Zpravodaj 4/2021

13. 4. 2021

Soudružky a soudruzi,

už se tu začalo objevovat skutečné jaro, nejen to astronomické. Zažili jsme několik teplejších dnů a svítilo i sluníčko. Pevně věřím, že jaro skutečně přichází a stejně tak věřím, že se i v našem okrese zlepšuje epidemiologický stav a jaro zavítá i do naší činnosti.

stefek.jpgPřesto není situace ve společnosti jednoduchá. Pandemie je stále silná, nebezpečná, návrat do normálního života bude trvat delší dobu a očkování se protahuje.

Čeká nás neskutečně mnoho zápasů. V nejvyšších úrovních o to, jak budeme s pandemií bojovat dále, kdo způsobené škody zaplatí. Již víte, že ÚV KSČM podpořil návrh ukončit dohodu o toleranci vlády naší stranou. Vláda zkrátka neplnila sliby. Opakovaně. Bude dohadovací řízení s ANO. Uvidíme, zda v čase uzávěrky budeme znát výsledek.

Čekají nás volby do Poslanecké sněmovny, na jejichž přípravu upíráme pozornost prioritně. Čeká nás klíčové zasedání ÚV KSČM, které by mohlo řešit i personální otázky ve vedení strany a přípravu sjezdu. A čeká nás, samozřejmě, i sjezd.

Rok pandemie přerušil neskutečným způsobem i naši tradiční činnost, což má dopady na život okresní organizace, na život základních organizací, ale i na činnost spolupracujících spolků. Museli jsme se potýkat s nemožností se scházet, společně diskutovat, či se třeba pohádat. Pravidelně funguje videokonferenčně okresní výbor, ale osobní setkání žádná videokonference nenahradí. Také zde bude návrat k normálu těžký. Ale porveme se s tím, vždyť jsme se za ten rok i mnohé nové naučili. A jsem překvapen, co vše mnozí z nás zvládli.

Museli jsme čelit i tomu, že nás řada členů navždy opustila. S tím se, bohužel, porvat neumíme, s tím se musíme naučit žít a udělat vše proto, abychom na ně nezapomněli, a i jejich odkaz dále nesli jako nehasnoucí pochodeň. Jsme komunisté. Přestože máme mezi sebou různé názory, dokážeme být jednotní a jít za společným cílem.

 

Informace ze zasedání OV 6. dubna 2021

     Tradičně videokonferenčně se 6. dubna konalo jednání okresního výboru. Začalo smutně, opustil nás dlouholetý funkcionář, a i bývalý předseda OV KSČM Václav Kuchta.

     Rozebrali jsme plnění úkolů z posledního jednání.  Stále nemáme kompletní seznam májových akcí ani mediální plán. Poslali jsme v souladu s usnesením krajskému výboru naše návrhy k řešení kandidátky do Poslanecké sněmovny PČR, ale zůstaly nevyužité, situace dopadla úplně jinak.

Pokročili jsme v přípravě volební kampaně, čemuž se budu věnovat v jiném bodě.

     Také jsme schválili výsledný návrh blahopřání k 100. výročí komunistického hnutí u nás. Budeme ho distribuovat všem členkám i členům.

     V informaci z vyšších orgánů jsme shrnuli výsledky hlasování per rollam členů ÚV KSČM, výstupy z VV ÚV KSČM i z jednoho jednání VV KV KSČM, vše je rozebráno v jiných článcích.

VV ÚV KSČM zasedal dvakrát. Jednal o prodloužení nouzového stavu (per rollam hlasování) či o důvěře vládě. Poslední termín jednání UV KSČM je sobota 17. dubna. v Nymburce.

      1. dubna se konal VV KV KSČM. Schválil stanovisko ke zdražení integrované dopravy o 25 % a rušení 3 škol v kraji. Zabýval se přípravou voleb, která je zajištěna z ÚV KSČM i od kraje reklamou na vytipovaných nádražích. Zmocněncem je s. Sáček a náhradníkem s. Vlčková. Z vedení krajského výboru odstoupil s. Fidler. Na kandidátku se uvažuje o zařazení Ivana Kratochvíla (doporučení VV ÚV zařadit kandidáty z Hnutí Aliance národních sil (ANS) a Hnutí BOS ( Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita).

Nejvíce času zabrala příprava voleb. Na jednání ÚV KSČM bychom měli mít program, kandidátky i grafiku, ale na to čekat nemůžeme. Jako okres máme nyní smlouvu s Railreklam na reklamu na 2 nádražích (Úvaly a Strančice), která tam bude umístěna od poloviny září do poloviny října.

       Komunikujeme s výlepovou firmou  Rengl ohledně lepší nabídky ceny reklamních ploch na květen a září. Na jednání OV jsme upřesnili květnové termíny výlepu plakátů – pro plakát A2 k 1. a 9. květnu v termínu 25. 4. - 9. 5.,následovat bude 14 dnů výlep plakátu k 100 letům komunistického hnutí.

OV KSČM schválil možnost využít pro distribuci plakátů do dalších 26 obcí na 100 výlepových míst výlepovou službu www.vylepovasluzba.cz. Jen musí být výlep předvolebních plakátů zajišťován v souladu se zákonem. Jak jsme zjistili, tak ani přes ně výlep v Čelákovicích nejde.

Ve výrobě jsou vlastní plakáty A2 k 1. a 9. květnu. Objednali jsem jich 500  ks (3,40 Kč/ks.). Zbytek využijeme i jako dary jiným okresům v kraji, pokud je budou chtít vylepovat. Zároveň jsme probrali návrh plakátu KSČM k 100. výročí strany. I ten budeme tisknout 500x.

Májové oslavy jsou pořád ve hvězdách. Nevíme, jaký bude epidemiologický stav (klasický 1. máj asi nebude možný), ale mimo plakátovací kampaně připravujeme pietní akty. Zatím známe termíny ve Staré Boleslavi, v Brandýse, v Přezleticích, Jenštejně. Na jednání OV byly doplněny informace i o Čelákovicko i jižní části okresu. Akce budou probíhat jako loni – nezapomeňte poslat fotku! Potvrdili jsme výdaje na nákup věnců a kytic na pietní akce.

Probrali jsme Zpravodaj, Stále máme problém se styčným důstojníkem pro sběr článků. Zpravodaj zůstává stále na tandemu Hajleková – Štefek.

     V různém jsme nezapomněli na nákup obálek A5 a A4, které již došly (odsouhlaseno per rollam), i potvrzení nákupu Třešniček (500 ks za 1925 Kč) a jejich distribuci…

Budeme zjišťovat i reálnost nového zájemce o členství z Mukařova.

Zdeněk Štefek

 

Z per rollam jednání ÚV KSČM

Členové ÚV KSČM se nemohli na jednání sejít, byť je rozpracováno několik variant jednání – od propojených místností na ÚV KSČM po videokonferenci po krajích. Důležité věci řešili členové ÚV per rollam.

 

15. 3. 2021:

1. Souhlasím s odložením jednání XI. sjezdu KSČM na dobu, kdy jej bude
    možno svolat (dosud platí termín 28. – 29. listopad 2021).
    PRO 56, PROTI 15, ZDRŽEL(A) SE 2

2. „Návrh strategie voleb do PS PČR 2021“ (po zapracování připomínek
    členek a členů ÚV KSČM a VV ÚV KSČM)
    PRO 48, PROTI 7, ZDRŽEL(A) SE 18

3. Potvrzení nových členů ÚV KSČM
    Za okresní organizaci KSČM Teplice s. Lukáš Brázda.
    Za okresní organizaci KSČM Benešov s. Bohumil Franta.
    PRO 71, PROTI 0, ZDRŽEL(A) SE 2

Termín pro ukončení hlasování byl 15.3.2021 12.00 hodin.

 

30. 3. 2021:
Výroční finanční zpráva KSČM za rok 2020“ - schválena
PRO 48, PROTI 1, ZDRŽEL(A) SE 4

6.4.2021:
Souhlasím s ukončením Dohody o toleranci vlády ČR.
PRO 64, PROTI 11, ZDRŽEL(A) SE 5.

 

Informace předsedy ÚV KSČM za období 22. 3. - 26. 3. 2021

Vážené soudružky a soudruzi,

posílám další informaci o politické situaci v České republice a postavení a činnosti KSČM v ní. Tento týden byl ve znamení sporu o prodloužení nouzového stavu a setrvalého souboje pravicové opozice o to, aby mohla tvrdit, že vláda je tak neschopná, že neprosadí ani své vlastní zákony. Proto používá dál parlamentní obstrukce, které jsou až místy směšné, zakrývat se jí to daří jen díky přízni zahraničních vlastníků medií působících v ČR a žel i nevyváženému zpravodajství medií veřejnoprávních.

     Prioritou KSČM je dál projednávání návrhů kandidátních listin (KL), zejména tam, kde se na KL hlásí po rozhodnutí, že nepostaví samostatnou listinu BOS a ANS, tak jak bylo schváleno na VV ÚV KSČM.  Dále probíhalo zjištění názoru uvnitř stranické struktury, jak postupovat při projednávání nejzávažnějšího tématu týdne, tedy prodloužení, resp. pokračování nouzového stavu. Na základě zjištění v jednotlivých krajích VV ÚV KSČM hlasováním per rollam  doporučil většinově poslanecký klub podpořit vládní návrh, byť s podmínkami. Žel dramatickým selháním 1. mpř. P. Šimůnka, který netakticky a zcela nekompetentně vyzradil výsledek hlasování, a to dokonce ještě před koncem času pro hlasování samotného VV ÚV KSČM, dokázal zničit zcela vyjednávací pozici KSČM pro jednání s vládou.  To mělo okamžitě vliv v diskusích na sociálních sítích a zabránilo či nejméně snížilo pak možnosti dosáhnout jakéhokoliv výsledku, a to i těch, které navrhovali ve svých stanoviscích členové VV ÚV KSČM, jak je zjistili ve svých regionech.

    Dál dochází k neplnění dohod mezi KSČM a hnutím ANO, není stále dokončeno jednání hodnotící „Dohodu o toleranci“, zejména v oblasti zdravotnictví. Bylo nutné, abychom jako zástupci KSČM znovu navštívili pana prezidenta M. Zemana a projednali s ním případné důsledky našeho rozhodnutí, když nepodpoříme některé návrhy vlády, které souvisejí s pandemickou situací.  Pro rozpočtové důsledky rozhodnutí byla se mnou delegována s. M. Vostrá.  Tématem jednání u pana prezidenta kromě „Programu obnovy“, který také odpovídá našemu loňskému požadavku na 7 letý plán stabilizace veřejných financí, pak bylo zejména to, že přes neplnění svých povinností ve svých funkcích zůstávají ministr zdravotnictví Jan Blatný, který dál odmítá dát výjimku na používání vakcíny Sputnik V a ministr zahraničí T. Petříček, který stále není schopen vyjednat uvolnění na česko-německé hranici a dále ministr školství R. Plaga, který od ledna ještě nepřipravil harmonogram znovu nástupu dětí do škol. To se vše potvrdilo při diskusi v Poslanecké sněmovně při projednávání bodu, který byl na náš návrh zařazen. O postupu KSČM jsem následně jednal i s předsedou vlády, aby bylo dosaženo nějakého výsledku. 

Ve středu i přes obstrukce pravicové opozice se podařilo po více než 2 letech dosáhnout alespoň schválení zákona o ČNB, který považujeme za stabilizující prvek v ekonomice, když stát nevlastní žádnou banku komerčního typu. Ve druhém čtení došlo k posunu v některých sociálních zákonech, na které byla svolána další mimořádná schůze, ale jejich výsledek je stále nejasný. Prošel sice drobný, ale potřebný návrh na změnu a úpravu sporných exekucí.

     Ve čtvrtek se podařilo posunout ve druhém čtení zákon o volbách do Poslanecké sněmovny. KSČM postupuje tak, aby udržela poměrný systém a dosáhla toho, že bude platný volební zákon a bylo podle čeho volit, ale aby neprošly návrhy na korespondenční hlasování nebo pokusy o vložení dalších sporných částí, např. volit podle zemí, když neprošel 1 volební obvod, které by umožnily Senátu neschválit zákon a odložit volby a nastolit vládu pravice pomocí zákonných opatření Senátu.

     V pátek byla nejdříve na pořadu schůze (čtvrtá v tomto týdnu), která začala projednávat Národní plán obnovy a využívání Evropských fondů. Schůze byla, žel zatím bez výsledku, přerušena a bude dál pokračovat v dubnu.  Vyvrcholením tohoto týdne byla schůze v tomto týdnu pátá, která řešila právě téma nouzového stavu. Na začátku této schůze se ale odehrála bitva o zařazení nebo nezařazení bodu o vypsání tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Poslanci poplatní americkým zájmům rozehráli hru o vyloučení Rosatomu z tohoto tendru. Nakonec bod nebyl součástí jednání.

     Při vlastním jednání o nouzovém stavu poslanecký klub postupoval podle doporučení VV ÚV KSČM, i když byl ve složité situaci, jak je uvedeno výše.  Navíc bylo jasné a stalo se to také skutečností, že klub Pirátů předložil návrh usnesení, kdy navrhl prodloužení nouzového stavu do 7.(resp.9.)4. t.r. a k tomu dalších 8 podmínek, které ale mají vliv na státní rozpočet, který s tím nepočítá a jsou tedy jen populistickým výkřikem. Doprovodná usnesení předložila také ODS.

     Sněmovna ukončila jednání rozhodnutím o prodloužení nouzového stavu do 11. 4. 2021, to znamená, že tento stav bude trvat i přes velikonoční svátky a od 12. 4. 2021 se budou vracet děti do škol, byť v neúplném režimu.

Čest práci!                                                                      JUDr. Vojtěch Filip, 26. 3. 2021

 

Vážené soudružky a soudruzi,
několik slov k informaci předsedy ÚV KSČM s. Filipa.

Podal jsem desítky informací novinářům a nikdy nebyl žádný problém. Minulý týden v momentě, když odvolil poslední člen VV ÚV KSČM, jsem informoval vedoucí tiskového oddělení. Teprve poté jsem s hlasováním seznámil novináře. Sdělil jsem jim, že VV ÚV KSČM většinově hlasoval pro prodloužení nouzového stavu a doporučí tak poslaneckému klubu hlasovat pro prodloužení.

V případě, že informace měla být supertajná, potom naopak já nechápu, proč se mnou nikdo nekomunikoval, ani předseda ÚV a ani nikdo z vedení poslaneckého klubu. Jsem přesvědčen, že jsem nikoho a nic neohrozil a nepoškodil.

S pozdravem, váš nekompetentní 1. místopředseda Petr Šimůnek

 

Informace předsedy ÚV KSČM za období 29.3. – 1.4.2021

Vážené soudružky a soudruzi,

dovolte, abych shrnul nejdůležitější události tohoto týdne. Podle i našeho rozhodnutí pokračoval v ČR nouzový stav a vláda pokračovala bez rozlišení místní situace v jednotlivých krajích v omezujících opatřeních a odložila jakékoliv rozvolnění až po velikonočních svátcích. Týden začal tím, že vláda, i když už znala, že současné platby ve zdravotnictví nebudou postačovat pro boj s pandemií Covid 19, tak převedla dalších 5 mld. Kč do resortu obrany. To vyvolalo, nejen v KSČM, velký rozruch. Porada volených funkcionářů – kolegium proto v úterý doporučila svolat na 1. 4. 2021 VV ÚV KSČM, který rozhodl o tom, aby pracovní skupina Filip, Kováčik a Grospič zahájila podle smlouvy dohadovací řízení a dále doporučila plénu ÚV KSČM schválit vypovězení smlouvy o toleranci. K tomu bude členům ÚV KSČM zaslán rozbor plnění jednotlivých částí vyjednaných mezi KSČM a hnutím ANO v dohodě o toleranci, aby mohli per rollam rozhodnout, a to nejpozději do 6. 4. 2021 do 14 hodin. Rozbor je zaslán samostatně, a proto ho nebudu dál popisovat a komentovat. Jen upozorňuji, že převod dalších 5 mld. Kč do resortu obrany neměl oporu ve schváleném státním rozpočtu a šlo tedy o neopodstatněné zvýhodnění armády na úkor jiných resortů, které se stejně nebo i více podílí na řešení a zvládání pandemie. Navíc to snížilo vládní rozpočtovou rezervu už v 1. čtvrtletí a zatím není jasno, zda bude dostatek financí i na jiných místech nebo bude vláda nucena předložit další změnu státního rozpočtu.

Velmi otevřeně se pravicová opozice vymezila proti kroku vlády, která setrvala na oslovení Rosatomu bezpečnostním dotazníkem ve věci tendru na výstavbu 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Šlo jednoznačně o krok ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, který má omezit možnosti dodavatele z Ruské federace a připravit podmínky pro mnohem dražší a méně úspěšnou konkurenci z USA nebo Francie, či Japonska či Jižní Koreje. Už samotné neoslovení čínského dodavatele znamená mnohem menší tlak na konečnou cenu, a tedy dražší energii pro naše občany.  KSČM trvala na oslovení všech dodavatelů a odmítá nepokryté zatěžování českých občanů zájmy na zisku zahraničního kapitálu. Velmi nebezpečná je i rétorika pravice, která o ČLR a RF mluví jako o nepříteli a používá slova, která jsou v rozporu s uzavřenými smlouvami jak ČR, tak EU s těmito státy. To oslabuje i naši ekonomiku a možnosti našeho exportu, ale žel i samotné diplomatické vztahy s těmito státy. Některé výroky jsou i na hranici válečné propagandy.

Přestože je výborový týden, tak na čtvrtek byly svolány 2 schůze Poslanecké sněmovny, když šlo o schůze svolané na podpisy, tentokrát vládních poslanců, a to v oblasti místního rozvoje, zejména stavební zákon a zákon související. Šlo o druhé čtení, které probíhá už 2 měsíce, a bylo dále provázeno obstrukcí pravice. Skutečnou obstrukci a zabránění změny stavebního zákona očekáváme ve 3. čtení. Druhá schůze se týkala rozšíření výplat ošetřovného a měla naši podporu.

    Předpoklad jednání mezi hnutím ANO a KSČM je ve středu 7. 4. 2021 a budete o něm informováni.

    Tolik tento týden ode mne, přeji hezké svátky jara, hlavně zdraví, klid a odpočinek.

JUDr. Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM 
(starší informace jsou na OV KSČM nebo byly rozeslány emailem)

 

 

Informace o hlasování o prodloužení nouzového stavu

    Poslanecká sněmovna hlasovala o požadavku vlády na prodloužení nouzového stavu. KSČM provedla per rollam hlasování členů VV ÚV KSČM, kteří se měli zeptat svých krajských organizací a svých okresů, jaký mají na prodloužení nouzového stavu názor. Podkladem pro hlasování bylo stanovisko garanta klubu, Zdeňka Ondráčka, který navrhoval na základě poskytnutých dat nepodpořit nouzový stav.

     V našem kraji měly většinově totožné stanovisko s garantem klubu pouze OV Praha-východ a Mělník. V rámci celé republiky to dopadlo tak, že pro prodloužení nouzového stavu byl poměr hlasů 14:6. Poslanecký klub pak závěry VV ÚV KSČM respektoval, nakonec byl nouzový stav prodloužen na jeho návrh ne o měsíc, jak původně chtěla vláda, ale do 11. dubna včetně.

Zdeněk Štefek

 

 

Poznámky z jednání VV ÚV KSČM dne 19.3.2021

 1. Schválen program, zápis z 32. schůze VV ÚV KSČM a Stanovisko k politické situaci – k aktuální situaci ve zdravotnictví v souvislosti s pandemií Covid-19
 2. Byla vzata na vědomí informace z jednání Poslanecké sněmovny.
 3. Bylo projednáno a schváleno POZ 11. zasedání UV KSČM dne 10. 4. 2021. V případě možností se uskuteční v Nymburce, ale budou připraveny i varianty jednání, podle epidemiologické situace. Ty budou včas rozeslány na OV (zodpovídá s. Šimůnek). Program bude rozšířen o Informace k přípravě volební kampaně, schválení kandidátních listin a bod různé, kde bude poskytnuta informace o přípravě a konání sjezdu KSČM a v případě, že bude uzavřeno projednávání v  revizní komisi, také závěr ve věci stavební akce „výtahy“. K tomu informace, že se znaleckými posudky je možné se seznámit u místopředsedy s. Orta. Středočeský kraj bude delegovat svého zástupce do návrhové komise.
 4. Projednání KL bylo na VV ÚV přerušeno, protože některé spřátelené organizace projevily zájem o zařazení svých členů na našich kandidátkách (VV se s konečnými návrhy bude zabývat na nejbližším svém jednání).
 5. Byly odsouhlaseny materiály Návrh volebního programu KSČM pro volby do PSP ČR v roce 2021 a 5P návrh priorit volebního programu s tím, že připomínky budou zaslány do 24. 3. a materiál bude předložen ke schválení UV KSČM.
 6. Byla odsouhlasena volební grafika pro volby do PSP ČR 2021. Bude dále rozpracováno.
 7. Projednány byly informace z kolegia, EP a o mediální prezentaci, s tím, že po obdržení žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu, bude toto rozesláno a doporučení poslaneckého klubu bude rozhodnuto per rollam.
 8. Byl odsouhlasen příspěvek KSČM na vydání knihy k 100. výročí založení komunistické strany (autor M.Grebeníček) ve výši 100 tis. Kč. a příspěvek na knihu Pražská květnová revoluce 1945,  rovněž ve výši 100 tis. Kč. Obě publikace bude vydávat Futura a.s. a výtisky budou zaslány na OV k dispozici.
 9. Byly vzaty na vědomí usnesení VV OV KSČM Klatovy z 10. 3.2021 a VV MěV KSČM v Brně 15. 3. 2021 (konání sjezdu, odstoupení vedení).
 10. Příští jednání VV ÚV KSČM se bude konat 9. 4. 2021.

Dne 21. 3.2021, Zapsala: M. Vostrá

 

 

VV KV KSČM připravuje volby

Jak jsme informovali ve Zpravodaji 3/2021, VV KV KSČM na svém jednání připravil návrh volebního lístku, který z návrhu na kandidáty jednotlivých okresů sám sestavil, tedy i s určitým pořadím. Dal pak o něm hlasovat členům KV KSČM an block, tedy bez možnosti vyjádřit třeba jinou preferenci. Nehlasovalo se ani o protinávrzích volebního řádu ani o jiných připomínkách včetně návrhů našeho okresu. Jako organizace jsme se navíc nabídli, že jsme schopni zajistit distribuci volebních lístků na okresy, zvoleným volitelům či členům KV a zajistit i zpětný výběr do volební urny, popř. zajistit korespondenční hlasování.

 

Výsledky voleb VV KV:
Celkem pro z 24 členů (souhlas s navrženou kandidátní listinou): 14 členů
Celkem proti z 24 členů (nesouhlas s navrženou kandidátní listinou): 7 členů
Zdrželi se: 3

 

Navrhovaná kandidátní listina za Středočeský kraj

1. místoS. Grospič (OV KSČM Mladá Boleslav)
2. místoM. Vostrá (OV KSČM Kladno)
3. místoJ. Klán (OV Kutná Hora)
4. místoT. Čechová Humpolcová (OV Mělník)
5. místoJ. Havelka (OV Příbram)
6. místo -  Z. Štefek (OV Praha-východ)
7. místoL. Kudrna (OV Praha-západ)
8. místoA. Pokorný (OV Rakovník)
9. místoJ. Žáček (OV Beroun)
10. místoB. Franta (OV Benešov)
11. místoJ. Dovolil (OV Mladá Boleslav)
12. místoM. Budlovský (OV Benešov)
13. místoP. Klátil (OV Rakovník)
14. místoL. Labudová (OV Příbram)
15. místoS. Hejduk (OV Mělník)
16. místoK. Brich (OV Mladá Boleslav)
17. místoJ. Reichel (OV Kutná Hora)
18. místoM. Krajdl (OV Praha-západ)
19. místoL. Juna (OV Kladno)
20. místoM. Holman (OV Beroun)
21. místoK. Pavlíková (OV Kutná Hora)
22. místoA. Haluska (OV Příbram)
23. místoZ. Hajleková (OV Praha-východ)
24. místoZ. Karger (OV Mladá Boleslav)
25. místoA. Prchal (OV Benešov)
26. místoZ. Coufal (OV Rakovník)
27. místo –  P. Posolda (OV Praha-východ)
28. místoJ. Sova (OV Kutná Hora)
29. místo J. Šedo (OV Mladá Boleslav)
30. místoZ. Nyš (OV Kladno)
31. místoJ. Hurt (OV Rakovník)
32. místoL. Šimková (OV Kladno)
33. místo R. Rácz (OV Beroun)
34. místo A. Sekera (OV Kutná Hora)

Náhradníci

35. místoL. Grygarová (OV Praha-východ)
36. místoT. Tomsa (OV Mělník)
37. místo - M. Havlíček (Praha-východ)

Další náhradníci budou dle potřeby seřazeni podle věku.

 

Z jednání zastupitelstva Středočeského kraje

 Zastupitelstvo Středočeského kraje škrtalo školy a zdražovalo jízdné.

doprava.jpgZastupitelstvo Středočeského kraje 29. března schválilo silou vládnoucí koalice STAN-ODS-Piráti-Spojenci avizované zdražení jízdného v integrované hromadné dopravě. Poslední tečku za procesem ještě musí udělat vedení Prahy.

Po zrušení středočeského jízdného, které umožňovalo cestovat zdarma žákům, studentům, učňům i seniorům nad 65 let, je to další útok na peněženky Středočechů, kteří od poloviny roku nově zaplatí za jednotlivé jízdné i časové kupóny zhruba o 25 % více. Ve hře jsou navíc i další škrty – snižování rozsahu dopravní obslužnosti a kvality cestování.

Zastupitelstvo rovněž začalo omezovat i střední školy. Bez optimalizační

koncepce, která by se týkala rozvoje potřebných směrů školské vzdělávací soustavy, přestane fungovat Gymnázium pod Svatou Horu v Příbrami, Střední odborná škola a učiliště ve Středoklukách na Praze-západ a také Integrovaná střední škola v Jesenici na Rakovnicku. Také v tomto bodě nepomohly ani petice, argumenty či vystoupení občanů přímo na jednání. Navíc, jak se lidé dozvěděli. Je to jen začátek škrtů, které připravuje kraj. Celkem se má prý rušit či slučovat až 30 středních škol a učilišť.

S velkou slávou byl vyhlášen další ročník Fondu kultury a obnovy památek. Je správně, že úpravami fondu bylo reagováno na pandemickou situaci a podporovány jsou i činnosti spolků, které se kultuře věnují, ale že dotačním titulům je vyhrazeno o desítky procent méně prostředků než loni, to se již neuvádí. Mlčením se přešla také aktualizace koncepce podpory regionálních funkcí knihoven, ve které se zastavila slibně se rozvíjející podpora stovek obecních knihoven, které mohou mít právě v čase pocovidovém klíčovou roli    v oživování malých obcí.

Světlou výjimkou ve škrtech tak může být jen nový fond cyklistické

infrastruktury, tedy pokud nebude znamenat rezignaci kraje na stavbu cyklostezek a cyklotras. A také fond podpory bydlení, který se zřejmě symbolicky inspiruje u volební priority komunistů, ale ke komplexnosti návrhu KSČM a k dostatečnému krytí má neskutečně daleko. Symbolický a bytovou krizi neřešící dar obcím kupodivu podpořili i ti, kteří se za svého starostování obecního bytového fondu vesele zbavovali.

Zdeněk Štefek

Ne škrtům veřejných služeb!

Zastupitelstvo Středočeského kraje 29. března schválilo silou vládnoucí koalice STAN-ODS-Piráti-Spojenci zdražení jízdného v integrované hromadné dopravě. Po zrušení středočeského jízdného, které umožňovalo cestovat zdarma žákům, studentům, učňům i seniorům nad 65 let, je to další útok na peněženky Středočechů, kteří od poloviny roku nově zaplatí za jednotlivé jízdné i časové kupóny zhruba o 25 % více. Ve hře je navíc i snižování rozsahu dopravní obslužnosti a kvality cestování.

S těmito kroky zásadně nesouhlasíme. Vnímáme ekonomické dopady pandemie na dopravu, vnímáme rostoucí náklady na zajištění dopravní obslužnosti. Ale podporu hromadné dopravy považujeme za zásadní službu občanům, za příspěvek k mobilitě občanů i k dostupnosti řady služeb, od zdravotnictví přes školství až po kulturu. Zdražení a omezení hromadné dopravy povede jen k posílení dopravy individuální,                   k dopravním zácpám, chaosu a k obrovským ekologickým dopadům na naše životní prostředí.

Zastupitelstvo rovněž začalo škrtat i střední školy. Po zrušení učňovských stipendií tak vzdělávací systém obdržel další rány. Bez optimalizační koncepce dostalo stopku Gymnázium pod Svatou Horu v Příbrami, Střední odborná  škola a učiliště ve Středoklukách na Praze-západ a Integrovaná střední škola v Jesenici na Rakovnicku. Celkem se má prý rušit či slučovat až 30 škol.

Také tyto kroky zásadně odmítáme. Nezpochybňujeme nutnost reagovat v systému vzdělávací soustavy na aktuální i dlouhodobé potřeby společnosti, ale bez široce prodiskutované koncepce, která by zohledňovala jak ony potřeby, tak populační prognózu, spádovitost jednotlivých škol i jejich hospodaření, se školy, které mají navíc dobré jméno, tradici i dobrý tým učitelů, rušit nemají.

Středočeský VV KV KSČM, 1. 4. 2021

 

Stanoviska KSČM

Cílem KSČM je ochrana zdraví a životů obyvatel ČR

kscm.jpg Před rokem se v České republice objevily první případy nákazy celosvětové pandemie SARS Covid-19. Díky obětavosti zdravotníků a odpovědnosti lidí jsme na jaře epidemii zvládli. Nyní je Česká republika nejhorší na světě a v souvislosti s koronavirovým onemocněním zemřelo již více než 20 000 lidí.

    Vláda promarnila důvěru lidí a udělala kolem pandemie mnoho zásadních chyb. Výraznou měrou přispěla svým chaotickým až neprofesionálním přístupem k tomu, že lidé často nechtějí dodržovat restriktivní opatření, podléhají dezinformacím a konspirativním teoriím. Nemocnice jsou na pokraji kapacit, zdravotníci svých fyzických a duševních sil, řada lidí má velké ekonomické problémy nebo se ocitli na pokraji krachu bez účinné pomoci a kompenzací ze strany státu. Zdravotníci stále čekají na své slíbené odměny, ale úředníci na ministerstvu zdravotnictví je již obdrželi. K tomu dnes ani nelze předvídat, jaké budou dopady na zdraví a životy těch, kteří jsou nuceni dlouhé měsíce odkládat potřebnou péči a preventivní prohlídky. Boj s pandemií musí být postaven na třech základních pilířích, kromě dodržování hygienických opatření, je to zejména urychlené očkování a testování. KSČM od počátku upozorňovala na to, že se ČR při nákupu vakcín nesmí spoléhat pouze na to, co vyjedná a nakoupí byrokracie EU. Evropská léková agentura (EMA) je v případě schvalování vakcín nejen příliš pomalá, ale ani nemůže trvale nahradit národní orgány. Farmaceutické společnosti si mohou navíc krátit dodávky, jak chtějí. Neschválení EMA není důvodem k tomu, že bychom neměli jednat o očkovacích látkách i s Ruskem, Čínou a dalšími státy. Ministerstvo zdravotnictví může na základě doporučení SÚKL vakcínu schválit pro emergentní využití pro ČR. KSČM prosazuje návrat dětí do škol, který bude možný jen na základě testování a prioritního očkování učitelů. Výběr firmy, která antigenní testy dováží, i výběr testů samotných ale vzbudil velké pochybnosti. Vláda se tak opakovaně zachovala nekompetentně a netransparentně.

     Hlavním cílem KSČM zůstává ochrana zdraví a životů obyvatel ČR  cílem KSČM zůstává ochrana zdraví a životů obyvatel ČR Rychlá vakcinace, testování a trasování je jedinou cestou na zvládnutí epidemie a návrat k potřebnému běžnému životu. KSČM vyzývá vládu, aby přestala nadřazovat své politické a osobní zájmy nad ochranu zdraví i životů občanů České republiky a zajistila dostatek vakcín, léků proti covid-19 , včetně různých druhů kvalitních testů.

VV ÚV KSČM, 5. 3. 2021

 

Aktuální situace ve zdravotnictví v souvislosti s pandemií Covid

    Po roce protiepidemických opatření, týdnech omezení a praktickém uzavření ekonomiky pokračuje tíživá situace v nemocnicích. Zdravotnický personál se dlouhodobě ocitá na pokraji vyčerpání. Na Covid nebo s Covidem denně umírá více než 200 pacientů a rekordní počet jich je ve vážném stavu na JIP. Těžký průběh nemoci navíc ohrožuje stále více mladších lidí. Urychlené očkování účinnou a bezpečnou vakcínou je jediným východiskem. Ochrana zdraví a životů pacientů přitom musí stát výše než politika a odbornost nad osobními, či ekonomickými zájmy.

    Je nepochopitelné, že když téměř všechny evropské státy preventivně dočasně pozastavily očkování vakcínou AstraZeneca do vyjasnění její bezpečnosti, Česká republika tak neučinila. Samozvaní odborníci A. Babiš a J. Blatný, spolu s ředitelkou SÚKL, rozhodli za všechny občany, že není třeba se znepokojovat. Se stejnou dávkou odbornosti posuzují „nebezpečnost“ ruské vakcíny Sputnik V. Navzdory tomu, že nemá hlášeny žádné významnější nežádoucí účinky, očkuje se s ní již v 50 zemích světa, je prokazatelně účinná a Rusko dokonce podepsalo dohodu o její výrobě s Itálií, Francií, Německem a Španělskem. Tato vakcína do schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA) našim pacientům k dispozici nebude. A to i přesto, že by ze zákona stačilo rozhodnutí ministerstva zdravotnictví na základě odborného doporučení SÚKL. EMA nyní sice nepotvrdila souvislost vakcíny AstraZeneca s úmrtími, ale sama čelí určitému zpochybnění své odbornosti a nestrannosti.

    Většina občanů ČR se přes prakticky nulovou vysvětlovací očkovací kampaň chce nechat očkovat. Zoufalý nedostatek vakcín, vážné organizační problémy se samotnou vakcinací a distribucí očkovacích látek, potřebný rychlý průběh brzdí. Většina členských států nyní kritizuje nespravedlivý systém rozdělování vakcín v rámci EU a sama předsedkyně EK zase poukazuje na nesolidární přístup výrobců očkovacích látek a snižování nasmlouvaného počtu dávek. Česká republika stále nepostupuje dostatečně odpovědně a není schopna zabezpečit pro své občany potřebné množství vakcín a podpůrných léků, používaných ve světě při léčbě onemocnění Covid19 od různých výrobců.

     KSČM důrazně vyzývá vládu, aby při řešení současné, stále se nelepšící epidemické situace, naslouchala skutečným odborníkům bez hloupé politické zaslepenosti, nastavila konečně jasná a předvídatelná pravidla s postupným návratem k běžnému životu, bez zneužívání nouzového stavu a měla na paměti především ochranu zdraví a životů občanů České republiky. Pokud to pro ni není prioritou, měli by odpovědní zvážit setrvání ve svých funkcích.

VV ÚV KSČM, 19. 3. 2021

 

 

ŽÁDNOU VÁLKU V EVROPĚ!

ukrajina.jpg

Ukrajina je blízko, americké imperialistické zájmy se nezastaví před ničím a jejich spojenci jsou i v naší zemi, navíc jsme s nimi v jednom paktu – ve zločinecké organizaci NATO!

Zatímco my prožívali Velikonoční pondělí, na Ukrajině, tedy v Doněcké lidové republice, měl pohřeb teprve pětiletý Vládík Dmitrijev.

2. dubna 2021 byl Vládík zabit ukrajinskou armádou – střelou z dronu, když si hrál u babičky na zahradě.

Situace v oblasti eskaluje. Nedopusťme další válku v Evropě!

 

 

 

Tanečky kolem pandemie?

Zdá se mi, že ztrácíme čitelnost. Tanečky kolem nouzového stavu a zda ho podpořit či nikoliv jsou živené mediální kampaní, které nás líčí jako obchodníky, kteří za nějaké ústupky vlády nouzový stav opakovaně podpořili. Přitom jde komunistům o zdraví na prvním místě a o systémové řešení. Nouzový stav? Ten není přece věcí podmínek, které si stanovíme vůči vládě, ale nutností za určité situace vývoje pandemie, která nemá jiné řešení, aktuálně ani v rámci pandemického zákona. Přitom ten rok nám dal dostatek prostoru, abychom stručně představili ony s odborníky vydiskutované podmínky vývoje pandemie, za kterých předvídatelně nouzový stav podpoříme. A abychom představili naší systémovou alternativu řešení, tak jak jsme jako okres před rokem navrhli v materiálu Kladivo na koronavirus….

Teď, když stručně shrnu požadavky, mohlo by to být třeba takto:

Chceme:

 • distribuci ochranných pomůcek zdarma, ne byznys s covidem
 • Rychlé očkování přes síť praktických lékařů, ne nefunkční aplikace a politicky vybrané vakcíny.
 • Důvěryhodný pandemický plán pro různé varianty vývoje, ne kočkopsa.
 • Daňovou reformu, aby škody zaplatili bohatí, ne samoživitelky a rodiny s dětmi.
 • Bezpečnou a soběstačnou ekonomiku, ne kolonii.

Zdeněk Štefek

 

Čísla jsou nemilosrdná

     Myslím, že je třeba připomenout dnes povykujícím představitelům opozice, kdo způsobil třeba nedostatek akutních lůžek... A teď nemusím mluvit jen o stranách jako je ODS, KDU-ČSL, ale i o konkrétních poslancích, kteří jsou stále aktivními politiky, byť třeba za tu dobu svůj dres i několikrát vyměnili...

Graf OECD ukazuje stav od roku 1995. Doplňuji, že od roku 1990 byl za 30 let kapitalismu počet infekčních lůžek po privatizacích řady nemocnic a škrtech ve zdravotnictví snížen na čtvrtinu, z 4015 na 1023 lůžek...

grafluzek.jpg

Zdeněk Štefek

 

Sté výročí komunistické strany – sto let bojů za spravedlivější svět

    Touha po lepším světě existuje od počátků lidstva. Touha po spravedlivějším světě je téměř stejně tak stará. Dialektičtí materialisté ji nazývají podobami třídního boje. Už svatý Matouš v Novém zákoně říká, cituji volně: „To dříve projde velbloud uchem jehly, než by se bohatec zřekl svého bohatství...“ Bylo dávno jasné, že otrokáři, feudálově, buržousti nikdy nebudou žádní lidumilové. Jim byly jejich pracovní síly „ukradené“ a k docílení svých sobeckých zájmů (tak jako nakonec i dnes) se neštítili využít žádného zla, ani války.

     Tisíce marných pokusů o změnu společenského systému, tisíce mrtvých i postupný rozvoj vlastního uvědomování vykořisťovaných stálo v počátcích teoretických a později i praktických základů organizovaného boje pracujících.

   Revoluční rok 1848 byl po francouzské buržoazní revoluci (1789-1794) a především přijetím Marxova a Engelsova Manifestu komunistické strany Svazem komunistů i u nás tím rozhodujícím obdobím nové etapy dělnického hnutí a počátkem komunistického myšlení a uvažování i uvědomování si postavení dělnické třídy ve společnosti.

     Předáci proletariátu byli vězněni a perzekuováni. Vznikaly různé dělnické spolky, které vydávaly listovky a později noviny a knihy. To byl (spolu s praktickou zkušeností z porážek v politickém boji) zdroj vzdělávání pokrokové části dělníků, rolníků i pracující inteligence ve společenských vědách.

     Rozmachem uvědomělého třídního pohledu na historii i konkrétně historický objektivní přístup a pochopení zákonů a zákonitostí dialektického materialismu, nastala u proletariátu revoluční nálada i objektivní podmínky k společenským změnám.

     Dějiny našeho dělnického hnutí byly pevnou součástí mezinárodního dělnického a komunistického hnutí od počátků průmyslové revoluce.

     Výčet faktů z dějin konkrétních menších i větších akcí dělnictva u nás nemůžeme v našem zpravodaji podchytit. (Snaží se o to seriál v Dialogu.)

     K faktickému poznání historie strany slouží mnohá skripta, dokumenty, publikace, filmy, knihy, a nakonec i dnešní fenomén-internet. (Zde se nachází jak mnohé antikomunistické články, tak ale také vynikající články, například našich komsomolců z KSM.)

     Jedno je však zcela jasné. Vzniku uceleného komunistického hnutí předcházelo tisíce mrtvých dělníků. Jen u nás došlo ke stovkám střetů dělnictva s vojenskou a policejní brutalitou. I u nás se střílelo do dětí a bezbranných žen a tisíce protestujících bylo žalářováno.

     První etapa organizování dělnického hnutí u nás vrcholí založením sociálně demokratické strany. V neděli 7. dubna 1878 se v Praze-Břevnově v hostinci U kaštanu sešel na tajném zasedání ustavující sjezd Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. Delegáti schválili program strany, organizační řád a zvolili ústřední výbor. Přijatý program vycházel z programu neudörfelského sjezdu (1874) a v duchu proletářského internacionalismu proklamoval právo národů na sebeurčení. Předsedou byl zvolen Josef Boleslav Pecka a do vedení byli zvoleni Ladislav Zápotocký a Josef Hybeš.

     Naše dělnická třída se tak vymanila z politické závislosti na buržoazii a učinila první krok na cestě organizovaného a uvědomělého boje proti kapitalismu. Proletariát tímto krokem zahájil zápas za hospodářské, sociální a národní osvobození českého a slovenského lidu.

     Vznikaly podpůrné spolky, tělovýchovné jednoty, spotřební družstva, tiskly se knihy Marxe a Engelse, letáky a noviny, tajně se schůzovalo... V Praze byla vydána první část českého překladu Marxova Kapitálu, další části prvního dílu vyšly v letech 1914 až 1915. Celé dílo přeložil Bohumír Šmeral.

     Vliv nejen německých, ale i ruských komunistů na naši sociální demokracii měla i (v lednu 1912 se konající v Lidovém domě v Hybernské ulici) pražská VI. všeruská konference Sociálně demokratické dělnické strany Ruska. Ta pod vedením Vladimíra Iljiče Lenina orientovala stranu na přípravu demokratické revoluce a její přerůstání v revoluci socialistickou. (Konference vyloučila ze strany likvidátory a zvolila nový ústřední výbor. Rozhodla rovněž o vydávání celo ruského legálního masového marxistického dělnického deníku – Pravdy.) Pozdější vítězství ruského proletariátu v říjnové revoluci 1917 otevřelo cestu i dalším pokusům o ustavení lidově demokratických společenství.

     Byly to také první úspěchy Sovětského Ruska a později Sovětského svazu v ekonomice, v národnostní politice, průmyslu i zemědělství, ve vzdělání i vědě, v odbourání analfabetismu u střední i nastupující generace i velká hrdinství na stavbách mládeže, které byly vzorem a příkladem pro dělnické hnutí u nás.

     Hlubší poznání bojů komunistické strany za pokrokovější vývoj naší společnosti nám umožní lépe chápat současnost i směr dalšího vývoje.

     My, komunisté, bychom si měli stoletou historii nejen připomenout, ale i obhájit dosažené úspěchy a hrdinství našich otců a dědů v boji za spravedlivější svět. A také by nás to mělo vyprovokovat k práci na sobě, na našich funkcionářích, poslancích, zastupitelích. Komunisté mají být na co hrdí.

Milan Havlíček

 

60. výročí prvního letu člověka do kosmu

gagarin.jpgAč se to zdá neuvěřitelné, 12. dubna uplyne 60 let od letu prvního člověka do vesmíru. Byl jím 27letý major Jurij Alexejevič Gagarin – občan Sovětského svazu.

V té době se život na naší planetě obrazně na krátkou chvíli zastavil a všichni pohlédli směrem vzhůru. Let Jurije Gagarina se uskutečnil v době postupného oteplování mezinárodní politické situace, které následovalo po letech tzv. studené války. Již v roce 1957 se dostala na oběžnou dráhu první družice Sputnik, jejíž pípání bylo zaznamenáváno po celém světě. V té době Sovětský svaz dokázal svoji technologickou převahu v dobývání vesmíru, byť za cenu nesmírného úsilí, které musel vynaložit při obnovování válkou poničené země a překonání nesmírných lidských obětí. A právě Jurij Gagarin se stal takovým mírovým poslem. Byl mladý, upřímný a usměvavý. Všude ho radostně vítali. Jeho první zahraniční cesta vedla k nám do Československa. Jurij Gagarin zahynul v roce 1968 při havárii během zkušebního letu. Jeho památka zůstává navždy živá.  

 Jan Hádek

 

Od sousedů – překvapení na levici (redakčně upraveno)

     Překvapení, překvapení! Vše se vyvinulo docela jinak, než se na sjezdu levicové Die Linke očekávalo. Překvapením nebylo, že se vůbec konal, poté, co si pandemie vynutila odklady z června na říjen a z října na konec února, s většinou z 580 delegátů doma před obrazovkou, mikrofonem a kamerou; v řídce obsazeném sále v Berlíně seděli jen předáci v dostatečných rozestupech. Ale jiné strany se scházejí také tak.

     Překvapivé spíše bylo, že k hořkým, možná osudovým vnitřním konfliktům, jichž se někteří silně obávali a další po nich silně toužili, prostě nedošlo. Na rozdíl od bouřlivých svárů, nepřátelství a téměř roztržek, jež potrápily několik předešlých sjezdů, tady tentokrát panovala veskrze přívětivá, přátelská atmosféra.

     Přinejmenším pro většinu členů nebyl výběr nových předáků strany překvapením. Jejich předchůdci odstoupili, jak je vyžadováno, po dvou čtyřletých obdobích (plus měsíce navíc vzhledem k odkladům). Jen lidé zvenčí mohli být překvapeni, že noví spolupředsedové jsou ženy, což byla novinka. 

     Ale mnozí byli skutečně dojatí, když viděli ty dvě tak vřele přátelské, vzájemně si blahopřející po (od sebe oddělených) volbách, a obě ujišťující členy strany, že budou spolu velice dobře vycházet, až se ponoří do svízelných úkolů, jež před nimi leží; rok naplněný volbami v šesti státech a 26. září v celém Německu, s Die Linke v průzkumech na znepokojivých 7 nebo 8 %, až příliš blízko k pětiprocentní hranici. 

      Kdo jsou dvě nové šéfky, už ne tým muž-žena, ale stále obvyklé východo-západní duo? 

Devětatřicetiletá Janine Wisslerová vedla opoziční platformu Linke v legislativě západoněmeckého Hesenska od roku 2014. V poslední volební kampani objížděla celý svůj stát na kole, pronášejíc projevy podél trasy, a získala pro Linke víc hlasů, než tomu bylo ve většině západního Německa. Později, když se připojila k protestu proti vykácení části starobylého lesa kvůli stavbě další dálnice, zůstala na čas v jedné ze tří bud v korunách stromů, určených k odrážení dřevorubců a policie.

Susanne Hennig-Wellsowová, 42 let, její spolupředsedkyně. Původně velice dobrá profesionální rychlobruslařka, přešla na vzdělávací problémy ve svém domovském východoněmeckém Erfurtu v Duryňsku, a rychle vystoupala do postavení, rovnocennému tomu Janine Wisslerové. Stala se předsedkyní strany ve státě a její frakce v legislativě. Ale na rozdíl od Wisslerové nebyla v opozici. Duryňsko je prvním a jediným německým státem s ministerským předsedou za Linke, Bodo Ramelowem, protože jeho strana získala nejvíc křesel. Od roku 2014 vede vratkou koalici s malým aktivem SPD a s ještě menším Zelených.  Hennig-Wellsowová získala vyjímečnou slávu vloni, poté, co jeden konzervativní politik vytlačil Ramelowa z pozice hlavy státu, ale jen uznáním hlasů neonacistické Alternativy pro Německo (AfD), která je v Duryňsku silnější než kde jinde. Tradice vyžadovala, aby šéfka strany Hennig-Wellsowová uvedla vítěze, kteréhokoliv vítěze, s blahopřejnou kyticí. Přistoupila k němu a potom náhle nechala kytici spadnout na podlahu. Nezdvořilé, ale většina antifašistů zajásala nad tím, co se stalo špičkovým hitem na Youtube. Po obrovském pobouření musel onen muž o tři dny později odstoupit a Ramelow se vrátil – se Susannne. Teď tyto dvě státní šéfky vedou celonárodní stranu, a i když v některých otázkách spolu ostře nesouhlasí, shodnou se v řadě dalších – a jsou vůči sobě přátelské.

     Dalším působivým rysem delegátů, kteří promlouvali elektronicky, s příspěvky striktně časově omezenými, protože chtěli promluvit všichni mladí  a všechny ženy. To vše značilo změny oproti minulosti. Stará generace, často bývalých členů Sjednocené socialistické strany vládnoucí v NDR, vymírá. Před deseti roky žilo přes 50 % členů v pěti menších státech východního Německa; teď tvoří 38 % z celkového počtu 60 000. Při vší úctě k těmto skutečným „starověrcům“ je trend směřující k nové, mladší generaci vysoce potřebnou pohnutkou. A stejně tak i jejich bojovnost – což se odráželo ve slovech i duchu Janine i Susanne.

Většina těchto mladých členů energicky volala po větší činnosti, viditelné, bojovné činnosti ve všech záležitostech, za něž se strana staví. Klíčové téma: pomáhat lidem zotavit se z epidemie, jež je příčinou těžkých dluhů, potíží, ztrát zaměstnání a bankrotů desetitisíců malých firem, maloobchodních prodejen, restaurací a pracovníků v kultuře, zatímco velikáni, od Amazonu po Aldi, od Daimler-Benz po BMW, shrabují hory eur pro své majitele a akcionáře.

      Linke požaduje skutečné zdanění bohatých, vyšší mzdy pro pracující – nejméně 15 euro – a víc pro děti a penzisty. To znamená mnohem těsnější sepětí s odbory. Některé z nich poslaly sjezdu zdravice, což vyžadovalo kus odvahy.

Mnozí zdůrazňovali spřízněný boj za životní prostředí. Ale Zelení, se posunuli  blíž k domluvám s velkopodnikáním, zlehčujíce potřeby obyčejných lidí, a dokonce rušíce hlavní zásady, aby získali nebo si udrželi kabinetní pozice.    

      Mnozí delegáti varovali před další privatizací nemocnic a podpořili boj za   dostupné, veřejně vlastněné bydlení.

      Zazněla chvála Die Linke v Berlíně; ta dovedla místní koaliční partnery, SPD a Zelené, k prosazení zákona o kontrole nájmů. Vzepřela se také přešlapování Zelených a odporu SPD vůči referendu o odkupu (či „konfiskaci“) největších berlínských realitních gigantů.

     Janine, Susanne i mnozí delegáti vyzvali k trvalému bdělému odporu vůči růstu výhrůžek fašistů v místních ganzích hrdlořezů nebo nasazených v policii, ozbrojených složkách nebo jako tajní agenti Úřadu na obranu ústavy (něco jako FBI). 

Také tu byl všeobecný souhlas s přesměrováním miliard, vydávaných na nákup a výrobu zbraní, do oprav zchátralých škol, vyježděných silnic, ne právě bezpečných mostů a všech veřejných zařízení. 

    Otázky, které stranu rozdělují léta. Někteří členové horlivě doufají, že se Linke dokáže spojit s SPD a Zelenými v celostátní vládní „levostředové koalici“. Zejména, pokud jim hlasy poslanců Linke mohou pomoci překonat padesátiprocentní hranici k vítězství. Protože SPD i Linke přijaly jako symbol červenou barvu, jednalo by se o koalici zeleno-rudo-rudou, nebo G2R, nebo RGR, podle toho, kdo by byl v čele. Takové spojenectví, by bylo bariérou proti pravici, tedy křesťanským sesterským stranám, konzervativním svobodným demokratům a fašistické AfD.

     Státní a celonárodní úroveň se v mnohém liší. Jen celonárodní se zabývá zahraniční a vojenskou politikou. SPD a Zelení trvají na dvou podmínkách ke spojenectví: Linke musí přestat odmítat NATO a vysílání jednotek Bundeswehru za hranice Německa, a to i v misích OSN. To je jejich červená linie: Ne NATO znamená Nespojit se! A dobře vyzbrojené německé jednotky musí být schopné mávat černo-červeno-zlatými vlajkami od Kábulu po Bamako, ze stožárů v Indickém oceánu, Středozemním, Rudém či jakémkoli moři nebo pobřeží, kde to slouží německým záměrům. Natočte tanky, drony, stíhačky a ozbrojené fregaty!

     Někteří předáci Die Linke vyzývají ke kompromisům. Občasná humanitární mise pro OSN by neměla být významnou překážkou, a zároveň nahrazení NATO smlouvou o celoevropské bezpečnosti, s účastí Ruska místo toho, aby mu bylo vyhrožováno, je teď čirou fantazií. Ve vysoce kontroverzním otevřeném dopise Matthias Höhn, člen vedení Linke, uvedl, že na takových věcech se lze dohodnout. Německo nemusí zcela odmítat požadavky USA na 2 % svého rozpočtu na budování armády, ale může jej snížit na 1 %, přičemž zbylé 1 % se odkloní na rozvojovou pomoc pro země jihu. Jeho odpůrci rychle odpověděli; trvali na tom, že Německo není nikým ohroženo; Bundeswehr je     v podstatě nástrojem stejných expanzivních mocností, které určují krvavou německou politiku už více než sto let. Bombardování Bělehradu a Afghánistánu bylo také nazváno „humanitárním“! Jakýkoliv krok zpět by zrušil základní tvrzení Linke, že je jedinou mírovou stranou v Bundestagu. 

Tato otázka navozuje ještě další otázku: podporuje či odmítá Linke současný německý společenský systém? Mnozí předáci na východě, kteří často zažili výhody spojené s kabinetními křesly na úrovni státu, trvají na tom, že Linke může uplatnit politický dopad na zlepšení života, jen když se bude podílet na vládní úrovni. Druhá strana tvrdí, že Linke, coby tolerovanému bratříčkovi v takové koalici, by se dostalo pár menších vládních ministerstev, ale v důležitých politických otázkách, zahraničních i domácích, by byla snadno přehlasována, jen se dvěma možnostmi – sklonit se nebo odejít. Ne, říkají, strana chce zlepšení, ale vidí potřebu úplné společenské změny. To znamená aktivní odmítání, a ne se stát součástí „establishmentu.

     Dělicí čára zasáhla i obě nové šéfky. Susanne z Duryňska je připravena zvážit koalici GRR (Green-Red-Red, Zelení-SPD-Linke; pozn. překl.), dokonce i s jedním či dvěma kompromisy. Není tohle právě tím, co realistická politika občas vyžaduje? Janine z Hesenska říká Ne; nechce pro Linke útulné, křehké a vratké kabinetní křeslo. Ať se SPD a Zelení změní, přijmou skutečně ryzí mírovou politiku a vzdají se „východo-západní“ konfrontace!

     Rozdílné názory byly podrobeny zkoušce při volbě šesti místopředsedů. Matthias Höhn, jenž poslal onen dopis s návrhem na ustoupení ve věci zbrojení a vyslání vojáků, dostal 224 hlasů. Tobias Pflüger, odborník na odzbrojení, odmítající jakékoli zmírnění mírových postojů, ho porazil s 294 hlasy. A byly to Pflügerovy názory, jež se častěji odrážely u četných řečníků. 

     Tahle koaliční otázka je stejně čistě hypotetická. Se Zelenými a SPD teď oběma v průzkumech na 17 procentech a Linke s 8 % (i když s nadějí na návrat k dvouciferným cifrám) je dosažení 50 % pouhým snem.

     To vysvětluje, proč tolik lidí místo toho zdůrazňovalo potřebu bojovat mnohem méně v parlamentech nebo na stranických schůzích, ale mnohem více v ulicích, továrnách a vysokých školách, mezi strojníky, učiteli, zdravotnickým personálem, zaměstnanci supermarketů, řidiči kamionů a na všech místech, kde se ti, kdo dělají práci v zemi, musí pohybovat v obraně proti současným útokům na životní úroveň a hodnoty. To musí zasáhnout přinejmenším tolik žen jako mužů, mladých i starých, všechny sexuální orientace, a rozhodně ty, kteří jsou zasaženi nejvíce, miliony lidí                        s přistěhovaleckým původem. Nadějnými symboly byly srdečné pozdravy z alevitské turecké komunity, od několika odborových svazů a od mladých aktivistů akce Pátky pro budoucnost. 

     Nesouhlas v klíčových otázkách nemohl být a nebude ignorován. Ale radostným překvapením bylo, že nevedl k rozštěpení, jež by znamenalo politický zánik Linke, pokud ne celé levice! Zúčastněné strany souhlasily, že si nebudou (vzájemně) odporovat a budou teď pracovat společně na získání příznivců – a hlasů – v šesti státních i v celonárodních volbách, jež stranu brzy čekají. 

     Pokud se podaří tohoto nového bojového ducha a obnovenou orientaci udržet, mohla by Linke hrát mnohem silnější roli při posilování opozice v Německu. A po kruté porážce boje Jeremyho Corbyna v Británii a se slabostí levicových stran ve Francii, Itálii i jinde v Evropě by mohla radikální levice v ústředním, mocném Německu získat zpět význam, který kdysi měla v době rozkvětu lidí jako Rosa Luxemburgová – která se narodila před 150 lety, 5. března 1871!

BERLIN BULLETIN č. 186  2. března 2021, Victor Grossman   

Překlad Vladimír Sedláček

 

Nabídka a prodej knih Futura, a. s.

Osudové okamžiky komunistické strany (Jaroslav Kojzar) - 149 Kč

kniha1.jpg Stoleté výročí je příležitost k zamyšlení. V naší knize se nepokoušíme ukázat celý tok dějin, rozebírat celou historii komunistické strany, ale jen některé významné okamžiky spojené               s dějinami komunistického hnutí. Neklademe si za cíl vysvětlit, proč to či ono se stalo anebo muselo stát, ani nám nešlo o odhalení příčin vedoucích     k té které události, jež je spojena s KSČ. Strana jako taková přestala v 90.letech existovat, neztratili se však komunisté. Odešli malověrní, odešli kariéristé, aby zůstali ti, pro které myšlenky teoretiků socialismu, práce jejich otců a dědů, zůstaly v platnosti, myšlenky, pro něž mnozí museli prolít krev, a dokonce ztratili své životy. Vznikla Komunistická strana Čech a Moravy a další levicové subjekty, které si daly podobné cíle.

Vázaná, foto, 238 stran

 

Nacisté, kteří unikli oprátce (J. P. Picaper) – 499 Kč

kniha2.jpg Zdaleka ne všechny viníky stihl po druhé světové válce zasloužený trest.
Protože jsou nacistické zločiny natolik obludné, že je nelze lidskou spravedlností postihnout, od druhé světové války neutichá volání po potrestání viníků. O jejich osudech a o pátrání po nacistických zločincích píše autor v této velice čtivé knize.

Vázaná, 493 stran

 

 

 

 

Smrt si říká Engelchen (Ladislav Mňačko)(328,- Kč)

kniha3.jpg Kniha vychází z osobních autorových prožitků, zobrazuje pravdivě, upřímně a otevřeně – tedy rozporuplně – ozbrojený odpor proti krvavému násilí. Je živoucí připomínkou tisíců bezejmenných, kteří přinesli nejvyšší možnou oběť ve jménu mravních zásad: věrnosti, cti a spravedlnosti. V horském terénu moravsko-slovenského pomezí zasazují nacistům nepříjemné údery partyzáni, jejichž základnou je kopaničářská obec Ploština.

Vázaná, 334 stran

 

 

 

Prodej knih a propagačních předmětů: Futura, a. s. Kontakt: Simona Mladová, inzerce@futura.cz, Tel.: 222 897 320 Zboží zasílají i poštou na dobírku (bude připočteno poštovné) nebo si jej můžete vyzvednout v naší prodejně každé úterý od 10 do 13 hodin (kdy je otevřené výdejní okénko e-shopu), případně v jiný termín po domluvě. Další nabídky knih najdete na našem e-shopu: nakladatelstvi-futura.cz

 

 

Dubnová výročí:

5.4.1945     byl v Košicích podepsán Košický vládní program. Dokument
                   určoval zásady budoucí politiky a byl označován za program
                   národní a demokratické revoluce. Návrh textu byl připraven
                   zástupci KSČ.
7.4.             Den vzdělanosti – významný den
22.4.1870   narodil se Vladimír Iljič Uljanov – LENIN

                     

Společenská kronika

Naše řady opustili:

S velkou lítostí oznamujeme, že naše řady navždy opustil bývalý, dlouholetý člen okresního výboru, předseda Okresní rady Klubu českého pohraničí (KČP) Praha-východ, přítel a věrný soudruh Jaroslav Roman. Jarda sice už delší dobu bydlel mimo náš okres, dokonce i kraj, přesto zůstal věrný naší okresní organizaci. Navždy zůstane žít v našich srdcích a vzpomínkách.

Čest jeho památce!

vaclav_kuchta_klecany.jpgV brzkých ranních hodinách v pátek 2. dubna odešel náhle ve věku 78 let dlouhodobý funkcionář naší organizace, člen OV KSČM, bývalý předseda OV KSČM, místopředseda Středočeské krajské rady KČP, předseda Ústřední kontrolní komise Společnosti Ludvíka Svobody, člen několika odborných komisí ÚV KSČM a předseda Středočeské krajské organizace Sdružení tělovýchovných jednot a sportovních klubů při České unie sportu Václav Kuchta z Klecan. Václave, budeš nám chybět! Čest Tvojí památce!

Na facebooku města Klecan napsal starosta Klecan Daniel Dvořák (ODS): “ Zpráva mě velmi zasáhla. Pan Kuchta byl dlouholetým členem Finančního výboru města, a ještě v pondělí 29. 3. jsme se viděli na zastupitelstvu. Dlouhé roky byl zastupitelem a také předsedou TJ Sokol Klecany. Miloval fotbal, jak mohl, nevynechal žádné utkání klecanských dospělých ani mládeže. Když jsem trénoval dorostence, jezdil s námi často autobusem i na venkovní utkání. Po cestě jsme měli vždycky dost času popovídat si o městě, klecanském fotbalu nebo jeho oblíbené Spartě. Děkujeme za velké množství práce, kterou pan Kuchta věnoval pro ostatní. Budete nám chybět!“

 

Společenská kronika

Významná životní výročí v dubnu 2021 oslavují:

90 let                         Miroslav Maštera                       Stará Boleslav
80 let                         Jan Kříž                                     Dolínek
50 let                         Pavel Pohan                                        Brandýs nad Labem
95 let                         Miloslav Flégl                             Mnichovice
90 let                                     Danuše Rájecká                                    Praha 10 

Všem jubilantům blahopřejeme, přejeme především zdraví, štěstí, pohodu a spoustu energie a děkujeme za veškerou odvedenou práci!

 

Příští porada funkcionářského aktivu Praha-východ by se měla konat
11. května 2021
v zasedací místnosti 116, tradičně od 8:30 hodin.

Pokud to tedy situace s Covid -19 dovolí.
Budete informováni mailem a SMS.

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz; Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.