Zpravodaj 11/2021

8. 11. 2021

Všem členkám a členům KSČM!

Vážené soudružky, vážení soudruzi,
komunistické hnutí v roce svého stého výročí prochází složitými okamžiky vlastní existence. Přes usilovnou práci mnoha našich členů, kteří působili ve volených funkcích na různých úrovních, pomáhali jednotlivcům i skupinám obyvatel, nepodařilo se obhájit naše parlamentní a mnohde ani krajské pozice.

     Výsledek parlamentních voleb postavil statisíce občanů naší země do role lidí druhé kategorie bez zastoupení v Poslanecké sněmovně. Hlas levicového voliče už nebude slyšet a levicové návrhy nebudou diskutovány v hlavních médiích ovlivňujících veřejné mínění. Na řadu přijdou pravicová řešení ekonomické krize kapitalismu – poplatky ve zdravotnictví, zavedení školného, zdražení energií, služeb i potravin. Tento mix řešení může být pro mnoho našich spoluobčanů likvidační.

   KSČM si pozdě uvědomila dopady své nejednotné a málo čitelné politiky.  Mediální prostor jsme nedokázali efektivně využít a oslovit občany jasně a srozumitelně. Naše dílčí úspěchy v prosazování komunistického programu si tak snadno přivlastňovali druzí. K tomu permanentně vedené antikomunistické útoky jak pravicových sil, tak i sdělovacích prostředků systematicky oslabovaly přitažlivost komunistických ideálů pro mladou generaci, vzdělance, a dokonce i pro potřebné sociální skupiny – seniory, mladé rodiny, matky samoživitelky, zdravotně postižené.

     V reakci na všechny předchozí události zvolil mimořádný sjezd KSČM novou předsedkyní Kateřinu Konečnou s úkolem vrátit důvěru občanů v práci a cíle Komunistické strany Čech a Moravy. Komunistická strana ale není a ani nesmí být stranou jednoho člověka.

     Vědomi si úctyhodných zkušeností a vědomostí starší generace komunistů, obracíme se na ně s prosbou a soudružskou výzvou – podpořte snahy nového vedení vrátit komunistickému hnutí u nás revoluční charakter a přirozenou autoritu. Pomozte každý, jak můžete, podle svých sil a schopností, zdraví a ekonomických možností, vzdělání a zkušeností.

     Nastupující generaci komunistů vyzýváme – vzdělávejte se! Do stranické práce pak dle svých možností a schopností vnášejte moderní způsoby práce a komunikace a mladický elán.

     Nebude to jednoduché, neboť mimo politické boje budeme muset svádět i boj o ekonomické zajištění KSČM.

     Stavějme na tom, co nás spojuje! Překonejme rozepře a vrhněme se na náš společný úkol: postavit KSČM znovu nejen na nohy, ale i do čela zápasů za naplnění práv pracujících, za důstojný život seniorů a mírovou budoucnost pro naše děti a vnuky.

V Praze, dne 1. listopadu 2021       Kateřina Konečná, předsedkyně ÚV KSČM

 

sjezdmimoradny.jpg

 

U s n e s e n í

Mimořádný sjezd Komunistické strany Čech a Moravy

 1. s c h v a l u j e :
 1. zprávu mandátové komise mimořádného sjezdu KSČM
 2. zprávu volební komise o výsledku voleb
 3. zprávu návrhové komise
 4. ustavení čtyř místopředsedů, včetně jejich kompetencí.

 

 1. O d e b í r á :
 1. mandáty třem delegátům z okresu Trutnov.

 

 1. V o l í :
 1. předsedkyni Ústředního výboru KSČM s. Kateřinu Konečnou
 2. prvního místopředsedu ÚV KSČM s. Petra Šimůnka
 3. místopředsedkyni ÚVKSČM pro ekonomiku a hospodářské činnosti s. Marii Pěnčíkovou
 4. místopředsedu ÚV KSČM pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci s. Leo Luzara
 5. místopředsedu ÚV KSČM pro evropské záležitosti a občanský sektor s.Milana Krajču
 6. předsedu Ústřední revizní komise KSČM s. Jiřího Horáka
 7. předsedu Ústřední rozhodčí komise KSČM s. Vladimíra Chaloupku
 8. členy Ústřední revizní komise KSČM ve složení: Horák Jiří, Břichnáčová Marie, Máchová Štěpánka, Hájková Alžběta, Mikešová Zuzana, Lišková Zdeňka, Hák Václav, Valjentová Eva, Dobešová Lidmila, Čapková Pavla, Boudný Jiří, Hojnic Petr, Bergová Věra, Adámek Oldřich, Hlaváček Karel, Střížová Františka, Chmelíková Lenka, Kovařík Milan, Šlambor Jaroslav, Konečný Karel, Ludvíková Hana a Kupka Vlastimi

9.členy Ústřední rozhodčí komise KSČM ve složení: Chaloupka
      Vladimír, Kladívko Jiří, Levý Zdeněk, Vild Miroslav, Tancibudek    
      Jan, Čejka Vratislav, Nešporová Markéta, Bajerová Hana, Kubínek
      Jaroslav, Zahradníček Josef, Jašíčková Marcela, Čejka Josef,
      Skácel Miroslav a Skyba Petr.

 1.  
 2. P o t v r z u j e :

členy Ústředního výboru KSČM ve složení: Pázler Viktor, Macek Milan, Krajča Milan, Semelová Marta, Drobílek Michal, Hrůza Ivan, Moučková Miroslava, Petelík Jaromír, Kopřiva Vladimír, Franta Bohumil, Peltan Rudolf, Klán Jan, Nový Vladimír, Grospič Stanislav, Kváč David, Vostrá Miloslava, Švarc František, Hála Josef, Štefek Zdeněk, Truxová Dagmar, Sáček Ctirad, Braný Petr, Dvořák Luboš, Vytiska Tomeš, Kovařík Josef, Přikryl Ivo, Ebert Václav, Žáček Petr, Kavij Miroslav, Kvit Karel, Kopalová Ladislava, Jaroš Radek, Šmejkal Karel, Švarcbek Josef, Sloup Václav, Soural Miroslav, Kalaš Oleg, Šír Jiří, Honsová Jana, Šenfeld Josef, Chmara Václav, Moravec Bohumil, Brázda Lukáš, Vodseďálek Pavel, Větrovec Václav, Pešek František, Lysáková Dana, Svobodová Alena, Štěpán Lubomír, Ort Václav, Marková Soňa, Janeček Jan, Ondráček Zdeněk, Bělohlávek Ivan, Snopek Václav, Bohatec Josef, Hlavatý Miroslav, Pilarová Věra, Vrzalová Helena, Odrušek Roman, Číž Josef, Kolařík Jaroslav, Pernica Emil, Říha Martin, Hubert Aleš, Šprtel Stanislav, Navrátil Jan, Zachariaš Filip, Macek Pavel, Król Leoš, Zima Jiří, Šulda Ludvík, Vránová Věra, Rulíšek Vladislav, Kaňák Dalibor, Klimša Karel, Pohludková Jana, Havránek Petr, Nečas Pavel, Valder Jakubcová Jaromíra, Procházka Jaroslav, Kroča Pavel, Petříková Květoslava a Straka Vojtěch.

3.     VV a ÚV KSČM projednat návrhy a připomínky vznesené v průběhu mimořádného sjezdu týkající se programového směřování strany a otevřený dopis delegátů mimořádného sjezdu všem členům a sympatizantům KSČM dokument „Zachraňme společně komunistickou stranu“

Termín: 1. schůze VV ÚV KSČM a 2. zasedání ÚV KSČM

4.   nově zvolené vedení ÚV KSČM nesmí prodat budovy KSČM do konání XI. sjezdu KSČM.

 

 1. B e r e  n a  v ě d o m í:

dopisy, stanoviska a návrhy adresované mimořádnému sjezdu KSČM.

 

 1. V y z ý v á :

všechny poslance, kterým vypršel mandát, aby s pochopením situace straně poskytli dobrovolně 50 % z výše odstupného

 Termín: 31. 3. 2022.

 

 1. U k l á d á :

1. ÚV KSČM připravit a zpracovat rozbor příčin, souvislostí i důsledků a zdůvodnění východisek, vyplývajících z neúspěchu kandidátek KSČM ve volbách do Sněmovny PČR, konaných v říjnu 2021 ve všech volebních krajích a z toho plynoucí ztráty pozice parlamentní strany.

Termín: 2. zasedání ÚV KSČM

2.     vedení ÚV KSČM zpracovat prohlášení směrem k veřejnosti a dopis členům KSČM.

Termín: 1. schůze VV ÚV KSČM

 

KSČM má nové vedení   

vedeni.jpg

V. Chaloupka, L. Luzar, M. Pěnčíková, J. Horák, K. Konečná, M. Krajča, P. Šimůnek

 23. října se v pražském TOP Hotelu konal mimořádný sjezd KSČM. Věnoval se volbě nového vedení strany a za Prahu-východ tam byli mezi 326 přítomnými delegáty všichni zvolení delegáti – kromě mě tedy Milan Havlíček a Pavel Posolda.

Formální body byly vyřešeny celkem rychle. Neprošel návrh prodloužit dobu diskusního příspěvku na 5 minut, ve volebním řádu se při hlasování bude počítat většina ze všech přítomných delegátů, schváleny byly pracovní komise.

     O statut delegáta na základě hlasování přišli 3 delegáti z okresu Trutnov, protože je nově zvolil okresní výbor, který mohl místo konference jen potvrdit delegáty z okresní konference. Proto byla podána stížnost rozhodčí komisi, protože při případném těsném hlasování by pak mohl být zpochybněn celý sjezd.

                  Milan Krajča na začátku představil návrh prohlášení k občanům ČR, který nahradil po závěru VV ÚV KSČM původně připravovaný dopis nové vládě ČR s žádostí o vystoupení z NATO. Dokument nakonec pro množství připomínek schválen nebyl. Bude se mu věnovat ale nejbližší jednání ÚV KSČM.

Slovo dostal Vojtěch Filip, který uvedl, že ve společnosti neexistuje revoluční situace a lidé nejsou zatím nakloněni levici. Připomněl založení Spojenectví Práce a Solidarity v roce 2010, které dle jeho názoru stálo za úspěchem v krajských, ale i sněmovních volbách v roce 2013. Za chybu považuje boj uvnitř strany, zejména po schválení dohody o toleranci vlády ANO a ČSSD v roce 2018 i rezignaci na obnovování členské základny a rozšiřování sympatizantů. Ujistil delegáty, že pro KSČM nikdy nepřestane pracovat, i bez funkce. Za svou práci obdržel kytici a dárkový koš s jedinečnostmi ze všech krajů.

     O post předsedy strany se nakonec ucházeli čtyři kandidáti (nekandidoval nakonec Krajča, Říha, Ondráček) – Kateřina Konečná, Josef Skála, Hana Aulická Jírovcová a Jan Zámarský. Konečná získala 175 hlasů a stala se předsedkyní strany hned v prvním kole. Bývalý místopředseda strany Josef Skála získal 75 hlasů, bývalá poslankyně Hana Aulická Jírovcová, kterou podpořil i Filip, získala hlasy 63 delegátů a Jan Zámarský                                  z Moravskoslezského kraje šest hlasů.

sjesd2021.jpg Při debatě o počtu místopředsedů nakonec neprošel návrh mít jen jednoho nebo jen 2 místopředsedy, zůstal dosavadní počet.

     Při výběru místopředsedů dali delegáti na doporučení nové předsedkyně. Funkci prvního místopředsedy obhájil už v prvním kole ziskem 202 hlasů Petr Šimůnek. Na prvního místopředsedu nakonec kandidovali ještě ss. Milata (získal 30 hlasů) a Horák (50 hlasů).

Obdobně uspěl také Milan Krajča, který se se ziskem 220 hlasů stal místopředsedou pro evropské záležitosti a občanský sektor. Jeho protikandidát Jaroslav Komínek získal 89 hlasů.

     Do vedení se dostali jako místopředsedkyně pro ekonomiku exposlankyně Marie Pěnčíková a bývalý poslanec Leo Luzar jako místopředseda pro odborné zázemí. Pěnčíková získala hlasy 162 delegátů (Franěk 7, Horák 37, Kostka 107), Luzar uspěl až v druhém kole. Podpořilo ho 169 delegátů, jeho protikandidáta Jiřího Dolejše 99 hlasů. V prvním kole získal 108 hlasů, Dolejš 55, Klán 49, Šulda 47, Kostka 27 a Hrůza 26.

Pěnčíkovou v čele Ústřední revizní komise nahradil Jiří Horák. Novým šéfem Ústřední rozhodčí komise byl zvolen Vladimír Chaloupka.

     Diskuse byla místy hektická. Proběhla v šesti blocích i v přestávkách mezi jednáním. Vystoupilo přes třicet delegátů i hostů, někteří vícekrát. Diskusi celkem podrobně popsaly Halo noviny, z nichž vybírám následující odstavce:

     Jan Navrátil (Hodonín) se mj. zeptal, budou-li jednotliví později zvolení představitelé schopni spolupracovat, když mohou být názorově různí. Ivan Hrůza (Praha 6) připomenul, že někteří bývalí poslanci, kteří nebyli členy ÚV, na jeho jednání nechodili. Ivan Mařák (Uherské Hradiště) reagoval na vystoupení Zdeňka Ondráčka, kterým se vzdával kandidatury na předsedu, ale Mařákovi (a nejen jemu) se zdálo zbytečně útočné a plné osobních a neslušných útoků. Zdeněk Milata (Nymburk) požádal, jestli by kandidáti na předsedu mohli představit týmy, se kterými by rádi vedli stranu, a ve svém druhém vystoupení navrhl, aby končící poslanci s pochopením situace strany poskytli dobrovolně polovinu z výše odstupného.

     Petra Prokšanová (Praha 10) se věnovala činnosti mladých členů strany, té současné i do budoucnosti. Na to zareagoval František Švarc (Kolín) s připomenutím Střediska vzdělávání Jana Švermy, které organizuje Středočeský KV. Stanislav Dušek (Cheb) vyzval všechny, aby volili ku prospěchu strany. Jindřich Kania (Olomouc) postrádal předvolební cesty           s diskusí kandidátů po všech krajích.

     Jiní diskutující se věnovali převážně osobám kandidátů na předsedu. Leoš Król (Jeseník) je proti tomu, aby se strana vedla z Bruselu. Josef Bouda (Vyškov) chce za předsedu člověka ke každodenní práci. Petr Vlček (Praha 6) přednesl důvody volby svého favorita. Robert Kvacskai (Praha 5) se věnoval i tomu, kam má strana směřovat.

     Ladislava Šimková (Kladno) zacílila konkrétní dotaz na Josefa Skálu ohledně Ransdorfovy knihovny. Hana Aulická Jírovcová (host) využila diskuse k odpovědi na Milatův dotaz a k dokončení svého kandidátského projevu, kde překročila čas.

     V dalším bloku vyzval Vladimír Kopřiva (Praha 9) ke hledání bodů, které spojují, a ne těch, které rozdělují. Někteří diskutující se dostali na řadu až v průběhu voleb a čtení jejich dopředu připraveného příspěvku mohlo působit „s křížkem po funuse“. Své o tom ví Jiří Semrád (Brno-venkov), který navíc překročil čas a okomentoval to slovy: „Tak proč jste mě sem volali?“  Pavel Posolda (Praha-východ) trochu zalitoval, že není dvojité vedení Konečná – Skála, Bohumil Moravec (Most) se pustil do Aulické Jírovcové. Táňa Jirousová (Tábor) podpořila další vycházení Haló novin v nezměněném rozsahu. Ivan Hrůza (Praha 6) vyzval nové vedení, aby neuvažovalo o slučování stran. Petr Typlt (Jičín) představil návrh na budoucí ustavení jen dvou místopředsedů. Vladimír Nový (Mělník) se věnoval antikomunismu mladých a jak mu čelit. Vojtěch Straka (Zlín) zdůraznil, že jednota není prázdný pojem. Podle Pavla Pilného (Praha 8) se dlouho přihlíželo štěpení levice. Josef Kopťár (Rakovník) byl z průběhu voleb překvapen – ne výsledkem, ale tím, že nejednotnost zatím nemizí. Anna Štofanová (Brno-město) připomenula nutnost generační obměny. Jaroslav Kubínek (Pardubice) zdůraznil, že nastává nová situace, kdy KSČM bude postrádat servis poslaneckého klubu, a politiku tak bude tvořit ÚV. V dalších příspěvcích – Josef Skála (Praha 1) a Robert Kvacskai (Praha 5) – šlo především o podporu kandidáta na post místopředsedy pro občanský sektor a evropské záležitosti, Kvacskai navíc upozornil na klesající úroveň diskuse na sjezdech. Na jeho slova zareagovala Petra Prokšanová (Praha 10), která zároveň byla poslední přihlášenou do diskuse.

     Pak již bylo schváleno usnesení, které je na jiném místě, prohlasována byla i výzva poslancům, kterým vypršel mandát, aby poskytli dobrovolně straně 50 % z výše odstupného či závazek, aby strana do dalšího sjezdu neprodávala budovy.

     Ustavující jednání ÚV KSČM pak potvrdilo členy VV ÚV KSČM, kteří se sejdou již 1. listopadu.

     „Věřím, že dnešním dnem skončí dělení na lepší a horší komunisty. Není už žádné my a oni. Jsme členové Komunistické strany Čech a Moravy, a komu se to nelíbí, tak by neměl rozptylovat práci těch, kteří se chtějí podílet na práci v této straně,“ řekla Konečná po svém zvolení. Komunisté uvítají každého, kdo bude mít nápad nebo podnět, jak posunout politiku, fungování a práci strany vpřed. 

                                                                                                       Zdeněk Štefek

 

INFORMACE z mimořádného sjezdu

mhavlicek.jpg   Vážení členové okresního výboru,

     v příloze vám posílám pro informaci návrh „Dopisu…“, který jsem předložil v 10:30 hodin mimořádnému sjezdu v sobotu 23.10.2021 jako návrh oslovení členské základny a sympatizantů (prostřednictvím Návrhové komise sjezdu).

     Návrh Dopisu nejenže nebyl namnožen a rozdán delegátům, přestože tam bylo namnoženo spousta jiných ptákovin, ale ani jej návrhová komise nechtěla číst, a proto rozhodla nepředložit. To jenom tak pro zajímavost.

     Druhou věc, kterou jsem rovněž písemně včas předložil Návrhové komisi, byl následující návrh:

„Mimořádný sjezd ukládá nově zvolenému vedení do květnového sjezdu (s předstihem pro možnost projednání na okresních a krajských konferencích):

1/ objektivní hodnocení výsledků práce strany od posledního řádného sjezdu;
2/ upravené a plnitelné Stanovy strany;
3/ návrhy programových dokumentů, především:

    a)  akční program na záchranu strany po řádném sjezdu na období 2 až 4 let;
    b)   ideový program pro komunální volby 2022;
    c)   návrh postupu při zpracování analýzy vývoje v komunistické straně od  převratu v roce 1989;
    d)   návrh organizace práce na dlouhodobém programu strany

4/ ústřednímu výboru a následně sjezdu návrhy koncepcí činnosti  v oblastech:

    a/ politicko-organizátorské práce strany;
    b/ ideologické práce strany;
    c/ ekonomiky a hospodaření strany;
    d/ mezinárodní politiky KSČM;
    e/ práce s občanskou veřejností.“

Rovněž tento návrh komise nepovažovala za nutné řádně projednat a předložit k hlasování sjezdu. S pozdravem „Čest práci!“

                                                                                                       Milan Havlíček

 

Zachraňme společně komunistickou stranu!

Návrh otevřeného dopisu delegátů mimořádného sjezdu všem členům a sympatizantům Komunistické strany Čech a Moravy-nebyl sjezdem projednán

Soudružky a soudruzi,

strana v roce svého stého výročí prožívá mimořádnou vnitrostranickou krizi. Její příčiny jsou jak objektivního, tak také subjektivního charakteru. Obětavost členů, kteří stranu neopustili ani po řízeném politickém puči v roce 1989, kterému svou podporu mnohdy v dobré víře dala i většina národa, dokázala překonat mnohá úskalí a svou obětavou prací drželi komunistickou stranu          v společensko-politickém životě a dění České republiky.

     Naši členové pracovali ve volených funkcích všech stupňů, pomáhali jednotlivcům i skupinám obyvatel snázeji překonávat zbídačování a sociální rozdíly mezi obyvatelstvem. Občané při převratu roku 1989 nechtěli kapitalismus, nechtěli nezaměstnanost, žebráky, placené zdravotnictví, permanentní nárůst cen všeho, co člověk k životu nezbytně potřebuje, ani vstup do Severoatlantické aliance… Pod fanatickým vlivem antikomunistů, komediantů a všelijakých lehkoživků zapomněli i na vyspělost našeho hospodářství, sociálního zázemí i všeobecnou vzdělanost a pracovitost obyvatel naší země. Rozkradení biliónových hodnot národního hospodářství, nerostného bohatství, moderního kolektivního zemědělství zajišťujícího potravinovou soběstačnost ve vlastnictví všeho lidu prostřednictvím protilidových a protistátních zákonů pod rouškou kuponové privatizace, uvrhlo zemi o desítky let zpět, což se projevilo jak v sociálně společenských rozdílech, tak také v úpadku politické a hospodářské orientace celé společnosti a národní suverenity.

     Permanentně vedené antikomunistické útoky jak pravicových sil, tak i sdělovacích prostředků, a často i vlastní neznalost či neschopnost volených komunistických funkcionářů připravit účinnou odpověď – systematicky oslabovaly přitažlivost komunistických ideálů pro mladší generace.

     Postupně jsme ztráceli také podporu pracujících vytvářejících společensky důležité hodnoty-mladé generace, vzdělanců, a dokonce i sociálně potřebných sociálních skupin – seniorů, mladých rodin, matek samoživitelek, zdravotně postižených…

     Vinu nelze hledat u nejstarší generace prostých členů strany. Vy jste to byli, kdo kritizoval nedostatky ve stranické práci a kdo viděl nezájem o naši politiku mezi lidmi. Vám patří poděkování a úcta za všechno, co jste pro společnost a komunistickou stranu udělali. Právě i proto se na vás obracíme  s prosbou a soudružskou výzvou: Podpořte snahy nového vedení vrátit komunistickému hnutí u nás revoluční charakter a přirozenou autoritu, kterou po sto letech prakticky ztratilo. Pomozte každý, jak můžete, podle svých sil a schopností, zdraví a ekonomických možností, vzdělání a zkušeností – zachránit komunistickou stranu u nás. Ideály spravedlivé společnosti nezmizí.

      Naše mírové úsilí podpoří vlastenecké organizace. Máme se kde poučit i u bratských komunistických stran v zahraničí. Teď ale potřebujeme především pomoc Vaši a věříme, že nenecháte svou stranu na pospas kapitalistickému antikomunistickému řádění.

      Věříme Vám a děkujeme za soudružskou podporu v nadcházející nelehké práci!

V Praze, dne 23. října 2021                                 Delegáti mimořádného sjezdu

 

Z předsjezdové diskuse

Vážené soudružky a soudruzi,

členové členské základny okresní organizace KSČM Praha – východ, členové OV KSČM Praha – východ a vyšších stranických orgánů, chtěl bych se s vámi podělit o některé informace k mimořádnému sjezdu, který se koná dne 23.10.2021. Termín je znám několik měsíců a delegáti ve složení ss. Štefek, Havlíček, Posolda, téměř 2 roky. Před 3 týdny byli na rozšířeném zasedání OV KSČM Praha – východ zvoleni dva náhradníci ss. Hádek a moje maličkost.

     Musím napsat, že do minulého pátku jsem v různých podobách zaznamenal ukončení činnosti stávajícího vedení a volbu nového vedení strany, konkrétně soudružka Konečná a soudruh Skála.

     V materiálu, který se objevil na centrálních stránkách KSČM ve čtvrtek 14.10. 2021 a na stránkách OV KSČM Praha – východ 15.10.2021, jsem si přečetl, že kandidátů na předsedu ÚV KSČM je 15, z toho 7 řádně schválených orgány strany a 8 bez projednání v orgánech.

     U funkce 1.místopředsedy ÚV KSČM jsem si přečetl, že je 5 kandidátů projednaných v orgánech a 3 bez projednání.

     U dalších funkcí, jako je místopředseda pro ekonomiku, je navrženo 5 kandidátů, na místopředsedu pro evropské záležitosti a mládež - 3 kandidáti a 2 kandidáti bez uvedené konkrétní oblasti činnosti. Dále jsem si přečetl, že je navržen 1 funkcionář na předsedu Ústřední rozhodčí komise a 1 na předsedu Ústřední revizní komise. Konkrétní jména ale  n i k o l i v .

     Přesto, že se zúčastňuji všech akcí pořádaných okresním výborem, ať se jedná o porady předsedů, jako nečlen pléna OV KSČM Praha – východ, píši si či telefonuji s řadovými funkcionáři, musím konstatovat,  že na  mimořádný sjezd jako by  zodpovědní funkcionáři OV zapomněli, že je třeba informace do ZO předávat.

     Dotazy, které jsem za poslední 4 dny zaznamenal od členské základny, hovoří o tom, že členové si uvědomují porážku strany ve volbách, ale nechtějí se s ní smířit.

     Mnoho dotazů jsem zaznamenal, i na téma koho budou naši delegáti volit. To jsou věci, na které naši delegáti na mimořádný sjezd  n e s l y š í . Delegáti by si měli uvědomit, že na sjezd nejdou z vlastní vůle či z vůle různých spolků  a nemohou tedy  prosazovat jen, co se jim líbí, ale jsou tam vysláni členskou  základnou. Je třeba ale připomenout, že na informace není nikdy pozdě. Chce to pracovat ve prospěch členské základny.

     Snad na závěr svého dopisu připomenu, že výroční členské schůze a okresní konference KSČM nebudou nic jednoduchého, ale my to musíme všichni vidět tak, že  ústřední vedení musí vědět, že to nevzdáme.

Ať žije KSČM !

Stanislav Šrámek  

 

Z jednání OV KSČM a z vyšších orgánů

dsc4111.jpg     2. listopadu se konalo řádné jednání OV KSČM. Protože nebyla přítomna většina členů, bylo pak usnesení hlasováno per rollam. Diskutovalo se, samozřejmě, o sjezdu, vždyť na jednání OV byli přítomni 2 delegáti, ale nejen o tom. Poslední krajský výbor totiž vzal na vědomí rezignaci vedení kraje a zahájil proces volby vedení nového. Řešení má být nalezeno na dalším jednání – 11. listopadu a okresní výbory mají navrhnout kandidáty. Náš okres navrhl pětičlenné vedení (ss. Cinka, Čechová, Milata, Švarc, Štefek), resp. sedmičlenné, i s konkrétními kompetencemi.

     KV KSČM dovolil i nového člena VV ÚV KSČM za Středočeský kraj, kterým jsem se stal po potvrzení na posjezdovém jednání ÚV KSČM já. Zabýval se hodnocením voleb a dopady, přípravou rozpočtu a tradičními body jako je vzdělávání či mezinárodní spolupráce.

    OV KSČM schválil rozpočet na rok 2022. Jsou v něm zohledněny obdobné potřeby jako v rozpočtu letošním, místo krajských voleb je tam počítáno s prostředky na volby komunální. Otazníky budou nad příjmy. Členské příspěvky se očekávají oproti 90 tisícům na úrovni 80 tisíců Kč, ale nedostaneme zřejmě žádnou podporu z ÚV. Výdajově se budeme snažit šetřit, ale i tak je rozpočet schodkový (cca 171 tis. Kč), byť je krytý z hospodářského výsledku minulých let (na účtu máme okolo 1,1 mil. Kč). Navíc je otazník nad některými výdaji. OV KSČM totiž na základě konzultací schválil možnost přestěhování sekretariátu do 4. patra, do menších prostor, což by znamenalo další úspory. Je totiž záměr nižší patra centrální budovy více pronajímat.

    Vyhodnocovali jsme hospodaření za 3. čtvrtletí. Příjmy natékají pomalu, členské příspěvky jsou na úrovni 63 %, výdaje jsme měli na volby větší a také jsme dali mimořádný dar na pomoc Moravě při tornádu.

     Připravili jsme poradu funkcionářů 9. 11., na niž je na základě i závěru poslední porady pozván místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča.

Nezapomněli jsme objednat novoročenky a podiskutovat o nových zájemcích o členství, kteří jsou tentokrát opět z Říčanska.

     Zasedal rovněž první VV ÚV KSČM. Hned začal realizovat úsporné kroky. Jako strana totiž musíme oproti dosavadnímu stavu ušetřit 30 milionů ročně. Vyhlásil reorganizaci, vedení strany objíždí kraje a analyzuje situaci. Setkání s předsedy OV Středočeského kraje již proběhlo v pondělí. Vedení jde samo příkladem – na plný pracovní úvazek je zaměstnán jen 1. místopředseda, ostatní místopředsedové dělají na dohodu za 10.000 Kč a předsedkyně s vedoucím sekretariátu a předsedové Úrok a ÚRK pracují zdarma.

     Byly probírány tiskové výstupy. Po úpravách bylo schváleno Stanovisko VV ÚV KSČM k politické situaci (za zastropování cen energií a proti korýtkům nové vlády), dopis členům KSČM (šel na okresy k další distribuci) a prohlášení KSČM k veřejnosti. Výstupy byly hned zveřejněny v různých podobách na webu i na facebooku, okresy by je měly sdílet a využívat.

     Ústně se hodnotil mimořádný sjezd KSČM, který splnil účel, ale ukázal i nedostatky v úrovni diskuse i nedostatky po organizační stránce. Úkoly ze sjezdu se začínají plnit. Podpořen byl jednací řád VV ÚV KSČM i jednací řád ÚV KSČM, zpřesňují se pravidla per rollam a doplňuje se možnost videokonferenčního jednání.

     Zelenou dostal nový návrh POZ VČS a stranických konferencí 2021/2022 (k přípravě voleb 2022 a XI. sjezdu KSČM), aby výroční schůze mohly projednávat podklady ke sjezdu. Je tu posun proti původnímu materiálu – VČS se mají konat v termínu 3. leden 2022–6. únor 2022, okresní konference 1. únor 2022–19. březen 2022 a krajské konference 14. březen 2022–16. duben 2022. Bude projednáno, samozřejmě, i na ÚV KSČM, v době uzávěrky nebyl znám ještě výsledek hlasování členů ÚV KSČM formou per-rollam.

     K hodnocení voleb byl předložen písemný materiál, který byl podpořen jako skutečně objektivní, tvořený mimo naši ulitu, závěry budou doplněny dle diskuse a bude projednáno pak na dalších jednáních.

     Tříhodinová debata doprovodila zprávu o činnosti a.s. Futura, bez jasného závěru. Otázka, zda zůstane zachován deník či ne, je zásadní, ale KSČM má omezené prostředky a bez jasného krizového plánu a ekonomických podkladů se rozhodovat nedá. Neví se, zda budou noviny stát KSČM 5, 10 nebo 15 milionů atd. VV ÚV bod přerušil a jednal dále 3. 11. v 15 h po obdržení podkladů. Ale i zde je osud Futury ve hvězdách. Názory jsou od zachování deníku přes týdeník po rozpuštění Futury. Budou dovoleny orgány Futury a má být předložen krizový plán pro rok 2022.

 V Institutu české levice bylo doplněno vedení o ss. Luzara a Pěnčíkovou (místo ss. Grospiče a Orta).

                                                                                                     Zdeněk Štefek

Z 47. pražské teoreticko-politické konference

47. konference jednala o vnitrostranické krizi.

     Po delší přestávce, vynucené vládními protiepidemickými opatřeními, se      v sobotu 16. října 2021 konala již 47. pražská teoreticko-politická konference, a to na téma „Kudy z nejhlubší krize v dějinách strany“. Jejími pořadateli bylo 17 OV KSČM spolu s KSM.

     Cílem konference konané v předvečer mimořádného sjezdu KSČM bylo přispět k jednoznačné formulaci příčin a důsledků této vnitrostranické krize a východisek z ní.

     Konference se zúčastnili přední straničtí funkcionáři a aktivisté  z nejrůznějších míst republiky.

Úvodní referát k tématu konference přednesl horký kandidát na nového předsedu ÚV KSČM Josef Skála. Po něm vystoupil Pavel Degťar    s koreferátem na téma „O některých atributech komunistické strany z hlediska aktuálnosti“. V následující diskusi se vystřídalo 22 diskutujících. Kromě účastníků z Prahy a Prahy-východ, také z Brna, Domažlic, Chomutova, Jeseníku, Klatov, Olomouce, Ostravy, Pardubic, Semil a Tábora, jakož i představitel KSM.

     Zasvěcená, hluboce promyšlená a kriticky otevřená vystoupení naprosté většiny diskutujících přispěla k naplnění cíle konference. Z provedeného rozboru situace vyplynulo, proč je třeba provést zásadní změny ve vedení KSČM a konkrétně jaké. V tomto směru byla jednoznačně podpořena kandidatura Josefa Skály na nového předsedu ÚV KSČM a rovněž jím doporučených kandidátů na funkce ve vedení strany.

 

Ještě k výsledkům parlamentních voleb
(
nevešlo se do říjnového Zpravodaje)

 

Stanovisko Komunistického svazu mládeže k situaci po parlamentních volbách

    V pátek a sobotu 8.-9.10.2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby probíhaly již plně podle principu komerčně marketingové mašinérie uzpůsobené podnikatelským projektům a reprezentantům domácího a zahraničního kapitálu. To zbylo z demokratických ideálů, které vybojovávala ještě maloburžoazie s podporou dělnické třídy v 19. století. Monopolní kapitalismus si vytvořil plně odpovídající politickou i mediální nadstavbu pro své ziskové účely.

     Tomu, mimo jiné, odpovídá výsledek voleb. V parlamentu je reprezentováno pouhých 4,3 milionu hlasů, tedy 52 % těch s právem volit. Zbylých 48 % nemá své zastoupení. Z větší části sem patří právě dělnická třída, která do voleb prakticky nepromluvila nebo se nechala zlákat emocionálním marketingem.

     Výsledkem je parlamentní většina, kterou získali militantní zástupci kompradorské buržoazie (zvláštní skupina domácí buržoazie, která je svými zájmy spjata se zahraničním kapitálem, jehož vliv a expanzi v domácí zemi podporuje), a představující asi čtvrtinu, pouhých 28 % oprávněných voličů.   

     Jestliže dosavadní vládní politika přivedla společnost k zdražování, nedostatku surovin a dalšího zboží, do dobrodružství ve službách západního imperialismu proti Rusku a Číně, k masivnímu odvodu zisků do zahraničí, k závislosti na zkrachovalém a nebezpečném unijním a severoatlantickém imperialismu, pak nová většina tuto slepou uličku krize jen prohloubí. A co víc, bude se snažit cestou úspor, „flexibilizace“ pracovních vztahů, nevalorizováním příjmů (minimálních mezd, důchodů a platů státních zaměstnanců) s ohledem na zdražování, ochraňovat zisky velkých kapitalistů na úkor pracujících a lidových vrstev. Bude privatizovat zbývající státní majetek.

     Spekulativní kapitál s upadlou mírou zisku v krizi bude pronikat do dalších a dalších oborů – zdravotnictví, školství, důchodové a sociální zabezpečení, se zisky financovanými z příjmů a práce lidových vrstev.

     To zákonitě povede k zbídačení i nové potřebě uvědomování si zájmů pracujících tříd. Politické vyjádření v oficiálních institucích zůstane ovšem omezeno, stejně jako vedení zápasů za tyto zájmy.

     Dalším důsledkem voleb totiž je vypadnutí KSČM z Poslanecké sněmovny právě v roce, kdy si komunistická strana v naší zemi připomínala století svého založení. Po toto století (kromě let zákazu za fašizující 2. republiky a nacistické okupace), měla strana vždy na parlamentní úrovni reprezentaci. Právě před tímto vývojem jsme varovali v našem předvolebním stanovisku.

     Příčiny jsou dlouhodobé. KSČM zdědila výraznou lidovou podporu z dob socialismu (téměř milion hlasů v roce 1990, při neuvěřitelném antikomunistickém nátlaku). Po posledních 15 let, shodujících se                      s předsednictvím Vojtěcha Filipa, docházelo k postupnému vyčerpávání tohoto základu a této důvěry. Strana nevyužila toto období k nadechnutí, ke své politické profilaci, hledání podnětů, navázání styků s pracujícími masami, mládeží, kulturnímu a ideovému rozvoji. Naopak v době konfliktu KSM               s buržoazní mocí a dočasného zákazu organizace mladých komunistů a komunistek, se KSČM ke KSM fakticky postavila zády. Podřídila se plně pravidlům buržoazního systému, struktura strany se přizpůsobila fungování poslaneckého klubu. Ostatní funkce komunistické strany – jakožto centra třídního zápasu, poznávajícího kolektivního subjektu, jako politické a kulturní avantgardy – jedna za druhou odumíraly. Noviny a publikace strany nedotvářely třídní náhled, jen papouškovaly korporátní mainstream. Kampaně vedly politicko-mediální korporace s pochybnými kořeny. Pod jménem mnohých poslanců dokonce psali zaměstnanci těchto agentur články do stranického tisku.

     Vedoucí ideologií KSČM se v souladu s buržoazní praxí stal bezzubý liberalismus se sociálními prvky. Sjezdy končily místo kvalitativních posunů pouhým upevněním monopolu vítězného představitele – Vojtěcha Filipa, který jednal podle hesla: „Vítěz bere vše“.

     Ještě v roce 2017 se podařilo KSČM dostat do Poslanecké sněmovny, ale    s historicky nejhorším výsledkem. Následně v roce 2018 přišlo sebevražedné rozhodnutí – nabídnout podporu vládě velkokapitalisty společně se sociální demokracií, a to bez dostatečných pák na prosazení jakýchkoliv progresivních kroků. Tuto skutečnost jsme několikrát analyzovali a kritizovali. Volby do Evropského parlamentu v roce 2019 pod programem zasívajícím v lidech iluze v Evropskou unii, v možnost “socialistického” vylepšení tohoto imperialistického a neokoloniálního spolku, skončily zvolením pouze jednoho zástupce KSČM. Krajské volby v roce 2020 již znamenaly opuštění zastoupení v naprosté většině krajů. Přesto nedošlo k žádné sebereflexi celého širšího vedoucího aktivu ve vývoji vedoucím k neodvratné katastrofě. Samotný předseda Vojtěch Filip nedůstojně kombinoval sliby o odstoupení a nekandidování se svým udržením se v předsednické funkci. I zde pracoval materiální zájem – jako místopředseda Sněmovny měl přístup k velkému množství požitků a návštěvy u prezidenta Miloše Zemana zřejmě nebyly představením komunistického pohledu o politické situaci. Podobně se chovalo téměř celé vedení. Centrum politické moci ve straně přitom představoval její poslanecký klub, který nebyl nástrojem strany, ale naopak strana fungovala jako nástroj poslaneckého klubu. Toto je model fungování buržoazních stran a sociální demokracie, nikoliv komunistické strany.

     Nynější výsledek je tristní – polovina hlasů oproti katastrofálnímu výsledku    z roku 2017. Pokles pod 5% podpory nastal ve všech krajích a odpovídal tak celkové situaci strany, nikoliv snaze konkrétních kandidátů a podporovatelů strany.

     Přes vytrvalou snahu antikomunistů se po těch 32 kapitalistických let nedařilo komunisty vystrnadit. KSČM se ovšem postupně porazila sama. Protože opustila své spojení s pracující třídou, které vyměnila za úsilí o získání uznání strany jako každé jiné. Namísto působení mezi pracujícími se alfou a omegou jejího myšlení stal parlament, namísto třídní analýzy společenských a ekonomických rozporů jí prostoupil sociální liberalismus, namísto třídního boje proti kapitálu zvolila spolupráci s ním, která vyvrcholila její vládní tolerancí kabinetu vedeného oligarchou. K odsouzení imperialistických dobrodružství armády ČR docházelo pouze verbálně, reálné kroky při podpoře vlády tomu neodpovídaly. Podobný rozpor mezi slovy a činy byl i ve vztahu k imperialismu NATO a EU (jediná europoslankyně Konečná dokonce EU ospravedlňovala před kritikou i ve svých vyjádřeních). KSČM opustila pracující a pracující proto opustili ji. Těsně po volbách a jako naprosto opožděný krok vedení KSČM rezignovalo. Nyní stranu čekají předčasné volby jejího vedení.

     Volební debakl KSČM, charakterem nekomunistické strany s komunistickou značkou, je především debaklem sociálního liberalismu, který se stal ideologií a praxí strany. Je ale také debaklem té její části, která přes komunistické sebedeklarace neosvědčila svoji historickou úlohu, totiž vést politický boj          s převládajícím sociáldemokratismem ve straně a prokázala hlubokou nezpůsobilost k politické akci a třídní analýze situace. Fakticky jsme tak byli svědky nejen volební aliance liberálů a oportunistů, ať se prohlašují marxisty-leninisty, jak chtějí, ale i jejich politické aliance, spočívající v jejich sdílené nejvyšší hodnotě parlamentního postavení strany, bez ohledu na její reálný charakter. Nad komunistický charakter fungování a boje strany tak ti i oni rukou společnou a nerozlučnou stavěli její parlamentní postavení. Jen s lehkou nadsázkou lze říct, že parlamentní organizace čili hnutí jim bylo vším a komunistický cíl ničím. Nyní po vyhnání z parlamentního ráje se ocitli ve světě, kde se díky tomu stalo jejich hnutí ničím a cíl bezradně hledají.

     Ztráta lukrativních postů v parlamentu ovšem sama o sobě úplně nesnižuje živnostnický a čachrářský zájem na KSČM. Strana má stále rozvětvenou strukturu okresů a majetků (v čele s budovou v centru Prahy) zachovaných       z dlouhodobých úspor členů strany. O tento majetek bude svádět boj nejeden dobrodruh.

     Díky tomuto výhradnímu soustředění na parlamentarismus je poslední katastrofa tak citelná. Již z předpřevratové doby nesená tendence                    k neoponování vedoucím představitelům vedla k tomu, že ve straně nejsou vyprofilované politické proudy, pouze vyčnívající jedinci, kteří si tu s sebou mnohdy nesou sociálně demokratické, liberální myšlení, parlamentarismus a spoléhání na Evropskou unii.

     A tak se nyní některým nabízí jako cesta z krize myšlenka spojení zkrachovalé KSČM, ČSSD a případně dalších ještě miniaturnějších verzí téhož sociáldemokratismu. To tedy znamená nové rozředění parlamentně-vládního typu politiky – sjednocování se pod „neurážejícím“ názvem se sociální demokracií, která se dávno vzdala podnětů, z kterých vzešla, a posledních 30 let nese odpovědnost právě na kapitalistickém vývoji, včetně privatizací a včetně zapojení do imperialistických válek NATO. Pokus vytvořit takový projekt pod co nejneutrálnějším názvem „Levice“ ostatně ve volbách ztroskotal ještě bídněji s několika stovkami hlasů. Tento scénář by byl jen dovršením porážky a eliminace komunistické strany u nás, a tudíž dokonáním zrady a opuštěním jejího důvodu k bytí. Úkolem komunistů není spojovat nulu s nulou a převádět je na společný jmenovatel s vidinou návratu několika vyvolených do parlamentu. Úkol komunistů je mnohem podstatnější, znovu vybudovat komunistickou stranu, jejíž projekt není svázán eurounijní a parlamentní kazajkou a penězi, přijetím liberální ideologie a nemíří jen k přeplahočení 5% hranice pro vstup do poslanecké sněmovny, ale míří za hranice kapitalismu,     k socialismu. V tom se zračí rozdílnost východiska z krize komunistů a sociálních liberálů.

     Jediným řešením je návrat ke staletým kořenům. Na jakém organizačním půdorysu, je otázkou dalšího vývoje věcí. Jasné ovšem je, že nemůže být omezen rámcem KSČM. Bez zásadního obratu a proměny KSČM, bez rozchodu s představiteli sociálního liberalismu si nelze získat vliv ve společnosti. Pokud by v KSČM i nadále proti marxismu převládl liberalismus, bylo by odpovědností komunistů chopit se iniciativy k novému začátku,  k ustavení vlastní komunistické organizace. Pokračování agonie komunistů   v KSČM by v takovém případě nemělo žádného smyslu.

     Strana zastupující pracující musí pracovat mezi pracujícími, znát jejich potřeby a zájmy, vést jejich zápasy, formulovat jejich postoje překračující kapitalistický řád. Všechny ostatní taktické postupy (včetně voleb) se musí tomuto cíli podřizovat. Proto byla vytvořena komunistická strana, proto byly vedeny boje proti chudobě, krizi a válce. Proto bojovali a umírali komunisté ve velkém antifašistickém zápasu. A proto se miliony komunistů zapojovaly v prvních řadách do budování a obrany socialistické vlasti. Tyto nejlepší tradice je nutné obnovit kvůli zápasu o budoucnost.

     Buď se toho ujmou stávající komunisté nebo dojde k dalšímu úpadku a tápající lidové vrstvy si budou hledat živelné vyjádření samy a jinde – se všemi omyly a porážkami, které to s sebou nese.

                                                                 Předsednictvo ÚR KSM, 12. 10. 2021

                                                                                                      

Souhrnná informace za 43. týden (25.10. – 31.10.2021)

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

     formující se vláda SPOLU (ODS+KDU-ČSL+TOP09) a PirStan zatím krom toho, že s největší pravděpodobností ustaví dvě nová ministerstva a jednu novou pozici ve vedení Poslanecké sněmovny, mnoho nepředvedla. Tolik asi k proklamovanému „zeštíhlování“ státu, kterým se tak jejich představitelé zaklínali. Stejně tak Senát odmítl zmrazení platů politiků, které KSČM žádala. Nutno podotknout, že navzdory proklamacím A. Babiše ani zástupci ANO v Senátu nehlasovali pro ono zmrazení.

     Obdobně to dopadlo s heslem „Nedopustíme další lockdown“, které na nás křičeli představitelé SPOLU z plakátů a billboardů, aby nominant tohoto volebního slepence pro oblast zdravotnictví V. Válek později prohlásil „Jsem pro lockdown neočkovaných lidí starších 60 let.“  U tohoto kandidáta na nového ministra zdravotnictví jsme toho slyšeli za pár posledních dnů ale mnohem víc. Třeba to, že by se mělo dělit zdravotnictví na chudinské, a to pro bohaté (o to už se během své vlády ODS pokoušela i dříve – tzv. standardy a nadstandardy), nebo, že čekat 6 hodin u lékaře je běžné. Na druhou stranu přiložit ruku k dílu v odborné skupině pro řešení COVID-19 Válek odmítl. To je ta změna, „které můžeme věřit“. Což o to, změna to asi je, ale jestli k lepšímu, to už nechám na Vás.

     Dnes se zastavím ještě u jednoho uchazeče o ministerský post -piráta Jana Lipavského. To, že se ze všech sil snažil zabránit dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany Ruskem, potažmo Čínou, asi nebude překvapivé. Takže pokud se stane ministrem, tak by mohli Piráti svým voličům vysvětlovat nejen předražené bydlení, ale také zdražení energií a de facto všeho, které kvůli vyřazení Ruska z dostavby Dukovan způsobí, neboť ruský Rosatom byl připraven stavět nejrychleji a nejlevněji… V Poslanecké sněmovně také Lipavský horlivě podporoval, aby Češi platili mise v Iráku i Afghánistánu. Že jste o tomto pirátském politikovi dosud neslyšeli? Tím se netrapte, to málokdo, neboť toho zatím reálně moc nepředvedl…

     Další čekatele na ministerská křesla si probereme zase příště, až bude trochu jasněji.

Pokračuje také energetická krize. V plné nahotě se ukázala, jak „velká“ je společenská odpovědnost miliardářů, tedy v tomto případě konkrétně J. Písaříka. Stávající vláda naprosto zaspala a místo toho, aby zastropovala ceny energií, tak se vymlouvá, že nemůže nic moc dělat.  Stejně tak Energetický regulační úřad. Opět nikdo za tento faul, který dostal téměř milion lidí do problémů, nenese odpovědnost. A miliardář se dál prohání ve svých luxusních sportovních vozech…

     Co se týče situace v KSČM, tak nově zvolení představitelé si převzali svá oddělení a musí okamžitě začít pracovat, a to v nelehkých podmínkách. Navíc je třeba se co nejdříve zaměřit na to, aby se strana přestala tolik zabývat sama sebou, ale zaměřila se na politickou práci pro lidi a mezi lidmi.

     Jsem ráda, že se dostalo ocenění mému kolegovi z Evropského parlamentu, kosmonautu Vladimíru Remkovi, kterému byl prezidentem Milošem Zemanem propůjčen Řád Bílého lva za významné proslavení vlasti v zahraničí. Máme jen málo osobností takového formátu, jako je V. Remek a je ostudou, že tohoto vyznamenání se mu nedostalo dříve. Mimochodem připomínám – když už jsme v uplynulém týdnu oslavili Den samostatnosti Československa – že právě Čechoslováci byli třetím národem po Sovětech a Američanech ve vesmíru.

     Přikládám také odkaz na televizní souboj s R. Šlachtou a J. Maláčovou, kterého jsem se na CNN Prima News účastnila: https://cnn.iprima.cz/sledujte-zive-divokou-kartu-co-planuji-porazeni-vo...?

S přáním hezkých dnů  Kateřina Konečná, předsedkyně ÚV KSČM

 

Proti zdražování energií

Soudružky a soudruzi,

     aktuálně probíhá naše kampaň k tématu zdražování energií.

Strana se snaží pomoci nejen stanoviskem v podobě textové a grafické, ale i konkrétní pomocí. Zprostředkovává poradenskou činnost a na facebooku byla zřízena diskusní skupina PROTI ZDRAŽOVÁNÍ ENERGIÍ (#protizdrazovanienergii). Je tam řada námětů na pomoc.

     Pokud potřebujete vy nebo někdo známý pomoci, ozvěte se. Pokud máte příklady energetických šmejdů, také nám sdělte informace. Pokud jste se vy nebo někdo blízký z důvodu energetické krize dostali do finančních potíží a nevidíte žádné východisko, obraťte se i třeba na Poradnu při finanční tísni. Její služby jsou zdarma. A i na jejím webu najdete mnoho užitečných informací a tipů, jak postupovat (https://www.financnitisen.cz, 800 722 722).

 

 

Přestaňte kupčit s koryty a zastropujte cenu energií!

Povolební situace České republiky je ve znamení snahy sloučit neslučitelné pod vidinou pohodlných ministerských křesel pro mocichtivé.

     S plnou vážností při znalosti situace proto odmítáme toto kupčení vedoucí k uspokojení osobních ambicí všech pěti stran ve dvou koalicích tvořících většinu v Poslanecké sněmovně. Chtivost po moci nesmí být na úkor odbornosti a zodpovědnosti vůči všem voličům. Vláda nesmí zastupovat pouze zájmy úzké skupiny voličů!

     Lidé oprávněně očekávají řešení akutních problémů, které dosluhující vláda již nemůže řešit a nová vláda nepředložila ani elementární návrhy, jak bude postupovat.

     KSČM je připravena na levicovou alternativu programového prohlášení vlády a předloží občanům program pro neprivilegované, kteří zůstávají dlouhodobě mimo zájem všech polistopadových vlád.   

     Nyní ale občané s hrůzou sledují růst životních nákladů, aniž by se dočkali návrhů řešení této krize kapitalismu. Spolu s nimi proto odmítáme jednorázové energetické žebračenky z návrhu pravice, které budou nutit lidi stát dlouhé fronty na úřadech s nejistým výsledkem.

     Odmítáme jednostrannost této podpory, která nezohledňuje další skupiny občanů doposud ekonomicky stabilních a vržených do energetické chudoby více než 300 % zvýšením záloh na elektrickou energii a plyn, s vyúčtováním snad za rok.

     Občané očekávají řešení svého problému dnešního dne, ne sliby do budoucna!

Senioři nesmí platit zálohy na energie větší, než je jejich důchod!

Lidé, kteří investovali do nových zdrojů energie a ekologických kotlů, se cítí zrazeni svou vládou!

     KSČM vyzývá končící vládu, okamžitě zastropujte ceny energií na úrovni roku 2020 + 25 %!

     Vítězné koalice, přestaňte bojovat o svá korýtka a podpořte toto řešení, které je jediné schopné zvrátit pád statisíců občanů České republiky pod hranici chudoby.

                                                                Stanovisko VV ÚV KSČM 1. 11. 2021

 

Boj za lepší život občanů pro nás nekončí!

Statisíce občanů v exekucích; dvě třetiny pracujících, kteří nedosáhnou ani na průměrnou mzdu; předražené bydlení; nekontrolovaný růst cen. Takhle nevypadá život ve státě, který sám sebe tituluje jako rozvinutý. Všichni tito lidé přišli na půdě Poslanecké sněmovny ČR o hlas. Nebude, kdo by předložil návrhy, jak těmto lidem pomoci, jak problémy, které občany trápí, řešit.

Formující se vláda už jasně deklaruje, že neprivilegovaní občané zažijí krušné časy. Možná ne nepodobné těm mezi léty 2006-2013. Mezi akutní rizika patří nastupující energetická chudoba, zmrazení důchodů a platů, větší zpoplatnění zdravotnictví a školství, rušení slev na jízdné, pokračující privatizace či podlézání velkým developerům místo řešení lidem skutečně dostupného bydlení. KSČM nechce jednostrannou zahraniční politiku, drancování národního bohatství a další oslabování suverenity naší země. Jako hrdí vlastenci odmítáme nahnědlé populistické výkřiky bez reálných kroků.

KSČM i přes značně omezený prostor, nejen v médiích, nerezignuje na tvrdou a jasnou politiku ve prospěch občanů. Kdekoli bude chtít nová vláda zaútočit na ty nejslabší, tam se střetne s komunistickou stranou. Na ulici, v odborech, na pracovištích, internetu i sociálních sítích. Jsme jedinou stranou systémové alternativy socialistické společnosti. Bez korupčníků, kmotrů i zahraničních patolízalů. Vyzýváme všechny občany, společenské i politické organizace a iniciativy, aby se k nám v tomto úsilí připojili!

Stanovisko VV ÚV KSČM 1. 11. 2021

 

Sto let bojů za spravedlivější svět - seriál na pokračování – 6. část

V minulém čísle jsme vzpomenuli jednání V. kongresu Komunistické internacionály (1924), který uložil všem komunistickým stranám změnit přetrvávající socdemácký, opatrnický a ustrašený přístup v revoluční pod heslem „bolševizace komunistických stran“.

  Tříletá Komunistická strana Československa ideově ukotvena v marxismu-leninismu hledala progresivnější cesty k získání větší autority ve společnosti. Tak například komunisté z Kladna, Loun a jiných míst středních Čech vytvořili v červnu 1924 družstvo „Kladenská komuna“, jehož cílem bylo založit               v Sovětském svazu vzorné zemědělské hospodářství.

  V Národním domě v Praze-Nuslích se konal (28. června) sjezd Socialistického sjednocení. Založil Nezávislou socialistickou stranu dělnickou. Do čela zvolil Bohuslava Vrbenského. Programově se přihlásila k socialistické revoluci, diktatuře proletariátu a v září 1925 vstoupila jako celek do KSČ.

V červenci téhož roku se v Moskvě konal III. kongres Rudé odborové internacionály.

1. srpna rozhodlo rozšířené zasedání výkonného výboru KSČ spolu               s delegáty V. kongresu Komunistické internacionály odložit připravovaný druhý sjezd strany a zahájit ve všech stranických časopisech, na konferencích a plenárních schůzích diskusi o jednání V. kongresu Kominterny o bolševizaci strany.

   V celém Československu probíhala v prázdninových měsících masová vystoupení dělnické třídy proti hrozbě nově války a na podporu Sovětského svazu.

  V Trenčíně na Slovensku zahájili 22. září textilní dělníci stávku proti propouštění z práce, za vyšší mzdy a osmihodinovou pracovní dobu. Stávka skončila porážkou. Při zásahu četnictva byl jeden dělník zastřelen a šest osob zraněno.

  4. října se v Praze konal celostátní sjezd závodních rad, který přijal Manifest k dělnické třídě Československa, v němž vyzval dělnictvo ke společnému postupu.

znejedky.jpg   

Zdeněk Nejedlý

Stejného dne se v Kladně konala celostátní konference komunistických žen. Přijala teze, zaměřené na zintenzívnění agitační práce mezi pracujícími ženami.

 

  18. října byl ustaven přípravný výbor Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem v čele s prof. Zdeňkem Nejedlým.

  Národní shromáždění odhlasovalo zákon o sociálním pojištění pracujících, který zaváděl pojištění dělníků a zaměstnanců pro případ nemoci, stáří a invalidity. Vstoupil v platnost až 1. července 1926, ale již na podzim 1928 byl novelizován a následně zhoršeny dávky v nemoci.

  Na přelomu října a listopadu se v Praze-Holešovicích se konal II. sjezd Komunistické strany Československa. Zúčastnilo se ho 145 delegátů s hlasem rozhodujícím a 64 delegátů s hlasem poradním. Uzavřel předsjezdovou diskusi o bolševizaci a vyslovil souhlas s usneseními V. kongresu Komunistické internacionály. Přijal usnesení o politické situaci a taktice strany a prohlásil péči o ideologicko-výchovnou činnost strany za jeden z hlavních úkolů volených stranických orgánů všech stupňů. Při ústředním sekretariátu strany bylo vytvořeno oddělení propagandy a agitace.

   Na sjezdu byl přijat nový organizační řád vycházející z linie V. kongresu Kominterny, který vytyčoval řadu významných zásad, jako podmínky členství ve straně a povinnosti každého člena, přestavbu strany z místních organizací na závodní buňky aj. Zvolil 32 členů ústředního výboru, 18 členů kontrolní komise a schválil celostátní agitační výbor žen.

   Na Slovensku se v Žilině konala ustavující schůze družstva „Interhelpo“, na níž byly schváleny stanovy družstva i smlouva se sovětskými úřady o přesídlení do Pišpeku (pozdější Frunze) v Sovětském svazu.

   Josef Haken

  11. listopadu se konalo zasedání ústředního výboru KSČ zvoleného na II. sjezdu. Bylo zvoleno devítičlenné politické a sedmičlenné organizační byro. Předsedou byl zvolen Josef Haken. Politickým sekretářem byl zvolen Neurath, organizačními pak Zápotocký a Horn. Vedoucím politickým redaktorem Rudého práva byl zvolen J. Doležal a šéfredaktorem F. Dobrovolný. Politbyro vydalo provolání, ve kterém vytyčilo bezprostřední úkoly komunistické strany.

   Rok 1924 byl zajímavý i publicistickou činností. Péčí Leninova fondu byly vydány Leninovy práce „Imperialismus, dnešní období kapitalismu“ a sborník Leninových statí z února až října 1917 pod názvem „Revoluce 1917“. Jako třetí svazek vyšel v Leninově knihovně druhý díl Marxova Kapitálu v překladu právníka Theodora Šmerala – bratra Bohumíra Šmerala. Komunistické knihkupectví a nakladatelství vydalo brožuru s Leninovými pracemi pod názvem „Lenin o jednotném postupu pracujícího lidu měst a venkova“, a Karel Aksamit vydal Leninovu řeč na III. sjezdu ruské komunistické mládeže v říjnu 1920 pod názvem „Lenin o mládeži“. Na Slovensku vyšly Engelsovy „Zásady komunizmu v otázkach a odpovediach“ a Leninův „Štát a revolúcia“.

  Počátkem roku 1925 odjíždí do Sovětského svazu první transport (36 rodin) kladenského zemědělského družstva Kladenská komuna. Následovaly ještě další dva transporty.

  V Handlové zastavilo práci 1560 horníků-téměř celé osazenstvo dolů. Ve stávce, kterou vedl stávkový výbor zvolený na zásadách dělnické demokracie ze zástupců všech odborů, se projevila příkladná jednota dělníků. Pod podmínkou, že správa dolů přistoupí na jednání o nové kolektivní smlouvě se zvýšením mezd nejpozději do 16. února, nastoupili dělníci 10. února do práce.

  V Československu vyvrcholily demonstrace proti drahotě, které komunistická strana organizovala od podzimu 1924. 10. února 1925 se konala velká demonstrace v Praze za účasti 20 000 pracujících, při níž byla do účastníků průvodu na Václavském náměstí zahájena střelba a šest dělníků bylo těžce zraněno. V Bratislavě a na různých místech Slovenska demonstrovaly desetitisíce pracujících. V celé republice vzrůstalo rozhořčení, probíhaly protestní stávky a 15. února proběhla nová, ještě mohutnější demonstrace v Praze. Tato vystoupení byla součástí zápasů dělnictva proti narůstající drahotě a odbourávání sociálních práv.

V prvním čtvrtletí roku 1925 uspořádala komunistická strana více než dvě stě veřejných shromáždění a táborů lidu proti drahotě.

  Přehnané, uměle vyvolané zdražování přechází nenápadně, ale plynule, k velkým krizím nezřídka končícím válkami.

I z tohoto bychom se my, komunisté, měli poučit v současné době, kdy dochází k prudkému zdražování „všeho“ a nemalá část společnosti se dostane do svízelné sociální situace.

   Období plné politických snah i zklamání po druhém sjezdu až do rozhodného pátého sjezdu 1929 si připomeneme příště.

                                                                                                    Milan Havlíček

 

Významná výročí: listopad

  2. 11.             Památka zesnulých
  4. 11. 1941    vznikl koncentrační tábor Terezín
  6. 11. 1836    zemřel český básník Karel Hynek MÁCHA (*16. 11. 1810)
  7. 11. 1917   dobitím Zimního paláce v Petrohradě začala VELKÁ ŘÍJNOVÁ
                       SOCIALISTICKÁ REVOLUCE

  8. 11. 1620   bitva na Bílé hoře skončila porážkou českých stavů
10. 11. 1944   ve SNP zahynul komunistický poslanec Jan ŠVERMA
11. 11. 1648   skončila třicetiletá válka v Evropě
11. 11. 1918   skončila 1.světová tzv. Velká válka
13. 11. 1957   zemřel Antonín ZÁPOTOCKÝ, druhý dělnický prezident
14. 11. 1918   byl zvolen prezidentem T. G. MASARYK
15. 11. 1945   vojska Rudé armády opustila Prahu
16. 11. 1943   zahynul Hrdina Sovětského svazu kpt. Ján NÁLEPKA
17. 11. 1939   MEZINÁRODNÍ DEN STUDENSTVA (zavření českých vysokých  škol v r. 1939)
17. 11. 1989   politický a majetkový převrat; návrat kapitalismu
18. 11. 1951   vznikl Svaz protifašistických bojovníků
19. 11. 1957   byl zvolen prezidentem Antonín NOVOTNÝ
20. 11. 1945   byla v Berlíně schválená směrnice pro odsun Němců
20. 11. 1910   vypukla Mexická revoluce
22. 11. 1898   se narodil Rodion Jakovlevič MALINOVSKIJ, maršál SSSR,   velitel 2. ukrajinského frontu, osvobozoval Československo
23. 11. 1896  se narodil prezident ČSR Klement GOTTWALD
25. 11. 1895  se narodil armádní generál a prezident ČSSR Ludvík SVOBODA
28. 11. 1820  se narodil Bedřich ENGELS

 

Společenská kronika

Významná životní výročí v listopadu 2021 oslavují:

Josef Matal         Brandýs nad Labem          60 let
Ladislav Šmejkal      Lochovice              80 let
Milada Koubová       Klecany               85 let

Jubilantce a jubilantům blahopřejeme a přejeme především zdraví, štěstí, pohodu a spoustu energie. Děkujeme za veškerou odvedenou práci!

 

 

Porady Praha-východ:

Jednání OV – úterý 2.11.2021 od 16.00   úterý 7.12.2021 od 16.00

Porada funkcionářského aktivu Praha-východ úterý 9.11.202  úterý 14.12.2021
od 8:30 hod, vždy v zasedací místnosti 153, 3. patro

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz; Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.