 2,75 mld. Kč (objem žádostí o podporu bude zřejmě ale nižší, takže si kraj nejspíše vystačí s vlastními zdroji). Debatovalo se o rozdělení zůstatku. Z minulého roku je sice co rozdělovat, ale je dobře, že si necháváme rezervu na pokrytí výpadku příjmů v důsledku koronaviru ve výši 300 milionů Kč a rozdělujeme na nové požadavky jen cca 100 milionů Kč.        V nich nechybí ani finanční zajištění koncepčních podpor divadel a knihoven, ale i program drobných energetických úspor či posílení bezpečnosti, tedy priority KSČM. Dopadům pandemie se orgány kraje věnují soustavně (letos výpadek příjmů kraje 1,2 mld. Kč!) a jsme rádi, že se budou jednak hledat úspory, ale nebude se propouštět, nebudou se snižovat platy, omezovat dopravní obslužnost, ale zároveň se bude podporovat restart kraje. K tomu ostatně slouží i program podpory živnostníků. U něj jsme trvali na podmínce, aby nebyl omezen minimálním obratem a mohl se tak týkat i třeba samoživitelek, které si jako OSVČ potřebují přivydělávat.

     Byly podpořeny žádosti obcí z fondu podpory včasné přípravy projektů    (životní prostředí za 1,3 mil. Kč a doprava 1,75 mil. Kč).

Zelenou dostal i další ročník Obědy do škol. Schválen byl dodatek ke kotlíkovým dotacím (2019-2023) i žádosti za 460 tis. na pořízení DVBT-2 pro sociální služby. Upřesnila se pravidla pro poskytování darů na výsadbu stromů.

Z životního prostředí bylo schváleno zajištění zákonné péče o Velký Raputovský rybník, Polabskou hůru a Klepec 2020-2024, podporu dostaly i zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, byť tam jsme kritičtí k podpoře velkých soukromých vlastníků, kteří jsou již navíc ziskoví, takže se pak nedostává na podporu malých obecních lesů.

     Projednali jsme bod o záchraně mokřadu u Lysé nad Labem, kde se plánovalo zřízení Světa záchranářů. Pozastavili jsme rozhodnutí o Světu záchranářů do prověření dopadů na životní prostředí. Výstupy budou předloženy na příštím jednání ZK.

     Rozporným bodem byla třetí aktualizace smlouvy o bezdůvodném obohacení s Mladá RP, kde jsme prosadili doplnění usnesení o zřízení odborného dozoru likvidace suti, jehož souhlasem bude podmíněno uvolňování zádržného – celý materiál ale byl vzat pouze na vědomí a o celé částce bude rozhodnuto až na srpnovém zastupitelstvu.

      Byly podpořeno navýšení dotace pro knihovny dle koncepce. 800 knihoven se dočká větší podpory metodiků a většího výměnného fondu, což je náš obrovský úspěch. V době pandemie jsme navýšili podporu o 3 metodiky,  protože více než 700 knihoven na malých obcích je neprofesionálních a jsou na podpoře závislé), 3 divadla si rozdělí dle koncepce 4 mil. Kč.

     6 destinačních managementů dostalo podporu 1,55 mil. Kč (a vyhlášeno bude další kolo podpory DM), 19 turistických informačních center zase 1,491 mil. Kč.

     Podána byla závěrečná zpráva o oblasti BESIP za 2019 a na rok 2020 se dávají 2 mil. Kč.  Kraj podpořil ekologičtější varianty D0 – Březiněves – Satalice (zahloubenou a tunelovou). Podpořeno bylo memorandum o spolupráci na urychlení významných dopravních staveb na území Prahy a kraje.

     Byla uzavřena smlouva o spolupráci na obchvat Líšnice. Policii dostala darem speciální vozidlo za 6 mil. Kč na kontrolu předpisů, hmotnosti a rozměrů nákladních vozidel.

     Byl podpořen postup při výběrových řízeních na výkony veřejných služeb autobusové dopravy od roku 2024, také tradiční podpora 6 přívozů v roce 2020. Podána byla zpráva o činnosti poradního orgánu k optimalizaci – materiál je již lépe zpracovaný, analyzuje klíčová kritéria pro optimalizaci, ale do koncepce optimalizace mu ještě mnohé chybí.

     Pak se probírala volba předsedy kontrolního výboru. Navrhovaný Pavel Fojtík získal napříč kluby jen 27 hlasů. Do příštího ZK byla pověřena vedením J. Fialová.

Zdeněk Štefek

 

Stanoviska VV ÚV KSČM z 18.5.2020

  1. KSČM trvá na zavedení ústavní ochrany vody

ČR má za sebou nejsušší období v novodobé historii Československa a České republiky.  Zavedení ústavní ochrany vody byla jedna z podmínek KSČM pro toleranci vlády.  Ministerstva zemědělství a životního prostředí již zahájila debatu o možnostech ústavní ochrany vody jako přírodního zdroje. Zástupci státu chtějí nyní s odborníky rokovat o tom, jestli by se měla upravovat přímo Ústava, zavádět samostatný ústavní zákon, nebo by se ochrana měla řešit ještě nějak jinak.

     Ústavní ochrana vody je dlouhodobě naší programovou prioritou, takže tuto iniciativu samozřejmě vítáme a jsme rádi, že se alespoň na něčem v tomto tématu dokážou ministerstva zemědělství a životního prostředí téměř beze zbytku shodnout. Při formulování podmínek pro toleranci vlády zástupci KSČM prosazovali, aby téma vody mělo »jednoho pána«. Pokud jde o zákonnou úpravu, přivítáme takovou, která realitu ochrany vody jako nejvyšší strategické suroviny upevní.  Naším požadavkem je řešení příhraniční problematiky ochrany vodních zdrojů.

     2 KSČM podporuje záměr rekonstrukce, obnovy odbahnění nebo stavbu 1215 rybníků nebo malých vodních nádrží v následujících třech letech. Do budoucna bude rozhodně třeba investovat větší prostředky do zavlažování.

Diskuse by se měla dle KSČM rozšířit i na ostatní nerostné bohatství na území státu. To je vesměs v soukromých rukou a diskuse o tom, jestli by nemělo být v majetku státu, je určitě na místě.

 

KSČM varuje před nárůstem fašismu

     V předvečer 75. výročí konce druhé světové války vydali ministři zahraničních věcí Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Spojených států společné prohlášení. Jednalo se o prohlášení zemí, které ještě před třiceti lety po hrůzných zkušenostech s německým fašismem usilovaly o překonání kapitalismu a následků fašismu snahou jít jinou cestou. A to cestou budování státu sociální spravedlnosti, odstranění ekonomického vykořisťování.

     To, co dnes zažíváme v České republice, například v Praze 6, je zneuctěním piety padlých rudoarmějců. Bagatelizování úlohy Rudé armády při osvobození Prahy a posledních bojích s fašistickou soldateskou a zbytky wehrmachtu na území dnešní České republiky, nemá ve světě obdoby. Není snad žádné státní moci, mimo ty kolaborující s myšlenkami autoritářství a fašismem, které by dovolily a připustily hanobení památky svých osvoboditelů    z nacistického područí.

     Otázkou je, jakou úlohu sehrává česká vláda a ministr zahraničí Petříček, že se snížil k přirovnávání hrůz nacistické okupace k událostem, které souvisejí se studenou válkou. Proč de facto připustil další krok k přenesení viny za rozpoutání druhé světové války dílem téměř rovným z nacistického Německa na Sovětský svaz? Pravice tak může být spokojena. Ti, kteří si přejí tzv. nejen morální, ale i věcné vyrovnání se Sudetoněmeckým landsmanšaftu, rovněž.

    Fašismus, který nemusí mít a také vždy neměl jen podobu německého nacismu, existoval před vypuknutím druhé světové války v řadě zemí světa, z nichž některé později patřily k věrným spojencům nacistického Německa.

     KSČM je přesvědčena, že ministr zahraničí morálně a politicky devalvoval Českou republiku z polokolonie na kolonii Spojených států amerických. Historická pravda nesmí být překrucována politickými účelovými přirovnáváními. Bude-li překrucována pravda o druhé světové válce, mimo jiné i o tzv. armádě ROA (vlasovců), bude to jen další přiložení polínka k možnému dalšímu válečnému konfliktu, před nímž se otevřou stavidla různým neonacistickým a autoritářským tendencím. Je třeba si vážit vlastenectví, zdravé národní hrdosti a umět rozlišovat.

 

 

Usebrání voličů je naší nadějí

vaclav_novak_2_vysehorovice.jpg     Guvernér ČNB p. Jiří Rusnok v OVM prohlásil, že dnešní stav, nejen u nás, není souvislosti s koronavirem Armagedonem. Armádní generál v.v. p. Petr Pavel odmítl tezi, že v souvislosti s koronavirem nejde o válku.

     Pravice se chlubí, že tu máme sedmdesát pět let mír. Dokonce si ani nepřipouští nadcházející 75. výročí konce 2. světové války. Musela by nevědoucí generaci přiznat rozhodující přínos SSSR při vítězství nad fašismem.

     Někdejší druhý muž NATO viděl válku na Balkáně či pokus o likvidaci ohnisek v Afghánistánu, ale doma "je teploučko" zásluhou NATO (a USA). Stovky konfliktů ve světě způsobených těmito bohulibými ochránci lidských práv a svobod (demokracie) vznikly jenom jako protiklad zadržování (a likvidace) komunismu.

    Český národ nyní žasl údivem. "Vylidnily se ulice měst, utichl provoz na silnicích, osiřela nádraží a vyprázdnily se letištní haly. Všechen kvalt a honba za ziskem beztak spěly k naší sebedestrukci". (Martin Daneš, Metro 1. 4. 2020). Pravice je se svou politikou v koncích. Její trumfy blednou, ztrácejí nárok na život. KSČM si musí dát pozor při podpoře vládní koalice, koneckonců je z médií prakticky vyšaltována, ale lidé neztratili paměť. Při vzpomínce na dobu, kdy byl v naší kotlině skutečný mír a klid, a kdy, jak dnes víme, do soukolí poněkud direktivního systému sypali písek všichni ti, co chtěli být na výsluní, co se podíleli na majetkovém převratu.

A opět se houfují se svými moudry a radami, "citovkami", herci a zpěváci, herečky a zpěvačky, aby přispěli v duchu neo-normalizace k udržení systému. A všude vykukuje podíl (odkaz) ikony V. Havla. I v těchto dnech zesnulá, bezesporu špičková, Eva Pilarová stačila srovnat komunismus s fašismem.

     Dosud bezvýrazný ve vládě J. Hamáček ucítil příležitost a jal se pasovat na hlavního iniciátora záchrany státu před virem. Hlavně, že zpochybnil zásluhu hejtmana Bubeníčka na odhalení utajeného skladu ochranných pomůcek          v Lovosicích. Dodatečné vysvětlení o charitě pro Itálii je jen slabou výmluvou.

    Za ta tři desetiletí si nepamatuji předního politika (ministra), který by za řečnickým pultíkem dával svoji zhrzenost nad svým nedoceněním zkříženýma nohama (jako prodejná holka u tyče). Pravice ho začala chválit jako protipól nenáviděného Babiše, kterého průzkumy i nadále vykazují o tři koňské délky před ním. Hamáčka průzračně vysunuje do popředí zjihlosti nad do té doby "šéfem" krizového štábu MUDr. Romanem Primulou, který svou přirozenou inteligencí převyšuje při permanentních tiskových konferencích všechny účastníky. A upozadili ho, když vyslovil domněnku, že zákaz otevření hranic, tj. cestovního ruchu, může přesáhnout až do příštího roku.

     Já bych tomu Hřibovi, Vystrčilovi, ctihodnému senátorovi Fišerovi dal bianko šek pro cestu na Tchaj-wan, aby si to užili. I panu Papežovi, rozhorlenému šéfovi zejména zahraničního ruchu, který fňuká nad ztrátou zisku v těchto týdnech, a přes veškerá pojištění účastníků zájezdů byl potichu rád za účast státu (MZV-jinak hodně ustrašeného ministra Petříčka).

     Hamáček přizval do svého širšího "krizového štábu" s mnoha podkomisemi osoby jako je prof. Švejnar (emigrant na americké univerzitě), nebo místní ekonom, věčně vysmátý Tomáš Sedláček atd. Samozřejmě bez komunistů. I na můj vkus bude případné prodloužení "nouzového stavu" až do 17. 5. poněkud v nedohlednu. I stanovisko, jakkoliv zpochybňované, co se týče nošení roušek či mezinárodní WHO, je na místě.

     A na závěr mých stanovisek (pod čarou), bez zlých úmyslů, i při vědomí, že v parlamentu neprošel návrh KSČM "Zákon o českém jazyce", samozřejmě míněný k čistotě jazyka-češtiny, nikoli ve smyslu "brusičském" k záplavě anglicismů atd., prosím, aby náš Zpravodaj vycházel bez pravopisných chyb, i když jde o měsíčník spíše interní.

Viz. Zpravodaj leden 2020:

str. 5, stať s. Vladislava Zimy. Nechci polemizovat s obsahem a uznávám zásluhy autora, ale těch prohřešků k interpunkci (tj. využívání čárek pro smysl konstrukce věty) je skoro dost. Do očí bijící je shoda: "dokud si to někteří neznechutili , co já bych nerad. Je to psáno v duchu autora bravurně ovládajícího IT, což snad není všechno. Viz dnešní výuka přes internet v době nuceného volna žáků. Práce na počítačích snad nevytváří materiální hodnoty, natož vztahy mezi lidmi. Str. 6, stať s. Václava Kuchty, poslední odstavec uvedeno kromě, namísto kromně, je to příslovečná spřežka, ale naopak skromě, jemně atd. Článek je jinak pěkný, zejména hodnocení zániku KSS, která už není "u toho". V době tzv. Slovenského štátu, za Tisa, mnozí Slováci dodnes tvrdí, že "za Hitlera bylo dobře", i když se pak museli očistit za SNP.

                                                                                           Václav Novák

 

Je libo Franka či Himmlera?

Tak už je možné koupit si kalendář s osobnostmi, jako byl Hitler, Heydrich, Frank, Himmler nebo Mengele. Neuvěřitelné. Nebo uvěřitelné? Před pár lety by bylo neuvěřitelné hanobit a odstraňovat v takové míře jako dnes pomníky osvoboditelů, kteří doslova zachránili náš národ před vyhlazením. Před pár desítkami let by bylo neuvěřitelné veřejně pranýřovat spolky, které sdružují pamětníky, válečné hrdiny, kteří proti fašismu bojovali.

75 let po konci války a svět je naruby. Vítězové jsou poražení. Oběti jsou kati. Hrdinové jsou zločinci. A naopak. Revize pokračuje. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Cíl je jasný. Zlo je vše na východě, euroatlantická civilizace je spasení. A tak se možná 100 let po konci nejstrašnější války bude povídat, jak západní spojenci společně bojovali skoro celé 20. století s rudým morem (nějaké ty rozpory v jejich táboře, zejména s Němci byly jen epizoda) a nakonec ho porazili... Ale na stráži před východem musíme být i nyní… Nebo ne?

14.12.1945 řekl Eduard Beneš:

„Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet. Říkal jsem při jiných příležitostech, že máme všecko zaznamenat a povědět to, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste nám všem řekli o svém utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s tou "očišťovací" kampaní... Že začnou – o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očištění přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou.“

Zdeněk Štefek

 

Zastavme hnědé bahno!

4.jpg Kalendář Našeho vojska (cítíte tu ironii?) s gesichty válečných zločinců je jen nepatrná špička hnědého ledovce, který se sune do stále ještě naší vlasti. Předcházely mu hrnky a trička s týmiž obličeji. To je jen pokusný balónek.

Vždyť v televizi je aspoň dvakrát týdně za superstar Hitler. Vzápětí po krycí úvodní větě o „největším zločinci v dějinách“ Vůdce víská vlásky blonďatých dítek a cicmá se se svou říšskou fenkou.

     České děti si mohou pořídit knihy, z nichž se dozvědí, že jít k židovskému lékaři je nebezpečné, zejména děvčátkům dobré rasy hrozí zprznění.

Už ani řezníci se nediví výroku jistého pána z Jesenice: „Podříznout prezidenta Zemana a vykrvit jako přestárlou svini.“

„Vážně jsem uvažoval, že musím něco udělat, že například zabiju Husáka,“ svěřil se vetchý herec deníku Aha! Němci vraždě aspoň říkali „zvláštní zacházení“!

Řeporyjský Rozparovač vstoupí do příštích učebnic psychiatrie.

Tohle nebylo možné ani za První republiky, ani za socialismu!

     Jen za Druhé republiky směl napsat Jakub Deml: „Nikdo nemůže býti už svým zrozením tak opovržen jako Žid… Odhalují si svou špínu a tulí se k sobě, podobni Kainu nemohou se přítulně blížiti ke stanům lidským… Spoléhám na naše Němce, dokud jim bude záležet na pořádku a klidu, jinak se naše republika neudrží. Slované si nedovedou vládnout.“

     Možná měl pravdu, že si nedovedeme vládnout. Zato si umíme jít po krku!

Dokonce i za protektorátu se hnědým hnusem špinil pouze odpad typu Moravce, Vajtauera, Wernera…

Jistě nikoli nadarmo hřímal Arijský boj: „Český intelektuále, a co teď? Básník Jakub Deml promluvil, kdy ostatní?“

     Nezní vám povědomě Vajtauerovo horování pro Novou Evropu? „Není jediného Čecha, který by si nepřál, aby nakonec vznikla Evropa jako celek. Instinktivně se seskupuje kolem svého nejmocnějšího jádra – tím je 80milionový národ německý… Po boku hrdinné armády německé bojují v Rusku dobrovolci téměř celé Evropy, vedené geniálním Vůdcem Němců. Evropa si za jeho vedení otevírá v Rusku prostory, které budou její příští Amerikou.“

     Historie se občas dožaduje repete!

Ještě začátkem května 1945 Moravec vyvolával duchy: „My, kteří vidíme, kam se události sesouvají, nemůžeme přihlížet. V poslední chvíli varujeme. Nemyslete, že tento hlas je marný. Rok od roku bude silněji znít, až se stane hlasem polnice archanděla, která probudí tento lid k opravdové evropské revoluci, v níž jako rodní bratři půjdou Němci vedle Čechů – dva nejkulturnější národy světa.“

     Ti duchové jsou zpátky!

Do takového krámu se ovšem nehodí Koněv, ani bronzový!

Přestrašení a poslušní nosí roušky snad i v ložnicích, zatímco vir nenávisti a sprostoty rozežral bezmála celý národ.

     Už nestačí bít bolševika „po čuni“ do vyčerpání zásob. Dnes je třeba bít každého, kdo se liší od názoru panujících loutkovodičů. Nosem, tričkem, odznakem, vírou…

     Spisovatelé a básníci, nepište a nebásněte, jako by se nechumelilo. Ono se totiž – ač je máj – nejen chumelí, ono už setsakramentsky mrzne! Už stačí jen zapálit říšskou sněmovnu!
Nevzdávejme to! Klec ještě nespadla!

Předsednictvo UČS, 28. 5. 2020

 

 

Z dopisů a internetu

Proč někteří politici propagují nutnost péče o uprchlíky?

Je jedno, odkud pocházejí.
Ono ani tak nejde o diktát EU.
Ono jde hlavně o veliký kšeft. ​ (Abych byl současný – tedy o business.)
Ono nejde o péči o uprchlíky, jedná se o péči o něčí peněženky!!!
Doposud u nás téměř žádné uprchlíky nemáme, a přesto se na "péči o ně" vydávají obrovské prostředky, ale již se nepublikuje, komu a kolik.

Tak koukejte a divte se, jak se "vydělává":

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)                          46 786 527,- Kč
Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)                               30 079 876,- Kč
Poradna pro integraci (PPI)                                                 22 973 418,- Kč
InBáze                                                                                   1 056 144,- Kč
Multikulturní centrum Praha (MKC Praha)                          23 611 803,- Kč

Člověk v tísni, o. p. s.                                                       249 628 650,- Kč
Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE)           7 016 246,- Kč
META, o.p.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 21 042  731,- Kč
Centrum pro integraci cizinců,  Z.S. (CIC)                           25 969 612,- Kč
Evropská kontaktní skupina  O.S. (EKS)                             31 227 714,- Kč
MOST PRO, o.p.s.                                                                 6 004 237,- Kč
Charita Česká republika (pozorovatel) (nepřehledné, v řádech desítek až stovek milionů)
Lačhe Čhave (LČ) (pozorovatel) nedohledáno
Slovo 21, z.s.                                                                       25 148 073,- Kč
AMIGA, z.s. (pozorovatel) nedohledáno
La Strada CR, o.p.s. (pozorovatel)                                        1 169 596,- Kč
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva                50 547 441,- Kč

 

     Nevládní sdružení obdržela nejméně částku přesahující půl miliardy korun. A to tady ještě téměř žádní uprchlíci nejsou. Dovedete si představit, kolik peněz z našich daní poteče do peněženek těch lidumilů a pravdoláskařů, kteří se již těší, až to skutečně nastane???
P Ř Í Š E R N É !
HNUSNĚJŠÍ ZLODĚJNA NEŽ VYLOUPENÍ BANKY!

Tak, abyste náhodou nepřišli na chuť zasílat různé obnosy potřebným, třeba dárcovské SMS.......

(šíří se po netu)

 

Názor

     "Soukromé ordinace fasují zdravotnický materiál a odepisují si to z daní, takže nemůžou po státu chtít, aby to platil za ně! A pokud si ho nezajistili dopředu, je to jejich věc. V Hrádku nad Nisou polistopadoví politici položili Vulkán, který vyráběl gumové rukavice, a tak jim můžeme poděkovat, že to dnes chybí. Liberečtí polistopadoví politici zbourali Textilanu, zavřela se Seba Tanvald, Kolora Semily, takže jim můžeme poděkovat, že chybí textilní materiál na ochranné pomůcky. Mnozí tito hrobaři našeho průmyslu dosud sedí ve vládě včetně Senátu a pomlouvají prezidenta a premiéra, že je to všecko jejich vina, že ve zdravotnictví to či ono chybí, takže by se měli chytit za nos a zastydět se. Obzvláště opozice by se měla umravnostnit a v této těžké době nepoštvávat lidi mezi sebou a místo věčné kritiky by měla začít pomáhat, kde se dá, jak to dělá většina národa. V devadesátých letech jsem pozorně sledoval základní poučení nových politických lídrů pro nové časy. Co nejmenší stát, který do ničeho nezasahuje, soukromé je nejlepší a postará se o sebe bez státu, volný trh vše vyřeší!  

      V soupisu zdravotnického materiálu jsem se dočetl, že ochranné roušky (ústenky) jsou normální spotřební materiál, jako jednorázové rukavice či toaletní papír. Takže pane Netolický: „Nejsou náhodou krajské nemocnice a většina zdravotnických zařízení ve Vašem kraji podřízena přímo Vám?“ Není zásobování těchto zdravotnických zařízení zdravotnickým materiálem Vaše zodpovědnost? Takže pane Šmuclere: “ Vy jste ve svých soukromých ordinacích používali roušky při své práci dlouho před koronavirem. To vám je dříve sháněla vláda? Jak to, že jste jich ve svých skladech měli tak málo? Takže pane Kubku: „Můžete mi vysvětlit, proč by spotřební materiál včetně roušek měl shánět pro soukromé ordinace lékařů stát (v době volného trhu)? Takže pánové, zdá se mi, že svalováním viny na vládu pouze zastíráte svou vlastní neschopnost! Všichni tady chtějí kapitalismus, chtějí soukromě podnikat, ale se socialistickými výhodami. To ale přeci nejde. Stát není dojná kráva.

Váš hloupej Honza z Horní Dolní

 

Skvělá odpověď novináře ze Sky News Australia mladým klimatickým demonstrantům

     Jste první generací, která si vyžádala klimatizaci do každé třídy ve škole; školní úkoly děláte na počítači a televizi máte doma v každé místnosti. Celý den používáte elektronické přístroje a místo abyste šli do školy pěšky, vozíte se "už svými" auty, případně auty rodičů až ke škole, protože nechcete jezdit veřejnou dopravou.

     Jste generací s největší spotřebou zboží vůbec v celé lidské historii: neustále kupujete lepší mobily, tablety, nové oblečení podle poslední módy, abyste byli "in".

     Vaše protesty jsou ohlašovány a organizovány přes počítače na sociálních sítích přes internet.

Omladino, vypněte klimatizaci a počítače, jděte do školy pěkně po svých, nechte doma telefony a raději si přečtěte knížku a místo nákupu jídel zalitých     v plastech v kioscích si udělejte doma sami obložený chleba!

     Je jasné, že nic z toho se nestane: jste generací rozmazlených egoistů, nevychovanci, jste manipulováni lidmi, kteří vás zneužívají a tvrdí vám, že se jedná o vznešenou ideu, a přitom si sami žijí v západním luxusu.

     Probuďte se a zavřete zobák!  

Především se napřed řádně informujte o realitě, než začnete protestovat! Nebo jde jen o to „ulejt se ze školy“?

šíří se po netu

 

 

Jaký bude dnešek

     Zvažoval jsem, jak nazvat níže napsaná slova, ale vzpomněl jsem si na jednu historku, která končila slovy: „Co dělat, když dnes je opravdu takový nedobrý den. Vykašlat se na to a počkat do zítřka. Ale co z toho, když se zítra probudím, tak bude opět dnes.“

     Je to obdobné, když jsme se probudili do 17.listopadu 1989 a u nás se začali prosazovat k moci disidenti prostřednictvím studentů, kteří měli holé ruce. Už pomalu odcházejí, jako všichni, a je zajímavé, že při odchodu jsou vyzvedáváni nejprve jako disidenti a pak jako lidé.  Chtěli u nás navrátit zpět kapitalismus, což se jim podařilo, i za přispění lidí, kteří byli u komunistů.

     Jaký tedy bude dnešek?

Koronavirus skončí, tak nebo tak. Nevíme, jestli to bude v úterý, nebo v pátek, ale určitě to bude, jako jsme přesvědčeni, že skončí tento kapitalismus. Nastane však situace úplně jiná, která se bude vzdalovat tomuto režimu. Už dnes víme, že nás nebaví dívat se na televizní noviny, protože je to stále stejné, dozvídáme se, kolik našich občanů se uzdravilo, kolik nakazilo a kolik odešlo.

     Evropská unie ztrácí půdu pod nohama a je vidět její neschopnost. Vzpomeňme si, ještě v nedávné době, když se hovořilo o konci světa a my jsme tápali, co to má znamenat. Tisk psal různá vysvětlení, navazoval i na Sibylu, kartářky, které měly v tuto dobu žně. Dnes z nich není nikoho vidět a přišla k nám nemoc, která nezná hranice, nikoho nepočítá, bere všechno, a my jen můžeme uvažovat, jaký že by to byl konec.

     Špatný pohled byl na minulý režim. Vše, i to dobré, se mu vyčítalo. Byli jsme nedokonalí, protože jsme měli bezplatné zdravotnictví, školství atd. Nechci to jmenovat, protože kdo chce, tak to ví.

     Byli jsme špatní, že jsme zavírali hranice, i hospody ve 22 hodin a mnoho dalších zákazů.

     Dnes jako by se vše vracelo do kolejí socialismu, ale zdravého. Hranice se zavřely, hospody se vůbec neotevírají, ani fotbal nemůžeme hrát a zabývat se jakýmkoliv sportem. Nemáme dokonce ani žádnou jistotu života. Jaká síla svobodného kapitalismu.

Jedna žena ze sousedství mi řekla: „To je vše daň za „blahobyt.“  „Sousedko, víte, co je to blahobyt? No, to je to, co už tady bylo za komunistů a oni to jen převzali“. Na to už nepotřebovala odpověď.

     Ano, všechno je zavřené a pomalu se otevírá, něco, co nikdy nebude naše. Budeme si jen moci uschovat ty naše roušky, abychom nezaplatili pokutu deset tisíc Kč, jak je nám denně sdělováno z televize.

     Ať chceme, nebo ne, jsme stále pod vládou EU, kterou se snaží držet Merkelová, ale její šance jsou dnes minimální, ne-li žádné. EU má životnost maximálně do roku 2028. Dokonce i pravicoví politici si kladou otázku, co dál. Němci budou držet EU co nejdéle, ale my už dnes víme, že šanci nemají.   

     Podívejme se na Velkou Británií. Tři roky trvalo, než opustila definitivně EU. Kdyby nepřišel Boris Johnson, do dnešního dne by seděli v Bruselu.

EU není RVHP, kde si státy vzájemně pomáhaly. EU je na nejlepší cestě k rozpadu, protože ony státy budou mít problémy samy se sebou.

     Byli jsme zrazeni a budeme zrazeni znovu. Politika se začíná nějak rychle měnit a my dnes můžeme být rádi, že na Hradě je Zeman. Ano prezident Zeman dokáže odrážet nepochopitelné názory v otázkách, ať jsou vyřčeny Fialou z ODS, Rakušanem ze STANU, či pro mě nepochopitelnou Adamovou z Topky. Tito momentálně dnešní představitelé nikoho, opravdu nikoho, si myslí, že jim patří kousek zeměkoule.

     Oni to jsou všichni pravicoví kapitalisté, opravdu všichni, i takový Okamura, který chce co nejdříve Czechxit.

     My komunisté, se budeme brzo ptát, kam jste dali klíče z roku 1989, abychom mohli navždy zamknout za sebou dveře, které ukazují cestu zpět.

     Ano, kapitalismus dal moc převážně církvím, přesně těm, které prosily ten nenáviděný socialismus o kousek chleba. Dostali, i když hlásali opačnou ideologií, jenž Marx nazval opiem lidstva. „Hej, vy kněží, ať už jste z jakékoliv církve, vraťte měsíční výplaty, vámi nenáviděného socialismu a proste své ovečky o nějaký krejcar.“

     Dnes také víme, že od počátku šlo o rozbití neboli zničení Československa, kdy rozdělili naši malou Československou socialistickou republiku, na dvě malinké, ještě menší republiky, které se nedokázaly bránit, i když měly sílu rozumu.

     Jaký tedy bude dnešek? Bude takový, jaký ho dovolíme udělat. Není možné stále sledovat za naše peníze nějaké Miliony chvilek na Letné a dalších náměstích a poslouchat, co vše nebylo a není dobré. To přece nemůže být tah na branku. Tito lidé nemůžou jít s národem, ale mají plnou pusu demokracie.

     Mám obavu, že budeme ode dneška pomalu ztrácet vše, co bylo naše, že se už zítra nebudeme cítit jako doma, že naše obce a města nebudou patřit nám.

     Co tedy budeme mít dnes? Ano, budeme mít i daleko menší platy, než jsou v EU, my členové jedné republiky, která si říká EU-Spojené státy evropské.

     Věděli jsme, že doba nebude dobrá, že ten dnešní den bude pro nás ve všech oblastech krutý, ale nepočítali jsme s tím, že budeme dnes vydávat majetky kolaborantům, připravovat zrušení Benešových dekretů a že sudeťáci budou mít u nás zelenou.

     Takže co nás čeká dnes? Bojím se říct, že boj o holý život.

Středa 22. dubna 2020
                        Josef Seichter, Opavské Slezsko

                                                                                                          

LIDICE 2020
78. výročí vyhlazení obce Lidice – pietní akt se bude konat bez přítomnosti veřejnosti, a to ve středu 10. června dopoledne. 
Individuální pietní vzpomínka organizovaná KSČM a LKŽ – středa 10. června 2020 - doporučení jen zástupci okresní organizace – roušky s sebou!!!
     Sejdeme se na obvyklém místě dole za potokem (pod hrobem) ve 13,30 hod. Jako vždy budou připraveny pro všechny okresy kytice rudých karafiátů
k pomníku padlých mužů a bílé kytice k památníku umučených dětí.
Ve 14,00 hodin položíme společně květiny.
Prosíme, abyste si i v této vypjaté době udělali čas a pietní vzpomínky se zúčastnili.

 

 

tresnicka.jpg Vyšlo další číslo Třešničky, občasníku, který připravují krajští zastupitelé. 500 ks pro náš okres nechal vytisknout středočeský KV KSČM. Dozvíte se mnohé o plnění našich předvolebních slibů i naše plány, přečtete si, jak dále se Středočeským jízdným, o bezpečnosti i učňovském školství, nechybí ani téma COVIDu a představíme i některé nové kandidáty do podzimních voleb.

Komunistická strana Čech a Moravy

Vás zve na tradiční

 

 

Setkání pod Blaníkem v sobotu 4. 7. 2020 v 10 h.
na úpatí Velkého Blaníku u Louňovic
Účast přislíbili poslanci a krajští zastupitelé.
Občerstvení, hudba a kulturní program, vstup volný.

Doprava autobusem:

Týnec nad Sázavou (autobusová st.) 8.15 hod., Počerady 8.20 hod., Bukovany 8.25 hod., Benešov – u nemocnice 8.40 hod., Benešov – ul. Cechova 8.40 hod., Benešov – Pivovar 8.45 hod., Vlašim – nádraží 9.10 hod., předpokládaný příjezd pod Velký Blaník 9.30 hod., předpokládaný odjezd po stejné trase 13.30-14.00 hod.

Cena za osobu: 60 Kč z Týnce, 50 Kč z Benešova, 30 Kč z Vlašimi

 

Společenská kronika:

Významná výročí v červnu oslavují:

  JAN HÁDEK  

KRALUPY NAD VLTAVOU

65 let

  DENISA VLČKOVÁ  

PRAHA 1

70 let

  JINDŘIŠKA BENEŠOVÁ  

ODOLENA VODA

70 let

  MARIE MARTÍNKOVÁ  

ČELÁKOVICE

85 let

  JAROSLAVA ŠUSTOVÁ  

SRBÍN

85 let

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme především pevné zdraví!

 

V květnu oslavil 97 let svého plodného života nejstarší člen MěO KSČM Čelákovic dlouholetý zaměstnanec n.p. TOS Čelákovice s. Jan Verner.

Do dalších let zdraví a pohodu přejí komunisté z Čelákovic a OV KSČM Prahy – východ!

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.