Zpravodaj 9/2021

28. 8. 2021

8. - 9. října 2021 - VOLBY do Poslanecké sněmovny
VOLTE číslo 18, volte KSČM!

sance5p.png  

Ještě je čas?!!!, aneb nikdy není pozdě!

Jděme  k volbám a volme kandidáty KSČM!

Volby se konají v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.

      Vážení přátelé, v souladu s naším oficiálním volebním heslem pro volby do Parlamentu České republiky „KSČM = ŠANCE NA NOVÝ ZAČÁTEK“ Vás prosím a navrhuji Vám:

„Přijďte k volbám, nebuďte lhostejní a nenechávejte za sebe rozhodovat druhé“.

Současná  situace není příznivá pro přátele a voliče levicových stran, zejména KSČM. Cílená masáž a podpora účelově vytvořených volebních slepenců Demokratický blok ODS, KDU – ČSL, TOP 09 - Koalice Pirátů a STAN ve veřejných sdělovacích prostředcích velmi reálně nahrává těmto uskupením.

      Pokud občané podlehnou této propagandě, zcela reálně hrozí i možnost, že tyto koalice v nadcházejících volbách dosáhnou takového zisku hlasů, který umožní  jejich většinovou povolební koalici. Na druhou stranu hrozí situace, kdy poprvé od převratu 1989 zůstane brána do parlamentu pro kandidáty KSČM zavřená. Jestliže nejste příznivci poklonkovačů a přisluhovačů Evropské Unie, NATO, vítači nelegálních imigrantů…, nedopusťte, prosím, aby se tato hrozba stala realitou. Potom by už v Parlamentu nebyl nikdo, kdo by navrhoval, prosazoval a hájil zájmy a potřeby nás, slušných občanů a naší vlasti, na rozdíl od současných představitelů pravice. 

dsc4401.jpg      Volte ty osobnosti, které znáte, kterým důvěřujete, skutečné odborníky, o nichž jste přesvědčeni, že budou v Parlamentu platnými pracovitými členy.

    Volte podle svého rozumu, svobodného rozhodnutí, nikoliv podle plánu a přání  vyvolených jedinců. 

    Využijte svého práva a zakroužkováním maximálně čtyř kandidátů na volebním lístku číslo 18 vyjádřete svůj názor, svou volbu a podporu těm kandidátům, kterým věříte. Volte kandidáty KSČM.  

    Vhodnými kandidáty by mohli být např. současný předseda OV KSČM Praha-východ Zdeněk Štefek v pořadí šestý na kandidátce KSČM, který už      v minulosti mnohokrát prokázal své velké morální, politické a odborné znalosti, vědomosti i zkušenosti především v oblasti kultury a památkové péče  a Jindřich Havelka, řidič – záchranář, pátý na kandidátce, s bohatými zkušenostmi ze zdravotnictví a integrovaného záchranného systému přímo v terénu.

     Nezapomeňte si včas zkontrolovat platnost občanského průkazu nebo pasu, bez nich by vám nebylo umožněno volit.

     Vzhledem k přetrvávajícímu nepříznivému stavu způsobeného dlouhotrvající epidemií COVID 19 vám doporučujeme: zažádat si na svých obecních úřadech o vystavení voličského průkazu, se kterým máte právo odvolit ve kterékoliv volební místnosti na celém území republiky. Toto se týká především starších, nemocných občanů, kteří se v době konání voleb nemusí nacházet na své adrese (lázně, rehabilitační pobyty, nemocniční zařízení apod.) a tudíž by jim nebylo umožněno volit.

     Pomozte, prosím, s vystavením voličských průkazů i svým příbuzným, přátelům, známým, spoluobčanům, kteří by to sami nezvládli.

     Mnohokrát slýchávám větu: „Já sám nic nezmůžu, stejně si to udělají podle sebe, nemá to cenu.“  V minulosti jsme se přesvědčili, že to není pravda! O rozdělení mandátů tehdy rozhodovaly pouhé desítky hlasů. Každý hlas, tedy i ten váš, může být rozhodující! Váš samotný hlas skutečně není znát, ale když je těch hlasů 10, 100, 1000, tak to už je síla, s níž se musí počítat. Mějte na paměti, že i velká řeka se skládá z obrovského množství jednotlivých kapiček, než dospěje ke svému vrcholu (kapka, pramínek, stružka, potůček, říčka, řeka až ústí). Toto je neoddiskutovatelná pravda, kterou nezmění nikdo na celém světě.                                                             

     Předávejte a rozesílejte, prosím, mou prosbu a výzvu svým přátelům, známým, spolupracovníkům, prostě všem slušným lidem, o nichž si myslíte, že by nám mohli a chtěli pomoci získat ve volbách do Parlamentu České republiky co nejlepší výsledek a tím i zvolit poslance, kteří budou podporovat, prosazovat a hájit práva a potřeby všech občanů  a zájmy naší České republiky.

     Děkuji Vám za vaši pomoc a podporu v šíření této výzvy a věřím, že i s Vaší pomocí můžeme dosáhnout příznivého výsledku v těchto volbách.

Přeji Vám příjemné dny babího léta a šťastnou ruku u voleb.      
                                                             Vladimír Duník, MěO KSČM Čelákovice,
                                                                    člen OV KSČM Praha – východ

Volby
Okresním pověřencem byl zvolen Vladimír Duník. Formuláře pro OVK jsou k dispozici na sekretariátu.

Z jednání okresních a krajských orgánů KSČM

_dsc4111.jpg Soudružky a soudruzi,

vrcholí volební kampaň. Určitě cítíte nervozitu i tlak. Volby jsou důležité.  Tyto obzvláště. Bude záležet na každém hlase, na každém z nás, jaká bude budoucnost naší země i naší strany…

     Od 28. srpna bude ve třech vlnách probíhat v našem okrese plakátovací kampaň, vždy po 14 dnech, až do voleb. Na to máme plakáty A2, tematické, s prioritami, s lídrem, k vlastnímu roznosu i tablo. Menší plakáty A3 máme k dispozici na sekretariátu i na individuální roznosy a výlepy, rozdáváme na poradách i osobně.

K tomu máme i tematické letáčky. Některé již byly rozdány v červenci. Postupně rozpouštíme také 5 000 ks skládaček, kde je kandidátka a stručné programové priority. A máme i drobné propagační předměty. A v září bude i 500 ks Třešničky, jak jsme si schválili.

Z volební inzerce se počítá s inzercí v Právu a Denících Bohemia, s reklamou přes sclick na seznam.cz.

Propagaci budeme mít i na některých nádražích (platí KV KSČM s termínem celé září), Úvaly a Strančice si platíme od poloviny září do poloviny října jako okres sami. Téma jsem vybrali sami – bydlení.

V týdnu od 20. září mají také přijít do rodin volební Halo noviny – to prosím sledujte a ihned pište, pokud nepřijdou, i když máme s reklamací špatné zkušenosti. V našem okrese by měly jít poštou do dotčených obcí i naše plakáty či letáky proti rušení železničních tratí (Čelákovice – Mochov).

K volbám plánujeme i akce, o tom ale píšeme jinde.

     Co je důležité, opakujeme taky stále. Kde to je možné, měli bychom zajistit i naši účast v okrskových volebních komisích. Formuláře jsou na sekretariátu, byly distribuovány i emailem. Je možné je předat ještě na zářijovém jednání OV 7. 9. nebo v úřední úterní hodiny každý týden.

Termín odevzdání je ale již středa, 8. září! Potřebujeme zajistit, aby nedošlo k falšování výsledků voleb.

     Zároveň s volebním bojem se bouří život i v naší straně. Jak jistě víte, na řádný sjezd jsme se připravovali již na konferenci v roce 2019 (zvolili jsme tehdy i delegáty – abecedně – Havlíček, Posolda, Štefek). V důsledku covidu byl ale sjezd již několikrát odsouván. Nyní se má konat dle posledních usnesení orgánů strany 27. a 28. listopadu letošního roku.

     ÚV KSČM ale nakonec na druhý pokus, na základě žádosti více než 1/3 OV KSČM, na svém posledním jednání 17. července svolal mimořádný sjezd, personální. Ten se má konat po volbách, 23. října, v TOP hotelu Praha.

     Per rollam pak v srpnu ÚV KSČM schválil i politicko-organizační zabezpečení sjezdu. Uložil okresním organizacím úkol zvolit na sjezd delegáty, a to dle klíče 1:100 ke stavu roku 2020 (celkem tedy 329 delegátů), pro náš okres Praha-východ tedy 3 delegáty.

Schválil i 2 varianty postupu. První varianta předpokládá, že ve zrychleném režimu svoláme do 30. září výroční členské schůze, pak do 18. října svoláme okresní konferenci.

Druhá varianta předpokládá, že delegáty zvolíme jednodušeji, na zasedání OV KSČM rozšířeného o předsedy ZO.

     OV KSČM se přípravou sjezdu a souvisejícími úkoly zabýval 24. srpna.

Zohlednil tyto faktory:

 • V době vrcholící volební kampaně svolávat výroční členské schůze a pak konferenci znamená nesoustředit se na nejvíce nutné působení na veřejnost.
 • Lhůty pro konání výročních schůzí a okresní konference jsou extrémně krátké.
 • Během několika měsíců nás čekají stejně výroční schůze a konference. Příští rok budeme připravovat volby komunální. Harmonogram se bude probírat na zářijovém jednání ÚV KSČM.
   

OV se rozhodl řešit přípravu mimořádného sjezdu včetně volby delegátů formou rozšířeného zasedání OV KSČM, které proběhne v řádném termínu jednání okresního výboru 7. září od 16 hodin.

Předsedové ZO dostávají v těchto dnech již pozvánky a další podklady.
     Ale nejen tímto se zabývalo srpnové jednání OV KSČM. Tříhodinové jednání se konalo po dlouhé době nikoliv videokonferenčně, ale reálně.
     Klasicky se kontrolovalo plnění úkolů, důležité je, že byly vylepeny v červenci všechny poskytnuté plakáty a splněny byly i další úkoly.
     Zabývali jsme se také dalšími informacemi z vyšších orgánů, nejen těmi, které souvisejí s volbami a sjezdem. Určitě je zajímavé, že strana se zabývala i působením Institutu české levice nebo že pomůže Knihovně M. Ransdorfa. Krajský výbor zase schválil ostré stanovisko proti rušení tratí – naleznete též v tomto Zpravodaji, které připravuje Středočeský kraj. Jedna z tratí (Čelákovice – Neratovice) je i v našem regionu.
     Hlavní část srpnového jednání OV pak byla věnována přípravě 3 akcí.
Volební štafety v Čelákovicích a Brandýse a pietnímu aktu k Honzátkovi. Pozvánky jsou k dispozici samostatně a také v tomto čísle.
     Zabývali jsme se stavem členské základny k polovině roku 2021. Bolístky jsou dlouhodobě známé, Bylo nás sice 209, ale věkový průměr je 79 let a počet členů do 70 let je jen něco přes 40. Ale zase máme některé aktivní starší členy, u kterých věk nehraje téměř žádnou roli... Přijali jsme ale novou členku, ročník 1975, do ZO při OV, aby byly i pozitivní zprávy.
     Uspíšili jsme přípravu Zpravodaje, aby byl k dispozici co nejdříve. A připravili se na poradu funkcionářů 31.8.2021.
     V různém jsme probrali teoreticko-politickou konferenci 16. 10., na které se podílíme organizačně i občerstvením (do výše 1500 Kč). Probrali jsme i další akce, jako Svojšice nebo Varín.
Čeká nás pořádný finiš.
Krásné babí léto a mnoho sil do podzimních bojů!

Zdeněk Štefek, předseda OV

 

Naši kandidáti do Poslanecké sněmovny PČR –  prvních deset

 1.    JUDr. Stanislav Grospič, 57 let, právník, poslanec, Mladá Boleslav
 2. Ing. Bc. Miloslava Vostrá,56 let, poslankyně, Braškov, okr. Kladno

        Členka VV ÚV KSČM, poslankyně PS PČR (předsedkyně Rozpočtového

        výboru), od 1998 zastupitelka obce Braškov.

 1. Mgr. Jan Klán, 38 let, sociolog, analytik, Kutná Hora
 2.  Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D., 34 let, vedoucí oddělení   pro odborné zázemí ÚV KSČM, Tišice, okr. Mělník
 3.  Mgr. Jindřich Havelka, DiS.,  47 let, řidič-záchranář, Trhové Dušníky,   okr. Příbram. Předseda ZO KSČM, zastupitel obce Trhové Dušníky.
 4. Ing. Zdeněk Štefek, 46 let, vedoucí IT oddělení, Buštěhrad
 5. MVDr. Luboš Kudrna, 60 let, veterinární lékař, Hostivice, Praha-západ
 6. JUDr. Ing. Aleš Pokorný, 40 let, podnikatel, Rakovník
 7. Jiří Žáček, 67 let, městský strážník, Králův Dvůr, okres Beroun
 8. Bohumil Franta, 56 let, technik – specialista, Olbramovice, okr. Benešov

 

UPOUTÁVKA

Televizní diskusní pořad Speciál 360°: Hlas lidu na stanici CNN Prima NEWS, který se tematicky bude věnovat volbám a volebním tématům.

Zástupci KSČM jsou zváni v těchto termínech:

Středa 8. 9. 2021 v čase 20:15 – 21:59; Téma: Vypořádání se s covidem

Pozvaní hosté: KSČM – Vojtěch Filip, SPD – Radim Fiala, Přísaha – Robert Šlachta; Trikolóra – Petr Bajer (Soukromníci)

Středa 22. 9. 2021 v čase 20:15 – 21:59; Téma: Bezpečnostní rizika a migrace

Pozvaní hosté: SPD – Tomio Okamura; ANO – Radek Vondráček; KSČM –Zdeněk Ondráček, ČSSD – Matěj Stropnický

Středa 6. 10. 2021 od 20:00– 21:30  Téma: Ekonomika a zdražování
(od 21:30 – 23:00 bude následovat debata zástupců ČSSD, SPD, Přísahy, Trikolóry)
Pozvaní hosté: ANO – Alena Schillerová; SPOLU – Jan Skopeček;
Piráti/STAN – Věslav Michalik; KSČM – Jiří Dolejš

 

INFORMACE  Z VYŠŠÍCH STRANICKÝCH ORGÁNŮ
Z  12. zasedání ÚV KSČM

17. července 2021 se v Praze sešlo 12. zasedání ÚV KSČM. 
     Schválilo stanovisko k segregaci seniorů, je zveřejněno jinde v tomto Zpravodaji. Dále upravilo kandidátní listiny Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Královéhradeckého kraje, Kraje Vysočina a Moravskoslezského kraje pro volby do PS PČR v roce 2021 a stanovilo nového zmocněnce a náhradníka pro Kraj Vysočina. Pověřilo VV ÚV KSČM také schválením případných dalších změn, k nimž může dojít na kandidátních listinách od 12. zasedání ÚV KSČM.
     Schválilo rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2021.
Na základě žádosti 31 OV KSČM dle článku 67 schválilo také konání jednodenního mimořádného volebního sjezdu KSČM v termínu 23. 10. 2021 v hotelu TOP Praha za účasti 329 delegátů.
Měla by být připravena i videokonferenční varianta.
Jednání konstatovalo, že mimořádné zasedání ÚV KSČM dne 29. 5. 2021 projednalo návrh na svolání mimořádného sjezdu KSČM a nesvolalo jej.
ÚV KSČM doporučil poslaneckému klubu vyjádřit na půdě Poslanecké sněmovny PČR stanovisko KSČM k otázce konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu na území ČR.
     Tradičními body byla změna členů ÚV KSČM (Praha 3, Havlíčkův Brod) i změna člena ideologické komise či vyhodnocení diskusí předešlých jednání.

13. zasedání ÚV KSČM 18. září 2021 má mít program:

 • Informace o průběhu volební kampaně.                                                                                
 • Předběžný záměr přípravy voleb do obecních zastupitelstev a Senátu.                                 
 • POZ výročních členských schůzí a stranických konferencí KSČM. 
 • POZ jednodenního mimořádného volebního sjezdu KSČM (schváleno již v srpnu per rollam).
 • Návrh na technické zabezpečení videokonferenčního konání sjezdu KSČM.                                   
 • Vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pol. 2021.                                                              
 • Stanovisko ÚRK k vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pol. 2021.                   
 • Vyhodnocení diskuse 12. zasedání ÚV KSČM.                                                           
 • Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 12. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení

                                                                                                       Zdeněk Štefek

 

Ústřední rozhodčí komise Komunistické strany Čech a Moravy
ROZHODNUTÍ

     Ústřední rozhodčí komise KSČM jako příslušný stranický orgán v souladu se Stanovami KSČM ve věci podnětů stran postupu ÚV KSČM dne 29. 5. 2021 ke svolání mimořádného sjezdu přijala dne 24. 7. 2021 toto usnesení:

I. ÚRoK konstatuje, že:

 • ÚV KSČM porušil článek 67 Stanov KSČM tím, že ve lhůtě 2 měsíců nesvolal mimořádný sjezd KSČM na základě žádosti 1/3 OV KSČM.
 • Nápravné opatření bylo přijato ÚV KSČM dne 17. 7. 2021, kdy svolal mimořádný sjezd.
 • Stanovy KSČM jsou závazné pro všechny členy i orgány KSČM na všech stupních a hlasování v rozporu se Stanovami KSČM není možné.

II. ÚRoK doporučuje:

 • Věnovat větší pozornost přípravě materiálů pro jednání a přípravě usnesení ÚV KSČM.
 • ÚV KSČM zvážit možnost jmenovitého hlasování o zásadních otázkách.
 • VV ÚV KSČM a ÚV KSČM maximálně urychlit přípravu a schválení POZ mimořádného sjezdu ve vztahu k okresním organizacím.

III. ÚRoK zdůrazňuje povinnost všech členů a zejména funkcionářů KSČM znát, respektovat a dodržovat Stanovy KSČM.

Odůvodnění:

     Dne 4. 6. 2021 obdržela ÚRoK podnět MěV KSČM v Brně ve věci postupu ÚV KSČM k žádosti třetiny okresních výborů o svolání mimořádného sjezdu. Následně byla doručena další podání se stejnou tematikou: 4. 6. 2021 od OV KSČM Chomutov, 4. 6. 2021 od OV KSČM Semily, 4. 6. 2021 od OV KSČM Praha 1,  4. 6. 2021 od s. Milana Havlíčka, předsedy ORoK Praha-východ, 10. 6. 2021 od VV OV KSČM Klatovy, 15. 6. 2021 od VV OV KSČM Kroměříž. Na vědomí ÚRoK obdržela další dva dopisy, zaslané jiným adresátům: 18. 6. 2021 od VV OV KSČM Praha 2 a 18. 6. 2021 od OV KSČM v Ústí nad Labem. Dne 29.6.2021 bylo doručeno podání MěV KSČM v Ostravě, ÚRoK rozhodla o jeho projednání ve společném řízení s dalšími uvedenými podněty.

     Komise se věci věnovala na dvou zasedáních. Nejprve dne 26. 6. 2021 projednala a rozhodla otázky znění a výkladu příslušných ustanovení Stanov KSČM. Následně si vyžádala řadu doplňujících podkladů  od předsedy a I. místopředsedy ÚV KSČM. Druhé zasedání se uskutečnilo 24. 7. 2021, přítomni byl předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip, I. místopředseda ÚV KSČM s. Petr Šimůnek a zástupci stěžovatelů: ss. Michal Kostka za VV OV KSČM Kroměříž, Milan Havlíček, Jiří Horák za OV KSČM Praha 1, Věra Picková za VV OV KSČM Semily, Martin Říha za MěV KSČM v Brně.  

     Při rozhodování vycházela ÚRoK ze svého usnesení ze dne 26. 6. 2021, výpovědí přítomných a následující dokumentace: 31 žádostí o svolání mimořádného sjezdu, pozvánka, prezenční listina a usnesení z mimořádného zasedání ÚV KSČM dne 29. 5. 2021, materiál Návrh na svolání mimořádného sjezdu KSČM předložený s. Petrem Šimůnkem na mimořádném zasedání, přepis diskuse k uvedenému bodu, výklad Stanov předložený s. Vojtěchem Filipem na mimořádném zasedání ÚV KSČM.

     ÚRoK dospěla k jednomyslnému závěru, že ÚV KSČM porušil článek 67 Stanov KSČM, když nesvolal mimořádný sjezd ve lhůtě dvou měsíců. Dne 6. května byly doručeny žádosti 1/3 okresních výborů o svolání mimořádného sjezdu, proto ke svolání mělo dojít nejpozději 6. července, mimořádný sjezd byl přitom svolán až 17. července. Zároveň komise konstatuje, že ke svolání došlo, byť se zpožděním, a náprava tak byla učiněna.

     ÚRoK považuje za nezbytné upozornit, že Stanovy KSČM jsou platné a závazné jako celek, a to pro všechny orgány a členy strany. Není tedy v žádném případě možné přijmout argumentaci, která v průběhu projednání opakovaně zazněla, a jak vyplývá z přepisu diskuse, byla použita i na mimořádném zasedání ÚV KSČM, že jednotlivé okresy zavázaly svého zástupce, člena ÚV KSČM k hlasování proti svolání mimořádného sjezdu. Podmínky pro svolání sjezdu Stanovy jednoznačně definují, a pokud dojde k jejich naplnění, je hlasování proti svolání porušením Stanov. Jinou otázkou je, samozřejmě, určení termínu, místa konání, návrhu programu, delegačního klíče atd., zde je diskuse zcela na místě.

     Celkově lze říci, že se v tomto případě projevila značná neznalost Stanov KSČM, a to v řadách členů ÚV KSČM i zaměstnanců ÚV, jak při zpracování podkladů pro jednání ÚV, tak při samotném projednání, hlasování a tvorbě usnesení. Zřejmě by bylo vhodné zvážit možnost doplnění vzdělávání alespoň funkcionářů strany, i když jde o osobní zodpovědnost každého. Komise dále doporučila v zásadních otázkách hlasovat jmenovitě. Jednak se tím zdůrazní význam hlasování, vysílající organizace budou mít možnost kontroly, a především nebude možné hlasování později zpochybňovat.

     Vzhledem ke stanovenému termínu konání mimořádného sjezdu KSČM ÚRoK doporučila maximální urychlení zpracování a schválení POZ ve vztahu k okresním organizacím tak, aby měly co nejvíce času na přípravu.

     K otázce, zda byl svoláním mimořádného sjezdu na 23. 10. 2021 naplněn původní účel žádostí, se ÚRoK nevyjadřovala, neboť se jedná o záležitost politickou, která komisi nepřísluší. Návrh na uložení stranických trestů či zrušení členství ve straně komise předala ÚV KSČM jako věcně příslušnému orgánu KSČM. V průběhu jednání zazněly další podněty, na pořízení počítačového programu, který by převáděl diskusi na jednáních do písemné podoby, provedení výkladové vyhlášky Stanov, svěření výkladu Stanov Ústřední rozhodčí komisi, nikoliv Ústřednímu výboru, požadavek na větší politickou angažovanost členů ÚV KSČM. Tyto náměty jsou v tomto usnesení uvedeny ke zvážení odpovědným funkcionářům a orgánům strany.

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ke sjezdu. 

V Praze dne 12. 8. 2021, Mgr. Helena Vrzalová, předsedkyně ÚRoK KSČM

 

Informace Vojtěcha Filipa, předsedy ÚV KSČM
32. a 33. týden
(Starší informace byly zaslány emailem a jsou na sekretariátu.)

Vážené soudružky a soudruzi,
vzhledem k období dovolených, kdy i já jsem strávil trochu času v lázních, posílám informaci za uplynulé 2 týdny.
     V týdnu od 9. srpna doznívala debata o obsazení funkce ředitele české kontrarozvědky, kterému 15. 8. končil mandát pro výkon funkce ředitele. Původní záměr, že funkci opustí, kritizovala jak ODS, KDU – ČSL tak TOP 09 a STAN. Ti také vyvolali mimořádnou schůzi, která byla svolána na 13.8.
Když vláda tomuto tlaku ustoupila na pondělním jednání, kdy přijala ne zcela zákonný postup, že M. Koudelka se stane náměstkem ředitele služby a bude pověřen jejím řízením, což zákon o zpravodajských službách nezná, tak na to v úterý odpoledne své podpisy pod žádostí o svolání mimořádné schůze poslanci stáhli. Schůze se tedy nekonala, ale tím neustala diskuse o práci a kvalitě našich speciálních služeb. Na pořadu dne se znovu dostává otázka koordinátora speciálních služeb, který by pro vládu zastřešoval starost o bezpečnostní složky a zejména o BIS, která by měla dbát na ochranu českých národních zájmů a dbát na ochranu vlastních občanů před vnějším nepřítelem ať už z pohledu bezpečnostního, vojenského, tak protiteroristického, ale i          z pohledu ekonomických zájmů státu. Je evidentní, že tato karta bude rozehrána znovu po volbách, kdy se bude muset rozhodnout tento ne zcela právně korektní vztah.

filipv.jpg     O práci našich služeb, ale zejména vojáků, se vedla diskuse dále, a to z jiného důvodu. Tím důvodem nebylo nic jiného než totální debakl NATO, zejména USA, ale žel i české zahraniční politiky, kteří jsme utrpěli v Afghánistánu. V USA úprk z Kábulu přirovnávají k útěku ze Saigonu v roce 1975 po prohrané válce ve Vietnamu. V USA to vyvolalo nový spor současného a minulého prezidenta, v Evropě se spíše mlčí nebo zamlčuje skutečný rozměr porážky sil NATO v této zemi. U nás vláda zvolila taktiku hovořit jen o úspěchu evakuace našich diplomatů a pracovníků, ale žel i 170 spolupracovníků z řad Afghánců. Zcela je pomíjena skutečnost, že válka, kterou zahájily Spojené státy bez souhlasu RB OSN jako tzv. odvetu za teroristické útoky z 11.9.2001 a do které postupně zatáhly nejdříve tzv. koalici ochotných (nejprve Velkou Británii a Německo) a pak celé NATO, skončila naprostým fiaskem.

Výsledkem bude znovu vláda Talibánu v Afghánistánu, další mrtví a zmrzačení podle práva šaría. Další vlna migrace a zvýšené nebezpečí terorismu v těch státech, které měly vojenský kontingent v této zemi, tedy i u nás. ČR stojí v poli poražených a naši vojáci jsou považováni za okupanty. To tu ještě nebylo. KSČM od počátku byla proti tomuto vojenskému dobrodružství, spíše hazardu, proti zahraniční politice, která nerespektuje základy mezinárodního práva, roli RB OSN a zejména právo národů na vlastní politický režim a právo na využívání svých přírodních zdrojů.

Trváme na tom a budeme požadovat, aby ti, kteří za tímto rozhodnutím stáli a nesli za ztráty finanční, materiální a na lidských životech odpovědnost, ať už jde o členy bývalých vlád nebo generála Petra Pavla, který vykonával v centrále NATO velitelskou funkci, aby z toho také vyvodili důsledky nejen politické, ale i třeba trestně právní. Jeho drzost obhajovat tuto porážku je do očí bijící. Mimo jiné i on stál za tím, že v roce 2018 vláda nerozhodla o stažení vojsk, jak jsme požadovali. On není jen člověkem, který několikrát různě přísahal a spíše křivě, on je i člověkem, který nese velký díl odpovědnosti za tento výsledek, stejně jako naše zpravodajské služby, které musely vědět, že uměle udržovaný režim se zhroutí, nebude-li udržován cizí vojenskou mocí.

     Ne nadarmo předáci Talibánu připomínají 102. výročí odchodu vojáků Velké Británie, které jako první okupační armádu vyhnali v roce 1919 ze země.  Ještě uvidíme, co připraví za oslavu na příští rok, kdy bude 180. výročí první totální porážky Britů (1842) na tomto území.

Mohu připomenout, že po odchodu sovětských vojáků v roce 1989  se pro socialistické síly udržely u moci nejméně do roku 1992, resp. v některých oblastech do roku 1996, kdy moc převzalo v celém Afghánistánu zcela právě hnutí Talibán.  Moc nastolená a 20 let udržována silami NATO se neudržela ani v řádu měsíců či týdnů. Vnucený politický režim se ukázal jako neživotaschopný. 

    Musíme vzít tuto skutečnost na vědomí a velmi opatrně, nikoli podle slov, ale podle činů hodnotit nový režim v Afghánistánu a podle toho se teprve rozhodovat, zda ho jako Česká republika uznáme a jaké záruky nám vládnoucí hnutí Talibán dá, aby nebylo nejen zdrojem terorismu, ale ani zdrojem nové vlny imigrace do Evropy, a tedy k nám do ČR. V každém případě KSČM dál stojí na pozici proti nelegální migraci a také proti přijímání problematických tzv. spolupracovníků českých ozbrojených sborů, které mohou přinášet v dalším časovém období vícenásobné problémy, zejména bezpečnostního charakteru, kdy se může ČR stát, a to opakuji a zdůrazňuji, terčem teroristických útoků. Už proto je potřeba velmi dobře zvážit, kdo a jak bude řídit v naší zemi v příštím období speciální služby.

     Zahraničně politický rozbor ukončím významnou návštěvou Angely Merkelové v Moskvě, která ač byla návštěvou, kde se kancléřka loučila ve své funkci s vedením RF, přinesla minimálně ukázku toho, že přes různost názorů na řadu věcí, zejména v oblasti migrace, zůstává základem vztahů ekonomická spolupráce na nejvyšší možné úrovni, včetně velkých investičních projektů, trvalý dialog na úrovni vlády, parlamentů, na úrovni ekonomické, hospodářské i kulturní. Tedy pravý opak politického postoje ČR.

     Ve vnitropolitické oblasti jde zejména o otázku, co s přivezenými tzv. spolupracovníky z Afghánistánu. K tomu se sice sešel ministr vnitra Hamáček s předsedou asociace krajů – pravděpodobně kvůli rozmístění těch, kteří tady budou chtít zůstat v jednotlivých krajích ČR, kdy tato rozhodnutí budou jistě problematická nejen pro vládu, ale pro řadu politiků z řad krajských samospráv. To musí KSČM nejen vyhodnocovat, ale zejména sledovat, jakým způsobem na to reagují občané a naši členové v konkrétním místě, abychom byli v čele těch, kteří budou požadovat bezpečnost občanů.

     V rámci přípravy na volby potvrdily do dnešního dne, tedy do pátku 20.8., všechny kraje, včetně hl. města Prahy, že naše kandidátní listiny jsou po opravách  zaregistrovány, a tedy naši kandidáti budou předmětem výběru v říjnových volbách.

     Nyní nás čeká zásadní práce v ZO. Opakuji – zajistit co nejsilnější a nejúplnější obsazení okrskových volebních komisí, abychom byli schopni ručně přepočítat výsledky voleb a hlasy pro nás nebyly manipulovány.

      Konaly se i předvolební akce a zejména návštěvy kandidátů na větších akcích v regionech, školení kandidátů v centru. Je dokončen materiál vysvětlující náš volební program tak, aby se s ním mohli všichni kandidáti seznámit. Konal se i televizní pořad televize CNN Prima News „50 dnů do voleb“, kterého jsem se zúčastnil a obhajoval náš program.

Všem, kteří mají dovolenou, přeji hezké dny odpočinku a kandidátům úspěšné setkání s občany na všech místech, kde je to jen možné.

S pozdravem Čest práci!
                                                          JUDr. Vojtěch Filip, Předseda ÚV KSČM

                                   

STANOVISKA
KSČM odmítá segregaci českých seniorů

Sněmovna má na programu svého jednání potřebné zvyšování důchodů.      V této souvislosti předseda KDU-ČSL Marian Jurečka prohlásil, že spolu s tím zkusí prosadit také snížení důchodů těm, kteří pracovali pro předlistopadový „komunistický“ režim. Následně se k této zavrženíhodné věci přihlásil i předseda PK Pirátů Jakub Michálek. Pozměňovací návrh počítá s tím, že by se pro výpočet důchodu nezapočítávaly roky, kdy lidé pracovali v některých funkcích, včetně volených poslanců ČNR a FS ČSSR, ale i poslanci národních výborů, či členové vlád, funkcionáři a zaměstnanci KSČ nebo ozbrojených sborů. Tento návrh se týká i bývalých funkcionářů Československé strany lidové a Československé strany socialistické, coby nedílných součásti Národní fronty. Znamená to snížit důchody lidem, kteří v Československu pracovali na různých místech ve prospěch celého státu.

        Bývalá ČSSR byla nezadluženým státem s rozvinutým průmyslem i zemědělstvím, byla zajištěna bezplatná zdravotní péče a vzdělání, fungovala dopravní obslužnost. Většina těchto lidí se zasloužila o to, že nedovolili rozkrást, rozprodat a zadlužit republiku na mnoho generací dopředu a chránili státní hranici. V mezinárodním společenství chránili naši suverenitu a identitu. I proto KSČM důrazně odmítá uskutečnění sjezdu sudetoněmeckého Landsmannchaftu  v České republice.  

        Navrhovatel a podporovatelé zapomněli, že na rozdíl od Slovenska, se něco podobného v naší České republice už událo. Bylo to v roce 1995, kdy byly odebrány výsluhy některým příslušníkům ČSLA a bezpečnostních sborů, což vedlo k založení hnutí AR 95 (Aktivováni retroaktivitou) a k mnoha soudním sporům, ve kterých nebyl stát vždy úspěšný a diskreditoval se u Evropského soudu pro lidská práva.

         Pro KSČM je nepřípustná snaha o rozdělení občanů na různé kategorie a opuštění principu rovnosti, který je chráněn Ústavou naší země. Jde o snížení důchodů vybraným kategoriím občanů na principu podivné kolektivní viny, odůvodněné zvrácenou ideologií.  V předvolebním boji je jejich cílem více znesvářit a rozdělit českou společnost, aby se dala lépe ovládat, třeba i ze zahraničí. Snaha je zde bez jakýchkoliv skrupulí kastovat občany podle jejich politického názoru a pracovního zařazení.  Revanš v cizím žoldu, bezbřehá touha po jakési odplatě některým skupinám českých občanů, je lidovcům vlastní dlouhodobě. Nově ji podporují Piráti, kteří hledají ideologické zakotvení. Jestli též budou podporovat tzv. „církevní restituce“, explicitní i faktickou podporu sudetoněmeckému Landsmannschaftu či NATO, uvidíme. Odmítáme diskriminaci z historických a politických důvodů. 

KSČM je připravena takto diskriminované spoluobčany bránit a chránit.

ÚV KSČM, 17. 7. 2021

 

Zoufalý čin vlády USA vůči plynovodu Nord Stream 2

     Plynovod Nord Stream 2 má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn       z Ruska do Německa. Spojené státy projekt dlouhodobě kritizují, protože podle nich plynovod zvýší politický a ekonomický vliv Ruska na Evropu. Spojené státy a Německo nakonec dosáhly dohody, která umožní dokončení plynovodu Nord Stream 2 bez uvalení dalších amerických sankcí. Bidenova administrativa však nadále považuje Nord Stream 2 za špatný projekt, který zvýší závislost Evropy na ruské energii.

     USA se tímto pokusem snažily úplně vytlačit Ruskou federaci, jako konkurenci, z evropského trhu s plynem. Dodávky ruského plynu do Evropy chtěly USA nahradit svými dodávkami zkapalněného břidlicového plynu. Rusko mělo být od Evropy a evropského trhu odříznuto tzv. „Iniciativou Trojmoří“, kdy přístup Ruska směrem na západ k Evropě měl končit na východních hranicích Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska.

USA se i proto všemožně snažily zabránit stavbě plynovodů Nord Stream 2 a Turkish Stream. Tohoto cíle se jim však evidentně nepodařilo dosáhnout. Politickým záměrem USA bylo zastavením Nord Stream 2 donutit Rusko prodloužit smlouvy s Ukrajinou o tranzitu ruského plynu do Evropy přes její území. Je známo, že USA využívají Ukrajinu a tamní vládní režim jako svůj nástroj v nátlaku na Rusko.

     Spojené státy tak opět ukázaly, že jim jde pouze o jejich zájmy a bezohledné upevňování své mocenské síly, nezávisle na oprávněných a suverénních právech jiných zemí. Zoufalý pokus zabránit dokončení tohoto projektu, kterým Ruská federace udržuje a také posiluje svoji pozici na evropském trhu energií, je toho důkazem.  

     KSČM s touto politikou vměšování ze strany USA dlouhodobě a rozhodně nesouhlasí.

  VV ÚV KSČM, 6. 8. 2021
 

Ne likvidaci železničních tratí, ne zdražování veřejných služeb!

    Rada Středočeského kraje schválila v rámci kraje záměr zastavit či omezit provoz na 12 železničních tratích. Po zrušení středočeského zlevněného jízdného a zdražení hromadné dopravy průměrně o 25 % jde o další krok, který odnesou nejen lidé ve Středočeském kraji, jeho návštěvníci, ale i naše životní prostředí.

Bez náhrady nebudou objednány tratě Plaňany zast. – Kouřim, Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov, (Kralupy nad Vltavou) - Vraňany – Lužec nad Vltavou, Straškov – Zlonice - (Slaný), Březnice – Rožmitál pod Třemšínem, Vlašim – Trhový Štěpánov, Čelákovice – Mochov. Omezeně a sezónně budou provozovány úseky Křinec – Městec Králové, Mšeno – Mladá Boleslav, Mělník – Mšeno, Rakovník – Kralovice a Čisovice – Mníšek – Dobříš.

Pro řadu občanů jsou tyto spoje často jedinou možností, jak se dostat do zaměstnání nebo do školy. Do mnoha zmiňovaných úseků šly navíc v poslední době rozsáhlé investice, které měly přispět k většímu komfortu cestujících a také k zvýšení bezpečnosti dopravy.

Dopady předpokládaného nárůstu individuální automobilové dopravy se nám vrátí jako bumerang. KSČM tuto postupnou likvidaci veřejných služeb, v tomto případě železniční dopravy, i navyšování cen hromadné dopravy zásadně odmítá. Omezování dopravní obslužnosti, zdražování není rozhodně cesta do budoucnosti. Jsme pro rozvoj místo škrtů!

Schválil StčKV KSČM dne 5. 8. 2021

 

Piráti a STAN – hrobaři středočeské železnice

   Po nápadu středočeského radního Petra Boreckého (STAN) na úplné zrušení či redukci spojů na dvanácti železničních tratích přišla místní organizace Pirátů v Brandýse nad Labem s dalším absurdním návrhem: zrušit vlaky na trati Čelákovice – Brandýs nad Labem – Neratovice.
     Proč? Trať prochází́ městskou zástavbou, takže závory na přejezdech zdržují provoz ve městech. Jak už̌ to tak u sociálně inženýrských plánů bývá, samozřejmě, nikoho nezajímá, že zrušením vlaků logicky vzroste provoz na silnicích. To bude znamenat ještě větší dopravní zácpy a ještě víc rozbité silnice, na jejichž opravu Středočeský kraj dlouhodobě nemá peníze. Ale počkat! Pirátský recept na osobní automobilovou dopravu vlastně všichni dobře známe z Prahy...

     Můžeme jen doufat, že nikdy nezískají vliv na ministerstvo dopravy. Spíš tedy žádné ministerstvo, pokud možno.          (příspěvek na facebooku)                                                                                             

 Jaroslav Komínek

 

Memento nestačí…

Jak jsme varovali, tak se i stalo.
  Rada Středočeského kraje udělala další krok k omezování veřejných služeb. Na svém jednání 29. července 2021 schválila záměr zrušit objednávku veřejných služeb na 12 železničních tratích, někde tedy s omezenou náhradou dopravní obslužnosti autobusy. Komunisté s omezováním ekologické hromadné dopravy nesouhlasí a souhlasit nebudou, stejně jako nesouhlasí se zdražováním jízdného v integrované dopravě. Rozvoj místo škrtů! To je jasné.

   Teď bude příslušný radní řešit situaci s příslušnými obcemi. Starosta Čelákovic Pátek se již vyjádřil, že trať do Mochova je nesmyslná od počátku. Ale měli bychom být připraveni debatovat v místě, až se to bude projednávat.

   A již nyní můžeme využít k železnicím příslušné plakáty, které připravil náš krajský výbor. Kolik jich na tu naši trať vezmeme? To musíme rozhodnout rychle...

Letáčky do Čelákovic a Mochova zajistil KV, i s doručením v týdnu od 28. 8., letáčky pak směrem do Neratovic (přes 17 tisíc ks) půjdou do domácností týden další.

Zdeněk Štefek
 

Připravuje se další teoreticko-politická konference

Dne 7.8.2021 se uskutečnila pracovní porada představitelů OV KSČM a KSM, pořadatelů PTPK.

     V prvním bodě programu jejího jednání byla obšírně posouzena aktuální politická situace před mimořádným sjezdem KSČM. Bylo konstatováno, že dlouhodobá vnitrostranická krize, která se velmi neblaze odráží                          v postavení strany ve společnosti, se zkomplikovala a dále prohloubila. Její překonání, bez kádrových změn ve vedení strany, je nereálné. V tomto směru je nutno zabezpečit jednotný cílevědomý postup.

     V druhém bodu programu porady byla projednána příprava 47. PTPK. Bylo odsouhlaseno, aby konference probíhala na téma „Kudy z nejhlubší krize          v dějinách strany“, s cílem přispět před mimořádným sjezdem KSČM                 k jednoznačné formulaci příčin a důsledků vnitrostranické krize a východisek      z ní. Bylo stanoveno, že konference se uskuteční v sobotu 16. října 2021 od 9,00 hod. ve velkém sále ÚV KSČM

     Úvodní referát připraví a přednese Josef Skála, který seznámil účastníky porady se zámyslem jeho obsahového zaměření. Diskuse bude zabezpečena tak, aby zcela konkrétně naplnila zmíněný cíl konference. Každý pořadatelský OV a KSM zabezpečí kromě odpovídající účasti, také nejméně jeden diskusní příspěvek.

     Z jednání konference bude pořízen videozáznam, jehož sestřih provede tým ve složení Robert Kvacskai, Miroslav Kavij a Milan Havlíček. Rozeslání tohoto sestřihu, úvodního referátu a vybraných diskusních vystoupení provede Milan Havlíček. Dodatečně bude vydán obvyklý sborník vystoupení a nepřednesených příspěvků.

    Organizační a materiální zabezpečení konference bylo svěřeno OV Praha 1, Praha 6 a Praha-východ.

 

Třešně na vodě 2021

     Sousední nymburský okres, zejména členové milovické ZO, se kterými již více jak 10 let udržujeme přátelské styky, vzájemně se podporujeme na tradičních akcích, předáváme si informace a zkušenosti, hlavně díky krajskému zastupiteli Zdeňku Milatovi a předsedovi okresního výboru Mirku Červinkovi, pořádá počátkem srpna již tradiční splouvání Jizery „Třešně na vodě.“

     Po loňské úspěšné premiéře, kdy jsem se ve svých 63 letech poprvé posadil do lodě, nikoliv jako pasažér, ale jako skutečný vodák, jsme si s kamarády naší posádky Ferkem a Bětou slíbili, že si určitě za rok opět tento příjemný, i když trochu bolestivý, zážitek zopakujeme.

     Letos se ke spolupořadatelství přidal i náš okres, protože poslední úsek trasy protéká Káraným, Novým Vestcem a Lázněmi Toušeň, což jsou obce našeho okresu.

3_tresnenavode.jpg
 Už loni jsem se rozhodl, že přemluvím i své děti s vnoučaty, což se mi nakonec povedlo, takže z Čelákovic se plavby zúčastnily dvě posádky. Protože se nedostavili někteří účastníci, byli jsme donuceni ke změně původního složení našeho raftu. Pro doplnění kánoe se obětovala Běta, náš loňský kapitán, takže konečné složení našeho raftu bylo následující: moje maličkost, kamarád Vláďa, kormidelník Ferko a kapitánem jsme zvolili mou desetiletou vnučku Kačenku.

Zbývající část rodiny, syn s nevěstou a vnoučkem Kubíkem, obsadila nafukovací člun, který byl totožný se člunem prezidenta Zemana, takže hned dostali přezdívku Zemanovci.    

     Akce se zúčastnilo celkem 24 osob. Převážnou část tvořila střední a mladší generace a nechyběl ani zástupce mladých komunistů. Kdy bude mít opět příležitost osobně se setkat s místopředsedou ÚV KSČM a dalšími osobnostmi politického života, které se splouvání Jizery zúčastnily? Ze známých tváří, kromě Zdeňka Milaty také kandidáti nadcházejících voleb do PČR,  členka Krajského výboru KSČM Středočeského kraje Tereza Čechová, a již zmíněný místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča, jehož partnerkou v kánoi se stala loňská kapitánka našeho raftu, dlouholetá členka ÚRK KSČM Alžběta Hájková.

     Jestliže loni bylo snášení plavidel na vodu velmi obtížné, tak letos, po

vydatném nočním dešti, se stezka mezi keři proměnila v klouzačku. Až s podivem se nám bez úhony podařilo snést raft na hladinu. Vyplouváme. První, shodou okolností i nejnebezpečnější úsek trasy, peřeje vodáckého kanálu, nás čeká vzápětí. Téměř bez ztráty květinky zdoláváme tuto překážku a poté už plavba probíhá v klidu. 

     Převážnou část dolního toku Jizery lemují strmé břehy s původní, nedotčenou vegetací. Na trase zdoláváme dva nebezpečné jezy, na nichž se plavidla musí přenášet. I tady je výstup a vstup do řeky poněkud komplikovanější, nicméně obě překážky zdoláváme celkem bez problémů. Plavbu nám zpříjemňuje kromě teplého, slunečného počasí i naše malá kapitánka, která, až na krátké výjimky, kdy se posilňovala svačinkou nebo doplňovala tekutiny, celou cestu štěbetá a udává nám pokyny k proplutí nebezpečnějších úseků. Nejvíce ožívá, když proplouváme těmito malými peřejemi.

     Po poledni přistáváme u sojovického mostu, kde účastníky plavby vítá a fotografuje manželka Jaroslava Kojzara se svým mužem, dlouholetým bývalým šéfredaktorem HaNo.  Samozřejmě nechybí již tradiční občerstvení, grilované špekáčky, káva a  k ní zákusek, které pro nás opět připravili Hana a Mirek Červinkovi.

Po krátkém odpočinku ještě společné foto a vyplouváme k poslední překážce na trati, jezu u Otradovic. Po jeho zdolání už nám nic nebrání v cestě do cíle naší plavby. Projíždíme chatovou osadou, na obou březích vidíme stále častěji rybáře, trpělivě čekající, až zabere.

     Od káranského mostu až po ústí do Labe se Jizera líně vleče, takže tento úsek si musíme pořádně máknout, abychom dospěli k vytouženému cíli. Konečně vplouváme do ústí a na mírných vlnách Labe se necháváme unášet k občerstvení Oddechov, kde naše dnešní plavba končí. Jako odměnu

za výkon si dopřejeme jedno vychlazené a pro kapitánku zmrzlinu.  Loučíme se s kamarády

a vydáváme se po cyklostezce podél Labe směr Čelákovice. 

     Děkuji Zdeňkovi a manželům Červinkovým za zorganizování této úspěšné, již tradiční akce. 

Již dnes se těším na příští, pátý ročník „Třešní na vodě“.

S vodáckým pozdravem Ahój!                              

                                                          Za posádku našeho raftu Vladimír  Duník 

4_tresnenavode.jpg

 

OMLUVA

     Toto je omluva velmi známého českého literáta Milana Kundery (91), žijícího dnes v emigraci ve Francii. Pro nás všechny je jistě nejméně k vážnému zamyšlení, byť neznamená cestu z, bohužel, nevratného stavu. Jeho omluva však vychází z pochopení, jak moc se mýlil a důvěřoval nesprávným lidem.

„ …Za přicházející globální kolaps životního prostředí bychom měli v prvé řadě vinit bohaté lidi a jimi podporovaný kapitalistický kult bohatství. Bohatí lidé horečnatým a sobeckým hromaděním bohatství vytvářejí největší uhlíkovou stopu způsobující globální oteplování. Dnes lituji, že jsem se jako aktivista v disentu podílel na kolapsu bývalých socialistických hospodářských a politických systémů ve východní Evropě. Za socialistických systémů byly výrobní prostředky a veškeré území celospolečensky vlastněno.
     Což by dnes, pokud by to ještě existovalo, dalo celé společnosti do ruky mocný nástroj a základnu, jak přistupovat udržitelně k naší existenci na zeměkouli a radikálně změnit způsob jakým vyrábíme zboží, používáme přírodní suroviny, energii a všechny veřejné statky. Socialismus (vedle anarcho-socialismu) byl a doposud stále zůstává nejrealističtější ekonomickou a politickou plat-formou, která může zbrzdit globální oteplování, které ohrožuje život na celé planetě.

     Socialistický ekonomický systém je založen na myšlence rovného sdílení všech zdrojů, na společném vlastnictví území a na myšlence produkování         k životu pouze nejpotřebnějšího zboží, které je vyráběno tak, aby bylo trvanlivé. Naproti tomu kapitalistický systém (schovávající se za jménem demokracie) je v přesném opaku k této myšlence, neboť je založen na nekonečném ekonomickém růstu, na filozofii plánované krátkodobé životnosti výrobků a neomezeném drancování přírodních zdrojů.

kundera.jpg     Hlavním ekonomickým a politickým cílem kapitalismu je zvýšení soukromých zisků, bez ohledu na skutečné potřeby lidí a udržitelnost životního prostředí. A protože je kapitalistický ekonomický systém vlastněn a diktován různými soukromými, navzájem soutěžícími vlastníky výrobních prostředků, tak se společnost zákonitě nedokáže dohodnout na žádné jednotné akci, která by zpomalila nebo zvrátila katastrofální globální klimatický kolaps.

      Proto se chci omluvit, že jsem jako součást československého disentu slepě pomáhal zavést principy takzvaných individualistických lidských práv, která ve svých důsledcích vedou jen k sobectví a atomizaci členů společnosti, tak typické pro kapitalistickou společnost. Taková práva jsou falešnými lidskými právy. Nyní uznávám, že zásady lidských práv by neměly být odděleny od přírodních práv a globální ekologie. Dnes lituji, že jsem pomohl zničit socialistické systémy. Zvláště se chci omluvit své šestileté vnučce, která bude v budoucnu platit krutou cenu za mé bývalé chybné kroky.

     Stačilo opravit předcházející režim. Umožnit cestování, studijní pobyty a drobná řemesla...“

                                                                                                    Milan Kundera

 

21. srpen 1968 - okupace anebo internacionální pomoc?

otaznik.jpg V uplynulých dnech jsme byli opět svědky systematické propagandy ohledně srpnových událostí roku 1968  v Československu, zejména naší „objektivní“ ČT, která nešetřila pořady z jejího repertoáru. Nezapomněla se přitom držet kurzu rusofobie a označovat Rusy jako jediné viníky. Bylo to ovšem vše tak, jak nám to bylo prezentováno? 

Plány na rozbití socialistického tábora včetně ČSSR započaly vlastně ihned po skončení druhé světové války, Západem, v čele s USA.

„Jde o to najít nejlepší formu sblížení se socialistickými zeměmi, jíž by bylo možno narušit mezinárodní organizaci světové komunistické říše a zlikvidovat ji zevnitř.“ F. J. Strauss v první verzi své knihy, která vyšla v roce 1965 v Londýně pod názvem The Grand Design.

Ani Vatikán nezahálel. V roce 1968 značně aktivizoval svoji činnost v ČSSR. Podle názorů vedoucích míst ve Vatikánu se neměli katolíci omezovat pouze na náboženskou propagandu, ale měli se zapojovat i do politického dění. Nutno dodat, že po celou dobu antisocialistické propagandy vůči ČSSR byly mimořádně činnými revanšisté z řád sudetských Němců. Těch Němců, které navštěvují někteří naši vládní činitele na jejich srazech a nazývají je „milí krajané“.

V dubnu 1967 spolek sudetských Němců ve Wurzburgu vytvořil zvláštní fond pod názvem Veřejná pomoc Sudetům pro financování revanšistické propagandy na podporu antisocialistických sil v ČSSR. Oficiálním iniciátorem založení fondu byl henleinovský fašista a bývalý vedoucí nacistického soudu v Liberci dr. Franz Bohm.

„Nejsme žádné krajanské sdružení. Naše úloha spočívá v tom, abychom byli bojovou organizaci.“ Erich Shellhaus, předseda slezského landsmanšaftu, dne 15. října 1967 v Mohuči. „Landsmanšafty jsou politické bojové organizace, sloužící obnovení říšských hranic z roku 1937!“ To přednesl Dr. Oskar Eggert, jeden z vůdců sudetoněmeckého landsmanšaftu na setkání revanšistů 2. června 1968 v Kolíně nad Rýnem.

Čím více se u nás blížil srpen, tak reakce byla o to víc vidět i slyšet.

Protisocialistické a revizionistické sily se zmocnily tisku, rozhlasu, televize a přeměnily je v tribunu pro výpady, proti KSČ, pro dezorientací dělnické třídy a všech pracujících. Probíhala vlna protisovětské propagandy. Vlna útoků se zvedla ještě více koncem června, kdy kontrarevoluční kruhy zveřejnily prohlášení „2000 slov“, které obsahovalo otevřenou výzvu v bojí proti KSČ a proti ústavní moci.

Vedení strany upozornilo Alexandra Dubčeka na nebezpečí tohoto dokumentu. Všechno to antisocialistické konání u nás přimělo Komunistickou stranu Sovětského svazu a další bratrské strany navrhnout schůzku  s vedoucími představiteli KSČ. Ale vedoucí činitelé ÚV KSČ, bohužel, účast na Varšavské poradě odmítli.

Revizionisté a pravicové síly, využívajíce nerozhodného a kolísavého postoje KSČ, zahájily paušální očerňování veškeré činnosti KSČ v posledních 20 letech odmítajíce její právo řídit společnost a stát. K podkopání vedoucí úlohy KSČ směřovala i hromadná kampaň za odstranění stranických kádrů. V centru i v jiných místech byli odstraněni mnozí zkušení lidé, oddaní straně a dělnické třídě, kteří odvážně bojovali proti fašismu v letech hitlerovské okupace a aktivně se účastnili výstavby socialismu u nás.

Očekávalo se, že předsednictvo ÚV KSČ využije příprav k XIV. mimořádnému sjezdu strany, aby skoncovalo s balamucením kádrů. Ale nestalo se tak... Naopak pravicové sily využily příprav ke sjezdu k tomu, aby zasadily zlovolné rány zdravým silám strany, dosadily své lidi do okresních a krajských stranických organizací a straně vnucovaly svou politiku.

Tisk, kontrolovaný pravičáky, se otevřeně vměšoval do voleb kandidátů na stranické konference a sjezd. Literární listy, Mladá fronta, Práce, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Zemědělské noviny, Student, Reportér, prováděly nejzběsilejší protisocialistickou propagandu.

Připomínám zde tzv. „Memorandum lidu Československa“, psané organizačním výborem „strany československých spravedlivých socialistů“, o kterém mluvila Mladá fronta 14. června 1968. S neomalenou drzostí autoři tohoto paskvilu prohlásili: „Zákon, který schválíte, musí zakázat veškerou komunistickou činnost, rozpustíme KSČ.“

Po celé zemi se široce propagoval revizionistický projev tajemníka ÚV KSČ Čestmíra Císaře na slavnostním zasedání v Praze, věnovaném 150. výročí narození Karla Marxe. Tyto projevy nesměřovaly k rozvoji marxismu, ale k jeho revizi a likvidaci.

Vedení KSČ mezí tím neudělalo nic pro obhájení ideových pozic komunistické strany. Místo toho se intenzívně povzbuzovaly nacionalistické nálady.

Vedoucí činitelé ČSSR začali přehodnocovat i řadu důležitých principů  v oblasti zahraniční politiky. Závazky ČSSR přijaté k Varšavské smlouvě a ve smlouvě se Sovětským svazem.

Vytvořila se taková situace, že se do ČSSR přímo hrnuli ze západních zemí diverzanti, špioni, posílaní k nám imperialistickými rozvědkami. Bylo známo, že západní Německo neuznává a nehodlá uznat hranice, stanovené po válce v Evropě, včetně hranic mezi NDR a SRN. Přes to vše se objevily tendence na sblížení se západním Německem.

V posledních sedmi měsících v té době u nás vznikla celá řada protisocialistických skupin a organizací. Otevřeně kontrarevoluční organizací byl Klub 231 a Klub angažovaných nestraníků, kde se ideovým vůdcem stal Ivan Sviták, který na schůzi, konané na Karlově univerzitě, prohlásil, že  v zájmu prosazení zásad demokratizace a k dosažení absolutní svobody nevylučuje ani občanskou válku.

Všechno svědčí o tom, že události byly řízeny organizovanými kontrarevolučními silami, které měly rozsáhlé spojení uvnitř naší země.  V důsledku jejích zákeřných a zrádných akcí vzniklo reálné ohrožení socialistických vymožeností v Československu. Proto se Sovětský svaz spolu    s vojsky Varšavské smlouvy rozhodl pro vstup na naše území.

Sověti několik dní po 21. srpnu řekli: „Víme, že vstup vojsk naši prestiž  v mezinárodním komunistickém hnutí dočasně nepříznivě ovlivnil. Věděli jsme, že tento náš čin vyvolá protisovětskou vlnu ve světě. Věděli jsme, že svět je dezorientovaný a že nás bude odsuzovat. Měli jsme však jenom dvě možnosti. Bud' k vám přijdeme, až už budou hory mrtvol a potečou potoky krve, až kontrarevoluce bude už otevřeně řádit…, a potom se nás každý bude ptát, proč jsme přišli tak pozdě. Anebo přijdeme dříve, zabráníme tak možná tisícům mrtvých a proudům krve, i když zpočátku to bude málo lidí chápat a většina nás bude odsuzovat a pomlouvat.

Historie nám však dá za pravdu, prokáže, že náš čin byl z hlediska proletářského internacionalismu správný.“ Emil Rigo, Rudé právo, 12. února 1970

Co by se stalo, nebýt vojenské akce 21. srpna 1968?

Upevnil by se kulturní vliv Západu, zejména Francie a Německa. Následovaly by západoněmecké úvěry. Vznikla by účinná opozice a KSČ by ztratila vedoucí úlohu. Hospodářské a politické reformy by dosáhly značného úspěchu, možná že by se dokonce dostavil i „hospodářský zázrak“. Zdědili bychom jako bonus i kapitalistickou morálku, kde pojem štěstí je spojeno s bohatstvím, kde mladé lidí nechávají snít o kariéře Henryho Forda a dívky o ziskovém manželství. Měli bychom plno nezaměstnaných, zadlužených lidi žijících na pokraji chudoby a tak podobně. A to vše o 21 let dříve...

Tomas Candulas, předseda tiskové komise KSČM Havířov

(Poznámka metéra: Naše generace měla štěstí. Už podruhé v minulém století nás zachránil bratrský Sovětský svaz. Antiúnor se tehdy ještě nezdařil. Mohli jsme pracovat, svobodně žít, plnit si sny a touhy…, přestavěli jsme zemi, rodily se děti, které měly si kde hrát a bezplatně sportovat, půda i nerostné bohatství patřily nám všem, potravinová soběstačnost zajistila zdravý vývoj populace, rozvoj zaznamenala všechna společensky potřebná odvětví; nebyli žebráci a bezdomovci… A tak nenávist a rusofobie neofašistů v našem dnešním popřevratovém parlamentu, je tedy vlastně pochopitelná.)

 

 

POZVÁNKY  NA  AKCE:

28. 9.2021    11 hod, pietní akt k Honzátkovi, Masarykova ul., Čelákovice

2.10.2021      8 hod, Čelákovice – předvolební akce s kandidáty do PČR před
                                 budovou pošty, ul. Stankovského, Čelákovice
                    10 hod, Brandýs nad Labem – předvolební akce s kandidáty do
                                 PČR před budovou Městského úřadu na ulici Ivana
                                 Olbrachta, Brandýs nad Labem

 • 4. 9. 2021 10 hod,  31. setkání občanů ve Svojšicích, start volební kampaně ve Východních Čechách
 • 4. 9. 2021 14 hod, 30. mezinárodní setkání konané u příležitosti 77. výročí Slovenského národního povstání před pamětní deskou strážmistra SNB Ladislava Patočky v obci Krasňany
 • 16. 10. 2021 9 hod, TP konference „Kudy z nejhlubší krize v dějinách strany“, velký sál 76, 1. patro, Politických vězňů 9, Praha

 

Středisko vzdělávání Jana Švermy

Středočeský krajský výbor KSČM v letošním roce opět, tak jako již tradičně, od září zahajuje další ročník výuky. Nemusí se jednat pouze o nové, mladé členy strany, pro které je výuka především určena, ale mohou se jí zúčastnit také nestraníci i funkcionáři KSČM.

Výuka probíhá 1x měsíčně, a to vždy v sobotu. Začíná v 9.00 hod a končí v 15.00 hod. Jedná se o 6 vyučovacích hodin. Posluchači obdrží na náklady Stř. KV během dne občerstvení a studijní literaturu. Cestovné by měli těm, kteří nejsou ze Středních Čech, hradit vysílající organizace, a to jak při použití veřejné dopravy, tak pokud je to nezbytné, osobního vozu. ov.kolin@kscm.cz

 

Sto let bojů za spravedlivější svět - seriál bude pokračovat v říjnovém čísle našeho Zpravodaje

  

Významná výročí: září

1. 9. 1939    začala 2. světová válka v Evropě. Hitlerovské Německo
                    napadlo Polsko.

2.9. 1945 – vyhlášení nezávislosti Vietnamu (Vietnamská demokratická
       republika)

2. 9. 1945    konec 2.světové války – kapitulace Japonska  

2. 9. 1969    zemřel Ho Či Min

3. 9. 1948    zemřel prezident Dr. Edvard BENEŠ

8. 9. 1943    byl popraven komunistický novinář, národní hrdina Julius FUČÍK

8. 9. 1941    zahájena blokáda Leningradu (8. 9. 1941 – 18. 1. 1944)

8. 9. 1944    zahájení Karpatsko – dukelské operace

11.9.2001    teroristické útoky letadly na USA

14. 9. 1937  zemřel T. G. MASARYK

20.9.            vstup do Mezinárodního měnového fondu

21. 9. 1920  založen deník Rudé právo

23.9.  1901  narozen Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny za literaturu 1984

25. 9. 1920  XIII. sjezd Československé sociálně demokratické strany
                      dělnické, svolaný levicí, se sešel v Praze za účasti 69 %
                      delegátů. Vyvrcholení rozkolu ve straně.

27. 9. 1941    R. Heydrich, protektor pro Čechy a Moravu, vyhlásil stanné právo

27. 9. 1972    v Praze zahájen I. sjezd SSM

28. 9.             DEN ČESKÉ STÁTNOSTI – státní svátek

28. 9. 1951    skupinou bratří Mašínů byl na stanici SNB Čelákovice zavražděn
                      Jaroslav HONZÁTKO

29. 9. 1938    podpis Mnichovské dohody – zabrání „Sudet“

30. 9. 1941    začala bitva o Moskvu – operace Tajfun

 

Společenská kronika

Významné životní výročí v září 2021 oslavují:

    Marie Najmanová                 75 let  Stará Boleslav  
    Květoslava Valentová          75 let   Kamenice  
    Marie Frajová                        80 let   Kojetice      

    Vladimír Bašus                     91 let  Čelákovice

Jubilantům blahopřejeme a přejeme především zdraví, štěstí, pohodu a spoustu energie. Děkujeme za veškerou odvedenou práci!
 ***
     S lítostí a smutkem oznamujeme, že naše řady opustil 11.7.2021 ve věku 90 let soudruh Zdeněk Fiala, člen ZO KSČM Stará Boleslav.
Děkujeme za všechnu poctivou a pečlivou práci, kterou pro stranu vykonal. Čest jeho památce!

 

Porady Praha-východ:

Rozšířené jednání OV a předsedů ZO
   7. září od 16:00 – volba delegátů mimořádného sjezdu

Porada funkcionářského aktivu Praha-východ:
   14. září 8:30 hod, vždy v zasedací místnosti 153, 3. patro.

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz; Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.