Středočeská Třešnička jato 2021

8. 3. 2021

Doba nás postavila před úkoly,
na něž bychom dříve ani ve snu nepomysleli