Zpravodaj 2/2021

7. 2. 2021

Soudružky a soudruzi,

stále trvá nouzový stav i pátý stupeň PSA, byť již řadu dnů jsou ukazatele na stupni 4. Ale pravidla PSA se prý budou aktualizovat, neodráží skutečnou situaci, jen k tomu ještě nedošlo.  Trvá období, kdy se nemůžeme scházet, ani na poradách funkcionářů (ani na únorové), ani v základních organizacích, ani na jednání okresního výboru.

stefek.jpgPřitom je doba důležitá, připravují se volby, volební kandidátky do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. I volební program, samozřejmě. Řeší se stále konání našeho sjezdu i termín zasedání ÚV KSČM.

Do toho všeho se vyostřují vztahy mezi KSČM a vládnoucí koalicí, která neplní své sliby. Nejenže nejde dle očekávání plnění původních 7 priorit, na kterých stála naše podpora vlády, ale ani ty další se většinou nedaří prosadit. Jen si vezměte, zda již platí oněch 5 týdnů dovolených. Zda se již staví byty, zda se vykupují akcie vodárenských společností… Tanečky ohledně 10 miliard pro výzbroj armády, které Parlament sice nejprve obraně na náš návrh vzal, ale vláda je pomalu armádě vrací, jsou jen dalším případem. Posledním jsou nesplněné podmínky, kterými komunisté podmiňovali prodloužení nouzového stavu. Vy v době čtení Zpravodaje již budete vědět, jak se k tomu nakonec postavil VV ÚV KSČM 5. února.

Zároveň do dění vstoupil i Ústavní soud, který zneplatnil některé pasáže volebního zákona. Koalice již nemusí překročit více procentní hranici (každý subjekt 5%, tedy tříčlenná koalice 15%), aby se dostaly do sněmovny, Zpochybněna byla kvůli rozdílné velikosti krajů i D'Hondtova metoda.

V naší organizaci jsme v lednu žili vším tím děním. A zároveň jsme realizovali v omezené formě výroční členské schůze. Většinou korespondenčně.  Ale vše se měnilo i tady.

Kvůli již vyhlášeným volbám byla zahájena volební kampaň. Poněkud předčasně. Kvůli tomu i kvůli trvajícímu covidu byla schválena změna harmonogramu přípravy voleb, která nás vzhledem k termínu poskytnout návrhy kandidátů do PS PČR do 31.1. přinutila reagovat zrušením plánované nominační okresní konference, která by se z bezpečnostního hlediska stejně nemohla konat.  Základní organizace i jednotlivci však poslaly výstupy ze svých jednání, zejména korespondenčních, využily i šířený dotazník či si poradily po svém. Získali jsme slušné podklady od řady soudružek a soudruhů, které obsahují nejen návrhy na kandidátku, ale i další podněty pro naši práci.

Chtěl bych Vám za tuto aktivitu poděkovat. Žádný podnět nezapadne, žádné jméno nebude zapomenuto. O výstupech z jednání okresního výboru píši jinde.

Soudružky a soudruzi, doba je těžká. Ale pevně věřím, že ji zvládneme a že na podzim ve volbách obstojíme se ctí. Hodně zdraví, nervů a optimismu.

Zdeněk Štefek
předseda OV KSČM

 

Z jednání OV KSČM 2. února 2021

OV KSČM Praha východ zasedal 2. února opět videokonferenčním způsobem.

Kontrolovali jsme plnění úkolů. Tabulka možností našeho mediálního působení v okrese je již před finální úpravou. Určitě ji využijeme v kampani. Rozklíčovali jsme, co vše jsou volební náklady, po komunikaci s volebním i ekonomickým oddělením ÚV KSČM. Máme ceník reklam v Českých drahách od společnosti Railreklam. Víme, že v Halo novinách budou vycházet zhruba 2x měsíčně plakáty, ale nevíme předem které, k výročím ale jistě budou. Svou činnost ukončila i inventarizační komise.

 Probrali jsme informace z vyšších orgánů. Per rollam rozhodovali členové ÚV KSČM několikrát. Bylo schváleno nové složení VV ÚV KSČM i ÚV KSČM. Do funkcí byli potvrzeni ti, kteří měli důvěru na konferencích před rokem a kvůli posouvání sjezdu i jednání ÚV KSČM se ještě hlasování neuskutečnilo.

 Byl schválen již avizovaný nový harmonogram konferencí, důležitý materiál o možnosti vzdálené komunikace orgánů i příslušná změna jednacích řádů, plán práce ÚV KSČM a VV UV KSČM, personální doplnění Komise mládeže a Hospodářské rady. Hlasovalo o volebním manažerovi. Návrh, aby se jím stal  s. Filip, ale neprošel.

    8. ledna se konal VV ÚV KSČM, který řešil mimo jiné strategii voleb či programové priority – mají být přepracovány. Zabýval se rozpočtem pro rok 2021 i smlouvou o zajištění služeb s Futurou. Byla podána i informace o činnosti Institutu české levice.

   14. ledna se sešel VV KV KSČM. KV KSČM bude svolán hned, jak to bude možné, zatím to ale klasicky nejde. VV řešil otázky rozpočtu a další (ekonomické body, první přípravu voleb (doporučuje se přes problémy skype.jpgroznos poštou), odbornou skupinu, která se věnuje dění ve Středočeském kraji a začínají se naplňovat jednotlivé její sekce. I obsahový záměr dalšího čísla Třešničky, které již dostává reálnou podobu.

      Věnovali jsme se také dění v naší krajské organizaci. Kritický dopis VV OV Nymburk krajskému výboru k výsledkům voleb totiž vyvolal reakci 8 okresů, která se ukázala spíše jako reakce několika  jednotlivců bez projednání v okresních výborech. Na to následně reagovaly okres Kolín i Nymburk. I my jsme negativní postoj k procesu vzniku „dopisu osmi“ sdíleli.

V usnesení OV Praha-východ schválil toto:

 • bere na vědomí doručená stanoviska OV KSČM Nymburk a Kolín a „Dopis osmi“ OV.
 • Nepřipojuje se k „Dopisu osmi“ OV a obdobně jako OV KSČM Kolín a Nymburk sdílí kritický postoj k procesu jeho vzniku.

Pak jsme se věnovali již vyhodnocení podnětů od ZO a členů. Došly vyplněné dotazníky, poštou nebo emailem. Došly i jiné formy informací, opět poštou či mailem nebo přes sms systém či přes sms.

Na základě shrnutí všech návrhů na kandidátku do PS PČR pak OV KSČM schválil následující závěr:

 • doporučuje na základě podkladů od ZO KSČM a členů na středočeskou kandidátku do PS PČR za okres OV KSCM Praha-východ (abecedně)  ss. Duník, Grygarová, Hádek, Hajleková, Havlíček, Posolda, Štefek, Zima.
 •   Informuje, že v podkladech od ZO KSČM a členů byla navrhována i další jména na středočeskou kandidátku mimo působnost  OV Praha-východ, a to (abecedně) ss. Cinka, Fidler, Grospič, Grospičová, Hála, Havelka, Kazík, Klán, Kváč, Milata, Reichel, Šimková, Vostrá.
 •  Informuje, že v podkladech od ZO KSČM a členů byla navrhována i další jména na kandidátky KSČM pro PS PČR v jiných krajích a to (abecedně) ss. Čermák, Dolejš, Filip, Juroška, Kavij, Konečná, Krajča, Kubát, Luzar, Ondráček, Pernica, Semelová, Skála, Valenta, Zachariáš.
 •  Informuje, že v podkladech od ZO KSČM a členů byly navrženy na kandidátky i nečlenové KSČM – Blaško (KSČ), Vítová (ANS).

Protože nevíme, jak nakonec bude vznikat krajská kandidátka, to bude řešit VV KV KSČM zřejmě až 11. února, doporučili jsme i zásady pro výběr prvních pěti kandidátů.

 1. Kandidát musí mít svoje profesní zaměření, oblast politiky, které se hodlá v PS věnovat. V této oblasti musí mít odpovídající vzdělání,  dovednosti a zkušenosti. Prostý výkon povolání v dané oblasti nestačí, musí pro nominaci mít něco navíc.
 2. Kandidát musí mí schopnost v dané oblasti mediálně vystupovat, musí se vykázat publikováním článků (máme přece HaNo), existují weby jako PL, je FB, Twitter………
 3. Kandidát by se měl vykázat aktivním přístupem k tvorbě programu strany, prací v odborném zázemí.
 4. U kandidáta je vítaná pedagogická činnost v daném oboru, praxe z práce zastupitele.
 5. Kandidát  musí naplňovat obecné podmínky – mít komunistické přesvědčení, čistý morální profil, schopnost vystupovat před kamerou...  ale také by měl mít dobrou zdravotní kondici a schopnost mít svůj styl  (účes, oblečení…)
 6. Na prvních pěti místech by neměli být kandidáti, kteří byli ve funkci již 2 a více období po sobě.
 7. Mezi prvních pět je možné navrhnout mladé, nadějné, kteří logicky některé zásady nesplňují.

   Zároveň OV KSČM deklaroval možnost se sejít okamžitě, až bude znám postup volby kandidátky, aby své závěry a návrhy mohl v tom smyslu dále rozvést. Další podněty z dotazníků a od ZO budeme řešit na příštím jednání OV KSČM, až je všechny z doručených podkladů vytáhneme.

      Samostatný bod si zaslouží hodnocení hospodaření. Podrobněji uvedeme ve zvláštním bodě níže. OV KSČM poděkoval všem členům, kteří v nelehkém roce 2020 plnili své povinnosti. Naše hospodaření dopadlo dobře, což potvrdila i inventarizační komise, která zasedala.

     V bodu Volby jsme rozebrali možnosti reklamy u Českých drah přes Railreklam. V úvahu připadá nádražní banner na nádražích v Brandýse, Čelákovicích, Úvalech, Říčanech, Strančicích. Má být centrální smlouva, která nám zaručí lepší podmínky. Rozhodli jsme též o tisku 50 ks plakátů A2 k prioritám (léky, ne zbraně), vyšel ve formátu A2 v Halo novinách 29.1.2021. Bude distribuován přes výlepovou firmu Rengl tam, kde má pronajaté vývěsní plochy.

Bylo schváleno složení okresního volebního štábu – Štefek, Posolda, Havlíček, Kuchta, Hajleková, Duník, Zima.

     Po hlasování per rollam jsme potvrdili i objednání přáníček k MDŽ od Futury, protože jiný způsob gratulace asi nebude možný. Necháváme si  ale „vrátka“ k rozdávání kytiček.

Májové oslavy jsou ve hvězdách. Jistě budeme chtít vylepovat plakáty k osvobození i k prvnímu máji. Nepochybně budou pietní akty, minimálně ve verzi jako v roce 2020 – tedy „Ani pomník bez kytičky“.

Udělali jsme krok k přípravě únorového Zpravodaje a s nelibostí jsme byli nuceni zrušit únorovou poradu funkcionářů.

Odsouhlasili jsme pokračování předplatného periodického tisku, vyslechli informaci, že v Dialogu je na pokračování historie vzniku KSČ.

Přišla nabídla na kalendáře 2022, prosím, nahlaste nám do 28.2., kolik kalendářů chcete od Futury objednat. 50 Kč stojí klasický, kravata stojí 35 Kč.

V různém jsme řešili ještě např. příspěvky na téma vznik KSČ.

Zdeněk Štefek

 

Noví členové VV ÚV KSČM:

Za Prahu s. Krajča (místo s. Pázlera)
Za Plzeňský kraj s. Kavij (místo s. Žáčka)
Za Ústecký kraj s. Pilařová Honsová (místo s. Vodseďálka)
Za Jihočeský kraj s. Vytiska (místo s. Braného)
Za Pardubický kraj s. Bělohlávek (místo s. Snopka)
Za Zlínský kraj s Kroča (místo s. Procházky)
Za Moravskoslezský kraj s. Havránek (místo s. Nytry)

Zůstávají:

Za Středočeský kraj s. Vostrá
Za Karlovarský kraj s. Sloup
Za Liberecký kraj s. Lysáková
Za Olomoucký kraj s. Šulda
Za Královehradecký kraj s. Ondráček
Za Vysočinu s. Číž
Za Jihomoravský kraj s. Zachariáš

Některé údaje z hospodaření OV Praha-východ za rok 2020:

Hospodářský výsledek:  zisk 165.085,73 Kč.
Průměr členského příspěvků 40,92 Kč/měsíc/člen
S příspěvkem na sjezd je to 42,45 Kč/měsíc/člen.

Členská základna OV KSČM Praha východ k 31. 12. 2020:

Celkem členů:                        221                             
Z toho:                      žen       104                               
                                 mužů    117   
Počet ZO:                 25

Jaké mohou nastat možnosti po rozhodnutí Ústavního soudu o změně volebního zákona?

 dsc2578.jpgVážení soudruzi,
     nebudu komentovat rozhodnutí Ústavního soudu, to je ztráta času.
Důležité je, jak se zachovají strany v poslanecké sněmovně a také jednotliví politici, protože se může stát, že se strany nedohodnou na řešení ani uvnitř svých poslaneckých klubů.

Jaké mohou nastat možnosti:

 1. Ústavní krize, kdy PS a Senát nestihnou nový volební zákon, anebo stihnou a „hodí do toho vidle“ prezident, který zákon vrátí a PS ho nestihne přehlasovat. Pravděpodobnost nikoliv malá.
 2.        Najde se většina v PS a Senátu pro nový volební zákon, ke kterému budou poslanci donuceni se skřípěním zubů (někteří) hlasovat:

1.varianta: vrátíme se před rok 1998, přidělování hlasů v I. a II. skrutiniu
2.varianta: bude jeden volební obvod – celá Česká republika
3.varianta: modifikovaná verze D' Hondtovy metody, v níž jsou počty získaných hlasů děleny v prvním kole
jiným číslem namísto číslem 1. To je „matematická extraliga“, kterou asi řada poslanců nepochopí. Vzroste role stranických vůdců a lobbistů.

Možná řešení:

 •   Varianty 1. a 2. nahrávají stranám těsně nad 5 %. Naopak ztratí silní ANO, PI+Stan, Spolu (ODS+TOP+KDU-CSL). Ti tři si to uvědomí a přijmou modifikovanou verzi D' Hondtovy metody s dělitelem 1,42 v prvním kole, což může „vygumovat“ KSČM i ČSSD z parlamentu i v případě zisku více než 5 % v malých krajích.  Např. v Libereckém kraji (8 mandátů) ani 9 % hlasů nemusí stačit na jediný mandát! Bude to ještě větší „prasárna“ než stávající volební zákon, ale i když to KSČM+ČSSD napadnou u Ústavního soudu, bude ÚS spěchat s rozhodnutím? Ve prospěch komunistů a socanů? 
  Propukne rvačka o místa na kandidátkách v Severomoravském, Jihomoravském a Ústeckém kraji? Protože v ostatních krajích bude KSČM bez šance. Kdo z vedení strany bude chtít kandidovat v Praze, o Liberci nebo Karlových Varech ani nemluvě? Náš Středočeský kraj si zopakuje výsledek z krajských voleb – 0 mandátů. Optimistický odhad v případě výsledku kolem 7 % = 1 mandát.
 •  Jeden volební obvod – celá ČR. Bomba – volební lístek a na něm 200 jmen za každou stranu. Přepočet hlasů na mandáty cca jako při posledních volbách do EP.
  Propukne v ÚV zákulisní dohadování o prvních 10 míst na kandidátce ?
  Jak jen důležitá může být volba vedení strany na půdě ÚV. Budou nebo
  nebudou se slibovat místa na kandidátce výměnou za hlas ve volbách
  vedení strany? (Jak to krásně popsala Z. Rujbrová v prosincovém rozhovoru v HaNo).
 •   Starý dobrý systém I. a II. skrutinia. Pro pamětníky – ve volbách 1998
  získala KSČM 658 tis. hlasů, v I. skrutiniu 20 mandátů a ve II. skrutiniu 4
  mandáty. Středočeský kraj – 77 tis. hlasů, 2 poslanci v I. skrutiniu – Ransdorf a Frank
  Co uděláme pro zisk 500 tis. hlasů?

Přijmeme strategii tvorby kandidátek: „Mládí vpřed a staří na svá místa“?

     Jenom připomínám :

 • poslední čísla – hlasy pro KSČM:
 • volby 2017: 393 tis. hlasů
 • volby 2019: 165 tis. hlasů
 • volby 2020: 132 tis. Hlasů. „Nádherný“ sestupný trend
 • Návrh OV KSČM Praha – východ na zásady tvorby kandidátních listin, resp. volitelných míst na kandidátkách-viz str.3 tohoto Zpravodaje

                                  Pavel Posolda, místopředseda OV KSČM Praha-východ

                                                                               

Slasti a strasti při zajišťování letošní výročky naší organizace

          Dlouhotrvající nepříjemná pandemie COVID 19 i nařízená bezpečnostní a zdravotní vládní opatření nám znemožnily uskutečnit výroční členské schůze a z tohoto důvodu jsme na OV zvolili korespondenční formu konání výroček prostřednictvím osobních dotazníků.

   Kromě těchto dotazníků jsme pro členy naší MěO tradičně připravili ještě zprávu o činnosti organizace za rok 2020, informaci o stavu členské základny a členských příspěvcích, návrh činnosti MěO pro letošní rok a předpokládané náklady na její finanční krytí.

   O příjemné, ale i nepříjemné okamžiky, které jsem díky zajištění výročky zažil, se s vámi chci podělit.

   Současný stav naší organizace je 36 členů, a protože v minulých letech se našich výroček kromě hostů zúčastňovali i někteří věrní sympatizanti, tak         z tohoto důvodu jsem e – mailem požádal o vykopírování a přivezení do Čelákovic 37 sad těchto dokumentů.

   V pondělí 18. ledna večer mi Pavel Posolda přivezl společně s lednovými zpravodaji požadované materiály. K mému nemilému překvapení v obálce byly pouze zpravodaje a dotazníky. Zavolal jsem předsedovi OV, který se mi moc omlouval, že mou prosbu o vykopírování sad přehlédl. Protože nás už velmi tlačil termín, tak jsem se s ním dohodl, že se pokusím chybějící materiály vykopírovat svépomocí, což se mi nakonec podařilo, a do pozdních nočních hodin jsem kompletoval sady pro ranní rozvoz. Následujícího, téměř jarního, dne jsem na kole objezdil všech 35 našich členů (jeden dlouhodobě mimo území města) a 6 sympatizantů. Téměř se všemi jsem hovořil osobně a vysvětlil jim, co se od nich požaduje s tím, že v sobotu 23. ledna je opět navštívím a dotazníky si od nich převezmu.

dsc4401.jpg Je sobota 8:30 a já vyjíždím do terénu. Oproti úterý je podstatně chladněji a drobně mží. Od prvního člena přebírám čistý dotazník s omluvou, že už je velmi starý a neví, co by tam napsal, ale slíbil mi, že pokud mu to zdraví trochu dovolí, tak alespoň přijde na některou z akcí. Začíná drobně pršet. Vyrážím za  dalšími členy, ale bezvýsledně. Buď se nedozvoním, nebo nemají dotazník vyplněný. Je 10:30 a já mám stále jen jeden dotazník. Déšť zesiluje a má nálada je na bodu mrazu. Mířím směrem k domovu a u několika členů slavím úspěch. Už docela slušně prší. Vjíždím do sídliště a v batohu už mám 4 dotazníky. Zazvoním u jednoho dlouhodobě nemocného čestného člena. Otevírá mi jeho manželka a zve mě dovnitř, abych ho alespoň pozdravil. Nechce se mi, ale po jejím naléhání nakonec rezignuji. Ve dveřích obýváku  zůstanu stát v němém úžasu. U konferenčního stolku sedí manžel nad rozehranou partií SCRABLE. Paní mi ukazuje i manželovy zápisky, viz foto a já polknu podruhé. Naše dnešní vnoučata by se od něj měla učit, jak se píše,  a to už mu je 86 let. Odcházím a mám o 100% lepší náladu. O chvíli později zažívám opět skvělý okamžik. Zvoním u další, velmi staré soudružky, která na blízko téměř nevidí. Zve mě dál a spolu dotazník vyplníme. Při odchodu mi děkuje a je šťastná, že alespoň touto cestou se mohla na výročce podílet.        

   V poledne promočený dorazím domů. Bilance, už mám 9 dotazníků. Na odpoledne mi zbývá jen 8 členů. Po obědě jsem úspěšnější, takže počet dotazníků vzrostl na 14. Během následujícího týdne jsem sbírku rozšířil na celkových 31 dotazníků.

   Srovnám – li to s účastí na poslední výročce v r. 2019, tak je to o plnou polovinu více. A to je pozitivní zjištění. Sice od cca  poloviny oslovených byly dotazníky téměř prázdné, bez vlastních návrhů, ale vzhledem ke stavu a věkovému průměru členů je to celkem pochopitelné. Co je však dle mého názoru důležitější je skutečnost, že touto cestou dostanou všichni členové základní informace o stavu a činnosti svých ZO, potažmo okresu, kraje....

   Do budoucna to vidím jako jednu z hlavních forem, ne – li jedinou, jak mezi členskou základnou šířit informace a případně od těch aktivnějších získávat zpětnou vazbu. Na klasické členské schůze,  bohužel, budeme postupně už jen vzpomínat. Z tohoto pohledu mohu spokojeně konstatovat, že zvolená  korespondenční forma uskutečnění letošních výroček splnila, alespoň podle mě, to základní, co jsme od ní očekávali.

                                                          Vladimír  Duník,  MěO KSČM Čelákovice

 

Dopisy Vojtěcha Filipa, předsedy ÚV KSČM

1.dopis s. Filipa
Vážené soudružky, vážení soudruzi, členové Ústředního výboru KSČM,
     vzhledem k současné situaci omezujících opatření souvisejících s pandemií nemoci koronaviru Covid-19 mi dovolte Vám poskytnout informaci, jak se vyvíjí otázka trvajícího nouzového stavu, tak situaci o činnosti orgánů KSČM.

Nejprve proč Vás oslovuji osobně, důvod je prostý. První místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek je nemocen, je Covid pozitivní, a tak Vám informace zprostředkuji já. Pokud to bude nutné, učiním tak opakovaně nebo případně další provozní informace odešle vedoucí oddělení František Černohorský.

Nejprve k politické situaci v ČR a kroky KSČM.

     Poslanecký klub KSČM zejména pracoval ve věci řešení pandemické krize, a to jak svými členy ve výborech sněmovny a na plénu sněmovny, a prosazoval náš politický program. Schválen byl zákon o potravinách a v něm prosazen náš požadavek podílu českých potravin v obchodech, pro udržení odběru výrobků od našich producentů a výrobců. Dále byl schválen Zahrádkářský zákon, další dlouhodobý programový cíl KSČM. 

     Z. Ondráček pracuje jako člen v ústředním krizovém štábu státu a nyní jsme posoudili prodloužení nouzového stavu. KSČM při vědomí, že bez pomoci vojáků, hasičů a policistů nelze udržet systém zdravotní péče a že tyto lidi je potřeba převést mimo jejich pracovní povinnosti jako pracovníky do nemocnic a ústavů sociální péče, a to bez nouzového stavu nelze provést. Proto poslanci KSČM s prodloužením souhlasili a to do 14.2.2021. Souhlas byl dán také proto, že jsme dosáhli jednáním úprav omezení s tím, že je proto potřeba dále zajistit hygienické podmínky pro návrat dětí základních škol nejméně v prvním stupni a dále žáky 9. tříd a maturitních ročníků do škol. Další podmínkou je připravit zásady pro bezpečné otevření horských středisek, které jsou navštěvovány masově a při uzavřených lyžařských areálech tam neplatí žádná pravidla a pro otevření areálů by je bylo možné určit. Dále jsme požadovali a bude jednáno o změně uzavření, resp. otevření provozoven dalších obchodů a služeb s tím, že odpovědnost ponesou KHS a dojde k decentralizaci rozhodování, bližší občanům.

Nyní k situaci v naší straně.

       Všechny dokumenty pro jednání XI. sjezdu KSČM jsou připraveny. Uvádím to proto, že musím reagovat tak na některé dopisy, které jsou doručeny voleným funkcionářům a VV ÚV KSČM a týkají se akutní potřeby svolat sjezd KSČM nebo nejméně plénum ÚV KSČM v co nejkratší době. Na většinu z nich již bylo odpovězeno. V této věci ale mohu a musím znovu sdělit, že takový úkol byl už v uplynulém roce uložen a připomínám, že jednáním s KHS v Brně je fixován termín 27. až 28.3. a v případě vážných problémů, tedy špatné pandemické situace ještě termín 27. až 28. 11. tohoto roku. Čeká se na konečné stanovisko KHS, zda březnový termín schválí a za jakých podmínek. Uložil jsem zaměstnancům ÚV KSČM, aby maximálně vyšli vstříc požadavkům KHS v Brně a poskytovali součinnost. Jednáním s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem vnitra bylo dosaženo jen to, že byla dohodnuta výjimka pro jednání statutárních orgánů, tedy může zasedat VV ÚV KSČM, ale není zatím možné svolat plénum ÚV KSČM. Proto VV ÚV KSČM připravil některá hlasování pro schválení per rollam, včetně návrhu na vzdálené jednání pomocí videokonference. Za jeho schválení děkuji, ale ani to nám neumožňuje uskutečnit plnohodnotné jednání Vás všech členů ÚV KSČM. Na nejbližším jednání pléna ÚV KSČM posoudíme jistě i personální otázky, které Vás zajímají a dojde k rozhodnutí ve prospěch dalšího působení KSČM v naší zemi tak, abychom v roce 100. výročí od založení komunistické strany znovu potvrdili, že jsme trvalou součástí české politické scény.

     Je mi opravdu velmi líto, že není možné připravená jednání uskutečnit. Ale to neznamená, že by se měl stranický život zastavit, naopak je potřeba dál, byť v malých kolektivech, trvale informovat členy strany, ale i sympatizující o krocích KSČM, které děláme ve prospěch občanů. Využívat k tomu jak Halo noviny, tak elektronická media, tedy www stránky, Face book, Twitter a Instagram, a to nejen na úrovni centra, ale i na úrovních okresů a krajů. 

     Proto Vás žádám, aby zejména OV KSČM dál organizovaly návštěvy jednotlivých členů a vy jako členové VV ÚV KSČM a členové pléna ÚV KSČM a další naši funkcionáři informovali je o práci VV ÚV KSČM, jednotlivých volených funkcionářů, poslanců, krajských zastupitelů, ale i zastupitelů obcí, včetně starostů a místostarostů a členů rad v místech. Je to důležité pro propagaci naší stranické práce ve veřejnosti a pochopení naší politiky ve prospěch občanů podle našeho hesla s Lidmi pro lidi.

Podávám Vám tyto zprávy. 

S pozdravem
                       Čest práci!
                                                          JUDr. Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM

 

2. dopis s. Filipa

Vážené soudružky, vážení soudruzi, členové ÚV KSČM, 
 dovolte, abych Vám poslal další informaci o politické situaci u nás a postupu KSČM v ní.

Tentokrát začnu prací uvnitř strany. Děkuji všem aktivním funkcionářům naší strany od ZO a zejména OV KSČM, které začaly podle schváleného harmonogramu připravovat kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jsem rád, že většina z Vás našla způsob, jak zjistit názor členské základny ať již tím, že osobně navštěvujete jednotlivé členy a dáváte dohromady návrhy na kandidátní listiny, nebo svoláváte své výkonné výbory a přes omezení, která provází současnou pandemickou situaci, pak nacházíte jiné alternativní způsoby, jak takový návrh sestavit a předložit k jednání krajské konference nebo krajskému výboru k vytvoření návrhu kandidátní listiny pro samotné rozhodnutí – schválení na jednání ÚV KSČM. 

     Jak jsem včera připomenul při osobním jednání v Mostě při jednání s představiteli Ústeckého KV KSČM, nezapomeňte, že návrhy podle našich pravidel, vedle ZO KSČM předkládají také nejen Poslanecký klub naší strany, VV ÚV KSČM, ale také smluvní spolupracující organizace jako je LKŽ, KČP, RSČR, SON, případně další organizace, které mají např. jen regionální smlouvu o spolupráci v rámci některého z krajů. Je to důležité, abychom byli schopni naší kandidátní listinou oslovit širokou veřejnost. Víme, že členská základna samotná na úspěch ve volbách nestačí a každý člen bude muset získat pro naši kandidátní listinu nejméně 20 hlasů ostatních občanů, abychom zvrátili nepříznivý trend.

     Ještě jednou děkuji, že jste aktivně zahájili přípravu na volby. 

V této souvislosti musím podotknout, že přes varování je opět rozeslán do diskuse volební program v rozsahu, který je nejen nerealizovatelný, ale není ani realistický.

     Náš úspěch bude dán také tím, nakolik budeme schopni oslovit jednotlivé skupiny občanů. Myslím, že nejblíže je připravit alternativní způsob, jak oslavit MDŽ, když nebude možné ještě konat tradiční společenské akce, věřím, že způsob, jak vzdát úctu našim ženám najdete, např. osobním přáním od funkcionářů ZO, OV, KV, kytičkou a podobně. Volení funkcionáři naše aktivní ženy osloví minimálně tím, že jim zašlou blahopřání.

     Nyní ke společenské situaci. Dál probíhá jednání Poslanecké sněmovny a uplatňujeme své návrhy. Udrželi jsme v pracovně právních sporech senátní rozhodování, aby nemohl rozhodovat jen jeden soudce, jak si přála pravice, která požadovala vyloučit z tohoto procesu přísedící. Ohradili jsme se zásadním způsobem proti tomu, že do zákona o pedagogických pracovnících prošel návrh, který snižuje nároky na pedagogickou odbornost učitelů. Zásadně jsme proti tomu, aby se dále postupně snižovala vzdělanostní úroveň obyvatelstva, protože to ohrožuje naše postavení na zahraničních trzích, když prosazujeme, aby export stál na vývozu výrobků s vysokou přidanou hodnotou.

     Proběhlo jednání o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. KSČM zastupoval Pavel Kováčik, který je zároveň za naši stranu stálým členem Atomové komise. I jeho úsilí vedlo k tomu, že nebyl vyloučen jako jeden z dodavatelů Rosatom, žel slabost vlády vedla k tomu, že pravděpodobně bude znemožněno z politických důvodů, aby se účastnil výrobce z ČLR. To zdraží jistě jak cenu výstavby, a tedy i konečnou cenu energie.

     V úterý večer proběhlo jednání mezi hnutím ANO a KSČM o plnění dohody o toleranci. Hodnocení nebylo dokončeno, bude pokračovat ve středu příští týden, a to k bodu nezvyšování spoluúčasti pacientů. Půjde o slučování zdravotních pojišťoven, a tedy úsporu cca 500 mil Kč v prvním roce sloučení. Stejně bude pokračovat jednání o ochraně vodních zdrojů a posílení veřejného sektoru ve vodním hospodářství. Ostatní podmínky tolerance Hnutí ANO plní.

     Problém se silným politickým a mediálním nábojem, který má vést k prohloubení sporů uvnitř naší strany odstartoval včera při jednání vlády návrh ministra vnitra J. Hamáčka. Vláda jednak rozhodla o přesunu 5 mld. Kč z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu Ministerstva obrany. O tom jsme informováni v úterý nebyli, naopak předpokládalo se, že o tom budeme jednat příští týden. Nezpochybňuji přesun části prostředků do tohoto rozpočtu, zejména když přesun je do ostatních provozních nákladů, nikoli do investic, tedy nemůže sloužit nákupům těžké techniky. Do boje s pandemií je zapojeno v tuto dobu více než 650 vojáků na různých místech a okolo 50 ks vojenské techniky, další jsou zapojení v trasování a zabezpečení zásobování vakcínou. Vzhledem k tomu, že zároveň na tomto jednání vlády opět ČSSD, prostřednictvím ministra Hamáčka zablokovala splnění našeho požadavku návratu dětí – žáků škol prvního stupně do škol a otevření ski areálů, kde by měla platit protiepidemická opatření a za jejich plnění by odpovídali provozovatelé.

     Musíme politicky reagovat. Náš postup bude odpovídat situaci. Ohlásil jsem se u prezidenta republiky s tím, že VV ÚV KSČM svolám na dřívější termín, tedy na 5. 2. t .r. , abychom mohli projednat postup PK KSČM v týdnu od 8. 2., kdy bude znovu posuzován nouzový stav. Jsme ve velmi složité době. Lidé a naši členové KČM zvlášť si více než kdy jindy pokládají otázky, na které zatím nemáme ověřené odpovědi.

Takovými otázkami jsou např.:

Jsme v hybridní biologické válce? Oběti této války jsou jen ti, kteří zemřeli s Covid 19 nebo i další? Jsou vakcíny bezpečné? Nelze zneužít očkování k jiným účelům? Jak budou zaplaceny dluhy z omezeně fungující ekonomiky?

Kdo profituje na nouzovém stavu na celém světě a jaká jsou řešení?

     Těch otázek je mnohem víc a je nutné na tyto otázky hledat skutečné odpovědi, abychom mohli náš program připravit tak, abychom pro občany byli těmi, kteří je vyvedou z krize.

     S pozdravem Čest práci!
V Praze 28.1.2021                    
                                                             JUDr. Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM

Poznámka k dopisu s. Filipa
Soudruh předseda žije někde na Marsu, když píše: „…Víme, že členská základna samotná na úspěch ve volbách nestačí a každý člen bude muset získat pro naši kandidátní listinu nejméně 20 hlasů ostatních občanů, abychom zvrátili nepříznivý trend…“

 Více než polovina našich členů z důvodu věku a zdravotního stavu již objektivně nemůže plnit povinnosti člena ve smyslu stanov. Jejich sociální kontakty jsou omezeny na rodinu, sousedy, pošťačku a obvodního lékaře.

 Představa soudruha předsedy, že členská základna s průměrným věkem nad 75 let je schopna aktivní politické práce a volební propagandy je úplně mimo.

     Politická práce základních organizací je na bedrech několika jednotlivců, kteří jsou stále ještě schopni zajistit nebo objednat výlepy plakátů a roznos letáků.

Aktivní kontaktní kampaň již není schopna vést žádná ze ZO v okrese Praha-východ.

Pavel Posolda

 

Vláda s KSČM zametla. Nyní se může stát cokoli… 

hano.png   Rozhořčení a zklamání, takové pocity převládají v KSČM od posledního prodloužení nouzového stavu, řekl včera Haló novinám komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Vláda naprosto ignorovala požadavky, jimiž KSČM souhlas s prodloužením nouzového stavu podmiňovala, a KSČM to podle Ondráčka musí reflektovat a zařídit se podle toho. KSČM před pár dny již poněkolikáté vytrhla vládě trn z paty, když jako jediná z nevládních stran ve Sněmovně kývla na zásadní prodloužení nouzového stavu. Mnozí poslanci KSČM tak činili se sebezapřením a zvednutí ruky podmínili jasnými požadavky, za něž se postavil celý komunistický klub ve Sněmovně: aby se žáci prvního stupně vrátili do lavic a aby vláda otevřela lyžařské areály. Jenže po středečním večerním zasedání kabinetu(27.1.) je už zcela jasné, že ani na otevření škol, ani na zprovoznění lyžařských středisek nedojde. »Řekněme si, jak to je: vláda z požadavků komunistů nesplnila naprosto nic,« konstatoval Ondráček, podle nějž je takové jednání ze strany vlády nehorázné a komunisté na to musí reagovat. »Budu navrhovat sněmovnímu klubu, abychom přestali podporovat prodloužení nouzového stavu. Ať si to vláda vyřeší, jak chce.

 Kabinet má krytá záda do 14. února, do tohoto termínu i díky hlasům komunistů platí v zemi nouzový stav. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) již dal najevo, že vláda bude muset přijít do Sněmovny žádat o prodloužení nouzového stavu znovu. Podle Ondráčka však už nemá smysl, aby s touto věcí chodila za KSČM. Měla by si najít podporu u těch politických subjektů, jejichž požadavky je ochotna splnit, anebo se smířit s tím, že nouzový stav končí a vláda dále nemá pravomoc omezovat běžný život v zemi. Podle Ondráčka by komunisté neměli hlasovat už pro jakékoli, byť sebekratší, prodloužení nouzového stavu.
     Za extrémní hazard s republikou to Ondráček nepovažuje. Vláda totiž v řadě věcí podle něj mlží. »Řadu opatření mohou provádět hejtmani, podle zákona o veřejné ochraně zdraví,« upozornil Ondráček. Podle něj neplatí ani obvyklá výmluva, že bez nouzového stavu kabinet nemůže poslat vojáky do nemocnic nebo sociálních zařízení. »Nalejme si čistého vína: vojáků je v zemi 26 tisíc a        s covidem jich pomáhá 677. Často nejsou ani v přímém výkonu, většinou v teple kanceláří pomáhají   s trasováním. Ano, je pár těch, kteří v přímém výkonu jsou. Ale ani kvůli nim nemusíme mít nouzový stav. Ať vláda připraví jednoduchou úpravu zákona o ozbrojených silách ČR. Dnes je tam uvedeno, že armáda může pomáhat Policii ČR. Stačí tam tedy vložit bod, že stejně tak na základě nařízení vlády může pomáhat i v sociálních službách a ve zdravotnictví. Tečka. Tuto úpravu jsme připraveni
ve stavu legislativní nouze podpořit a vše je vyřešeno. Dál není potřeba se vymlouvat na vojáky,« řekl Ondráček. Upozornil při tom, že tato legislativní úprava byla ostatně jednou z dalších komunistických podmínek při posledním hlasování o nouzovém stavu. Podle všeho však i ji chce Babišův tým ignorovat.
     Ondráček též varoval, že rozpaky v KSČM budí nejen ignorace podmínek, které komunisté měli při hlasování o prodloužení nouzového stavu. Také prapodivná vládní hra s deseti miliardami škrtnutými    v rozpočtu ministerstva obrany budí ve straně značné roztrpčení. KSČM si tento škrt dala jako podmínku své podpory rozpočtu. Jen díky tomu země vůbec nějaký rozpočet má, protože pravicová opozice premiéra oťukávajícího možnosti eventuální podpory poslala k čertu. Vláda se však komunistům odměnila pomrkáváním do kamer a naznačováním, že tyto peníze obraně stejně nějakou kličkou brzy vrátí. To je pro většinu komunistů podle Ondráčka mimořádně urážlivé. Podle něj tudíž nazrál čas bavit se i o tom, jestli dále vládu tolerovat. Prozatím se KSČM držela dohody, kterou uzavřela s hnutím ANO, že ve Sněmovně nebude hlasovat pro vyslovení nedůvěry kabinetu. Ale série vládních podrazů a nesplněných slibů dává podle něj KSČM právo tuto dohodu vypovědět. »Musel by to rozhodnout pochopitelně výkonný výbor, za nějž mluvit nemohu. Sám za sebe ale říkám, že si to představit umím. Jasná je jedna věc: že před vládou stojí ještě jedna klíčová politická bitva, projednávání novely rozpočtu.
A podle mě by komunisté v žádném případě neměli tentokrát své hlasy dát zadarmo,« řekl našemu listu Ondráček.

29.1.2021                                                                                         Z Halo novin

 

Charakteristika hnutí Lidé PRO

     Vznik hnutí Lidé PRO inicioval jeden ze zakladatelů a zároveň předseda kontroverzního spolku Milion chvilek z. s. Mikuláš Minář.

Milion chvilek pro demokracii je kampaň za odstoupení Andreje Babiše   z funkce předsedy vlády ČR vedená od 25. února 2018 prostřednictvím sběru podpisů a pořádáním demonstrací.

Své požadavky protestující odůvodňují tím, že je nepřijatelné, aby premiérem byl „trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB“.

    Vznik nového politického hnutí oznámil Mikuláš Minář ve videu na platformě YouTube na kanále Milionu chvilek 27. září 2020. Ve svém videu řekl, že se obává, že současná opozice nedokáže ve sněmovních volbách       v roce 2021 porazit hnutí ANO ani v případě vzniku koalic, a proto se rozhodl vytvořit vlastní politický subjekt, který by přilákal nevoliče a nespokojené voliče, jak od ANO, tak i od jiných politických subjektů.

Současně oznámil svůj odchod ze spolku Milion chvilek z. s.

10. prosince 2020 bylo zaregistrováno samotné hnutí Lidé PRO. Jeho prvním předsedou byl teolog Pavel Hošek. Zde s Mikulášem Minářem spolupracují například bývalý předseda Transparency International ČR David Ondráčka, náměstek pražského primátora Pavel Vyhnánek nebo podnikatel Martin Hausenblas.

Název Lidé PRO je možná sice přiléhavý, ale nic neříkající a vyprázdněný.  I logo s facebookovým palečkem nápadně připomíná hnutí ANO.

Výzva Mikuláše Mináře mířila na půl milionu občanů Č: „Hledáme půl milionu lidí, kteří jsou pro vznik nové politické síly. Bez vás do toho nejdeme!“

Za měsíc od vzniku hnutí Lidé PRO sesbírali jeho příznivci necelých 26 000 podpisů k 21.1.2021. Samozřejmě má na to vliv i  koronavir.

Hnutí Lidé PRO deklaruje, že pokud nesežene půl milionů podpisů, tak do voleb nepůjde. Tvrdí např.: „Budeme to dělat jinak. Politika je bez vize. Bez hodnot. Bez důvěry. Odcizená lidem. Musí přijít něco nového.“

     K přímé volbě kandidátů uvádějí: „Dáme lidem možnost přímou volbou ovlivnit složení kandidátních listin do Poslanecké sněmovny. Díky tomu se nezabetonuje pár lidí na věky u moci. Nasměrujeme energii kandidátů zevnitř ven. Od obíhání stranických sekretariátů k obíhání lidí venku. Díky tomu získají všichni schopní a poctiví lidé zkratku, jak se mohou dostat do politiky, aniž by se museli s někým dohadovat, co za to. Každé čtyři roky dostaneme do politiky nové tváře a myšlenky. Lidé budou mít šanci vystavit stopku politikům, kteří zklamou. Už žádná protekční teplá místa. O tom, kdo bude v politice, nebude rozhodovat vnitrostranické politikaření a všemocní kmotři v pozadí. Proto naše hnutí nezdegeneruje. Každý politik bude muset být v blízkém kontaktu s lidmi, aby neztratil kontakt s realitou. Nedopustíme, aby nám politika stoupla do hlavy.“ Zcela jistě krásné představy, ale ve své podstatě neuskutečnitelné. Neříkají, jakým lidem dají možnost ovlivnit přímou volbou složení kandidátních listin, zda všem občanům ČR nebo pouze těm, kteří například podepsali jejich podpisové archy, a kteří by do budoucna mohli být jakýmisi jejich registrovanými sympatizanty.

     Jak budou moci lidé vystavit stopku poslancům, kteří je zklamou, když neexistuje odvolatelnost politiků?

     Nové tváře a nové myšlenky se dostávají do politiky každé čtyři roky.

Lidé na líbivé fráze mohou slyšet, ale při bližším zamyšlení a v dnešním politickém systému jsou jen těžko realizovatelné.

Programová témata-okruhy k řešení hnutí má, ale bez konkrétních východisek.

Zatím přešlapuje na místě a čeká na 100 000 podpisů.

„Od začátku února – pokud budeme mít alespoň 100 000 podpisů – spustíme největší diskusi o prioritách pro naši zemi. Budeme se ptát ve všech krajích, propojíme naše experty s obyčejnými lidmi, spustíme velké online hlasování. A v létě vše spojíme do velkého a srozumitelného PLÁNU PRO ČESKO.“

   V současné chvíli jsou z tohoto plánu známy dvě věci – všeobecné teze pro tvorbu programu a jakési dvanáctero, s nástinem problémů, nikoli řešení.

Tvorba jejich programu by měla mít tři fáze:

Přímo v terénu.     Ve všech koutech naší země.         Lidé, experti, data.

PROGRAMOVÁ TÉMATA

PROSPERITA                Naše země musí prosperovat. Ekonomicky i lidsky.
ZDRAVÍ A BEZPEČÍ      Zdravá země, kde se nikdo nemusí bát.
ZEMĚ PRO KAŽDÉHO  Země, kde se na nikoho nezapomíná.
SPRAVEDLNOST          Země, kde platí pravidla pro všechny a mocným je
                                       vidět pod prsty.
RODINA                         Země, v níž je rodina základ společnosti
HRDÁ ZEMĚ                  Země, která zná svoji cenu a ví, co chce.
ČESKÁ KRAJINA           Země, která se jako dobrý hospodář stará o svou
                                       půdu, lesy, vodu i třeba včely.
VZDĚLÁVÁNÍ                 Země, která připraví děti na skutečný život.
REGIONY                       Země, kde neexistují regiony druhé či třetí kategorie.
PROFESIONALITA        Země, kde se řídí stát jako stát.
RESTART POLITIKY     Země, kde se za své politiky nemusíte stydět.
NADĚJE                         Země, kde každý může žít beze strachu, důstojně a
                                       rád.

Témata i to, co chce hnutí řešit, obsahuje skutečně okruhy, které lidi zajímají, ale i KSČM tyto problémy řeší a návrhy na jejich řešení má ve svém programu. Ovšem skutečnost, že je chce hnutí řešit, ještě neukazuje na to, jak je bude řešit a s jakými návrhy přijde.

     Reálně je však toto hnutí schopno jen dále rozdrobit pravici. Jeho potenciál oslovit nerozhodnuté voliče se nedá v souvislosti s absencí jakýchkoli bližších informací – programu, dalších osobnostech či cílech realisticky odhadnout.
Zpracovalo Oddělení pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci ÚV KSČM

 

Reakce na článek v lednovém Zpravodaji

Vážení,
v lednovém  ZPRAVODAJI  2021 OV KSČM PRAHA – VÝCHOD je na str. 9  otištěna část rozhovoru Josefa Skály z Parlamentních listů.
J. Skála v rozhovoru mluví o počtu hlasů, které obdržel  "na posledních sjezdech  KSČM".  
Uvádí rozdíl 2 hlasů.

Skutečnost:  
Sjezd v roce 2016 – J. Skála neuspěl; výsledek byl 155 : 203  
sjezd v roce 2018 –  J. Skála neuspěl; výsledek byl 143 : 165.

Marie Krumpolcová

 

Solidaritu se socialistickou Kubou!

Imperialismus Spojených států amerických opět zintenzivňuje svůj tlak proti lidu Kuby, který statečně po desetiletí brání nezávislost své země a její socialistický systém. Jen několik málo dní před koncem funkčního období prezidenta Donalda Trumpa oznámil jeho ministr zahraničí Mike Pompeo, že Kubu jednostranně zařazuje na seznam států, jež podporují terorismus. Tento skandální a hanebný akt se oprávněně okamžitě setkal s mimořádně silnou nesouhlasnou reakcí jak v samotných Spojených státech amerických, tak i po celém světě.

     Jen máloco je totiž tak lživé a pokrytecké, jako obvinění Kuby z podpory terorismu, zaznívající z úst představitele vlády Spojených států amerických. Přesný opak je totiž pravdou, Kuba není podporovatel, ale oběť terorismu. Za posledních šest desítek let bylo více než 3000 kubánských občanů připraveno o své životy teroristickými útoky, z nichž naprostá většina byla přitom iniciována, podporována a kryta právě mocným severním sousedem Kuby. Těchto zrůdných činů je dlouhá řada, za všechny stačí uvést jen pár příkladů. Hned po vítězství kubánské revoluce v roce 1959 následovala celá vlna sabotáží a útoků, která vyvrcholila v roce 1961 neúspěšnou invazí na Pláži Girón. Teroristé se následně neštítili ani takových zvěrstev, jako byl bombový útok na civilní let kubánské společnosti Cubana číslo 455 z Barbadosu na Jamajku v roce 1976, při kterém bylo zavražděno 73 lidí. V 90. letech minulého století pak docházelo k opakovaným bombovým útokům proti hotelům v kubánské metropoli Havaně, namířených proti zahraničním návštěvníkům ostrova s cílem poškodit úspěšně se rozvíjející turistický průmysl. Na jaře minulého roku se pak stala terčem teroristického útoku i budova velvyslanectví Kuby ve Washingtonu, kde jen náhodou nebyl nikdo zraněn či zabit.

    Mike Pompeo ve svém nehorázně lživém prohlášení obvinil Kubu z toho, že „poskytla jídlo, ubytování a lékařskou péči vrahům, výrobcům bomb a únoscům, zatímco mnoho Kubánců hladoví, trpí bezdomovectvím a je bez přístupu k základní zdravotní péči.“ Odkazoval přitom na několik lidí, konkrétně třeba slavnou Assatu Shakur, kteří řadou desítek let získali na Kubě azyl, přičemž ani jeden z nich se během svého života na Kubě nedopustil ničeho, coby mohlo být, byť jen náznakem považováno za teroristický útok proti Spojeným státům americkým. Zároveň zmínil i představitelé kolumbijských partyzánů z Ejercito de Liberación Nacional, pobývající v Havaně. Ti však přicestovali na Kubu, aby vedli oficiální mírové rozhovory s kolumbijskou vládou, a zůstávají na ostrově i poté, co kolumbijský prezident Ivan Duque s cílem zničit jakýkoliv mírový proces v zemi a pokračovat v protilidových represích rozhovory ukončil. Absurdnost obvinění potvrzuje i to, že jako „důkaz“ kubánské podpory terorismu byl uveden i fakt, že Kuba udržuje přátelské vztahy a spolupráci s Venezuelou a uznává její legální a legitimní vládu v čele se zvoleným prezidentem Nicolásem Madurem, kterou se Washington snaží opakovaně různými formami svrhnout.

    Kuba v současnosti opravdu čelí řadě ekonomických problémů, souvisejících především s šest desetiletí trvající zločinnou ekonomickou, obchodní a finanční blokádou Kuby ze strany Spojených států amerických. Jedná se o nejdelší a nejtvrdší blokádu, jaká kdy byla proti jakékoliv zemi v dějinách zaznamenána, přičemž byla navíc v poslední době zásadně rozšiřována a zpřísňována. Starost o „hladovějící Kubánce“ je ale ze strany Washingtonu více než pokrytecká nejen z důvodu pokračující blokády Ostrova svobody. Jen podle oficiálních údajů jeho federálního ministerstva zemědělství se počet hladovějících obyvatel Spojených států amerických za poslední rok zdvojnásobil a s nedostatkem jídla se jich tak potýká již přes 54 milionů. Uvedené bezdomovectví pak na Kubě prakticky neexistuje, což se ale nedá říci o vlasti Mikea Pompea, kde je dnes, jen podle posledních oficiálních čísel Bílého domu, na 567 715 lidí bez domova. Zmiňovaná kubánská zdravotní péče má pak celosvětový věhlas. Bezplatné, všeobecně dostupné a mimořádně kvalitní zdravotnictví mohou Kubě opravdu její sousedé na severu jen závidět. O tom ostatně svědčí také Kubánci mistrně zvládnutá koronavirová pandemie COVID-19 i mezinárodní pomoc, kterou, například skrze oceňovanou lékařskou brigádu Henryho Reeva, v tomto kontextu poskytla Kuba řadě zemí světa. Naopak již přes 400 tisíc lidí, kteří v souvislosti s COVID-19 dosud zemřeli ve Spojených státech amerických, řekne mnohé i těm, kteří o tragické realitě zdravotnictví v této zemi příliš nevědí.

    Faleš odporných obvinění proti Ostrovu svobody je ve světle reality více než zřejmá. I proto je třeba tyto nové útoky imperialismu proti lidu socialistické Kuby jednoznačně odmítnout. Stále aktuálnější je tak slavné antiimperialistické heslo: „Cuba si! Yankee no!“

Milan Krajča

 

Opravdu jsme tak lhostejní?

Je zima a k ní patří sníh. Jeho nadílka pokryla v minulých dnech území celé naší republiky.

Protože však stále trvá nouzový stav, nemají obyvatelé ČR příliš možností k trávení volného času. To ale neznamená bezohlednost k přírodě nebo že v sobě potlačíme všechnu úctu, pietu a slušné chování. Vždyť ve Středočeském kraji je přece vhodných kopců a kopečků hodně.

     O víkendu 16. a 17. ledna 2021 se pietní místo Památníku Lidice změnilo na sportovní dráhu pro sáně, boby nebo lyže.

Na 80 osobních aut zaparkovaných přímo na pietním území a stovky lidí užívajících si zimní radovánky na bobech, sáňkách a lyžích v místech, kde stávaly se zemí srovnané lidické domy a nacisty zpustošený hřbitov.

Mnohé občany to oprávněně pohoršilo.

     Člověk chápe, že jsou-li uzavřena horská lyžařská střediska, je potřeba nalézt nějaké náhradní řešení. Nicméně hledat ho na pietním místě, jakým Lidice jsou, opravdu nepovažuji za dobrý nápad,“ konstatoval na sociální síti ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík. „Snažím se věřit tomu, že ti, kdo se rozhodli trávit takovýmto způsobem svůj volný čas na místě, kde byl spáchán

jeden z nejodpornějších válečných zločinů, možná ani netušili, kde se ocitli.

lidicesanky2.jpg 

 V opačném případě by to o nás samých poskytovalo hodně zvláštní, a nemusím jistě dodávat, že vůbec ne dobrý obraz.“

Památník zváží další preventivní opatření pro zachování piety na daném místě. 

       Kdyby tu sáňkovaly jenom malé děti a jejich smích a volání se údolíčkem rozléhaly, dalo by se pochopit, že je sníh a kopec lákají. Rodiče by jim však měli vysvětlit, kde se sáňkovat může a kde ne a hlavně proč ne.

Ale tady sáňkovali, bobovali a lyžovali dospělí.
Opravdu jsme tak lhostejní?

 

Hlava katolické církve papež František šokoval sněm Vatikánských ortodoxních kardinálů mj. i těmito interními diskusními výroky:

    Co si myslíte, kdo jsem já, že jsem nějaký zástupce Boha na zemi, nějaký polobůh? Jsem jen obyčejný člověk jako i Vy všichni! Nač jsou Vám obrovské majetky? Nač Vám byla Vatikánská banka? Do Božího království si je i tak neodnesete. Zde na zemi pomáhejte chudým tohoto světa alespoň se najíst a obléknout. Proč kněží převážně hypnotizují lidi náboženstvím a nepochopitelnými kázáními? Naučme raději lidi žít s Bohem tak, aby nemuseli chodit do kostela jako náměsíční, bez rozmýšlení o tomto světě. To mi připadá, jako když nemocný musí chodit na dialýzu. Věřící nejsou nemocní!

     Neučte věřící nazpaměť písmo svaté, naučte je raději opravdově a šťastně žít! Z církve svaté se udělala jakási zvláštní škola a v ní je nenaučíte opravdově žít. Jménem církve se omluvte, tak jako já, všem nevinným lidem za všechny války světa, neboť pod všemi byla a je podepsána církev a náboženství!  A to od nespravedlivých náboženských výprav křižáků do Svaté země, až po dnešní projevy náboženské nesnášenlivosti. Jménem církve se také ospravedlňujte všem obětem sexuálního zvěrstva kněží spáchaných na dětech a ženách. S celibátem budeme muset něco udělat, protože všem normálním kněžím je jasné, že tyto ostudné činy jsou důsledkem potlačování přirozených hormonálních a pudových potřeb člověka, tak jak byl stvořen. Sestupte z piedestalu, i my kněží jsme jen lidé, i když si někdy nasazujeme masku čistých a  neposkvrněných hříchem. Příroda s člověkem, tak jak byl stvořen, své vždy udělá. Byli jsme stvořeni i s pohlavními orgány a ty jsou nedílnou součástí našich těl a jsou řízeny mozkem a hormony. To, co Vám říkám, není sebechvála. Pochopte, prosím, to, co jsem pochopil už dřív. To ne Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale člověk si od pradávna vytvářel Bohy na svůj obraz!
Při návštěvě Kuby v r.2015

 

ILEGÁLNÍ PŘEKROČENÍ HRANIC:

Když ILEGÁLNĚ překročíš Severokorejské hranice, dostaneš 12 let nucených prací. Iránské hranice – skončíš bez časového omezení ve vězení. Afghánské hranice-budeš zastřelen. Saúdské Arábie, budeš vězněn několik let. Venezuelské hranice, budeš považován za špiona a tvůj osud bude sporný. Kubánské hranice, skončíš také ve vězení. Australské hranice, budeš okamžitě vykázán. Ruské hranice, skončíš v některém ze stálých "kempů" na Sibiři.   

     Když však zavítáš ilegálně do Evropy – Anglie, Francie, Itálie, Řecka, Německa, Rakouska, Švýcarska a ostatních států EU, dostaneš:
Kartu sociální pojišťovny!
Mobilní telefon bez smlouvy!
Placený nájem!
Bezplatnou zdravotní péči!
Peníze bez potřeby důkazů, na jaký účel!
Bezplatné jazykové kurzy!
Volné lístky na autobusovou nebo železniční přepravu! 
Dětské příplatky!
Bezplatné právní zástupce na obranu proti vykázání ze země.
Žádné povinnosti, ale zato více práv, než mají domácí!
Nezbláznili jsme se?
Někdo se určitě zbláznil, ale kdo?

6.ledna 2021                                                                                           Vatikán

 

 

Připojí se ČR ke smlouvě o zákazu jaderných zbraní?

Smlouva o zákazu jaderných zbraní (TPNW) vstupuje právě v platnost. Zakazuje smluvním státům jaderné zbraně »vyvíjet, testovat, vyrábět, získávat, vlastnit, skladovat, rozmísťovat, používat nebo hrozit jejich použitím«. ČR se nepřipojila. Proč? Ptá se mezinárodní organizace Svět bez válek a násilí, jež na uvedené datum upozornila . Podle ní je »éra jaderných zbraní oficiálně u konce«. Není však jasné, píše se v tiskové zprávě podepsané Táňou Beaoui Bednářovou, proč Česká republika nepodporuje mezinárodní snahu zakázat jaderné zbraně či proč stále vyváží zbraně do mnoha zemí světa. Navzdory protestům států s jadernými zbraněmi je TPNW důležitým opatřením na podporu celosvětového zrušení jaderných zbraní.
     Této smlouvy, která je otevřena k podpisu od roku 2017, bylo dosaženo díky 75 letům aktivismu      v oblasti jaderného odzbrojení občanskou společností podporovanou starosty, poslanci a podobně smýšlejícími vládami od doby, kdy byly jadernými bombovými útoky v Hirošimě a Nagasaki prokázány katastrofické humanitární následky jaderných zbraní. Mezinárodní organizace Svět bez válek a násilí apeluje proto na média, »aby přerušila ticho a zvýšila povědomí o tomto tématu«, na senátory, poslance, prezidenta a vládu ČR, aby smlouvu podpořili. Žádá také občany, aby apelovali na své zvolené zastupitele.

»Sedmdesát pět let po barbarském zničení Hirošimy a Nagasaki je smlouva o zákazu jaderných zbraní, která 22. lednem vstupuje v platnost, opravdu důležitým milníkem v celosvětovém zápase proti tomuto typu zbraní hromadného ničení. Bohužel, mezi zeměmi ze všech kontinentů, které se ke smlouvě dosud připojily, chybí ostudně i Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Severoatlantického paktu NATO,« řekl Haló novinám Milan Krajča, člen Výkonného výboru Světové rady míru. »Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru je přitom dnes na světě celkem okolo 13 400 jaderných zbraní. Světová rada míru proto od počátku smlouvu o zákazu jaderných zbraní podporuje a požaduje po všech státech světa, aby se k ní bezodkladně připojily.« Ostatně počátek Světové rady míru je spojen se Stockholmskou výzvou za zákaz jaderných zbraní, kterou, když ji před více než 70 lety iniciovala, podepsalo celkem 273 470 566 lidí celého světa. Jednalo se tak zřejmě o největší petici v historii, poznamenal Krajča.

     Státy držící jaderné zbraně mohou odmítnout připojit se k TPNW nebo být smlouvou vázány, ale nemohou uniknout svým závazkům dosáhnout jaderného odzbrojení, domnívá se Svět bez válek a násilí. Souhlasily s tím       v  úplně první rezoluci OSN, rezoluci VS OSN, která byla přijata konsenzem. Článek VI Smlouvy o nešíření jaderných zbraní dále vyžaduje, aby státy, smluvní strany, dosáhly jaderného odzbrojení. Všechny státy jsou navíc vázány smlouvou a mezinárodním právem zakazujícím hrozbu nebo použití jaderných zbraní, jak potvrdil Mezinárodní soudní dvůr v roce 1996 a Výbor OSN pro lidská práva v roce 2018, informuje platforma ve své tiskové zprávě.
     U příležitosti zahájení platnosti této smlouvy pořádá Svět bez válek a násilí mírový happening, který začne předáním výzvy s peticí a symbolem míru origami jeřába před Poslaneckou sněmovnou    v Praze. Od 20 hodin promítne online dokumentární film španělského režiséra Álvaro Oruse Začátek konce jaderných zbraní a také online besedu s odborníky, kteří se zabývají tématem jaderného odzbrojování.

     Mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí působí od roku 1995 a od té doby se rozšířila do více než 30 zemí po celém světě. V roce 2009 iniciovala první Světový pochod za mír a nenásilí – mezinárodní projekt,    k němuž se připojily tisíce organizací, institucí, osobností a politiků z téměř stovky zemí. V roce 2017 byla udělena Nobelova cena míru za přínos                 v procesu sjednávání smlouvy o zákazu jaderných zbraní mezinárodní kampani ICAN (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), jejíž je Svět bez válek a násilí součástí.

 (mh), Haló noviny
 

 

Významná výročí v únoru

2. 2. 1943     Rudá armáda porazila fašisty u STALINGRADU, 6. německá
                     armáda vedená Paulusem kapitulovala
3. 2. 1966     na Měsíci přistála první sonda ze Země - sovětská Luna 9
4. 2. až 11. 2. 1945 Jaltská konference
7.2.1925       se narodil sovětský vědec, konstruktér a kosmonaut Konstantin    
                     Feoktistov. Jako vedoucí projektant se podílel na vzniku
                     většiny sovětských kosmických lodí.
18. 2. – 23. 2. 1929  V. sjezd KSČ

23. 2. 1903   se narodil Julius FUČÍK, český komunistický novinář, literární    divadelní kritik a překladatel, popravený nacisty pro účast v protinacistickém  odboji. Psal do Tvorby, Haló novin. Je autorem řady reportáží, divadelních a literárních kritik – Božena Němcová bojující, O zradě Sabiny, atd. Přesto je dnes posuzován jako "auctor unius libri", tedy autor jedné knihy, Reportáže psané na oprátce. V letech 1941-1942 byl členem 2.ilegálního ÚV KSČ, psal do ilegálně vydávaného Rudého práva. 24.4.1942 byl v Praze zatčen, v r.1943 odsouzen k trestu smrti a v září 1943 popraven oběšením ve věznici v Berlíně-Plötzensee.
 

25. 2. 1948    Vítězství pracujícího lidu, projev K. Gottwalda na 
Václavském náměstí

 

 

Závěrem - VAKCÍNA – nabídka
Lékař k Angličanovi: "Chcete vakcínu?"  "Ne."
Lékař: "Ale gentlemani se očkují." Angličan: "No tak jo."

Lékař: "Chcete vakcínu?" Němec: "Ne."
Lékař: "Je to rozkaz!" Němec: "V tom případě ano."

Lékař: "Chcete vakcínu?" Skot: "Ne."
Lékař: "Je to zadarmo!"
Skot: "V tom případě bych si vzal dvě!"

Lékař: "Chcete vakcínu?" Američan: "Ne."
Lékař: "Ale váš soused ji má."
Američan: "Fakt? Tak jo."

Lékař: "Chcete vakcínu?" Rus: "Ne."
Lékař: "Ale působí to jako vodka...!"
Rus "Davaj vsjo!"

Lékař: "Chcete vakcínu?" Francouz: "Ne."
Lékař: "Ale gentlemani se očkují..."
Francouz: "No a?"
Lékař: "Je to rozkaz!"
Francouz: "Na to kašlu."

Lékař: "Ale váš soused ji má!"
Francouz: "Co je mi potom?"
Lékař: "Počkejte, vy jste Francouz, že jo? Tak to na ni vlastně nemá nárok."
 Francouz: "Jak, nemám nárok? Koukněte mi ji píchnout!"

Lékař: "Chcete vakcínu?" Čech: "Ne. A nemusíte se namáhat, i když s tím Anglánem, Němčourem, Amíkem a ostatníma to bylo fakt dobrý, slyšel jsem ty vaše frky."
Lékař (šeptá): "Víte já jim píchnul ruskou vakcínu. Ale mám tu ještě jednu americkou, je jen pro lékaře, vlastně bych vám ji vůbec neměl nabízet, je to dokonce trestný. Ta tedy není zadarmo jako ta ruská, stojí 900 Kč..."
Čech (vytahuje z peněženky 1000 Kč a šeptá): "Tady máte, pane doktore. To je  v pořádku."

 

Společenská kronika

Významná životní výročí v únoru 2021 oslavují:

František Poskočil    70 let    Zvánovice
Josef Procházka     85 let   Čelákovice
Pavlína Šturmová    55 let   Brandýs nad Labem
Alexandra Moučková  85 let   Těptín

Všem jubilantům blahopřejeme, přejeme především zdraví, štěstí, pohodu a spoustu
energie a děkujeme za veškerou odvedenou práci!

 

Příští porada funkcionářů OV Praha-východ by se měla konat v úterý 9. března 2021
v zasedací místnosti 116, tradičně od 8:30 hodin.

Pokud to tedy situace s Covid -19 dovolí.
Budete informováni mailem a SMS.

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz; Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.