Zpravodaj 10/2016

26. 9. 2016

Vážení voliči,

ve dnech 7. a 8. října půjdeme opět k volbám. Tentokrát do krajského zastupitelstva Středočeského kraje. Mnozí občané však tyto volby podceňují a vnímají je spíše jen jako nedůležitý krok mezi volbami do místních samospráv a volbou poslanců do parlamentu ČR. Ale opak je pravdou. Volby do zastupitelstva kraje rozhodují o rozvoji a zvyšování kvality života všech jeho občanů – ať už jde o dopravní obslužnost, výstavbu a údržbu silnic a železnic, dotované jízdné, kvalitu zdravotní péče i záchrannou službu, o úroveň středoškolského a učňovského vzdělávání, podporu inovativního podnikání nebo o zkvalitnění a zvýšení dostupnosti sociální péče a pod…

_dsc4368.jpgJako jedna z navržených kandidátek do Středočeského zastupitelstva za náš okres Praha-východ, se aktivně snažím, spolu s naším kandidátem na hejtmana a současně kandidátem do Senátu - Zdeňkem Štefkem a se stávajícím krajským zastupitelem Pavlem Posoldou, občanům vysvětlovat a zdůrazňovat důležitost těchto voleb při všech osobních setkáních i u našich petičních stánků. A Vás bychom touto cestou velice rádi požádali o totéž. Velmi dobře si totiž uvědomujeme, že bez Vaší pomoci a Vaší podpory, by naše snažení bylo zbytečné. Naším společným cílem je, aby okres Praha–východ měl na kraji své silné zastoupení složené z odborníků. Proto Vás žádáme: „Využijte zbývajících pár dnů, které do voleb ještě zbývají, k agitaci a propagaci našich okresních kandidátů – Zdeňka Štefka, Pavla Posoldy a Lenky Grygarové“. Osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové korespondence doporučujte kroužkovat naše navržené kandidáty svým nejbližším - rodinným příslušníkům, přátelům, známým, spolupracovníkům i všem slušným lidem, u kterých alespoň částečně předpokládáte, že mohou být našimi voliči. 

A co nabízíme, co je naším společným krédem, se kterým předstupujeme před voliče?

Je to přesvědčení, že i politiku jde dělat slušně a poctivě, s lidmi a hlavně pro lidi. Moji dva spolukandidáti to již v minulém volebním období měli možnost jako krajští zastupitelé prokázat. Proto si velice vážím toho, že jsem nyní tuto příležitost získala i já, a po mnohaleté zkušenosti v zastupitelstvu města jsem dostala možnost kandidovat za náš okres Praha-východ v krajských volbách, kde mohu zúročit své bohaté zkušenosti z veřejné správy a samosprávy, i z oblasti podnikání a zaměstnanosti.

Nenechávejte za sebe rozhodovat druhé, využijte svého volebního práva a přijďte k volbám. Čím větší bude podpora Vás, voličů, pro naše kandidáty, tím větší máme šanci prosazovat Vaše potřeby a oprávněné zájmy.

Volte kandidáty KSČM, volte své kandidáty okresu Praha – východ, kroužkujte Zdeňka Štefka, Pavla Posoldu a Lenku Grygarovou.

Lenka Grygarová, Čelákovice, nestraník

 

VOLBY 2016

Už dva okresní zpravodaje se věnujeme přípravě krajských a senátních voleb. Ani toto číslo nebude jiné. Musíme mí na zřeteli, že je to vrchol naší celoroční práce. Petiční stánky nám běží, sbíráme podpisy, bojujeme i proti antikomunismu. Není snadné být dnes veřejně činným za naši stranu. Musíme získat co nejvíce hlasů, neboť‘ historie učí, že co si sami nevybojujeme, mít nebudeme.  17. 9. 2016 se konalo zasedání UV KSČM. Myslím si, že stojí za to ocitovat dva výroky s. Filipa, předsedy UV KSČM, kdy ukázal a vyzval občany k účasti ve volbách: “Největší riziko sestává z toho, když budou občané vybírat z různých nových, ve skutečnosti recyklovaných politických subjektů, které nabízejí, co nechtějí splnit“. Druhý citát mluví o tom: „… KSČM představuje politickou stranu poctivé správy, prokázali jsme to za poslední čtyři roky, kdy jsme měli možnost ovlivňovat devět a poté osm krajů přímým výkonem exekutivní činnosti. Nezklamali jsme své voliče a máme vlastní 25 letou historii, která ukazuje na to, jak současná nehvizdy3.jpgKomunistická strana Čech a Moravy pracuje, že je na ni spolehnutí a že své sliby nejen plní, ale že to, co slibuje, projednává s občany“.

Do úvodníku stojí snad za to připomenout, že plénum UV KSČM rozhodlo o konání ČS ZO KSČM v termínu 15. 10. 2016 - 5. 1. 2017 a nominačních konferencí OV KSČM pro volby do PČR  ve dnech 2. 1. - 15. 2. 2017. 

                                                            Stanislav Šrámek, člen OV KSČM

 

Proč budu volit naše kandidáty okresu do krajských voleb

Zdeněk Štefek zejména v posledním volebním období jako radní kraje potvrdil své kvality a vysokou profesionalitu. Velmi si vážím jeho houževnatosti, nesmírné pracovitosti a schopnosti obětovat se pro druhé. Jeho široký záběr, profesní i politický, je obdivuhodný. Nejen pro výše zmíněné vlastnosti je pro mne jasnou jedničkou a žhavým kandidátem na hejtmana. Nemenší šance má i jako velmi silný kandidát do Senátu ČR.

ric4.jpgPavel Posolda spolu se Zdenkem Štefkem byl jedním z nepracovitějších zastupitelů kraje v tomto období. Na kandidátce KSČM je největším odborníkem v oblasti investic, kde využívá své bohaté zkušenosti a odborné znalosti jako majitel menší stavební firmy. Rovněž v oblasti finanční se pohybuje jako ryba ve vodě. V neposlední řadě se stále více zabývá oblastí zdravotnictví, v níž se stává také skutečným odborníkem. Protože je až na 20. místě naší kandidátky, tak aby byl zvolen, jednoznačně potřebuje obrovskou podporu nás, voličů.

Lenka Grygarová prokázala své kvality v zastupitelstvu města. Jako předsedkyně kontrolního výboru si v krátké době získala uznání a respekt nejen zastupitelů, ale i všech účastníků jednání, se kterými při plnění zadaných úkolů přišla do kontaktu. Pracuje na městském úřadu ve funkci vedoucí živnostenského odboru a její zkušenosti a odborné znalosti z oblasti veřejné správy by rozhodně byly vítanou posilou v práci klubu zastupitelů. I když není členkou strany, svým jednáním a vystupováním jednoznačně předčí drtivou většinu ostatních členů. I Lenka, která je na kandidátce až na 46 místě, tak jako Pavel Posolda pro své zvolení potřebuje naši obrovskou podporu.

    Zvolení našich kandidátů máme ve svých rukou. Vše bude záležet na tom, jak se k tomu postavíme. Všichni máme okolo sebe rodinné příslušníky, přátele, známé, spolupracovníky a ti mají zase své. Pokud by nám všichni naši voliči z okresu Praha-východ, kteří nás volili před čtyřmi roky, opět dali své hlasy a poctivě kroužkovali kandidáty KSČM, tak bychom měli šanci dostat se do zastupitelstva. Ale okresů je 12 a určitě máme své slušné známé i za hranicemi okresu a to je bonus navíc. Nesmíme však na to spoléhat.

     Máme před sebou obrovský úkol. Malý zázrak, který je s naším přispěním a s pomocí našich známých realizovatelný. Takže s chutí do toho, at‘ máme 8. října pádný důvod k oslavě. Děkuji za pochopení vážnosti tohoto úkolu.

Vladimír Duník, člen VV

 

Z III. zasedání ÚV KSČM

V sobotu 17. září se konalo III. zasedání ÚV KSČM. Přítomno bylo z 92 členů 74.

Na programu jednání bylo vyhodnocení diskuse sjezdu, návrh organizačního řádu, návrh koncepce ideologického oddělení, hlavní úkoly a zaměření práce strany v oblasti vnitřního života strany, návrh POZ výročních členských schůzí a nominačních konferencí, stav hospodaření v I. pololetí ÚV KSČM včetně hospodářské směrnice a zprávy revizní komise, vyhodnocení diskuse z posledního ÚV KSČM a zprávy z jednání orgánů a dopisy adresované ÚV KSČM.

_dsc4111.jpgPo volbě všech pracovních orgánů zasedání následovalo úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa. Cílem jednání je připravit stranu do závěrečné fáze kampaně. Ohledně zákona o politických stranách s dopadem na hospodaření je navrženo mimořádné zasedání ÚV KSČM 22. října.

Musíme oslovit spoluobčany, aby šli k volbám. Není riziko volit KSČM, ale je riziko volit „recykláty“. Jsme stranou poctivé správy. Představujeme alternativu a doba je nepředvídatelná, plná zvratů. Čelíme různým výzvám na domácí i zahraniční scéně. Snižující se vliv USA je doprovázen snahou vyvolat vojenský konflikt. Ve světě se začala hledat nová spojenectví. Musíme požadovat novou helsinskou konferenci, garantovat, že naše území nebude územím válečných operací a nebudou zde použity zbraně.

ODS a TOP09 se staly symbolem korupce a jsou jimi stále. Jeví se ale i nutnost výrazně se odlišit od současné vlády. Měli jsme sice z 80% stejný program jako ČSSD, ale vláda na program zapomněla a stává se symbolem podlézavosti třeba vůči Evropské komisi. Ustoupila v otázce církevních restitucí. Nebyla dojednána debata o OKD apod. Pro nás to znamená větší tlak k jednotnému vystupování.

Je před námi i úkol vysvětlit volební program našim lidem. A vést kontaktní kampaň. Nesmíme se bát. Jinak lidi osloví někdo jiný. KSČM je odpovědná i za to, že zabrání růstu fašistické pravice.

Návrh stanoviska představil místopředseda Josef Skála. Je směrované        k volbám a vyzdvihuje poctivou a dobře odvedenou práci v krajích i v Senátu.

Další materiály uvedl místopředseda Petr Šimůnek – organizační řád, který zahrnuje i ideologické oddělení, a návrh obsahového a organizačního zabezpečení členských schůzí, na kterých se budou připravovat parlamentní volby. Kandidátky by měly být schváleny již v březnu. Josef Skála představil návrh koncepce ideologického oddělení, které by mělo mít výstupy ven i dovnitř, měla by být vytvořena i ideologická komise.

Diskusi zahájil s Klimša, který zdůraznil význam ideologické práce. Moderní levicové směřování řady KS způsobilo jejich odchod z parlamentní práce. Itálii následuje Francie, liberálnější je i die Linke apod. Uvolněné místo však zabírá někdo jiný.

S. Braný hovořil k úvodnímu slovu předsedy a ke stanovisku. Musíme pozvednout obhajobu míru. Volby by měly být jako nástup do vládnoucí koalice v příštím roce. A prosadit větší účast občanů na správě věcí veřejných.

S. Šenfeld se věnoval zabezpečení členských schůzí. Okresní konference by dle něho mohla být v odůvodněných případech nahrazena okresním výborem.

S. Hrůza se vyjádřil k organizačnímu řádu a roli kolegia, které navrhuje vypustit.

S. Kohlíček popsal, že EU spěje k rozkladu. V Bratislavě bylo jen 27 vedoucích státníků. Hanebností je zametat pod koberec některé diskuse na sjezdu.  Po volbách se zaměříme na vyjednávání koalic, na zákon o politických stranách a ekonomice. Musíme řešit migrační krizi.

S. Říha poptal sjezdem schválené programové dokumenty pro členské schůze.

S. Štěpán se zaměřil na využití Halo novin v kampani a na kauzu „Mrencová“. První místopředseda poslal všem dopis, který kauzu vysvětluje, ale, dle s. Štěpána, neuspokojivě. Nikdo v KSČM není soukromá osoba, ale reprezentuje stranu, proto by si neměl najímat tuto firmu.

S. Bohatec představil, jaké používají v kampani klidové metody – zbavují občany nervozity. Veškeré oblasti objíždějí 5x. Proti nám je vedena negativní kampaň, ale občas si ji děláme sami.

S. Vytiska sdělil své zkušenosti, že nás pracující odmítají, protože nic nenabízíme. Máme politiku poslanců, politiku na úrovni krajů a politiku měst a obcí bez toho, co by nás sjednocovalo. Musíme zde projednávat i ideologické a politické problémy.

S. Smeták hovořil o nedostatečné předvolební agitaci a podpoře okresů       z centra.

S. Dolejš sdělil, že děláme na volbách, o všem ostatním se bavme při hodnocení volebního výsledku apod. Popsal i vztah odborného zázemí s ideologickým oddělením – je definovaná dělba práce.

S. Švarcbek uvedl příklad kampaně ve svém městě. Udělali rozloučení s prázdninami.

S. Kváč navrhl petici za zrušení sankcí proti Rusku.

S. Augustin se věnoval koncepci ideologického oddělení. Stávající monitoring tisku se skládá z titulků, chce to širší obsah i okruh médií.

S. Krajča přiblížil mírové aktivity, aktivity proti NATO, petici. Kampaň musíme rozšiřovat.

S. Křenek reagoval na s. Dolejše ohledně kandidátů – nejsou to debilové. Lidé se ptají na Mrencovou, musíme jednoznačně říci NE na všech úrovních.

S. Semelová se podělila o zkušenosti s kampaní do Senátu. Mají ozvučené mítinky, diskutují s lidmi, dělají to vždy po jednání zastupitelstva. Navazují též kontakty s ad hoc iniciativami (prodej bytů ČEZ v Praze apod.).

S. Kuboš upozornil, abychom nedělali z ideologické práce fetiš. Potřebujeme marketingovou kampaň, propagaci.

S. Šimůnek zhodnotil závěrem diskusi. Dohodne např. s Futurou vydání brožury ze sjezdu v Halo novinách. Reagoval i s. Filip, který doporučil neřešit před volbami další usnesení k Profilu a s. Skála doplnil informace k petici proti NATO a k práci na sociálních sítích.

Po polední pauze se probíraly další body - vyhodnocení diskuse ze sjezdu, stav hospodaření ÚV KSČM včetně hospodářské směrnice a zprávy revizní komise za I. pololetí, vyhodnocení diskuse      z posledního ÚV KSČM, zprávy   z jednání orgánů a dopisy adresované ÚV KSČM (zejména ke kauze Mrencová).

Ze závěrů je důležité, že ÚV KSČM nedoporučuje jakoukoli formu spolupráce s agenturou Profil a Janou Mrencovou všem organizacím i jednotlivcům – členům KSČM.

Stanovil se termín 4. mimořádného zasedání ÚV KSČM na sobotu 22. 10. 2016 od 9.00 hod. Řešit se budou teze programu KSČM pro volby do PS PČR v roce 2017 a návrh postupu při výběru kandidátů pro volby do PS PSP ČR v roce 2017. A také Návrh Hospodářské směrnice KSČM v návaznosti na přijaté novely zákona o sdružování v politických stranách a hnutích.

Zdeněk Štefek, člen ÚV

 

Krajská rada seniorů SK

Před blížícími se volbami do zastupitelstev krajů nemohou zůstat stranou ani senioři, za jejichž práva bojuje i KSČM. Kromě toho v krajích působí i Krajské rady seniorů, které sdružují několik organizací - nás zastupuje LKŽ (levicový klub žen). Stranou nezůstává ani Krajská rada seniorů Středočeského kraje.

  V pondělí 12. 9. se konala krajská volební konference Středočeské Krajské rady seniorů.

Konferenci zahájil předseda p. Vajs. Přivítal předsedu republikového sdružení p. Pernese, později i hejtmana Středočeského kraje p. Peteru. Ten krátce promluvil o spolupráci s naší organisací, poděkoval za práci, kterou děláme, a slíbil další podporu. Podobně promluvila i členka zastupitelstva p. Třísková. Velmi litovala úmrtí našeho zastupitele Jiřího Svobody. Jejich slova potvrdil i p. Vajs a poděkoval za dotace, které nám kraj poskytuje.

Konference se zúčastnilo 29 delegátů (3 za každou organizaci -100% účast). Byli přijati dva noví členové - Klub důchodců Kutná Hora a ČsOL (obec legionářská), byly zvoleny pracovní komise a jmenováni tři delegáti na sjezd (12. 5. 2017). Vyslechli jsme zprávu o činnosti, např. jednání o změně poplatků, postavení, podpoře seniorů, kurzy počítačové techniky, masáže, kadeřnictví, vstupy do divadel apod. Je třeba více využívat seniorpasy. Chceme zákon o podpoře ze státního rozpočtu, dostupnost zdravotnictví, kvalitního bydlení, právní pomoc (poradna na Kladně). Všichni byli pozváni na kulatý předvolební stůl 19. 9. a oslavy Mezinárodního dne seniorů 10. 11.         v restauraci na Kladně a setkání s hejtmanem 12. 10. dva až tři zástupci za organizaci. Byla přednesena zpráva o hospodaření a rozpočet na příští roky.

Pan Pernes hovořil o činnosti na celostátní úrovni. Porovnal počty obyvatel a důchodců v jednotlivých krajích, promluvil o přípravě sjezdu, upozornil na výroční zprávy všech krajů na internetu, vyzvedl očkování proti pneumokoku pro důchodce zdarma. Prosadili jsme slevu na dani, vyšší valorizaci. Byly ale i některé věci, které se prosadit nepodařilo. Ministryni byla předána žádost o valorizaci penzí. Slíbila, že ji předá vládě.

Byla provedena tajná volba, předsedou byl opět zvolen p. Vajs a do užšího vedení pp.Kuchtíková, Hák, Jedlička a Němcová. Konference byla ukončena poděkováním za práci, přáním dalších úspěchů a společným pohoštěním. 

Alena Novotná, člen OV

 

 

K petici za referendum o NATO

My Češi, jsme národ hrdý na Žižku i Švejka. Na prvého proto, jak nás

bránil proti cizákům. Na druhého za to, jak se postavil k vraždění v cizím zájmu.

To, co se po nás chce dnes, není o Žižkovi, ale o poručíkovi Dubovi a kadetu Bieglerovi. Spousty zmařených životů to stálo už tenkrát. Ve světě přecpaném jadernými zbraněmi je to šílený hazard.

Proto jsem podepsal petici, která tomu chce zabránit, dokud je čas. Ted‘ to chce koalici proti terorismu, širokou, jako byla ta proti Hitlerovi. A ne harašit zbraněmi proti jaderné velmoci, která se s teroristy nepaktuje, ale bojuje proti nim.

Zdeněk Troška, režisér, člen petičního výboru

 

 

Třídní aspekty mírové politiky komunistických stran a hnutí

Po zralém uvážení a jakémsi nepřímém objednání rozboru – byť zčásti amatérského – tohoto ožehavého tématu v politice komunistických stran i naší KSČM, a i prostudování některých materiálů, jsem se rozhodl dát na papír některé teoretické myšlenky týkající se otázek války a míru a našeho vztahu    k nim.

Myšlenky mírového hnutí a mírového uspořádání však nejsou příliš staré. V období středověku, období feudálních válek, by takové myšlenky vedly na popraviště jako zrádcovské, protože bylo přece povinností všech poddaných i feudálních vazalů podporovat svého knížete či krále v jeho válce proti jinému feudálnímu potentátovi, a to bez ohledu na důvod či morální aspekt konfliktu. Byla to rytířská čest a povinnost.

Nastupující kapitalismus v 19. století však tuto praxi převzal. Jen ji oblékl do jiného hávu. I když v 19. století existoval v prakticky celé Evropě parlamentní systém, tak v otázkách války a míru rozhodoval monarcha z vůle Boží a většinou též jím jmenovaný válečný kabinet. V 19. století opravdu existovaly příhodné podmínky pro vliv nějakého masově politického hnutí              s mírovým podtextem. Pro imperialisty – nebezpečí.

Poměrně dramaticky se však situace změnila   s nástupem století dvacátého, jenž byl spojen s velmi krutou, tzv. búrskou válkou, v jižní Africe, vedenou koloniální Británii proti potomkům nizozemských přistěhovalců, kteří si říkali Búrové. Ti se proti vůli britské koruny  stěhovali na sever od Pretorie a Kapského Města a založili tam „svobodné státy“ Transwaal a Oraňsko. Napětí stále rostlo, až     v roce 1891 přerostlo      v otevřenou válku. Ta pokračovala několik let se střídavými úspěchy, až     v roce 1901 půlmilionová britská koloniální armáda rozhodla konflikt ve svůj prospět a zabrala důležitá města a železnice.

Ale chyba lávky, válka tím neskončila, protože Búrové své síly soustředili do partyzánských oddílů a působili koloniální armádě obrovské škody. Válka se přelila ze severu na jih britského dominia a její konec byl                    v nedohlednu.

Kolonizátoři reagovali velice krutě a na britské poměry opravdu nezvykle. Vypalovali búrské farmy a „světe, div se,“ civilní obyvatelstvo převezli do koncentračních táborů ne nepodobných těm nacistickým.  Partyzáni ve svých útocích neustávali. Když však v roce 1902    v táborech zemřelo 20.000 lidí, tak se v celé Británii i mimo ni zvedla zuřivá vlna odporu na ulicích i v parlamentu.      Z jeho tribuny zazněla slova jako „hnus“ a „hanba britské koruně“. Stejně tak neustával protiválečný odpor           v britských městech. Protože však válka pokračovala dále, vložil se do toho král, využil zbytku svých pravomocí a přinutil kabinet                  k zastavení palby. Následovala mírová jednání, která dopadla pro povstalce více než velkoryse. Oni složili zbraně a výměnou za to získali beztrestnost a náhrady za vypálené farmy. Vznikl tak nový stát – Jihoafrická unie, ve kterém Britové i Búrové měli stejná práva. Inu opět imperialistická šaráda, protože obě etnika si uvědomovala nutnost držet na uzdě početné domorodé obyvatelstvo.

Jako poučení z této kruté epizody v dějinách si však můžeme odnést fakt, že síla veřejného mínění, byť ve spolupráci s buržoasním parlamentem, a nakonec i s korunou, může dovést imperialistickou vládu k uzavření míru           s protistranou. Touha lidí po životě v míru tu opět zvítězila. S trochou nadsázky lze říci, že búrská válka a politické aspekty s ní spojené znamenaly počátek a úspěšný křest mírového hnutí v kapitalistickém světě.

Toto vše si uvědomoval i Lenin, když o 15 let později, tedy bezprostředně po vítězství VŘSR v roce 1917 sovětská vláda vyhlašovala Dekret o míru, Dekret o půdě a Deklaraci práv národů. Sovětské vládě bylo nad slunce jasnější, že evropské národy, vybité a poničené hroznou válkou si nepřejí nic jiného, než klid, návrat domů, k rodinám, ke svým kořenům. A opravdu. Válka na východní frontě v zimě 1917/18 dočasně ustala.

Ale imperialisté, zejména němečtí, bolševiky pohrdali, nenáviděli je a chtěli je vyhladit. Zahájili proto tažení čtrnácti států proti socialistické revoluci a s podporou místních statkářů a kléru i občanskou válku. Sovětské Rusko muselo odložit mírové návrhy ad acta, vrhnout všechny své síly na záchranu VŘSR a vést s nepřáteli tříletou vysilující válku. Jak to dopadlo, všichni víme. Imperialisté museli poníženě odtáhnout a kontrarevolucionáři ještě poníženěji sklonit hlavy.

skadacka.pngMyšlenka Dekretu o míru, dekretu o mírovém soužití mezi národy, nezahynula a stala se posvátnou. V jejím duchu se sovětská vláda vzdala územních zisků v Pobaltí a nesnažila se odtud vytlačit Dohodu. Přistoupila na dělení Ukrajiny, jejíž nejzápadnější část připadla Československu, kde Sověti ovládli jen pás okolo ruských hranic, a v neposlední řadě umožnili odchod  československých legií přes Vladivostok námořní cestou do vlasti.

Pro sovětské vedení i samotného Lenina události znamenaly důrazné poučení, že válka je součást genofondu feudálů, imperialistů a všech, kdo žijí a tyjí z lidské práce, potu, slz a krve, a že často bývají mírové snahy a návrhy komunistických předáků odmítány a zavrhovány.

A je tu ještě jeden aspekt z dílny klasiků marxismu-leninismu, a tím je proletářský internacionalismu. Ten vyzývá revolucionáře a komunisty všech zemí a národností nezištně podporovat bratry a soudruhy z jiných zemí a světadílů v jejich spravedlivém boji za osvobození z krvavého imperialistického jha a za spravedlivější uspořádání vnitřních poměrů. Nejinak proto jednala i sovětská vláda v letech 1936 -1939, kdy nezištně podporovala španělské interbrigadisty v boji proti Francovi a italsko-německé intervenci, přestože Španělsko leží tisíce kilometrů od sovětských hranic. Sovětské vedení si uvědomovalo bezbřehou krutost fašismu a nacismu, ale i fakt, že se jednou      s Hitlerem a Mussolinim střetne tváří v tvář. A proletářský internacionalismus se uplatnil i v období Velké vlastenecké války, kdy se Stalinovu vedení podařilo přimět všechny východní, tedy i nesovětské národy, o nutnosti společného postupu proti fašismu a nakonec nad ním slavně v Berlíně zvítězit.

O proletářském internacionalismu v poválečném světě bylo napsáno mnoho knih a statí, ale já se tu chci soustředit jen na otázky války a míru. Ukázalo se hlavně ve 20. století, že válka je vždy jen prodlouženou rukou politiky a jejím vyjádřením násilnými ozbrojenými prostředky. Musíme vždy mít na paměti, kdo, jak a proč válku a krveprolití vyvolává a rozpoutává, jestli je to válka lupičská, uchvatitelská, hegemonistická, v těchto případech imperialistická, nebo naopak taková, která vede k osvobození širokých mas od útlaku, ať už politického, náboženského, národnostního či sociálního, tedy revoluční. Je nasnadě, že jsme v minulé epoše odsuzovali koloniální války Anglie a Francie v Africe a Indočíně, americké invaze v Koreji a Vietnamu, ale i izraelské útoky na Egypt, Sýrii, Pákistán a Libanon. Přitom však jsme materiálně a morálně podporovali hrdinné severokorejské, čínské a vietnamské soudruhy v boji proti francouzským kolonizátorům a americkým imperialistům, stejně jako boj Palestinců a Libanonců proti izraelské mašinérii. A opět úspěch. Libanon dokázal v roce 2006 krvavou židovskou invazi rozprášit.

V současné době v rámci mírové politiky odsuzujeme bombardování Afghánistánu a Iráku americkou soldateskou, protože Islámský stát si z něj nic nedělá a trpí tím jen civilní obyvatelstvo. Stejně tak jsme v minulosti odsuzovali bombardování Jugoslávie a Sýrie. Ale ani tu nezůstáváme jen pouhými odsuzovači a pacifisty. Morálně podporujeme pokrokový režim Bašára Asada   v Sýrii v boji za porážku Islámského státu a za územní celistvost země, jakožto hlavního předpokladu mírového uspořádání země. Stejně tak přejeme libanonské domobraně, aby již nikdy nemusela čelit izraelské přesile.

A přejeme si i referendum o vystoupení České republiky z NATO, jakožto strůjce všech novodobých konfliktů.

Dan Bierónski, člen OV

 

Nezapomeňte!

- Ověřit si platnost občanského průkazu nebo totožnosti ke dni voleb,

- v případě, že si nejste jistí svým zdravotním stavem nebo víte, že se          v době voleb nebudete nacházet v místě vašeho volebního okrsku, zažádejte si o voličský průkaz na městském, obecním úřadě, bez něhož vám mimo váš volební okrsek nebude umožněno volit. Nejpozději do 30. září!

- Pokud víte o sousedovi, našem voliči, že se ze zdravotních důvodů do volební místnosti sám nedopraví, ale chce volit, požádejte jeho okrskovou  volební komisi o vyslání přenosné volební schránky,

- pokud máte možnost kontaktu se známými, přáteli, našimi případnými voliči, kteří pobývají v sociálních zařízeních vašeho města nebo obce – domě pečovatelské služby či domově důchodců, vysvětlete jim, prosím, důležitost voleb a pokuste se je přesvědčit, aby volili a kroužkovali naše okresní kandidáty!

 

Prosba a výzva všem, kteří využívají ke komunikaci mailovou poštu

Přeposílejte tento mail všem svým nejbližším, přátelům, známým, spolupracovníkům, prostě všem slušným lidem, nerozhodnutým občanům, o nichž alespoň trochu předpokládáte, že by mohli být našimi voliči, s výzvou, aby i oni tento mail posílali dále. Každý máme ve svých kontaktech řadu slušných přátel a známých a Ti mají zase své.  Pokud se nám podaří vytvořit řetězovou reakci, jsme přesvědčeni, že to přinese pozitivní výsledky.

Víme, že je před námi velmi obtížný úkol. Proto Vás vyzýváme a prosíme! Pokusme se společně o malý zázrak! Ukažme všem, že mezi sebou máme opravdu schopné a pracovité občany, kteří jsou připraveni porvat se o práva a potřeby nás, řadových občanů.

                                      Děkuji Vám jménem výboru Městské organizace

                                                            KSČM Čelákovice za vaši pomoc.

 

 

Vážení členové okresní organizace KSČM Praha-východ a základních organizací Středočeského kraje, občané – voliči!

7. a 8. října půjdeme opět k volbám. Volby do krajských zastupitelstev jsou dlouhodobě občany podceňovány a přehlíženy jako nevýznamné. Přitom opak je pravdou. Krajská zastupitelstva jsou jakési malé vlády, v nichž se rozhoduje o běžných denních potřebách a problémech nás, řadových občanů. Jaké budou podmínky v sociální oblasti, ve zdravotnictví, zabezpečení důstojného stáří, zda se povede prosadit zlevněné nebo v lepším případě bezplatné jízdné pro školáky, studenty a důchodce, jaká bude síť dopravní obslužnosti v kraji, bezpečnost, úroveň a možnosti vzdělávání a kultury, pomoc mladým rodinám a matkám samoživitelkám a další oblasti našeho denního života.

Proto Vás prosíme a vyzýváme, abyste ještě čas, který do voleb zbývá,        v rámci Vašich možností využili k agitaci mezi svými nejbližšími, kamarády, sousedy, spolupracovníky, známými slušnými lidmi - našimi případnými voliči    k propagaci, agitaci a prezentaci našich myšlenek a hlavně kandidátů našeho okresu.

Máme občanům co nabídnout.

Vedoucí kandidát pro volby do Středočeského kraje Ing. Zdeněk Štefek i Ing. Pavel Posolda za poslední volební období už své přednosti a kvality jednoznačně prokázali. Byli jedni z nejpracovitějších zastupitelů, nejen za KSČM.

Mgr. Bc. Lenka Grygarová by, v případě zvolení, byla se svými zkušenostmi a vědomostmi z oblasti řízení a působení ve veřejné správě potřebnou a vítanou posilou našich zastupitelů.

Proto přijďte všichni, kterým není lhostejné, kdo bude v příštích čtyřech letech hájit a prosazovat naše zájmy a potřeby!

Využijte svého práva a snažte se přesvědčit co nejvíce občanů, aby přišli     k volbám a volili kandidáty KSČM, nejlépe z našeho okresu! Nenechávejte za sebe rozhodovat druhé!

Volby vyhrávají voliči, nikoliv kandidáti! Čím silnější a početnější bude poslanecký klub KSČM, tím více bude možností k prosazování a uskutečnění našich zájmů a potřeb a tím méně bude možností k realizaci návrhů namířených proti nám, řadovým občanům.

Každá volební strana má svůj samostatný volební lístek, na němž můžete přidělit maximálně 4 preferenční hlasy -  kroužky.

Nenechte se ošálit lacinými sliby některých politických stran, které na ně, obvykle po svém zvolení, rády zapomínají.

Volte jistotu, volte kandidáty okresu Praha - východ. 

Kroužkujte!!! 

Č. 1 Zdeněk Štefek, č. 20 Pavel Posolda a č. 46 Lenka Grygarová.

Vladimír Duník, člen VV

 

 

Co si můžete přečíst

Připomínáme, že 6. října 1944 vstoupila na území tehdejší Československé   republiky vojska Armádního sboru pod vedením Ludvíka Svobody a  vojska Rudé armády. Začalo osvobozování ČR od německých okupantů. První obec osvobozená obec na východním Slovensku byla Kalinovo.

 

Výsledky voleb v Rusku 2016

-----------------------------------------

Jednotné Rusko                                      54,3%

Komunistická strana Ruské federace     13,5%

Liberálně demokratická strana                13,3%

Spravedlivé Rusku                                    6,2%

 

 

Zabitý při demonstraci

(ANSA) - Piacenza, 15. září – Egyptský dělník byl ve středu v noci sražen a zabit nákladním vozem během protestu v (italské) Piacenze. Třiapadesátiletý muž, otec pěti dětí, byl na stanovišti stávkové hlídky před místním střediskem zásilkové služby GLS, pro niž v době nehody pracoval.

    Řidič stěží utekl před lynčováním ostatními demonstranty předtím, než ho zatkla policie a obvinila ho ze zabití na silnici. „Jeden člen personálu mu před sídlem firmy řekl, aby vytlačil stávkovou hlídku“, řekl Riccardo Germani             z odborového svazu USB, jehož byla oběť řádným členem. „Křičeli na něho „Jeď, jeď“, a on vyrazil a přejel našeho člena“, dodal Germani.

K tomuto bezohlednému činu uvedl USB:

-       Dnes v noci, ve 23:45, aktivistu USB přejel a usmrtil nákladní vůz během stávky s hlídkou před firmou GLS v Piacenze. Zabití třiapadesátiletého soudruha a bratra Abda Elsalama Ahmeda Eldanfa je tragickým závěrem vyostření násilí a represe, jímž GLS a jeho smluvní partner SEAM odpověděli na spravedlivé požadavky dělníků. USB večer pořádala schůzku s dělníky GLS/SEAM k diskusi o nerespektování podepsaných dohod o odmítnutí nejistoty ve stanovené době. Během akce byl zabit Abd Elsalam Ahmed, otec pěti dětí, z nákladního vozu, který najel plnou rychlostí do stávkového stanoviště a to za přihlížení policejních důstojníků. Vražda je tragickým potvrzením neúnosných podmínek, jimiž jsou dělníci v rozvozu zboží vystaveni.

Díky nejasnostem v zákoně, se smlouvami podepsanými kolaborantským svazem CES, šéfové zavedli vztahy založené na násilí a vydírání, a absence práv se tak stala normou v sektoru, kde zisky vzrostly jen za poslední rok o 29 %.

Mezinárodní oddělení USB

Italský svaz USB je stejně jako OSČMS členem sekretariátu Evropského střediska Světové odborové federace. Informaci o zabití egyptského dělníka jsme obdrželi ve čtvrtek 15. 9. Barbarský čin ostře odsuzujeme a vyslovujeme soustrast svazu USB a rodině zabitého dělníka. Kapitalismus v „demokratické“ zemi uprostřed Evropské unie opět ukázal svou odvrácenou, bezohlednou tvář.

16. 9. Vladimír Sedláček

člen Ústředního zastupitelstva OSČMS, zodpovědný za mezinárodní styky

 

VTIP

Můj postoj k imigraci je tento:

Pokud cizí pes podleze plot, protože ho soused bije, zaslouží nakrmit a ochránit.
Pokud podleze, aby mi sežral maso z grilu, zaslouží páskem přes zadek a odvést zpátky.
Pokud podleze, aby pokousal moje děti, zaslouží chytit a utratit.
Ani v jednom případě mě náboženství psa nezajímá. 

prazska_konference.png

Nemocniční účet

Nemusíš být katolík, abys ocenil tento příběh. Muže postihl infarkt,
když nakupoval v obchodě. Prodavač, když jej viděl upadnout na zem,
zavolal záchranku. Paramedici odvezli muže do nejbližší nemocnice, kde
podstoupil naléhavou bypass operaci na otevřeném srdci. Když se probral
z narkózy, uvědomil si, že je v péči jeptišek v katolické nemocnici. Vedle
jeho postele seděla jeptiška, v ruce měla pero a psací podložku. Ptala
se ho, jakým způsobem zaplatí za operaci a pobyt v nemocnici. „Máte
zdravotní pojištění?" zeptala se. Muž odpověděl chraptivým hlasem:
"Nemám žádné zdravotní pojištění." Jeptiška se zeptala: "Máte peníze
v bance?" Odpověděl: "Nemám žádné peníze v bance." „Máte nějakého
příbuzného, který by vám mohl se zaplacením pomoci?" zeptala se
jeptiška podrážděně. Odpověděl: "Mám jenom sestru, starou pannu, která je
taky jeptiška." Jeptišku to vyvedlo z míry a hlasitě prohlásila: „Jeptišky
nejsou staré panny! Jeptišky jsou provdané za Boha." Pacient odpověděl:
    "Výborně. Pošlete účet mému švagrovi.“

PORADA FUNKCIONÁŘŮ dne 2. 11. 2016 v 8:30

- informace z mimořádného zasedání ÚV
- informace o průběhu voleb ze ZO a výsledcích voleb
- zhodnocení aktivity našich základních organizací, členů OV, poslanců
  a zastupitelů v předvolební přípravě
- informace z jednání stranických orgánů

 

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky:  tresnicka.kscm.cz .
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz. Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.