Zpravodaj 6/2021

7. 6. 2021

Mezinárodní den dětí – 1. červen. Pro mou generaci to byla předzvěst a vůně velkých letních prázdnin. Ve školách se finišovalo, maturanti už zpravidla měli za sebou „zkoušku z dospělosti“ a někteří z nich se připravovali na příjímací zkoušky na vysokou školu.

mdd.jpgNaše děti mají téměř za sebou velmi zvláštní školní rok 2020-2021. Rok poznamenaný COVID 19, kdy se po většinu školního roku učily distančně, kdy jim chyběli spolužáci ze školy, kamarádi ze sportovních oddílů a různých kroužků, prostě jejich vrstevníci, ale i pedagogové, vychovatelé, trenéři .

Bylo to velmi náročné období pro pedagogy, ale také žáky prvních a posledních ročníků škol, i pro rodiče.

Jeden rok v životě dítěte či mladého člověka je velmi dlouhá doba.

Moc všem přeji, aby ztrátu tohoto roku brzy dohnali.

                                                                                              Zdeňka Hajleková

 

slivice.jpg

Pietního aktu na Slivici, pořádaného Středočeským KV KSČM, se účastnila i delegace OV KSČM Praha-východ.

 

Z jednání OV KSČM 1. 6.

Prvního června se konalo řádné zasedání OV KSČM, ještě videokonferenčně.

Tradičně jsme kontrolovali zápisy, z jednání 4. 5. i z mimořádného jednání 28.5.

Všechny úkoly se postupně plní, objednané kalendáře na rok 2022 jsou  k dispozici na sekretariátu, část již byla vyzvednuta, pamětní listy k 100 letům strany byly distribuovány, stejně tak i Zpravodaj. Do další fáze jde volební kampaň,  zajistili jsme výlep plakátů „100 let hnutí“ a zamluvili plochy na posledních 6 týdnů před volbami.

Květnová porada funkcionářů byla zrušena s ohledem na opatření kvůli COVID, ale členové okresní organizace využili služby na sekretariátu OV. Byla vybrána část členských příspěvků, rozdány pamětní listy a Zpravodaje. Upřesnili jsme náklady na dovybavení výpočetní techniky na okrese. Pro možnost video konferencí je  nutné koupit novou  techniku - (2 kamery), cca      v celkové hodnotě  2.000,-Kč.

Mimořádné videokonferenční jednání OV KSČM 28. 5.  se zabývalo otázkou vyslovení nedůvěry vládě – OV doporučil i na základě zhodnocení podkladů od ZO patřičně zdůvodnit naši nedůvěru vládě, ale i neúčast na šaškárně opozice a odejít ze sálu. Stanovisko našeho OV bylo přeposláno 31. 5.

OV projednával dále úkoly k zasedání ÚV KSČM 29.5.  - doporučil dřívější termín mimořádného sjezdu (červnový, ne červencový) a doporučil nevměšovat se do možné revokace usnesení okolo sestavování kandidátky Ústeckého kraje (zařazena byla poslankyně Aulická – Jírovcová, s čímž krajský výbor nesouhlasil).

Blok informací z vyšších orgánů byl zahájen diskusí nad výsledky jednání ÚV KSČM, které jsou rozebrány v jiném článku.

Dále jsme se zabývali informacemi z VV ÚV KSČM (připravoval zejména plénum a postup ve věci nedůvěry vládě) a ze Středočeského KV KSČM. Do VV KV KSČM byl dovolen s.  Sáček, probíralo se hospodaření, příprava voleb, nová Třešnička, vzdělávání, spolupráce s SFEL, také akce (Lidice 12. 6. a Setkání pod Blaníkem 3. 7.), kde odstartuje naše kampaň do voleb).

Připojili jsme se k pořádání akce Třešně na vodě (splavení Jizery), kterou dosud pořádal OV KSČM Nymburk.

Hodnotili jsme májové oslavy. 1. máj veřejně neproběhl, ale pietní akty proběhly např. v Odolena Vodě, Brandýse n. L. – Staré Boleslavi, Čelákovicích, Nehvizdech, Lázních Toušeň, Sedlčánkách, Záluží, Klecanech, Kojeticích, Říčanech a na dalších místech. Z většiny jsou fotografie a moc všem zúčastněným děkujeme. Byli jsme též na krajské akci na Slivici a podpořili i akci Děti do škol v Hostivaři.

Další projednávaný bod se týkal voleb.

Víme, jaké materiály budou poskytnuty z centra. Na okrese máme již 2x 1500 letáků – k Rusku a k sociálnímu tématu, můžeme a musíme je distribuovat až po zahájení volební kampaně (v pátek), protože zatím nefungují odkazy na nich uvedené. Máme již Manuál  pro okrskové volební komise a Vzory delegování do okrskových volebních komisí.

Další várka plakátů přijde na konci června (sociální téma) a pak na konci srpna (zřejmě bydlení).

Budou k dispozici i drobné propagační předměty. Do všech domácností půjdou volební noviny a my dostaneme i grafiku pro námi objednanou reklamu v Českých drahách.

Zároveň dostaneme i další plakáty – do konce června plakát s textem, v srpnu plakát s lídrem a srpnu také další textový plakát.  OV schválil odebrání prvních dvou plakátů v počtu 150 ks A2 a 100 ks A3, třetí plakát v počtu 200 ks A2 a 100 ks A3. Je zamluven výlep 6 týdnů před volbami, každá várka vždy po 14 dnech. Zároveň máme ještě plakáty ke sto letům hnutí, ty budeme vylepovat v polovině července. Na OV je k dispozici i množství plakátů s poděkováním do první linie boje proti covidu.

Probírali jsme i hospodaření za I. čtvrtletí. Z důvodů dlouhodobé nemoci zaměstnanců ekonomického oddělení jsou účetní  podklady za 1. Q. 2021 projednávány až nyní.

V příjmech máme vzhledem ke COVID očekávaný propad v placení členských příspěvků, ve výdajích vévodí kytice a věnce na pietní akty a na plakátování.

Zabývali jsme se také plánem práce na 2. pololetí. S ohledem na volby jsme doplnili plán o termíny OV 29. 6. (připravíme prázdninový Zpravodaj) a také 24. 8., kdy budeme připravovat hlavně volby.

Volební termíny jsou totiž neúprosné.

Do 3. 8. se podávají kandidátní listiny.
Do 9. 8. mohou být upraveny kandidátní listiny.
Do 19. 8. je čas na odstranění závad na kandidátních listinách.

Do 8. 9. musíme delegovat členy a náhradníky do okrskových volebních komisí.

Formulář pro delegování a náhradníka do OVK může předat obecnímu úřadu kdokoliv, ale každý formulář musí být podepsán zmocněncem, případně osobou, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena.

Věnovali jsme se také Zpravodaji, který finalizuje Zdeňka Hajleková se mnou.

V červnu se uskuteční již řádná porada funkcionářského aktivu na OV – v úterý 8. června v místnosti 151 (III. patro) od 8:30. Na sekretariátu je k dispozici velké množství agitačních materiálů, které se budeme snažit tam distribuovat.

V Různém jsme diskutovali o doplnění devátého člena OV KSČM. Dosud navrhovaní členové totiž kandidaturu odmítli, proto budeme dále řešit.

Zdeněk Štefek, předseda OV KSČM

 

Plán práce OV KSČM na 2. pololetí

Stálé body:

Kontrola zápisu a plnění úkolů
Informace z vyšších orgánů
Info z porady funkcionářů a z okresní organizace
Příprava voleb
Příprava porady funkcionářů
Příprava Zpravodaje

29. 6.
Příprava prázdninového Zpravodaje

 

24. 8.
První návrh POZ pietního aktu Honzátko
Příprava voleb (akce, okrskové volební komise)
Stav okresní organizace za I. pololetí 2021

7.9.
Příprava voleb
Příprava pietního aktu Honzátko
Hospodaření za I. pololetí 2021 (včetně placení ČP)

12.10.
Vyhodnocení voleb
Rozpočet 2022
Spolupráce s vlasteneckými organizacemi

2.11.
Vyhodnocení hospodaření za IIIQ
Příprava sjezdu

7.12.
Závěry ze sjezdu KSČM
Plán práce na I. pololetí 2022

 

Porady funkcionářů:
Většinou v úterý po jednání OV KSČM v 8:30 (mimo červenec)

 

7

8

9

10

11

12

OV

29.6.!

24.8.

  7.9.

12.10.(!)

2.11.

  7.12.

Porada

-

31.8.

14.9.

19.10.

9.11.

14.12.

 

Z pietních aktů v Čelákovicích  

  Stalo se již tradicí, že šňůru májových pietních aktů začínám v sousedním městě Milovice. Ani letos jsem neudělal výjimku navzdory nepřejícím podmínkám způsobeným dlouhotrvající pandemií COVID 19. Kyticemi rudých květů jsme 5. května uctili památku obětí 2. světové války u pomníků Vítání v zahradě školy, generála Sochora a v Benátecké Vrutici. Společně s pořadateli – předsedou OV KSČM Nymburk Mirkem Červinkou, zastupitelem Milovic Zdeňkem Milatou, místními občany, a především vzácnými hosty-tajemnicemi Ruské federace v Praze Olgou Sedovovou a Karinou Sultanovovou.

     9. května dopoledne jsem se zúčastnil tradičního pietního aktu na hřbitově v Brandýse n/L u hrobu sovětských vojáků, kde jsme kyticemi uctili památku obětí nejstrašnější války v lidských dějinách. 

Zde mi dovolte malé odbočení. Protože jsem díky dopravním spojům přijel již hodinu před aktem, měl jsem možnost si v klidu hřbitov projít. Kromě místních obyvatel je zde pochováno více jak 300 obětí – vojáků z první i druhé světové války. Co mě však neskutečně překvapilo a potěšilo, je skutečnost, že všechny hroby jsou vzorně udržované, označené kříži se jmény obětí a osázené barevnými maceškami. To se opravdu jen tak někde nevidí. Společně s místními se tohoto aktu zúčastnil i předseda našeho OV Zdeněk Štefek a místopředseda ÚV KSČM a poslanec Parlamentu Stanislav Grospič, který po Československé a Ruské hymně promluvil k přítomným účastníkům. 

     Městská organizace KSČM Čelákovice pořádá každý rok pietní akty u příležitosti ukončení 2. světové války a osvobození Československé republiky od nenáviděných fašistických okupantů. Protože přetrvávající nepříjemná pandemie už druhým rokem stále neumožňuje organizování veřejných akcí, byli jsme nuceni přistoupit k tzv. štafetovým aktům formou delegací ZO a hostů. Kyticemi rudých květů jsme postupně uctili památku obětí u jedenácti pomníků a pamětních desek v Čelákovicích, sousedních Nehvizdech a Lázních Toušeň. Spolu s domácími se této štafety v den osvobození 9. května odpoledne zúčastnili tradiční hosté – předseda OV KSČM Praha – východ Zdeněk Štefek a členka OV Zdeňka Hajleková, předseda OV KSČM Nymburk Mirek Červinka, zastupitel města Milovice Zdeněk Milata i zástupci okolních obcí. Naše pozvání na pietní akty přijali i další vzácní hosté, předsedkyně Aliance národních sil Vladimíra Vítová s kolegou Karlem Haisem a druhá a třetí tajemnice velvyslanectví Ruské federativní republiky v Praze Olga Sedovova a Karina Sultanova.

     Sváteční den jsme zakončili se Zdeňkem Milatou a kamarádem Honzou Fryčerem v Praze u centrálního památníku na Olšanských hřbitovech, a ještě jsme stihli plánovanou demonstraci proti válce a vzrůstajícímu fašismu na Václavském náměstí, kde jedním a dle našeho názoru zdaleka nejlepším, nejpřesvědčivějším vystupujícím řečníkem byl Josef Skála.

     Na cestě domů jsme se jednomyslně shodli, že je naší velkou chybou, že nejsme jako strana schopni sami zorganizovat podobnou akci, na které bychom nebyli jako doplňující trpěný přívěsek. Vedla nás k tomu skutečnost, že na demonstraci byl přítomen i čerstvý místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča, připravený vystoupit, ale nebylo mu to umožněno.

     Shodli jsme se i v názoru, že jeho vystoupení by upoutalo pozornost a zájem přítomných rozhodně více než většina vystupujících řečníků. 

     Velmi děkujeme všem, kteří svou účastí přispěli k důstojnému průběhu pietních aktů a uctění památky obětí 2. světové války.

Vladimír Duník, Čelákovice

sedlcanky.jpg

Pomník – Sedlčánky V Parku                 

zaluzi.jpg

          Pomník v Záluží

 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se válečným pomníkům v městě věnuje. V Brandýse nad Labem byly nově upraveny pomníky Rudé armády a všechny válečné hroby byly osázeny krásně kvetoucími maceškami. Pietní akt KSČM se zde konal v neděli  9. 5. za účasti poslance PS Parlamentu ČR Stanislava Grospiče, který zde krátce promluvil, a předsedy našeho OV Zdeňka Štefka, a samozřejmě členů brandýské organizace (první foto).

   Ve Staré Boleslavi se pietní akt KSČM konal v komorním složení v sobotu 8.5. od 10.00 hod. Členové ZO okolí pomníku upravili a uklidili. K přítomným krátce promluvila Zdeňka Hajleková (druhé foto).

br1.jpg

br2.jpg

 

 

  celakovice.jpg

Z jednoho z pietních aktů v Čelákovicích          

 

nehvizdy.jpg

Nehvizdy a pomníček Anthropoid

 

mukarov.jpg

        U památníčku v Mukařově                 

 

kamenice2.jpg

               v Kamenici

 

ricany.jpg

                  v Říčanech                         

 

v_popovice2.jpg

               ve Velkých Popovicích

 

ovoda.jpg

Pietní akt v Odolena Vodě.

 

kojetice.jpg

Kojetice s. V. Pajma

 

celak.jpg

       Pietní akt v Čelákovicích

 

dekujeme.png

 

Jednání mimořádného ÚV KSČM 29. května 2021

Na 29. května bylo svoláno mimořádné jednání ÚV KSČM. Na základě žádosti min. 1/3 okresů (31 okresů, ze Středočeského kraje okres Praha-východ a Mělník) měl být svolán mimořádný sjezd.

     Na programu bylo úvodní slovo předsedy, stanovisko, žádost Ústeckého kraje o revokaci usnesení posledního jednání, v kterém byla na kandidátku na druhé místo zařazena současná poslankyně Aulická – Jírovcová (na původní kandidátce nebyla). A bod různé.

      Do jednání se logicky přenesla i otázka nedůvěry vládě, kterou řeší v současné době okresní výbory. V organizačních otázkách byl zvolen novým členem VV ÚV KSČM za pražskou organizaci s. Hrůza, protože dosavadní člen s. Krajča se stal místopředsedou ÚV.

Jednání se nakonec řídilo zpřeházeným programem. Po úvodním slovu a stanovisku se řešila příprava sjezdu, poté revokace usnesení a různé.

     Úvodní slovo rozdělil předseda do tří částí.

V první části konstatoval, že žádost třetiny okresů je v pořádku po stránce formální, ale dle právního stanoviska, které zpracoval, to může být i jinak.

V druhé části upozornil na stanovisko, které ukazuje, v jak vážné situaci naše země je. Poprvé od vzniku republiky jsme na seznamu nepřátel Ruska.  S USA… Důsledek toho, že jsme ztratili suverenitu. Situace se po Vrběticích dále vyostřuje, např. v otázce ruské školy, což je další nepřátelský krok. Má to i ekonomické dopady, ČR přichází o exportní možnosti (98 mld. USD                  s Ruskem). Situace se dále se vyostřuje po událostech v Minsku, kdy jsme „sedli“ na verzi o státním terorismu. Přitom je na „poškozenou“ osobu vydán mezinárodní zatykač. Místo škodovek jdou do Ruska VW, místo našich aerolinek létají Lufthansy. Platí Bismarkovo rčení, že pokud chce někdo dobít Rusko, musí ovládnout Ukrajinu a poštvat proti sobě Slovany.

     Od vlády jsme se oddělili včas. Jsme vnímáni stále jednotní, nemůžeme se zabývat sami sebou a experimentovat. Chceme skutečně do 6 dnů sjezd? Jsme hegemony na levici, ČSSD se přihlásila k liberalismu…

V třetím bloku se věnoval nedůvěře – otázku by neuzavíral dnes, situace se zhoršuje, i v případě vyslovení nedůvěry vládě Babiš dovládne, řekl prý prezident. Chaos tedy nebude. Rizika jsou v mediálních reakcích ve všech případech.

Stanovisko uvedl s. Grospič, výsledné je přiloženo. V sále je aktuálně 79 členů, pak přibyl ještě jeden.

     S. Šimůnek uvedl materiál k mimořádnému sjezdu. Navrhuje 2 termíny, v červnu a červenci, klíč pro delegáty 1:100. Následovala mnohahodinová diskuse, kdy vystoupilo 28 členů ÚV KSČM. Střídavě diskutovali jednak o tom, zda jejich okres svolání mimořádného sjezdu podpořil nebo ne a jaký mají postoj k nedůvěře vlády. Byla to opravdu široká diskuse, ale až na výjimky věcná. Střídaly se argumenty pro i proti, blízko jsou volby, zda mít 2 sjezdy       v roce atd. Operovalo se nedokonalými stanovami i různými výklady. Šlo se i do osobní roviny. I předseda upozornil, že nemáme např. naplněnou v ÚV rovnost členů, jen rovnost okresů. Závěrem ještě doplnil s. Šimůnek informaci o volební kampani.

     Po polední pauze se začala projednávat revokace usnesení o kandidátce Ústeckého kraje. Diskuse nebyla tak vyhrocená, přesto se v ní pravda hledala těžko. V obecné rovině šlo o to, kdo o kandidátkách rozhoduje. Předseda ÚV shrnul, že o komunálních kandidátkách rozhoduje OV a ZO, o krajských KV, kromě vedoucích kandidátů, tam ÚV, o sněmovních ÚV. Otevřel i možnost zařadit na kandidátku Vysočiny s. Kováčika, který tam není. Požaduje to OV KSČM Jihlava. V diskusi vystoupilo 15 členů ÚV KSČM.

     V Různém pak byla diskutována situace v Knihovně M. Ransdorfa, které hrozí brzká výpověď.  S. Konečná poděkovala mladým komunistům za web ke 100 letům hnutí.

A pak se již hlasovalo. Stanovisko bylo přijato.

     Dále se hlasovalo o bodu k mimořádnému sjezdu, ale nikoliv o termínu, ale o samotném konání sjezdu. Přestože dle stanov ÚV KSČM musí svolat sjezd, požaduje-li to minimálně 1/3 OV KSČM, mimořádný sjezd nebude, pro hlasovalo ze 78 přítomných pro jen 37, proti 35, 1 se zdržel, ostatní zřejmě nehlasovali (přítomných před začátkem bloku bylo 80).

     Stanovisko k vládě se přijme teprve na základě usnesení orgánu (VV ÚV KSČM či per rollam ÚV KSČM), po zvážení nových okolností mohou ještě okresy posílat do pondělí 31.5. názory či revokovat dosavadní. Každopádně ÚV KSČM zaúkoloval předsedu poslat po hlasování stanovisko s odůvodněním do okresních organizací a také zaúkoloval vedení nabídnout pomoc knihovně M. Ransdorfa.

     Revokace usnesení ve věci kandidátky Ústeckého kraje neprošla, naopak prošlo doporučení KV Vysočiny zařadit na kandidátku s. Kováčika. Jak to dopadne, rozhodne si ale KV Vysočina.

Zdeněk Štefek, člen ÚV KSČM

 

Diskusní příspěvek Karla Klimši na zasedání ÚV KSČM

Soudružky, soudruzi,

několik krátkých poznámek k tomu, čím se zabýváme.

1/ K problematice vyslovení nedůvěry vládě

- jsem toho názoru, že v dané situaci a při všech souvislostech, je nejrozumnější ZDRŽET SE, anebo ODEJÍT ZE SÁLU. Tento názor převládá jak v okrese, tak v Moravsko-slezském kraji.

- Ve věcné diskusi v pondělí v Ostravě zazněla i kritika, že nejdříve duo Filip / Kováčik opakuje do médií tézi, že nedůvěru vládě nebudeme iniciovat, ale pokud hlasování vyvolá někdo jiný, budeme hlasovat PRO – a následně se ptáme členské základny; a také, že spolu s dotazem měl, zcela logicky, putovat dolů kvalifikovaný popis situace, plusy i rizika jednotlivých variant. Jako podklad pro rozhodování! A měl ho dodat poslanecký klub!

- A teď: PROČ SE ZDRŽET, NEBO ODEJÍT? Tři a půl roku jsme to táhli s vládou, nyní jsme obrátili o 180 stupňů…, do protisměru…, teď, 5 měsíců před volbami. Je to zvláštní a velká část našich voličů by to vnímala jako chytračení, jako něco, co se už sice stalo součástí naší politické kultury, ale že i ti komunisté? Navíc prezident Zeman nenechal nikoho na pochybách, že by Babiše nechal dovládnout.

Spojovat se s pravicí při likvidaci této vlády, po níž, nedojde-li ke změně trendu, přijde jen něco horšího, by bylo neomluvitelným hazardem a hloupostí, která se nám vymstí. Tedy zdržet se, nebo odejít, a předtím jasně říci, co si o této vládě myslíme, zvláště po rozpoutání anti ruské hysterie a sérii kroků, které vážně poškozují české národní zájmy. Ale na předvolební hru pravice nepřistupujme. Ona tlačí vládu k ještě hanebnějším rozhodnutím! Nebudeme se podílet na další destabilizaci politické situace.

2/ K otázce mimořádného sjezdu

- VÝSLEDEK jednání ÚV v NYMBURKU VYVOLAL NEPŘÍZNIVÝ OHLAS

   Vedle vysloveně radikálních názorů převládal ÚDIV nad tím, že při takové míře nepodpory, vyjádřené hlasováním, by bylo správné konečně odejít z funkce a nechat na někom jiném, aby stranu vedl do voleb, což se nestalo! Někteří reagovali ukončením členství ve straně, jiní opustili různé stranické orgány, další odešli z kandidátek, Volání po změně ZESÍLILO a projevilo se

požadavkem více jak 30 okresů na svolání MIMOŘÁDNÉHO SJEZDU.

Bude-li tento orgán CTÍT PLATNÉ STANOVY, svolá sjezd a stanoví jeho termín a klíč pro počty delegátů. Že změna je nutná a že měla nastat už dávno, optimálně na IX. Sjezdu, je politologicky vzato holý fakt. Jen si v tuto chvíli nejsem ÚPLNĚ JISTÝ, zda platí ono: Lépe pozdě, než nikdy!? Zda už pro to, co je za dveřmi, není moc pozdě! Zda je za tu krátkou chvíli, vyplněnou navíc

z poloviny prázdninami, vůbec možné ZMĚNIT, ZVRÁTIT TREND. ZDA JE ROZUMNÉ DĚLIT SE O ODPOVĚDNOST ZA VOLEBNÍ VÝSLEDEK, zda odpovědnost neponechat na současné sestavě a na těch, co celou tu dlouhou dobu (dlážděnou volebními propadáky) ZMĚNĚ ÚPORNĚ BRÁNILI.

     Jak říkám: Nevím, co je lepší!? Tady je dobrá rada drahá! Mimořádný sjezd je jedna věc, a aby k něčemu byl, aby přišla parta, která si rozumí, chce udělat vše pro záchranu strany a ví, jak na to – to je věc druhá!

3/ K některým otázkám spolupráce a známkování jiných

    Není to zdaleka poprvé, co slyším, či čtu zhruba takový názor Jirky Dolejše: „Je tragédií, že se ve straně šilhá po nahnědlých subjektech typu SPD či Aliance národních sil.“  Byl bych opatrnější a zdrženlivější s tím nálepkováním, sami jsme si ho užili dost. Příměs oné barvy by se dala najít spíše u KDU-ČSL, TOP 09, ODS, ale i části ČSSD (M.Marxová-Tominová), kteří neodmítali pozvání Sudeťáků na jejich sjezdy a další aktivity. Neslyšel jsem od Jirky Dolejše a jiných, protože zvláště před euro volbami to znělo z více „našich“

úst, že by je z nahnědlosti takto hlasitě a vytrvale obviňovali, ani, že by z téhož vinili a pranýřovali Evropskou unii a Evropský parlament, které projevují nezměrnou shovívavost k veřejným aktivitám fašistických pohrobků na Ukrajině, v Pobaltí, či aktuálně náklonnost k Romanu Protasevičovi, podílejícím se v cizím žoldu aktivně na podvratných akcích vůči vlastní zemi a dřívějšího bojovníka neslavně proslulého bataliónu Azov.

    Doba si žádá spíše stmelovat vlastenecké a národní síly, než vyvolávat rozmíšky a častovat se pomluvami => bylo by dobré to pochopit!!

              Karel Klimša

 

Informace Vojtěcha Filipa, předsedy ÚV KSČM

 Informace pro členskou základnu   (8.5.-16.5.)

Vážené soudružky a soudruzi,

filipv.jpgtuto informaci začnu sobotou 8. a nedělí 9.5., kdy se naši členové a funkcionáři zúčastnili řady pietních aktů k uctění památky osvoboditelů, zejména vojáků Rudé armády, vojáků 1. československého armádního sboru, vojáků spojenců na západě země, ale také partyzánů a  občanů, kteří se zapojili do Pražského povstání. Děkuji všem, kteří tyto pietní akty zorganizovali, účastnili se jich, a tak odpověděli na nesmyslnou vyprovokovanou diplomatickou roztržkou s Ruskou federací. Pietních aktů, přes pandemická opatření, se zúčastnilo velké množství lidí a ukázalo to skutečný vztah našich občanů k osvoboditelům, ale právě a zejména i k Ruské federaci. Takovou ukázkou respektu k hlavní tíži války bylo i chování našich lidí, ale i zástupců velvyslanectví zemí bývalého SSSR  k Rusku. Na pietním shromáždění po položení věnců a květin od kanceláře prezidenta republiky a Poslanecké sněmovny, kterou jsem měl možnost položit spolu s předsedou Poslanecké sněmovny, ač protokolárně bylo řazení podle abecedy, tak všechna velvyslanectví Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska a Kazachstánu dala přednost velvyslanci Ruské federace Alexandru Vladimírovičovi Zmejevskému. Bylo milé, jak ho lidé na čestném pohřebišti srdečně zdravili a vyjadřovali své názory. Navíc bylo jasné, po jednání Evropské rady v Portu, že státy EU náš postoj nesdílejí a nebudou následovat opatření o vyhoštění ruských diplomatů, ale naopak využijí českou roztržku ve prospěch svých firem, které naše výrobce a dodavatele na ruském trhu nahradí.

       V pondělí a úterý pokračoval útok na jednoho z aktérů aktivního opatření Vrbětice, tedy ministra vnitra Jana Hamáčka. Pravicové strany dál vyhrocovaly protiruskou hysterii a útokem na ČSSD připravovaly další krok k prohloubení destabilizace vlády. To vyústilo v jejich společné prohlášení o tom, že na začátku června vyvolají hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Termín odůvodnily tím, že do 31.5. je potřeba splnit požadavek na vyhoštění ruských diplomatů. Tak tyto politické strany jen potvrdily, že pracují v zájmu USA a nikoli v zájmu občanů naší vlasti. Připomínám, že pokud chce někdo bojovat proti Ruské federaci, musí od ní oddělit nejen Ukrajinu, ale také ji znepřátelit se slovanskými národy. (Parafrázuji O. Bismarca). Vztahy České republiky a Ruské federace tak jsou záměrně ze zahraničí narušovány, abychom to byli právě my, Češi, kteří tyto vztahy budou rozbíjet. Jen připomínám stržení sochy maršála Koněva, stavbu památníku vlasovcům, komplikace při obchodních vztazích a další nepřátelské akty českých subjektů, včetně samospráv, a nakonec i vlády. Tlak pravicových stran organizovaný z velvyslanectví USA a Velké Británie se zvyšuje a vláda mu neumí čelit.

     Ve středu probíhala schůze Poslanecké sněmovny. (Resp. 2 schůze 98. a 103). Dopoledne jsme opět projednávali stavební zákon a pokračovala obstrukce Pirátů. Nejdříve hodinovou diskusí o prohřešcích ministra zdravotnictví ve věci majetkových přiznání. V samotné diskusi, přestože byl schválen návrh na omezení řečnické doby na maximálně 2x 10 min, (Piráti požadovali alespoň 2x 30 minut), tak zatím byla jejich obstrukce úspěšná, i když si už museli vzít hodinovou přestávku, když neměli další řečníky. Předpokládám, že zákon bude dokončen 26.5. Odpoledne bylo věnováno 2 čtením sociálních zákonů a zákonu o digitální dani, který už měl platit letos a přinést do rozpočtu cca 3 mld Kč ze zdanění reklamních výkonů na sítích Face booku, Twitteru, ale i Amazonu a dalších nadnárodních elektronických gigantů. Předpokládám, že 3. čtení bude přijato do konce května, pokud opět na pokyn z velvyslanectví USA nebudou pravicové strany, zejména ODS, jednání protahovat a zdržovat.

     Ve čtvrtek projednával organizační výbor další, 104. schůzi, která má začít 25.5. a bude mít okolo 550 bodů, které jistě neprojednáme, ale boj se soustředil na vyřazení bodů, které mají uzákonit obecné referendum, buď         z dílny KSČM nebo SPD. Nakonec 2. čtení a 3. čtení zákona o obecném referendu bylo v programu schůze zachováno a budeme muset bojovat o jeho přednostní projednání. Ještě větší souboj jsem musel svést u návrhu podvýboru pro státní vyznamenání. Podvýbor organizačního výboru, vedený mpř. V. Pikalem za Piráty, předložil návrh na vyznamenání skupiny bratří Mašínů, kterou do podvýboru přinesl den před skončením lhůty poslanec P. Žáček z ODS. Navrhl jsem speciální hlasování o tomto návrhu – vyřadit tyto osoby ze seznamu, který má být předložen prezidentu republiky, a byl jsem úspěšný. Návrh byl přijat a pokud je tam bude chtít P. Žáček znovu zařadit, tak bude muset tento návrh předložit plénu Poslanecké sněmovny. Doufám, že i tady budeme úspěšní a vrahové neprojdou.

     V pátek byl VV ÚV KSČM a přijal stanovisko ke konfliktu mezi Izraelem a Palestinci a prohlášení ke 100 letům od vzniku komunistického hnutí v naší zemi. Obojí je v sobotních Haló novinách (15.5.2021). VV ÚV KSČM se zabýval také případným postupem poslaneckého klubu KSČM v PS P ČR, pokud bude vyvoláno hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Vzhledem k tomu, že je dostatek času, usnesením požádal o stanoviska jednotlivé OV a KV KSČM, aby postup strany byl co nejlépe pochopen celou členskou základnou. Dále rozhodl o konání pléna ÚV KSČM na 29.5. a provedl kontrolu přípravy na volby. Ta je plném proudu, když v sobotu 15.5. byla příprava kandidátů .

Čeká nás velmi tvrdý politický boj, když kromě zlepšující se pandemické situace  se stále zhoršuje mezinárodní situace, zvyšuje se napětí a rozpory kapitalismu se vyostřují tak, že se stále více přibližuje válečný konflikt, který chtějí USA vyvolat cizíma rukama, aby za něj nemusely odpovídat. Největší nebezpečí je zejména na Středním východě, ale také ve východní Evropě, např. v oblasti Černého moře.

                                                            

Informace pro členskou základnu   (17.5.-23.5.)

Vážené soudružky a soudruzi,

                                                 pokračuji v informaci o situaci ve 20. týdnu, který by mohl být nazván týdnem ministra zdravotnictví Arenbergera, alespoň podle převažujících informacích, které sdělovací prostředky hlavního proudu předkládaly občanům. Nemyslím si, že by se společnost měla nechat zaslepit až směšným kličkováním pana ministra v jeho vylhaném a nedodělaném majetkovém přiznání před vstupem do vrcholové politiky. Prostě platí, že to, co projde na úrovni místa, ať už obce nebo firmy, neprojde na úrovni centrální politiky. Ale nic není tak typickým náhradním tématem jako právě lhaní o  majetku pana Arenbergera, které novináři mají místo toho, abychom byli objektivně informováni o podstatných záležitostech, které se dotýkají našeho každodenního života. Jeho pochybení bude přesto předmětem mimořádné schůze dne 27.5., takže opět nebude možné projednat interpelace.

20. týden je totiž týdnem horké války na Středním východě a dalším zvyšováním mezinárodního napětí, včetně plánovaného přesunu vojsk USA přes území ČR. 

     Každý den jsme byli svědky dalších a dalších leteckých útoků, ale také pouličních bojů mezi Palestinci a Izraelskou armádou. Ničení civilních cílů, oběti, včetně dětí, jsou na denním pořádku a od překročení 50-tého mrtvého palestinského dítěte se počet obětí přestal v oficiálních statistikách uvádět. Eskalace, která nemá dlouhodobě obdoby, je skutečnou horkou válkou. Iniciátorem konfliktu byl izraelský předseda vlády B. Netanjahu, který stále nemohl získat převahu po opakovaných volbách, a proto se rozhodl zvýšit svou prestiž právě zahájením válečných operací.

     Konflikt je tak vážný, že muselo dojít k setkání mezi ministry zahraničních věcí USA a RF, Blinkena a Lavrova v Reykjavíku, na okraji zasedání Arktické rady. Příměří začalo platit až od pátku a zprostředkovatelem je oficiálně Egypt. Jak dlouho příměří vydrží, je otázkou. Pokud jsem zmínil zasedání Arktické rady, tak je potřeba připomenout, že i Česká akademie věd má v Arktidě své zájmy a ČR žádala o status pozorovatel. Naše žádost byla odložena a nelze ji projednat dříve než za 2 roky. Neprojednání naší žádosti se přičítá diplomatické krizi mezi námi a RF, když nás Rusko, které je stálým členem, nepodpořilo a požádalo o odložení, ale nepoužilo právo veta. Co jsme si nadrobili, to máme.

     Ještě jedna věc vyplývá ze setkání Blinken a Lavrov. Za situace, kdy RF vnímá vyhoštění svých diplomatů z ČR jako iniciativu USA, nesouhlasil V.V. Putin se setkáním s J. Bidenem zatím ani na teritoriu neutrálního Švýcarska. Když k tomu doplníme informaci, že USA zrušily sankce proti společnosti Nordstream 2, tak je jasné, že vítězem tohoto diplomatického sporu je RF a také Německo, které si prosadilo své. To jen dokresluje, že doplácíme na to, že prosazujeme cizí, a nikoliv vlastní zájmy.

     Ke zvyšování napětí v mezinárodních vztazích, žel, přispěje i cvičení Defender Europe 2021, na které se přesouvají i přes území naší vlasti američtí vojáci. Jako místo odpočinku jim má být vyhrazena vojenská základna Rančířov u Jihlavy, kde mají mít stanový  tábor, a to nikoli jen na cestu tam, ale i zpět. Tedy tábor tam bude cca 1 měsíc. Opět demonstrace síly a podřízenosti zájmům USA, včetně dočasného pobytu cizích vojsk. KSČM s tím zásadně nesouhlasí a požadovala případnou přepravu provádět po železnici a mimo naše území. Vláda, která je ve vleku amerických zájmů, ale nic pro změnu trasy nebo přesun po železnici neudělala.

     Vnitropolitická situace byla dále zarámována sporem o případné nominace na nového nejvyššího státního zástupce po rezignaci Pavla Zemana a nepovedené demonstrace Milionu chvilek. I tato věc bude brána v úvahu           v hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, která bude pravděpodobně projednána 3.června, ale schůze zatím svolána není. KSČM trvá na jmenování nového nejvyššího státního zástupce co nejdříve, ještě touto vládou. A jak jsem již uvedl, KSČM nijak nelituje odchodu P. Zemana z funkce, byl to on, kdo nezajistil, aby zločiny privatizace byly potrestány, aby se nepromlčely. Nečinnost státního zastupitelství v tomto směru byla trestuhodná.

     V týdnu jsem jednal s předsedou vlády A. Babišem o programu nadcházející schůze a opakoval naše priority. Na jeho otázku, jak se poslanecký klub KSČM  zachová při hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, jsem mu zopakoval, že to záleží na stanovisku členské základny strany. Poté jsem se objednal k prezidentu republiky, kterého bych měl navštívit 26.5.           s předsedou klubu P. Kováčikem. Výsledek jednání zahrnu do informace příštího týdne.

     Své volební programy a kandidáty představili v tomto týdnu jak Koalice Pirátů a STAN tak koalice Spolu. Zajímavé je, že jindy shovívaví novináři         k Pirátům, jejich program kritizovali jako zcela nereálný, kdy výdaje nejsou vůbec kryty daňovými příjmy.

     KSČM v tomto týdnu konala několik akcí ke stému výročí komunistického hnutí a vzniku KSČ. A organizátorům za to patří poděkování, ať šlo o odhalení sochy Julia Fučíka ve Vsetíně, nebo slavnostní zasedání některých OV, KV KSČM nebo okresních aktivů funkcionářů s přednáškou historiků, jako tomu bylo v Českých Budějovicích.

     V mediích už běží předvolební debaty. V tomto týdnu se jich zúčastnila M. Vostrá na Barrandově a D. Pawlas, který byl na ČT 24. Volební oddělení už chystá rozdělení kandidátů a poslanců na jednotlivá témata pro televize i radia, případně další besedy.

 

Informace pro členskou základnu (24.5.2021-30.5.2021)

    Týden začal dalším zhoršením mezinárodních vztahů, když v běloruském Minsku přistálo nuceně letadlo společnosti Raynair s tím, že bylo ohlášeno, že je cílem teroristického útoku, tedy, že na jeho palubě je bomba. Po přistání byl na základě mezinárodního zatykače bezpečnostními orgány Běloruska zatčen jejich občan, který byl následně uvězněn. Mezinárodní media, zejména ta ovládané z USA, spustila mediální kampaň proti Bělorusku. Scénář je stejný jako u jiných kroků, které mají vyvolat spory v Evropě, zejména nenávist k Rusku a Bělorusku.

     Po mediální masáži česká pravicová opozice podle not z USA okamžitě iniciovala zvláštní bod jednání Poslanecké sněmovny. KSČM se postavila proti takovému bodu, který při 538 bodech jednání znamená, že opět bude omezen čas na skutečné priority, včetně našeho zákoníku práce. Bod byl zařazen, a to nejen díky hlasům ČSSD, ale i hlasů hnutí ANO. Jednání skončilo skandálním usnesením, které například omezuje lety společnosti Belavia z České republiky, která s případem nemá nic společného. Nikdo z vlády na naše zcela věcné  otázky neodpověděl. Opět se potvrdilo, že naše vypovězení dohody o toleranci bylo včas a správné, když se vláda vydala cestou slepého následování zájmů a politiky USA, bez ohledu na naše zájmy vlastní. Mohu jen připomenout, že SRN, resp. spol. Lufthansa dál provozuje lety do Minsku, stejně jako ostatní národní letečtí dopravci.

     Ve věcném projednávání zákonů vláda utrpěla výraznou porážku, protože po předložení zákona o tzv. covid pasu neprosadila stav legislativní nouze, a tedy zákon nemohl být vůbec projednán a bude pravděpodobně předmětem nějaké speciální schůze. KSČM ve věcné rovině také nesouhlasí se zněním zákona, který výrazně zasahuje do práv občanů a nelogicky je rozděluje v nerovných kategoriích. V případě, že zákon bude předložen do běžného projednání, dál bude předmětem našeho kritického postoje.

     Středa byla ve znamení konečného hlasování stavebního zákona, když opozici došel dech na pokračování v obstrukci. Proti původnímu plánu musel klub KSČM po schválení více než problematického pozměňovacího návrhu o možnosti prohlásit místo bez přístupu slunečního svitu a větrání do volného prostoru za bytový prostor, změnit svůj původní záměr zákon podpořit. Komunisté nemohou připustit, abychom se v bydlení vrátili do 19. století. Zákon přesto prošel hlasy SPD, kterým tento stav asi vyhovuje. Odpoledne bylo věnováno některým druhým čtením, ale dokončení legislativního procesu u těchto zákonů není jisté. Výsledek budu komentovat až po skončení schůze. Středeční večer pak byl opět ve znamení obstrukce, když koalice Spolu, Piráti, STAN a ČSSD chtěli zabránit zvolení dalších 4 členů rady ČT, když starým členům končí mandát v červnu. Protože zástupci podivné koalice, pro obranu manipulativního zpravodajství a komentářů v ČT, neměli sílu a schopnost obstrukci provádět ve svých vystoupeních, kumulativně použili žádostí o přestávku od 21 hodin do čtvrtečního rána. Volba neproběhla a bod bude zařazen na odpoledne 2.6. Ve středu, jsme s Pavlem Kováčikem navštívili prezidenta republiky, abychom přesně znali názor prezidenta na vývoj po hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.  Názor prezidenta, který si myslí, že vláda má zůstat s důvěrou. /Pokud by jí byla vyslovena nedůvěra, tak stejně pověří A. Babiše, aby nenastal v ČR do voleb chaos. To  v podstatě znamená, že KSČM má zcela volné ruce, jak se zachovat, a je jen na nás, co vezmeme jako výhodnější pro KSČM při rozhodování o této otázce. Nakonec se o tom v sobotu poradíme na plénu ÚV. Prezident nás také informoval, proč opakovaně jmenoval Adama Vojtěcha ministrem zdravotnictví, po rezignaci prof. Arenbergera, který nebyl schopen doložit své majetkové poměry.

     Ve čtvrtek opět nebylo možné projednat interpelace, protože byla vložena další schůze, kterou si vynutilo více než 40 poslanců, když hlavním tématem mělo být právě majetkové přiznání ministra zdravotnictví. Tento bod se nakonec zúžil na otázku rezignace nově jmenovaného ministra Vojtěcha na funkci v Krajské zdravotní v Ústí nad Labem. Hlavním tématem tak bylo zejména očkování, kde KSČM opět upozornila na nedostatek vakcín a chybu vlády, která v podstatě čeká na vakcínu Sputnik V, až bude dodávána ze SRN. Další krok k naší zvýšené závislosti na německém sousedu. Naše upozornění, že každým krokem, které omezuje naše aktivity a přenecháváme je jiným, nám omezuje zejména ekonomickou suverenitu, která povede ke ztrátě suverenity státní. I když na čtvrtek byly svolány 3 schůze, tak jejich program byl projednán. Tedy včetně plánované náhradní schůze ke stavebnímu zákonu, kdyby ve středu nedošlo k jeho schválení.                                                                      

     V pátek byl opět ve znamení obstrukce, tentokrát od Lubomíra Volného, který ve třetím čtení při diskusi k zákonu o nepůvodních druzích po udělení slova vyčerpal celý čas, aby tak zabránil projednání jiných zákonů ve 3. čtení, včetně našeho zákoníku práce s 5 týdny dovolené. Rozšířil tak řady těch, kteří jsou přesvědčeni, že obstrukcí se u občanů více zviditelní.

     Politický dopad jednotlivých kroků, jak vlády, tak Parlamentu, je v tomto týdnu pro Českou republiku, zejména do budoucna, velmi problematický. Z, znamená potvrzení další podřízenosti naší politiky politice USA, resp. SRN. Omezení naší suverenity v rozhodování, které bylo potvrzeno odebrání licence tzv. Ruské škole při velvyslanectví RF v ČR, kdy měsíc před skončením školního roku jim byla odebrána akreditace školského zařízení.

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM

 

 

STANOVISKA KSČM

Stanovisko ÚV KSČM k aktuální mezinárodně – politické situaci

Vyjadřujeme vážné znepokojení nad zvyšováním napětí v mezinárodních vztazích. Lidé v Evropě žili 76 let v relativním míru a bezpečí. To samé si přejeme pro naše děti a vnuky, kteří ani nemají možnost mluvit s předky, jež hrůzy války prožili. Virtuální střílení a zabíjení na počítačích, v bezpečí domova, jenom umocňují pocity, že válka je hra. O roli médií a učebních osnov nemluvě. Nesedí také srovnání s návratem do období studené války, protože toto období přivedlo světové velmoci k politice uvolňování mezinárodního napětí. Byla podepsána celá řada mezinárodních smluv omezujících militarizaci Evropy a strategické výzbroje. To je dnes zapovězené.

Týden co týden jsme konfrontováni s celou řadou událostí, které bezpečnostní situaci ve světě zhoršují. Viníci jsou známi již předem: Rusko, Čína, Bělorusko, Kuba, Venezuela, Sýrie atd., shodou okolností země, které hájí svá suverénní práva, v souladu s mezinárodním právem a Chartou OSN. Přejezdy amerických vojenských konvojů přes území České republiky jsou pouze smutným důkazem, že Česká republika se definitivně vzdala své suverenity.

 Vyzýváme proto občany České republiky, aby ve volbách nepodpořili politické síly, schvalující konfrontaci, která může skončit válečným konfliktem. Volte KSČM, stranu podporující mezinárodní právo, bezpečnost a spolupráci zemí na základě vzájemně výhodných vztahů.

ÚV KSČM, 29. 5. 2021

Stanovisko VV ÚV KSČM k izraelsko – palestinskému konfliktu

Izraelsko – palestinský ozbrojený konflikt, který se nově rozhořel v důsledku nových násilností na Chrámové hoře v Jeruzalémě a pokusů o násilné vysídlení arabských obyvatel z čtvrti Šejk Jarrah, je důsledkem ignorace mezinárodního práva a četných rezolucí OSN. Tyto kroky mají za cíl zamést cestu k ovládnutí Jeruzaléma, který Izrael i za podpory Spojených států a některých dalších zemí, včetně České republiky, prohlásil za své hlavní město. Rezoluce OSN garantují Palestincům právo na vlastní stát v oblasti západního břehu Jordánu, v pásmu Gazy, včetně východního Jeruzaléma. Kolonizace palestinských území, vyhánění jejich původních obyvatel, neřešení otázky 5 milionů palestinských uprchlíků, zoufalá ekonomická a sociální situace obyvatel Gazy, to vše bylo rozbuškou současného střetu.

Vyzýváme obě strany konfliktu k okamžitému zastavení nepřátelských akcí, v jejichž důsledku umírají desítky nevinných obyvatel, včetně malých dětí. Tento konflikt nemá silové řešení a už vůbec nemůže být vyřešen cestou separátních smluv nebo jednostranných intervencí. Rovněž je potřeba ukázat, kdo je v tomto konfliktu agresorem a kdo jeho obětí, kdo chrání své oprávněné nároky, které mu byly schváleny rezolucemi RB OSN a kdo je porušuje. Další eskalace konfliktu, včetně již započaté vojenské intervence Izraele, pouze prohloubí nestabilitu a napětí v celé oblasti Blízkého a Středního východu a není ani v zájmu Izraele samotného a spokojené mírové budoucnosti jeho občanů.

Vyzýváme proto OSN k neprodlenému svolání jednání garantů blízko-východního mírového řešení, tedy OSN, USA, Ruské federace, Evropské unie a Velké Británie, jako bývalého koloniálního správce Palestiny a spoluautora všech klíčových rezolucí RB OSN o Palestině, za účasti zástupců Palestiny a Izraele. Ti musí zajistit okamžité ukončení nepřátelských akcí, obnovení jednání na platformě usnesení OSN a jejich garanci. Pouze tak se lze posunout ke stabilitě v této neklidné oblasti. Je třeba svolat neprodleně Radu bezpečnosti OSN.

       VV ÚV KSČM, HaNo 15. 5. 2021

 

Prohlášení KSČM k 100. výročí založení KSČ

Byl to „slavný den“, alespoň tak 16. květen 1921 okomentoval držitel Nobelovy ceny za literaturu a český básník Jaroslav Seifert. Stalo se tak díky etablování marxistické levice v Komunistickou stranu Československa a vymezení se proti umírněné sociální demokracii, jejíž vláda nepřinesla žádný viditelný posun v budování sociálních jistot a žádnou transformaci z kapitalistického světa do socialistického. 

Komunistické a dělnické hnutí se tak ve svých počátcích muselo snažit o důsledně levicovou alternativu, aby se od ostatních stran odlišilo. Tato politika radikální odlišnosti se v kapitalistickém světě uplatňovala a uplatňuje v komunistických stranách dodnes a bude se uplatňovat i v budoucnu. V roce 1946 KSČ dokázala vyhrát volby a postupně v Československu prosazovat nový sociálně – ekonomický model – socialismus. Byl to výsledek velmi dobře promyšlené politiky, která se vyplatila. KSČM dnes usiluje o vybudování socialismu, a ne o jeho navracení.

Dočasná porážka socialismu v roce 1989 s sebou nesla návrat kapitalistických rozporů, se kterými bojujeme jako KSČM dodnes. Převzali jsme v roce 1990 štafetu důsledné levice a myšlenek socialismu. V historii KSČ je mnoho témat, ze kterých se musíme inspirovat, ale i poučit, je ale důležité také myslet na to, že komunistické hnutí bylo v očích širší veřejnosti velmi výrazně očerněno.

KSČM je často podsouváno, že, jako tradiční strana, nemá dostatečný koaliční potenciál. Opak je pravdou.  Kroky, které KSČM udělala v posledních letech, na úrovní obcí, krajů i centra, vedly k uvědomění si, že i komunisté se mohou podílet úspěšně na veřejné moci a správě věcí veřejných.

HaNo 15.5.2021, VV ÚV KSČM

 

Chceme rozvoj místo škrtů veřejných služeb!

Středočeský krajský výbor KSČM sleduje se znepokojením kroky Středočeského kraje, které se negativně dotknou života jeho obyvatel. Vládnoucí koalice Středočeského kraje STAN-ODS-Piráti-Spojenci začala koncem března, po zrušení učňovských stipendií, která znamenala pro učně příspěvek až 11 tisíc Kč ročně, škrtat střední školy; stopku dostaly zatím Gymnázium pod Svatou Horu v Příbrami, Střední odborná škola a učiliště ve Středoklukách na Praze-západ, Integrovaná střední škola v Jesenici na Rakovnicku, ale rušení se má prý týkat až 30 škol.

     Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo rovněž zdražení jízdného         v integrované hromadné dopravě. Po zrušení středočeského jízdného, které umožňovalo cestovat zdarma žákům, studentům, učňům i seniorům nad 65 let, tak Středočeši zaplatí od poloviny roku za jednotlivé jízdné i časové kupóny zhruba o 25 % více.  Zdražení doprovází navíc snižování rozsahu dopravní obslužnosti i kvality cestování. Ve hře je i na celostátní úrovni projednávané rušení některých železničních tratí.

 doprava.jpg    Květnovém zastupitelstvo schválilo i program investičních dotací pro zdravotnická zařízení. Stejné síly, které stály u divoké privatizace zdravotních zařízení hluboko pod cenou, vyvádění ziskových činností ve zdravotnictví do soukromých rukou, přicházejí s možností, jak vlastníkům nasypat další veřejné prostředky v objemu 25 milionů Kč.

     Komunisté opakují, že nesouhlasili a nebudou souhlasit s žádnou privatizací zdravotních zařízení.

 Nesouhlasili ani nebudou souhlasit s omezováním a zdražováním služeb, ať již ve zdravotnictví, v dopravě nebo ve školství.

Právě v době po covidové je třeba naplňovat heslo Rozvoj místo škrtů, v tom je naše budoucnost.

Podpořte nás.

                                              Středočeský KV KSČM,  20. 5. 2021

 

Blahopřání syrskému lidu

Blahopřejeme syrskému lidu k úspěšnému ústavnímu zákonu a volbě prezidenta republiky. Toto je vítězství pro Sýrii, její lidi, pokrokové strany, komunity a kmeny a všechny čestné a svobodné lidi světa, kteří stáli a podporovali syrský lid přes deset let v boji proti terorismu.

     Je to zpráva Americe, západním zemím, některým Arabům a všem, kteří se spikli a podíleli se na ničení Sýrie a zabíjení syrského lidu. A uvnitř státu spiklencům a konspirátorům z ISIS, válečným zbohatlíkům proti moci syrského lidu.

     Je to sdělení, že jejich pokusy rozbít stabilitu, bezpečnost a jednotu Sýrie selhaly a selžou.  Hlavním posláním nově zvoleného prezidenta Bashara Al-Asada je odzbrojení zbývajících teroristických skupin a osvobození okupovaných území od Turků, Američanů, jejich agentů, odstranění korupce, úplatkářství a vnitřních spiklenců, kteří manipulují se zisky a triumfy syrského lidu, a porazit terorismus.

Je to vzkaz světu, že syrský lid svéprávný a nedovolí, aby o něm rozhodoval Západu či NATO. Jednota Syřanů se dělá pouze na syrském území a se syrskou vůlí a odhodláním. Sýrie zahrnuje všechny vlastence, čestné a svobodné.

Z Čech a ve jménu syrských komunistů blahopřejeme jejímu zvolenému prezidentovi Dr. Bashar Al-Assadovi.

                                                                                                    Nisar Trabulsi

Sto let bojů za spravedlivější svět (3. část)

V minulém Zpravodaji jsme si řekli o ustavujícím sjezdu komunistické strany v českých zemích. Tím ale celý proces založení Komunistické strany Československa zdaleka nekončil.

Šest komunistických uskupení na území tehdejšího Československa (slovenské, židovské, německé, polské a rusínské) teprve čekalo sloučení v jeden celek splňující poslední leninskou podmínku Komunistické internacionály – na jednom státním území, jedna komunistická strana.

Co vlastně nově ustavená strana po květnu až do listopadového slučovacího sjezdu dělala?

Byl to obětavý a revoluční boj o získání autority ve společnosti a následně i politické moci. Pod vlivem komunistů a vedením J. F. Chaloupeckého (mimochodem autora československého komunistického a odborového pozdravu „Čest práci!“), vznikla Federace dělnických tělocvičných jednot. Ta hned v červnu 1921 v Praze na Maninách uspořádala první spartakiádu. Za ohromného nadšení byl během týdne vybudován stadión. A 19. června před 70 tisíci diváky cvičilo 15 tisíc dětí. 26. června prošel Prahou stotisícový průvod a na stadiónu vystoupilo 10 tisíc dorostenců a 14 tisíc mužů a žen. První spartakiáda byla manifestací síly a aktivity komunistického hnutí. Vytvořila základy, z nichž vyrůstaly revoluční tradice proletářské tělovýchovy.

Od 22. června do 12. července se v Moskvě konal III. kongres Komunistické internacionály. Projednal otázky světové hospodářské krize; projednal situaci v odborovém, družstevním, mládežnickém a ženském hnutí a situaci v některých komunistických stranách. Vytyčil heslo „K masám!“ Kongres uložil vedení naší komunistické straně budovat stranu jako masovou, zbavit ji přežitků sociáldemokratismu a překonat centristické kolísání. Kongres rozhodl přijmout Komunistickou stranu Československa i německé oddělení KSČ do řad Komunistické internacionály s podmínkou, že do tři měsíců se v Československu vytvoří jednotná internacionální komunistická strana.

Ještě 24. června Ústřední rada Svazu komunistických skupin (což byl koordinační orgán všech sekcí komunistických uskupení u nás) se na své schůzi usnesla, tento orgán zrušit a vyzvala skupiny i jednotlivce ke vstupu do jediné Komunistické strany Československa.

V té době byl v Moskvě I. mezinárodní kongres revolučních odborů a založena Rudá odborová internacionála (ROI). Zúčastnili se ho delegáti ze 41 zemí, kteří odsoudili teorii neutrality a nezávislosti odborů

Rovněž v Moskvě se konal II. kongres Komunistické internacionály mládeže. A následně 23. července i Rudá sportovní internacionála (RSI). Usilovala o sjednocení revolučního tělovýchovného a sportovního hnutí jak v národním, tak i mezinárodním měřítku. Vydávala časopis Proletářský sport. V roce 1925 vyšlo i několik českých čísel časopisu.

19. července zemřel v Brně, Josef Hýbeš, zakladatel sociální demokracie, průkopník českého dělnického hnutí a spoluzakladatel komunistické strany.

Exekutiva Komunistické internacionály vyzvala dělnictvo všech zemí k organizování pomoci hladovějícímu lidu v sovětském Rusku. 30. července Rudé právo uveřejnilo výzvu výkonných výborů KSČ k pracujícím Československá Na pomoc sovětskému Rusku.

V Československu byl ustaven Dělnický výbor pro pomoc Rusku, ve kterém byly zastoupeny komunistické a socialistické strany.

V Berlíně byl z iniciativy exekutivy Komunistické internacionály ustaven Zahraniční výbor pro organizování dělnické pomoci hladovějícím v Rusku. Předsedkyní výboru se stala Klára Zetkinová. Výbor byl 12. září reorganizován v Mezinárodní dělnickou pomoc, která pomáhala pracujícím různých zemí v jejich hospodářských bojích, při stávkách a v případech nouze a bídy. Členy byli například Romain Rolland, Anatole France, Albert Einstein, Henri Barbusse a další světové osobnosti.

V srpnu téhož roku zahájil svou činnost Proletkult, jednotná zájmová organizace pro proletářskou kulturu. Ústředním sekretářem byl S. K. Neumann, členy M. Majerová, I. Olbracht, J. Wolker, J. Hora aj. Od ledna 1922 se stal Proletkult součástí KSČ.

27. srpna se v Praze konala společná celostátní konference KSČ a všech komunistických skupin v Československu. Přijala usnesení o svolání a programu slučovacího sjezdu.

O měsíc později (26. září) byla jmenována pátá československá vláda, jejímž předsedou se stal Edvard Beneš - představitel politiky skupiny Hradu.

V říjnu pak byla ustavena Federace komunistických osvětových jednot, zájmová organizace KSČ pro ateistickou a protiklerikální výchovu a kulturně osvětovou práci v řadách dělnictva. Právě systematickou ideologickou prací mezi pracujícími získala komunistická strana v pozdějších letech tak velikou podporu ve volbách i při protestních stávkách a manifestacích.

To už se blížil 30. říjen 1921, kdy byl v Národní domě v Praze-Smíchově zahájen slučovací sjezd Komunistické strany Československa. Ale o něm až příště...

MiHav

miha.png

 (Plné znění je v komunistickém listu Dialog * otázky * odpovědi.)

 

Žijeme v odtokové ekonomice

… jak správně podotkl Lukáš Kovanda z NERVu (Národní ekonomické rady vlády).  

Každý Čech přichází o 50 až 60 tisíc korun ročně. Z Česka odtéká třetí největší podíl vytvořeného bohatství v rámci OECD.  Nižší hodnotu tohoto podílu vykazují pouze Irsko a Lucembursko, což jsou ovšem poměrně specifické ekonomiky, které se obě objevují na přehledech evropských daňových rájů. Například čtyři z pěti největších irských firem jsou evropské dcery velkých amerických technologických firem, jako je Apple, Facebook nebo Microsoft. Česko tak v roce 2019 bylo 22. zemí v pořadí států OECD dle bohatství, které se na jejich území vytváří, ovšem až 25. zemí v pořadí států OECD dle bohatství, které se skutečně rozděluje mezi jejich obyvatele.

     Obyvatelé ČR mezi sebe ve výsledku rozdělují pouze přibližně 94 procent bohatství, které je na území našeho státu vytvořeno, zbytek odchází ven.          V roce 2019 činil hrubý domácí produkt na obyvatele v ČR celkem 40 937 mezinárodních dolarů, tedy dolarů přepočtených dle parity kupní síly měny. Parita kupní síly měny zajišťuje lepší mezinárodní porovnatelnost, neboť eliminuje vliv působení odlišných cenových hladin a efektů směnných kursů.

     Ve stejném roce, 2019, ovšem hrubý národní důchod na obyvatele představoval v ČR jen 38 326 mezinárodních dolarů. Jinými slovy na každého obyvatele ČR včetně nemluvňat připadlo v průměru o 2611 mezinárodních dolarů menší bohatství, než jaké se v Česku v přepočtu na obyvatele vytvořilo. A to je započítán příliv bohatství ze zahraničí, například v podobě dividend zahraničních dcer mateřských společností sídlících v ČR.

 

Významná výročí – červen

 

 1. 6.             Mezinárodní den dětí

  1. 6. 1942    byl německými fašisty popraven Ladislav VANČURA, český 
                      spisovatel (* 23. 6. 1891)

  3. 6. 1991    vyšlo první číslo novodobých Haló novin

  3. 6. 1931    se narodil Raúl CASTRO, prezident Kuby

  5. 6. 1947    USA vyhlásily Marshallův plán  - plán pomoci evropským zemím 

10. 6. 1942    vyhlazení obce LIDICE, muži zastřeleni, ženy odvlečeny do KT,   
                      děti zahynuly v KT Chelmno v Polsku, nebo byly odvezeny na
                      převýchovu do Německa

12. 6. 1848    červnové povstání v Praze (12. 6. – 17. 6. 1848), boje na
                      Barikádách

14.6.1928      se narodil Ernesto Che Guevara

14. 6. 1948    Klement GOTTWALD byl zvolen prezidentem ČSR

14. 6. 1798    se narodil František PALACKÝ, český historik a politik

15.6.1615      Český sněm schválil jazykový zákon o používání češtiny na
                      úřadech

16. 6. 1919    vyhlášení Slovenské republiky rad

16. 6. 1963    první kosmonautka světa ve vesmíru – Valentina Vladimirovna
                      TĚREŠKOVOVÁ

19. 6. 1946    Edvard BENEŠ byl manifestačně zvolen prezidentem ČSR

21. 6. 1621    na Staroměstském náměstí bylo popraveno 27 českých pánů,
                      vůdců Stavovského povstání

21. 6. 1945    podepsán dekret o konfiskaci zemědělského majetku Němců,
                      Maďarů, zrádců a nepřátel

22. 6. 1941    hitlerovské Německo zaútočilo na SSSR, začala Velká
                      vlastenecká válka

23. 6. 1955    I. celostátní spartakiáda

23. 6. 1960    II. celostátní spartakiáda

24. 6. 1942    vypálena obec LEŽÁKY (33 obětí, včetně žen, 13 dětí odvlečeno,
                      přežily pouze dvě)

25. 6. 1942    byl popraven novinář a atlet Evžen ROŠICKÝ (* 15. 10. 1914)

26. 6. 1908    se narodil Salvador ALLENDE, chilský prezident, zavražděn při
                      vojenském puči generála Pinocheta 11. 9. 1973

26. 6. 1955    vznikla Organizace spojených národů

28. 6. 1919    podepsána ve Versailles mírová smlouva s Německem

28. 6. 1947    zemřel národní umělec, český básník, Stanislav Kostka
                      NEUMAN (* 5. 6. 1875)

29. 6. 1945    podepsána smlouva mezi ČSR a SSSR o odstoupení
                      Zakarpatská Ukrajiny Sovětskému Svazu

 

Společenská kronika

Významné životní výročí v červnu 2021 oslavují:

Zdeněk Fiala             90 let       Stará Boleslav
Zdeňka Lacinová           85 let       Nová Hospoda

Jubilantům blahopřejeme. Přejeme především zdraví, štěstí, pohodu a spoustu energie a děkujeme za veškerou odvedenou práci!

 

Příští porada funkcionářského aktivu Praha-východ by se měla konat 31. srpna 2021
v zasedací místnosti 153, tradičně od 8:30 hodin.

Příště budou ale poskytnuty i termíny otevřeného sekretariátu během prázdnin.

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz; Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.