Kroupa cynicky porušuje ústavní pořádek a lže

30. 6. 2020

Žádný pardon lžím nemohu dát. Pro mne pan Kroupa zašel za hranu jakékoliv solidnosti. Ač se chlubí tituly a tím, že učí na univerzitě, ztratil soudnost. V rozhovoru na webových stránkách časopisu Reflex totiž uvedl: "Komunisté jsou vrahové a zloději, je to doložené." Tak tedy Kroupo: Doložte, kdo z více než 30 tisíc členů KSČM je vrah a zloděj. Říkáte "komunisté"... - neuvedl jste jediné jméno. Čili chcete tím říct, že "všichni", což z takto formulovaného vyjádření chcete aby vyplývalo. Kde berete tu drzost označit lidi, kteří celý život poctivě pracují, za vrahy a zloděje? Jen proto, že jsou členy komunistické strany a brání tuto zemi proti brutálním nájezdům novodobých kolonizátorů? Do jakých extrémů ještě chcete zajít? Co Vám říká článek 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod? Co Vám říká čl. 10 téže Listiny  nebo články 20, 21 a 22... asi nic.  Vaše falešná hra na demokracii, či spíše na demokraturu, jak říkal profesor Ivan Sviták se slovním ekvilibristickým krytím morálního marasmu o vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí, ukazuje jen, že jste plný jedovatého hněvu a balancujete na hraně nechutné a odporné manipulace s vědomím občanů. Mnoho lidí se mne ptá: v jakém státě to žijeme, když vy, Kroupo, můžete beztrestně, bez jakéhokoli postihu, štěkat na bezúhonné, slušné občany a častovat je vrahy a zloději?