Byl delegátem na Vídeňské konferenci o diplomatickém právu

22. 4. 2021

Zdravím všechny.
Byl jsem delegátem na Vídeňské konferenci o diplomatickém právu a napsal jsem o tom knihu Diplomatické styky a imunity, vydanou v ČSAV, ta byla kdysi na každém čs. ZÚ jako příručka diplomatů. V právním odboru MZV jsem kdysi řešil incidenty diplomatů různých zemí a jejich v té době diskrétního řešení.
Nemohu uvěřit tomu, že naši ministři zahraničí a všichni kteří se k tomu vyjadřují buď o diplomatickém, tedy mezinárodním právu nic nevědí nebo jej ignorují. Článek 11 nyní univerzální Vídeňské úmluvy nedovoluje postup ČR a je tedy porušením mezinárodního práva.
Ultimatum do dnešních 12 hod. vrátit zpět vypovězené diplomaty nemá v historii diplomacie precedens a je samo o sobě směšné. Nikdo od začátku nemůže očekávat, že by kterýkoliv stát a zejména velmoc od malého státu jako ČR takové ultimátum splnilo.

Takže má následovat vypovězení velkého počtu ruských diplomatů a administrativně-technického personálu a obávám se, že to směřuje k přerušení diplomatických styků, které jsme měli z předválečné doby, v době války i po válce bez přerušení. K tomu nedošlo ani v relaci s USA v době nejstudenější války. ČR tedy asi sehraje roli užitečného idiota v Bidenově zájmu, což by žádný jiný stát neučinil a to na základě zcela neprokázané údajné sabotáže ve Vrběticích ruskými agenty. Kdyby se takové obvinění dostalo k soudu, tak jej podle dostupných důkazů rozseká každý průměrný obhájce (přímý důkaz neexistuje a nepřímé důkazy nevedou k nezpochybnitelnému závěru).
Nemám osobně zvláštní důvod důvod milovat Rusko,, jeho právní předchůdce SSSR mi v r.1968 zničil existenci, ale z geopolitického hlediska a z hlediska mezinárodního práva, a také po uplynutí doby a zcela jiných poměrech a lidech si myslím, že současná krize, vyvolaná z české strany, kterou si velmoc jako Rusko nemůže nechat líbit, nás velmi poškodí a že to může mít pro nás i ekonomické škody na mnoho let.
Ale dnes každý kdo by takové stanovisko zveřejnil by byl v této hysterii lynčován. Hvězdami jsou fanatici jako senátor Fischer a Láska (kdysi policejní vyšetřovatel a později advokát), Bartošek, Fiala další, bohužel i Hamáček a Babiš.
To všechno v době, kdy se mnohé státy již snaží deeskalovat nebezpečnou situaci na Ukrajině a s Putinem budou jednat i Macron a Merkelová..
Jak říkal Havel, sejdeme se v lepších časech, zatím nás asi nečeká nic dobrého.

S.Myslil.

 

JUDr.Stanislav Myslil CSc.

 

Absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zde studoval rovněž postgraduálně, zčásti také na Londýnské univerzitě (titul CSc,). Člen právního odboru Československého Ministerstva zahraničních věcí, člen právního odboru OSN.

Specializuje se na obor obchodního práva, mezinárodního práva, státní zakázky nemovitostí, zahraničních investic, fúzí a akvizic, a mezinárodního rozhodčího řízení. Publikoval dvě knihy a četné články z oboru mezinárodního práva veřejného a soukromého.

Od r. 1990 společník advokátní kanceláře Bubník & Myslil, od roku 2000 společník advokátní a patentové kanceláře Čermák Hořejš Myslil a spol., od roku 2008 společník Bubník Myslil & Partners.

Jazykové znalosti: angličtina, němčina, částečně ruština a francouzština

 

Způsoby vyjádření souhlasu s tím být vázán smlouvou

Souhlas státu s tím, že bude vázán smlouvou, může být vyjádřen podpisem, výměnou listin tvořících smlouvu, ratifikací smlouvy, jejím přijetím, schválením nebo přístupem k ní nebo jiným dohodnutým způsobem.