Zpravodaj 12/2020

12. 12. 2021

Soudružky a soudruzi,
blížící se vánoční svátky nepochybně ovlivňují atmosféru dnešní doby, ale v tempu jednání našich orgánů to znát tedy není.

2_stefek.jpg     Dle plánu práce se sešel 7. prosince okresní výbor, polovina lidí byla online, polovina fyzicky. Konstatovali jsme, že úkoly plníme – byl odevzdán náš rozpočet i se stanoviskem revizní komise, objednaly se novoročenky, které jsou již k dispozici, návrhy do vedení krajské organizace jsme probrali na krajském výboru, v procesu je také stěhování naší kanceláře do 4. patra.

     Probrali jsme informace z vyšších orgánů. Na jednání VV ÚV KSČM se řeší stále budoucnost Halo novin, mimořádné plénum ÚV KSČM, které se konalo videokonferenčně 19. listopadu právě k tomuto bodu, rozhodlo většinově, že je vůlí KSČM, aby Halo noviny vycházely jako deník.  Ale samofinancování Futury či výše prostředků, které může pro Halo noviny schválit KSČM, to vyřešeno není.

     VV ÚV KSČM 26. 11. navrhl svolat Valnou hromadu a.s. Futura na 20. 12. a navrhl i zástupce do orgánů společnosti, protože aktuální vedení odstoupilo. Schváleno tam bylo i stanovisko k politické situaci – k personálnímu obsazení nové vlády.  Podpořen byl bez větší diskuse „Návrh postupu a taktiky při přípravě voleb do obecních zastupitelstev a Zastupitelstva hlavního města Prahy a Senátu PČR, půjde do ÚV. Obsahuje i námět hledat spojence třeba využitím zkušenosti sjednocování sil z voleb do EP. Diskutován byl věcný záměr změn Stanov KSČM – buď kratší varianta s množstvím směrnic snáze přizpůsobitelných aktuální situaci, nebo revidovaná varianta aktuální delší. Byla doporučena kratší varianta. Podpořen byl po přerušení z posledního jednání a doplnění programový dokument „K diskusi o programovém směřování KSČM“, dále půjde i analýza koaliční smlouvy na roky 2021-2025.  Výbušné bylo projednání „Informace o aktuální situaci Knihovny M. Ransdorfa“ i projednávání již přijatých souvisejících usnesení. Představitelé knihovny mají dodat písemně svůj požadavek.

     Předchozí VV ÚV KSČM VV ÚV KSČM 12. 11. schválil také stanovisko – ke koaliční smlouvě, do okresů šla k tomu i grafika. Podpořen byl organizační řád KSČM po mimořádném sjezdu KSČM, reorganizací se sníží počet zaměstnanců ústředí o 9. Další fáze reorganizace postihne okresy a kraje. Podpořen byl rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na období do XI. sjezdu KSČM. Doporučeno bylo změnit členy Správní rady a Dozorčí rady Institutu české levice (dále jen ICL), probírala se ekonomická situace Institutu české levice a výhled na další roky, kdy ICL dostane státní příspěvek jen 1,035 mil. Kč ročně. VV ÚV KSČM doporučil ICL vyhlásit reorganizaci.

     Systematizuje se odborné zázemí. Změna spočívá ve vytvoření pouze 5 sběrných komisí (pod jiným místopředsedou je pak Komise pro zahraničně politickou strategii). Podána byla informace o přípravě vzdělávání a komunikace směrem k veřejnosti online. Vznikla k tomu i pracovní skupina.   

     Navrženo je zrušení stínové vlády a využití členů v odborném zázemí i pro mediální výstupy.

11. 12. je zasedání ÚV KSČM, tam bude spousta bodů uzavřena.

     Krajský výbor pak 2. prosince debatoval výstupy z vyšších orgánů, a i některé body, které se týkají i naší práce. Schválil si plán práce na 1. pololetí 2022, včetně termínu krajské konference a klíče. Krajská konference se uskuteční 2. dubna a klíč je 4+1:150, tzn. za naši okresní organizaci tedy volíme 6 delegátů.

     Dále se zabýval složením pracovních komisí KV do krajské konference. Vedení KV si totiž stanovilo ze svých řad gestory každé komise a ti se snaží činnost komisí rozpohybovat. Okresy mohou další zájemce, samozřejmě, nominovat. Náš okres je zastoupen zatím v komisi vnitrostranické práce, v ideologické komisi i v komisi pro práci s mládeží.

Diskutovala se i situace ve Středočeském kraji i výstupy z posledního Zastupitelstva kraje, kde došlo k další restrikci školství – sloučeny byly 2 střední školy (Mělník do neratovické SOŠ a SOU). Přijali jsme odpovídající stanovisko.

     Většina členů KV pak odsouhlasila, že nevyužíváme krajské auto a můžeme ho prodat. Řešilo se i zpracování účetních dokladů. Dosud to dělala s. Břichnáčová a platil  KV, nyní je to tak, že okresy, které chtějí využívat této služby, to budou muset kraji refundovat (500 Kč měsíčně).

 

uv_2020.jpg

Z videokonferenčního jednání ÚV KSČM

Náš okresní výbor se rozhodl, že je schopen si ve spolupráci s ekonomickým oddělením ÚV KSČM pomoci sám a zadarmo.

OV KSČM probral i výstupy z porady funkcionářů, účast místopředsedy Krajči byla přínosná, budeme se snažit na příště zvát další hosty.

Na OV jsme se zabývali přípravou naší okresní konference.

Jak jistě víte, mezi 3. lednem 2022 a 6. únorem 2022 mají proběhnout výroční členské schůze. Vzhledem k situaci s Covid-19  jsme schválili i možnost konat výroční schůze korespondenčně.

K tomu máme ve Zpravodaji i použitelný formulář.

     Schválili jsme termín okresní konference  26. února 2022 a většinou hlasů stanovili klíč: delegáty jsou automaticky členové OV, předsedové 2 komisí  (ORK, ORoK) a pak z každé ZO je 1 delegát za každou započatou desítku členů (stav k 31. 12. 2021).

    Projednali a schválili jsme také plán práce, který spočívá v tradičních úterních akcích – první úterý v měsíci je jednání OV KSČM, o týden později dopoledne zase porada funkcionářů. Probrali jsme Zpravodaj i přípravu porady funkcionářů, kde bude možné vyzvednout i objednané novoročenky a doplatit příspěvky.

     V různém jsme odsouhlasili zajištění činnosti sekretariátu 2022 v dosavadním rozsahu, stanovili jsme si kvůli stěhování kanceláře den pro skartaci (27. 12. v 9:00) a debatovali o stavu placení členských příspěvků i nových zájemcích o členství. Letos k nám totiž dorazily přihlášky 7 zájemců, z nich byl jen 1 omyl, 1 byl předán na Kolín, druhý se stěhoval na Příbramsko, jeden již je členem naší organizace a s ostatními se pracuje.

 

Soudružky a soudruzi,

kdybychom se neviděli a neslyšeli, dovolte mi popřát Vám teď jménem vedení strany i naší okresní organizace krásné vánoční svátky, pohodu a pevné zdraví. Do konce tohoto roku spolu budeme ještě určitě elektronicky komunikovat.

S pozdravem                                                                                                                                      

                                                                                                    Zdeněk Štefek

 

 

Plán práce okresního výboru na 1. pololetí 2022

OV KSČM:

Stálé body:

Kontrola zápisu a plnění usnesení
Informace z vyšších orgánů
Vývoj politické situace v okrese, informace z porady funkcionářů a ZO
Příprava komunálních voleb
Plnění rozpočtu
Příprava Zpravodaje

4.1.
Příprava okresní konference
Výstupy z jednání ÚV KSČM
Stav členské základny k 31. 12. 2021
Příprava oslav MDŽ

1.2.
Příprava konference
Příprava oslav MDŽ, příprava májových oslav
Výstupy z jednání ÚV KSČM

1.3.
Vyhodnocení okresní konference, příprava krajské konference
Vyhodnocení hospodaření 2021
Příprava májových oslav

5.4.
Vyhodnocení krajské konference
Příprava májových oslav
Vyhodnocení oslav MDŽ
Výstupy z jednání ÚV KSČM

3.5.
Hospodaření za IQ/2022
Příprava sjezdu KSČM
Spolupráce s vlasteneckými organizacemi

7.6.
Vyhodnocení sjezdu KSČM
Vyhodnocení májových oslav
Plán práce na II. pololetí

Porady aktivu:  11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5. 14.6.

 

Okresní konference: 26.2.2022
KV:                       13.1., 17.3., 19.5. (krajská konference 2.4.)
ÚV:                       29.1., 26.3.

 

Souhrnná informace za 47. týden (22.11. – 28.11.2021)

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

chtěla bych Vám moc poděkovat za to, že přeposíláte mé informace dále. Zároveň Vám moc děkuji za celou řadu pozitivních reakcí a zpráv, které mi v souvislosti s tím píšete. Zpřístupnila jsem pro Vás další informační kanál na Spotify, kde můžete týdenní souhrny poslouchat i jako podcasty.

V uplynulém týdnu došlo ke zhoršení pandemické situace. Upřímně říkám, že jsem zastánkyní očkování, nicméně rozhodně jsem proti tomu, aby to bylo povinné. Co jsem však nepochopila, byl zákaz vánočních trhů. Celá řada měst tak zrušila oficiální rozsvícení vánočního stromku, které měly naplánováno na první adventní neděli. A realita? Občané si jej stejně většinou nenechali ujít a pod vánočními stromy se shromáždili. Nedivím se jim. Čemu se divím je, že obrovské nákupní domy jsou povolené a vánoční trhy venku na čerstvém vzduchu nikoli…

Mimochodem v souvislosti s řešením očkování jsem vystoupila také v Evropském parlamentu. Očkovací strategie totiž zatím jde na ruku hlavně výrobcům vakcín, kterým zajišťuje neskutečné příjmy. Znovu jsem proto nadnesla otázku zrušení patentových práv, které by těmto hanebným ziskům učinilo přítrž.

Všichni jsme tak nějak s napětím očekávali, jaký plán boje s pandemií nám představí budoucí Fialova vláda, která dle svých vlastních předvolebních slov měla přijít s receptem na covid. Povolební realita plná bezobsažných frází spolu s dosavadními kroky budoucího ministra zdravotnictví jsou ale zatím spíše ukázkou zoufalosti, než aby v občanech České republiky vzbuzovaly klid.

Půjčím si doslovnou citaci Vlastimila Válka v odpovědi na otázku, jaké budou jeho kroky po nástupu na ministerstvo zdravotnictví: "Já těžko můžu nějakým způsobem říct co uděláme, když nevím, v které fázi budeme jaksi ve vládě." To vážně bude pan Válek šít opatření horkou jehlou až v momentě, kdy Fialova vláda získá podporu v Poslanecké sněmovně a nepřipravuje se už nyní na různé scénáře vývoje? A proč slavný anticovid tým nepřijde místo neustálé kritiky s jasným návrhem toho, jak postupovat v současné situaci? Podle Marka Bendy prostě proto, že by jejich dobré nápady Andrej Babiš ukradl. Tak teď nevím, co je horší. Jsou snad politické body tím jediným, o co budoucí vládě jde? Nebo se začíná ukazovat, že přijít s řešením bude pro Fialu, Válka a spol. už krapánek těžší, než kritizovat každý krok Andreje Babiše?

Ostatně se stačí podívat na základní principy, dle kterých chtějí koalice pandemii řídit. Bohužel, kromě vzletných slovíček o spojování společnosti a dodržování nedefinovaných pravidel se toho člověk moc nedozví. A jak Vlastimil Válek odpovídá na kritiku svých komunikačních schopností? Slovy „Já bych to začal vysvětlovat, ale zase by to bylo špatně.“ (obr2) Takže tu budeme mít dalšího slušného ministra akademika, kterému ale nebude nikdo rozumět, anebo zkrátka nebude pro jistotu vysvětlovat vůbec nic.

O další epizodu dějství sestavování nové vlády se v minulém týdnu postaral Věslav Michalik nominant STANu na post ministra průmyslu a obchodu. O tom, o jak schopného obchodníka se jedná, svědčí více než stomilionová půjčka pro jeho rodinnou firmu od anonymní společnosti z Kypru. (obr3) Ačkoliv tady došlo alespoň k částečné sebereflexi a Michalik nakonec ministrem nebude, je s podivem, jací nominantni se do výběru pro budoucí kabinet vůbec dostávají. Navíc když v případě Michalika nešlo zdaleka o první negativní zviditelnění a policie jej pro daňové úniky vyšetřovala již před více než deseti lety. (obr4)

Jak vidno, na příkladech Vlastimila Válka i Věslava Michálika, se už teď ukazuje jedno. I přes to, že měla budoucí vláda měsíce na přípravu, přichází de facto s tím samým, za co kritizovala Andreje Babiše. A tak tu máme kandidáta na ministra zdravotnictví, který mluví tak, že mu běžný občan nemá šanci rozumět, nebo kandidáty zatížené kauzami, kvůli kterým musí končit ještě před tím, než do ministerského křesla vůbec usednou. S takovou personální politikou se dá změna k lepšímu bohužel čekat jen hodně těžko…

Na závěr Vám přikládám ještě několik odkazů.
Za týden opět na shledanou

Kateřina Konečná

 

Vystoupení místopředsedkyně ÚV KSČM Marie Pěnčíkové k 90. výročí Frývaldovské stávky: https://fb.watch/9AAaCL6nqu/

V uplynulém týdnu jsem byla poskytla rozhovor XTV Luboše Xavera Veselého. Videozáznam si můžete rozkliknout zde: https://www.youtube.com/watch?v=FiR9DWUictA

Posílám rovněž odkaz na dvě má vystoupení v Evropském parlamentu:

Souhrnná informace za 48. týden (29.11. – 5.12.2021)

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jsem moc ráda, že opět čtete události 48. týdne Bez obalu.

     Kultura je v posledních letech popelkou, na níž se jako první šetří. Na rozdíl třeba od resortu obrany. Že tomu nebude lépe ani s novou vládou potvrzuje i expert KSČM na kulturu Zdeněk Štefek, který vše shrnul ve svém komentáři na Facebooku: Dnes více než kdy jindy by mělo platit spíše heslo, že kolik dáme na zbrojení, tolik by měla dostat kultura, protože budoucnost země přece neleží na bodácích…Úplně chybí ochrana českého jazyka a národní kultury, velký význam je dán tzv. nezávislosti médií a zapojení Senátu.“ A to nejspíš proto, aby už v budoucnu nikdo nemohl Českou televizi kritizovat v případě, že by čistě náhodou byla v příštích letech k nové vládě benevolentnější než k vládě dosluhující. Budoucí vládu tak opět v první řadě zajímají mocenské hry a posilování vlastního vlivu ještě před nástupem do funkce, a to místo toho, aby řešila, že pro velkou část obyvatel České republiky je kultura zcela nedostupná.

     A že na kulturu vážně nebude mít jen tak kde kdo potvrzují slova ekonomického experta ODS Skopečka, kterého jsem už zmiňovala v jednom     z předchozích dílů Bez obalu. Kompenzace totiž znamenají, že budoucí vláda již teď slevuje ze svého ambiciózního původního plánu snížit navrhovaný schodek státního rozpočtu až o 100 miliard korun. Bohužel se obávám, že další díry v rozpočtu nechá budoucí vláda místo progresivního zdanění znovu zaplatit ty, kteří dopady pandemie a nezpomalujícího zdražování už teď pociťují nejvíc.

     Ostatně to, jak to budoucí vláda myslí s ochranou drobných podnikatelů proti moci miliardářů znovu dokazuje i její personální složení. Na ministra zemědělství navrhovaný lidovec Zdeněk Nekula totiž coby předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu hájil    v roce 2018 poskytnutí státní podpory dceřiným společnostem Agrofertu, a to navzdory tomu, že podpora byla určena pro malé a střední podniky. Ani dalšímu ministerskému kandidátovi se tedy nepodařilo usednout do křesla bez předchozí mediální kauzy budící pochybnosti o jeho kompetenci, až se mi zdá, jako by to bylo pro ministry v nadcházejícím Fialově kabinetu podmínkou.

     Pojďme na skok do zahraničí. Kancléřka Angela Merkel se rozloučila se svým úřadem. Nevím, jak to vnímáte Vy, ale obrázky z ceremoniálu mi připomínaly spíše temná třicátá léta. Na rozdíl od té doby se Německo dneska snaží ovládat Evropu skrze svou politickou sílu v EU, což jsem mj. popsala v rozhovoru pro Parlamentní listy (dostupný zde: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/TOP-09-dela-ze-zdravi-kseft-Nic-noveho-to-uz-jsme-jednou-zazili-A-lidovci-jako-socialni-svedomi-Predsedkyne-Konecna-se-zacala-smat-685590?fbclid=IwAR1hH5HOe2r0J097PLr2I61iRgEZaC2U7RVvsbWq9D77ZvrcRphEWjalXrE), který najdete na mém Facebooku i webu. Mimochodem cílem sociálních demokratů a zelených, kteří teď budou v Německu vládnout, je vytvořit z EU jakési Spojené státy evropské, což je pro mě i KSČM nepřijatelné.

     Na druhou stranu jsou momenty, kde by se nastupující česká vláda mohla u svých kolegů v Německu inspirovat. Zejména v sociální oblasti. Nová minimální hodinová mzda bude nově 12 euro, tedy asi 300 korun za hodinu pro každého pracujícího. Jedná se o zvýšení o 12 %, tedy jako by souměrně v ČR vzrostla minimální mzda o 1800 korun, přitom vláda ANO a ČSSD rozhodla o růstu o pouhou tisícovku. Přídavek na dítě bude nově 500 eur, přičemž za každé další se znovu o tuto částku navýší. Mimochodem, protagonisté Listopadu 1989 tvrdili, že naše západní sousedy doženeme do 5 let. A po 32 letech jsme stále tam, kde jsme.

     Víte, že jsem zastánkyní hesla, že si má každý zamést nejdříve před vlastním prahem. Bylo nedobrým zvykem české zahraniční politiky, že měřila různým metrem, ale také, že školila různé státy z toho, co mají na svém území dělat a jak. Většinou to české diplomacii našeptávali naši „spojenci“ v USA. S nastupující vládou tento trend, podle mě, bude ještě umocněn. Ale k tomu, co se děje v Polsku ohledně potratů, ovšem mlčet nemohu. Ultrakonzervativní katolická vláda zašla dokonce ve svém návrhu tak daleko, že pokud by žena byla znásilněna a z tohoto znásilnění vzešlo těhotenství, tak za interrupci by daná žena dostala vyšší trest než násilník!

     Ale popojděme ještě o kousek dál. Po odchodu vojsk USA a NATO z Afghánistánu o něm najednou moc neslyšíme. Dvacet let zde US Army budovala stát blahobytu, teda aspoň to tak tvrdili, jen české občany stála přítomnost v Afghánistánu 20 miliard korun…a výsledek? Po 20 letech intervence těchto vojsk je ohroženo podle OSN více než 22 milionům občanů, tedy více než polovina obyvatelstva, hladem a 9 milionům lidí přímo hladomorem. Krásný výsledek. V USA i centrále NATO si mohou zatleskat.

     Tak to je pro dnešek vše. Přeji Vám hezký předvánoční čas a za týden opět na shledanou.
                                                                                               Kateřina Konečná

 

Zabezpečení výročních členských schůzí ZO KSČM     

Výroční členské schůze ZO KSČM a stranické konference budou významnou příležitostí ke zhodnocení a shrnutí zkušeností z vlastní stranické práce. V návaznosti na výsledky voleb do Poslanecké sněmovny je nutné objektivně zhodnotit uplynulé období, a především stanovit reálné cíle vycházející z možností a potřeb strany.

Je nutné zaměřit se na tyto úkoly:

 1. Posoudit, jak se v konkrétních podmínkách daří zabezpečovat plnění usnesení vyšších stranických orgánů, přijímání nových členů KSČM a úkolů v přípravě voleb 2022 a XI. sjezdu KSČM.
 2. Zabezpečit plnění úkolů spojených s přípravou a realizací voleb do městských a obecních zastupitelstev, 1/3 Senátu PČR a voleb do ZHMP.
 3. Zabezpečit plnění úkolů spojených s přípravou a realizací XI. sjezdu KSČM.
 4. Přijmout mobilizující usnesení na úrovni ZO, OV a KV KSČM vedoucí k větší akceschopnosti KSČM s cílem oslovit širokou občanskou veřejnost a získávat ji pro podporu politiky strany.
 5. Posílit a rozšířit, na centrální i místní úrovni, pozitivní prezentaci strany na sociálních sítích a webových stránkách.

 

Výroční členské schůze ZO KSČM

1. Termín výročních členských schůzí ZO KSČM.                   3.1.-6.2.2022

2. Obsahové zaměření VČS ZO KSČM 

Základní organizace zhodnotí svou činnost za uplynulé období a stanoví konkrétní úkoly, včetně postupu při jejich realizaci s přihlédnutím k místním podmínkám a reálným možnostem jednotlivých ZO KSČM.

Výroční členská schůze:

 • posoudí dosavadní práci organizace, výboru, stranických skupin a provede kontrolu plnění úkolů z minulé VČS
 • projedná stav a vývoj členské základny, možnosti přijímání nových členů, hospodaření ZO KSČM a rozbor placení členských příspěvků
 • vyhodnotí svoje aktivity v komunální oblasti, spolupráci a podporu zastupitelům KSČM v místech, nastaví přípravu voleb 2022 včetně návrhu volebních programů
 • posoudí možnosti rozvoje činnosti ZO KSČM a působení členů na veřejnosti včetně spolupráce s ostatními politickými stranami, občanskými a zájmovými spolky a sdruženími

V kádrové oblasti VČS ZO KSČM zajistí:

*     navrhne delegáty XI. sjezdu KSČM

*    potvrdí dosavadního předsedu ZO KSČM, případně zvolí nového, posoudí práci organizace, potvrdí stávající složení s možností doplnění či obměny jednotlivých členů výboru, případně zvolí výbor nový

*     zvolí delegáty okresní konference dle klíče stanoveného OV KSČM, zhodnotí práci dosavadních zástupců ve vyšších stranických orgánech, projedná a schválí případné změny členů do okresních orgánů, (v místech kde jsou vytvořeny, i do místních a městských výborů nebo střediskových rad)

*     při zabezpečení primárních voleb KSČM pro volby v roce 2022 zhodnotí práci zastupitelů v obecních zastupitelstvech (učiní tak i místní, městské výbory a střediskové rady)

*     provedení výběru a navržení kandidátů pro komunální volby v roce 2022 s přihlédnutím k návrhům občanských sdružení a zájmových spolků levicového zaměření

*  podle podmínek ZO KSČM, projednají a navrhnou, (doporučí) návrhy kandidátů do 1/3 Senátu PČR (v obvodech, kde se budou konat senátní volby)

VZOR DOTAZNÍKU při korespondenční výroční členské schůzi

 

Vážené soudružky, soudruzi, členové ZO okresu Praha-východ,

již několik let se potýkáme s nízkou účastí našich členů na akcích či při pořádání výročních členských schůzí, a to ve většině organizací našeho okresu.

Navíc situace způsobená virovou epidemií COVID 19 se nelepší. Je tedy možné, že nebudeme mít opět možnost se sejít na VČS.

Z tohoto důvodu vám jako náhradní možnost předkládáme tento dotazník. Prosíme vás o jeho vyplnění.

Vyplněné dotazníky členové výborů ZO vyhodnotí a jejich výsledky budou základem pro program činnosti jednotlivých ZO, OV a také výchozím materiálem pro přípravu okresní konference.

 

 

Korespondenční forma výroční členské schůze ZO KSČM

ZO KSČM číslo: ____________Obec/Město:_______________________            

Návrhy na delegáty okresní  konference dne  26. února 2022 ze ZO:

(členové OV a předsedové ORK a ORoK jsou delegáty automaticky, dále 1 delegát na každých započatých 10 členů ZO)

……………………………………………………………………………………………

Návrhy na členy OV KSČM Praha – východ lze navrhovat ze všech ZO okresu

……………………………………………………………………………………………

Návrhy na delegáty krajské konference z našeho okresu - max. 6 členů

……………………………………………………………………………………………

Návrhy na delegáty XI. sjezdu KSČM  z našeho  okresu

……………………………………………………………………………………………                                                 

Návrhy na předsedu ZO

……………………………………………………………………………………………

Návrhy na členy výboru ZO

……………………………………………………………………………………………

Návrhy na kandidáty pro komunální volby (i z občanských organizací a spolků)

Návrhy na kandidáty do 1/3 Senátu (týká se pouze vybraných obcí)

……………………………………………………………………………………………

Hodnocení činnosti ZO

-

-

Návrhy a připomínky k členské základně

-

-

Jsem ochoten/a zapojit se do činnosti výboru ZO          ANO   NE

Jsem ochoten/a pomoci při organizování akcí ZO         ANO   NE

Jsem ochoten/a pomoci při volební kampani v ZO        ANO   NE                 

Jsem ochoten/a účastnit se akcí organizovaných ZO    ANO   NE

 

Jsem ochoten navýšit členský příspěvek                        ANO   NE

 

Návrhy k činnosti OV

-

-

-

Jsem ochoten/a pomoci při činnosti Ov a organizování akcí pořádaných OV   ANO  NE

Jsem ochoten/a pomoci při volební kampani v OV                                            ANO   NE                

Jsem ochoten/a účastnit se akcí organizovaných OV                                        ANO   NE

Jsem ochoten/a přispívat svými příspěvky do Zpravodaje OV                           ANO  NE

 

Návrhy do programu pro komunální volby (s přihlédnutím k návrhům občanských sdružení a zájmových spolků levicově zaměřených) – co v obci chybí, co je potřeba řešit:

 

Další návrhy a připomínky                                                              

V_________                             Dne_________                          Podpis__________

 

 

Okresní konference KSČM

1. Termín okresní konference Praha – východ:    26. 2. 2022                                              

2. Obsahové zaměření okresních konferencí strany:

*     zhodnotí činnost okresní organizace od poslední konference a stanoví úkoly pro další období

*     projedná a zabezpečí přípravu OV KSČM na konání voleb v roce 2022 do zastupitelstev v obcích, (v okresech, kde je volební obvod i volby do Senátu PČR) a v Praze i do ZHMP

*     projedná přípravu obecních volebních programů s důrazem na podíl zastupitelů KSČM na správě obcí, měst a regionů

*     projedná stav a vývoj členské základny a situaci v přijímání nových členů

*     projedná a přijme závěry ke zprávě o hospodaření za uplynulé období

*     projedná a přijme závěry ke zprávám o činnosti ORK a ORoK KSČM

*     projedná přípravu XI. sjezdu KSČM

3. V kádrové oblasti okresní konference KSČM zajistí:

           *     zvolí delegáty XI. sjezdu KSČM podle stanoveného klíče

*   potvrdí, případně zvolí předsedu OV KSČM; potvrdí nebo zvolí OV KSČM (případně potvrdí dílčí změny ve složení stávajícího orgánu). Potvrdí nebo zvolí nejméně 3 člennou ORK KSČM a jejího předsedu, nejméně 3 člennou ORoK a jejího předsedu

*  potvrdí stávajícího, nebo zvolí nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci

*  zvolí delegáty krajské konference podle klíče stanoveného KV KSČM

*  navrhne, případně zvolí v doporučeném počtu členy KV KSČM

*  zvolí nebo potvrdí členy KRK a KRoK

*  doporučí kandidáty do ÚRK a ÚRoK

*  při zabezpečení primárních voleb KSČM pro volby v roce 2022 v souladu se „Zásadami výběru kandidátů a sestavování kandidátních listin pro jednotlivé volby“:

 - navrhne kandidáta na senátora (v okresech, kde proběhnou senátní volby)

 

 

III. Krajská konference KSČM

1. Termín jednání krajské konference                                     2. duben 2022  

 

U s n e s e n í  1. zasedání ÚV KSČM dne 19. listopadu 2021 v Praze

       I.       Schvaluje

 • Výsledek hlasování per rollam ze dne 5. 11. 2021 o POZ VČS a stranických konferencí 2021/2022.

II.Bere na vědomí

 • Úvodní vystoupení předsedkyně ÚV KSČM s. Konečné.
 • Vystoupení zástupce zaměstnanců Haló novin s. I. Cinky.

 

III.  Žádá

 1. Předložit návrhy na členy představenstva a dozorčí rady Futura, a. s., splňující zákonné podmínky pro výkon funkce 1. místopředsedovi ÚV KSČM P. Šimůnkovi na emailovou adresu pol.org@kscm.cz.

Termín: do 24. 11. 2021Zodpovídají: členové ÚV KSČM

 1. Představenstvo firmy Futura, a.s. o vypracování plánu na rok 2022 se záměrem vydávat deník.

 Termín: 17. 12. 2021

 

IV. Ukládá

 1. Projednat a zvolit zástupce KSČM na valnou hromadu.

                               Termín: 26. 11. 2021 (4. schůze VV ÚV KSČM)
                               Zodpovídá: VV ÚV KSČM

 1. Projednat návrhy na členy dozorčí rady a představenstva Futura, a.s.

                                 Termín: 26. 11. 2021 (4. schůze VV ÚV KSČM)
                                 Zodpovídá.: VV ÚV KSČM

 

 1. Sledovat vývoj hospodaření Futura, a. s.

                                 Termín: VV ÚV KSČM 1x měsíčně, ÚV KSČM čtvrtletně
                                  Zodpovídá: VV ÚV KSČM

 

V. Zmocňuje

 1. VV ÚV KSČM konat v případě nepříznivě se vyvíjející ekonomické situace Futura, a.s.

 

 

 

Stanovisko KSČM k aktuální politické situaci k datu 26.11.2021

   Oblepili Česko obřími billboardy slibujícími změnu. Zatím ale ministrem vnitra udělají učitele Rakušana. Ministrem práce a sociálních věcí zemědělce Jurečku. Aby se dostalo na všechny, novou funkci ministra pro digitalizaci vymysleli pro pirátského předsedu Bartoše. Ministrem zdravotnictví sice bude lékař Válek, řízení ve prospěch pacientů ale nečekejme: šest hodin čekání na lékaře je podle něj v pořádku a na placení nebo omezování výkonů hrazených ze zdravotního pojištění jistě brzy také dojde. Před volbami se o tom pochopitelně nemluvilo.

     Finance bude řídit informatik Stanjura. Ten má s financemi praxi minimálně z doby, kdy jako opavský primátor platil firmě své manželky. Svolí-li prezident Zeman, povede ministerstvo zahraničí další informatik a velký fanoušek EU Lipavský. Ministrem spravedlnosti má být už podruhé Blažek, který je nejen jedním z podezřelých z kupčení s majetkem města Brna a úplatkářství, ale také za zavinění porážky státu v tahanicích s firmou Diag Human za 8 miliard korun. Kozel zahradníkem.

     Dopravu bude řídit novinář a tiskový mluvčí Kupka. Dálnice nejspíš postaveny nebudou, ale určitě nám to správně vysvětlí. Ministerstvo průmyslu měl vést solární baron a fanoušek zeleného údělu Michalik, ale provalilo se na něj, že lže o svých financích a utekl. Ministrem pro evropské záležitosti má být Mikuláš Bek, profesí muzikolog, tedy vědec v oboru hudby. Vědu a výzkum dostane na starost Langšádlová, která se této oblasti nikdy v minulosti nevěnovala a sama si vzdělání zaplatila na soukromých vysokých školách.

     Tito lidé budou rozhodovat o tom, kolik budou stát energie a jídlo, jak dopadne boj Česka s kovidem, kdo bude stavět nové jaderné elektrárny, jestli a kolik k nám přijde migrantů, kde v zahraničí bude působit naše armáda, jak se budou vzdělávat naše děti a jestli si budeme moci dovolit jít k lékaři.

     Prý dají republiku dohromady. Ať tím mysleli cokoli, v podání této party se to jistě obyčejným pracujícím lidem líbit nebude.

KSČM se s vládou, jejíž politika bude namířena proti zájmům lidí, nikdy nesmíří!

 

Škrty na Středočeském kraji pokračují…

     Středočeské zastupitelstvo schválilo poslední listopadové pondělí další krok k omezování dostupnosti středního školství v kraji. Střední odborná škola a učiliště v Kralupech nad Vltavou se sloučí se střední odbornou školou a učilištěm v Neratovicích, nástupnická škola má být ta neratovická.

     Proti kroku vládnoucí koalice ODS, STAN, Pirátů a TOP09, který byl zdůvodněn nízkou naplněností i špatným stavem budovy v Kralupech, protestovali marně žáci, rodiče i další veřejnost. Vznikly dokonce dvě petice, které získaly v krátké době zhruba 4000 a 2000 podpisů.

     Školství potřebuje změnu, to si uvědomujeme všichni. Školství potřebuje koncepci, která zohlední dlouhodobě perspektivní a potřebné obory, ale i třeba dopravní dostupnost jednotlivých škol.

Ale rušit školy, které mají několik let menší naplněnost, nevnímat probíhající modernizaci a rostoucí zájem o technické obory, to koncepční rozhodně není. Po školách v Příbrami, ve Středoklukách a v Jesenici přikročila vládnoucí koalice tedy k dalšímu škrtu – v Kralupech nad Vltavou. Tím vše ale nekončí – v plánu jsou prý zhruba 3 desítky škol.

Nenechme to tak!

     KSČM nesouhlasila se zrušením učňovských stipendií ani se zrušením žákovského jízdného.

Nesouhlasí s omezováním sítě středního školství, obzvláště technických oborů.
Školství musí dostat konečně zelenou a vzdělání musí být skutečně dostupné!
                                                                                            Středočeské KV KSČM, 2. 12. 2021

 

Středočeský kraj začal jednat s obcemi o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

   Středočeský kraj začal jednat s obcemi, jichž se dotkne vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Cílem je poskytnout starostům maximum informací. V plánu mají zástupci kraje také setkání s veřejností. Zřízení národního parku podpořili letos v červnu středočeští zastupitelé. Má zabrat zhruba 100 kilometrů čtverečních z nynější Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, tedy zhruba 16 procent. Jeho vyhlášení musí předcházet dopracování odborných podkladů, konečné slovo bude mít Sněmovna.

     Záměr vyhlásit dva nové národní parky oznámila budoucí vláda koalice Spolu a Pirátů se STAN v koaliční smlouvě jako součást plánů pro oblast životního prostředí: „Zdvojnásobíme plochu nejpřísněji chráněného území. Vyhlásíme NP Křivoklátsko a NP Soutok („Moravská Amazonie“). (Koaliční smlouva, 8.11.)“

     Část lesů, které vlastní stát, chce SPOLU přeměnit na les zvláštního určení. „Les státu přestane být továrna na výrobu dřeva, ale začneme se           k němu chovat tak, že na prvním místě jsou mimoprodukční vlastnosti – zadržování vody, druhová pestrost, pestrost života v lese,“ uvedl představování ekologických priorit koalice SPOLU člen předsednictva TOP 09 Tomáš Tesař.

Na základě informací serveru Aktuálně.cz by NP Křivoklátsko bylo možné podle politiků vyhlásit již za rok, NP Soutok do konce funkčního období. Serveru Aktuálně.cz to potvrdil Petr Hladík, expert na životní prostředí z KDU-ČSL, které připadne ministerstvo životního prostředí. „Národní park Křivoklátsko je připravený včetně zonace a projednání. Stačí tedy jen politické rozhodnutí a zákonem tento národní park vyhlásit. Troufnu si říci, že zde není žádná překážka, aby se tomu tak do roka nestalo,“ uvedl.

     O vyhlášení národního parku ministerstvo životního prostředí i hejtmanství uvažovala už před několika lety, část obcí ale tehdy považovala nynější ochranu přírody prostřednictvím CHKO za dostatečnou. Středočeští zastupitelé však podpořili vyhlášení Národního parku Křivoklátsko letos v červnu. Dali tak prostor k zahájení příprav podkladů pro vznik parku. „Podpora Středočeského kraje je z pohledu ministerstva životního prostředí velmi vítaná. Podporu hejtmanů Středočeského kraje jsme zaznamenali již i v minulosti a znamená pro nás naději, že toto téma je pro region opět aktuální,“ uvedl v červnu ministr životního prostředí Richard Brabec. (ANO). „Co ale léta zdůrazňujeme a považujeme za naprosto klíčové, je podpora obcí, které jsou stěžejním partnerem na cestě k vyhlášení národního parku. Pokud bychom zaznamenali pozitivní zájem většiny obcí, dopředu ujišťujeme, že jsme připraveni odstartovat jednání k přípravám na vyhlášení,“ dodal ministr.

„Až se uvidíme se zástupci všech obcí na Křivoklátsku, návštěvy vyhodnotíme a získáme tak podklady pro další práci. Kromě toho připravíme besedy              s občany,“ uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Spolu s ní se návštěv obcí účastní předseda krajského výboru pro životní prostředí a zemědělství Karel Bendl (ODS) a Jaroslav Obermajer z Agentury ochrany přírody a krajiny. 

     Zatímco příznivci národního parku dlouhodobě kritizují například způsob těžby dřeva či monokulturní porosty náchylné k poškození hmyzem a klimatickými vlivy, odpůrci se obávají například omezení pohybu, změny režimu lovu zvěře či přílišné ochrany stromů včetně neživotaschopných, čímž by se podle nich utlumila i životaschopnost celých lesů. Samostatnou kapitolou je možný nárůst turismu po vyhlášení národního parku, který může být přínosem pro místní podnikatele, ale v případě extrémního rozmachu může mít negativní dopad na přírodu. V této souvislosti uvedla Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves, která by jediná měla být součástí parku, že je proti vyhlášení parku – obává se totiž, že by to přivedlo do oblasti masu turistů. Hrozilo by tak podle ní, že by obec po většinu roku čelila podobnému náporu jako letos na jaře, kdy se kvůli uzavření okresů do oblasti sjížděly tisíce lidí. V přírodě tehdy nechávali odpadky a zdaleka nestačila parkovací místa. „Přírodě by to spíš uškodilo. Musela by se vytvořit nová infrastruktura, obci také vzniknou velké náklady na úklid,“ říká. Navíc podle ní s obcí zatím o záměru nikdo nejednal.

     O vyhlášení národního parku nemá zájem ani Libuše Vokounová, starostka městysu Křivoklát, který má s parkem těsně sousedit. Považuje to za zbytečnost, místo je podle ní chráněné už dost. I ona se obává toho, jaký zájem by mohl u lidí nový národní park vyvolat. „Křivoklát na to není stavěný. I teď bychom byli raději, kdyby jezdilo trochu méně lidí,“ uvedla.

      Proti vyhlášení národního parku v červnu vystoupili také lesníci, například Miroslav Pecha z Lesnického parku Křivoklátsko. Odmítají mimo jiné to, že by   v regionu klesala biodiverzita. Podle nich naopak lesnický park pomáhá zachovávat a zvyšovat přírodní hodnoty Křivoklátska, a tím i hodnoty lesních ekosystémů.

Předseda krajského výboru pro životní prostředí a zemědělství Karel Bendl (ODS) řekl, že lesnické hospodářství v CHKO je v pořádku, a právě proto je třeba tamější přírodní hodnoty chránit.

                                                                                               Staženo z Internetu

                                                           

Sto let bojů za spravedlivější svět – seriál na pokračování – 7.část

Ve druhé polovině února 1925 byl pro frakční činnost směřující k rozštěpení strany vyloučen z KSČ tajemník pražského kraje poslanec Josef Bubník. Nesouhlasil se závěry V. kongresu Komunistické internacionály (KI) a sabotoval protidrahotní akce.

havlicek.jpg Zasedání ústředního výboru se zúčastnila delegace exekutivy KI. Projednal politickou situaci a poměry ve straně, odsoudil frakční kampaň pravicových elementů ve straně a schválil okamžité vyloučení Bubníka ze strany.

Počátkem března se v Praze konala ustavující schůze Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem. Předsedou Společnosti se stal profesor Z. Nejedlý. Společnost vydávala časopis Nové Rusko do roku 1930.

V Praze vznikla Neodvislá strana komunistická v Československu ze skupiny pravičáků vyloučených z KSČ v čele s J. Bubníkem. Zakrátko se rozpadla.

V Moskvě se od 21. března do 6. dubna konalo rozšířené zasedání exekutivy Komunistické internacionály. Konkretizovalo usnesení V. kongresu Kominterny o bolševizaci a přijalo teze bolševizace stran Komunistické internacionály. Řešilo rovněž otázku spojenců proletariátu v revoluci, především vztah k rolnictvu. Zabývalo se také problematikou překonání vnitrostranické krize v KSČ. Doporučila vytvořit blok levice a středu k boji proti pravici.

V dubnu probíhala na Ostravsku stávka 50 tisíc horníků a dělníků kovoprůmyslu a chemických závodů. Vedli ji komunisté. Četnický zásah si vyžádal 4 oběti na životech. Stávka byla důkazem nové radikalizace dělnictva v období stabilizace kapitalismu.

Od dubna byla zrušena státní podpora v nezaměstnanosti. Všesvazová rada odborů v SSSR rozhodla zaslat jako dar 50 tisíc rublů stávkujícím ostravským dělníkům. Do Pišpeku (pozdějšího Frunze) přijel první transport členů Interhelpa. Další výpravy přijely v letech 1926, 1928 a 1932. Celkem přijelo do Pišpeku 1078 Čechoslováků.

V dubnu 1925 (16 měsíců po Leninově smrti) se v Moskvě konala konference Komunistické strany Ruska (bolševiků), která přijala usnesení o možnosti vybudovat v SSSR socialismus, jak to vytyčovala Leninova teorie o vítězství socialismu v jedné zemi a Leninův plán výstavby socialismu. Konference odmítla kapitulantské tvrzení Trockého, že vybudování socialismu v Sovětském svazu za podmínek kapitalistického obklíčení není možné.

V květnu téhož roku Ústředí Rudých odborů vypracovalo návrh na sjednocení odborového hnutí             v Československu, který vycházel z usnesení III. kongresu Rudé odborové internacionály.

V červnu byla uzavřena smlouva lidového komisariátu zemědělství Ruské federace se Slováckou komunou, která vznikla v roce 1925 v Hodoníně, o pronájmu pozemků a budov státního statku Solenyje prudy poblíž města Usť-Medvědickaja ve Stalingradské gubernii.

V červenci se v Ostravě konala spartakiáda Federace dělnických tělocvičných jednot (FDTJ) za účasti 3000 cvičenců z celé republiky a z Rakouska a 16 000 diváků. Byla na ní manifestována myšlenka jednotné fronty dělnických tělocvikářů a sportovců. Odpovědní pořadatelé byli za politické projevy během spartakiádních pořadů odsouzeni ke 14 dnům vězení.

V srpnu se konalo rozšířené zasedání ÚV KSČ, které po diskusi přijalo rezoluci pranýřující teror koaliční vlády a koaličních stran, zaměřený proti vedoucím funkcionářům KSČ.

V září vyšlo první číslo Pravdy, orgánu Komunistické strany pro Slovensko. List byl pokračovatelem Pravdy chudoby a od října vycházel denně. Do května 1926 zastával funkci odpovědného redaktora K. Gottwald. V redakci působil též Ladislav Novomeský, Eduard Urx a Peter Jilemnický.

V Moskvě v té době byla schválena smlouva lidového komisariátu zemědělství RSFSR se zemědělským družstvem Reflektor, které bylo založeno v roce 1924 českými dělníky a rolníky, členy KSČ, o předání půdy v Saratovské gubernii do bezplatného užívání.

Sjezd Nezávislé socialistické strany dělnické u nás přijal usnesení o sloučení s Komunistickou stranou Československa.

Koncem září (26. až 28.) se v Národním domě v Praze na Smíchově konal III. sjezd Komunistické strany Československa. Mimo jiné projednal postup strany v průběhu vnitrostranické krize v KSČ; schválil přijetí Nezávislé socialistické strany dělnické do KSČ; přijal rezoluci k hospodářské a politické situaci, ale také k taktice komunistů v odborovém hnutí a organizačním stavu celé strany s prvořadou nutností budování závodních buněk a vytváření komunistických frakcí ve všech nestranických organizacích. Poprvé byl do ústředního výboru zvolen Klement Gottwald.

Na následném zasedání ÚV KSČ byl předsedou strany zvolen Josef Haken.

V říjnu a listopadu navštívila první československá dělnická delegace Sovětský svaz.

15.     listopadu 1925 se konaly druhé volby do Národního shromáždění. Kandidovalo v nich 29 politických stran. KSČ se stala druhou nejsilnější politickou stranou v Československu. Získala 934 223, tj. 13,2 % všech odevzdaných hlasů a 41 poslaneckých a 20 senátorských mandátů.

Hned po volbách (21. listopadu) zasedal ÚV KSČ. Projednal zprávu o výsledcích voleb a přijal manifest Pracujícímu lidu měst a venkova.

9. prosinec byla jmenována československá vláda v čele s A. Švehlou.

Ve druhé polovině prosince (18. až 31.) se v Moskvě konal XIV. sjezd Všesvazové komunistické strany (bolševiků)—VKS(b). Schválil politickou a organizační linii; na úseku hospodářském nabádal                        k usilovnému uskutečňování Leninova plánu socialistické industrializace země. Odmítl platformu „nové opozice“ (Kameněv-Zinověv), která vystoupila ihned po Trockém proti leninskému kursu na vítězství socialismu v Sovětském svazu.

Ještě v prosinci se konalo společné zasedání ÚV KSČ a poslanecké frakce KSČ a projednalo otázky parlamentní taktiky.

Rok 1925 byl pro komunistické hnutí u nás rokem mnoha aktivit, získávání zkušeností a prvních větších střetů uvnitř strany, které se silněji projevily v následujících letech. Ale o tom až příště.

                                                                                                    Milan Havlíček

 

Jak pomohla nezisková nadace Člověk v tísni lidem po tornádu . . .

Jak odpověděl Šimon Pánek – ředitel nadace „Člověk v tísni“ na možnou pomoc? „Lidem, kterým tornádo zničilo domy by měly pomoct především samotné obce . . .

Nadace „Člověk v tísni“ by mohla poslat jenom 1 milion, protože je zaměřena především na pomoc v zahraničí . . .“

 

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ:  17. listopad 1939 – před  82 lety

    Málem jsme tehdy oslavili 20.výročí vzniku samostatné Československé republiky, blížil se 28.říjen 1938. Ale mnichovský diktát nás o měsíc předešel (29.-30.září 1938). Byl to čas truchlivý, atmosféra bezmoci, zklamání, zrady a křivdy. Postoupili jsme nacistickému Německu pohraničí, na které si činila nárok německá menšina. Ztratili jsme 1/3 území, 40 % průmyslu, 250 000 Čechů přišlo v pohraničí o své domovy. Prezident Beneš odešel pod nátlakem do exilu, místo něj byl zvolen JUDr. Emil Hácha.

     Do dějin vstoupila „druhá republika“. Její představitelé odmítli veškeré vlastenecké tradice a horlili pro „odvěkou“ a „blahodárnou“ podřízenost českých zemí německé říši. Přestože velmoci slíbily garantovat zmenšené území Československa v nových hranicích, Hitlerův režim pokračoval               v rozbíjení i okleštěné republiky.

     15. března 1939 zaplnily ulice našich měst nekonečné kolony motorizovaných jednotek německé armády. Šel z nich strach a hrůza. Lidé trnuli na chodnících. Děti se dověděly, že to je okupace. A tak jsme od 15. března 1939 žili v bezprávně okupované zemi.

      Při likvidaci Československa Hitler nezapomněl na osvědčenou imperialistickou zásadu „Divide et impera“. Koloniální postavení Slovákům rafinovaně zastřel zdáním samostatného státu s prezidentem Tisem v čele a     s podporou Hlinkových gard, budovaných po vzoru nacistických úderných oddílů. Pro Čechy zřídil ponižující Protektorát Böhmen und Mähren, v němž skutečným vládcem nebyl prezident, ale dosazený říšský protektor, nejdříve K. Neurath, po něm R. Heydrich. Vlivným státním tajemníkem se stal K.H.Frank. Likvidaci a okupaci bývalého Československa odůvodnil Hitler nutností zabezpečit ve střední Evropě klid a mír. Byl to ovšem hitlerovský mír: Všude byly rozmístěny bdělé jednotky německé okupační armády, dělníci v továrnách pracovali pro potřeby Říše, děti ve školách se učily německy o „Nové Evropě“ pod německou nadvládou.

            A tehdy se blíží 21. výročí vzniku Československé republiky. Okupovaný národ mlčí, ale pod povrchem to doutná. Scházejí se ilegální odbojové skupiny, šíří se ilegální tiskoviny. V Praze i na venkově se množí letáky, svolávající na 28. říjen velkou manifestaci za národ, za osvobození. Ten den je pracovní, ale lidé se strojí svátečně a připínají si na oděv národní stužky /trikolory/ a černé pásky. Pražští vysokoškoláci vycházejí ze svých seřadišť do ulic a provolávají slávu 28. říjnu, symbolu naší svobody a samostatnosti, Československé republice, oběma prezidentům-zakladatelům. Přidávají se desetitisíce lidí. Tehdy se ozvou německé zbraně. Česká policie nezakročila, a tak jednotky SS za pomoci ostré střelby nemilosrdně dav rozhánějí. Asi 400 lidí zatýkají.  V 18.30 klesá na křižovatce ulice Žitné a Mezibranské na dlažbu 22letý pekařský dělník Václav Sedláček. Je zastřelen. Krátce po něm je zasažen medik Jan Opletal. Ztrácí vědomí a padá k zemi. Je raněn. Přes všechnu péči lékařů však svému zranění 11. listopadu podlehl. Pohřeb zastřeleného Jana Opletala byl stanoven na 15. listopad. Stal se tichou, žalující manifestací studentstva. Všichni to tehdy vědí a všichni to jako těžký zármutek cítí. Smrt Jana Opletala není věc jednoho medika. Není to ani věc všeho studentstva. Je to věc celého národa.

     Gestapo si tehdy vyžádalo revers od studentské samosprávy Hlávkovy koleje, že zaručí klidný průběh pohřbu. Vystavení rakve a smuteční obřady proběhly za naprostého ticha. Až při ukládání rakve do pohřebního vozu zazpívali přítomní celou československou hymnu, nikoli jen povolenou českou část „Kde domov můj.“ Vůz s rakví pak odjel na nádraží a odtud byla rakev převezena do Nákla na Moravě, rodiště Jana Opletala. Rodinný pohřeb se neobešel bez velkých bezpečnostních opatření. Po odjezdu vlaku s rakví z Prahy se studenti nerozešli. Postávali v hloučcích na Karlově a na Václavském náměstí, zpívali celou hymnu, provolávali slávu prezidentům Masarykovi a Benešovi, hanbu Hitlerovi. Došlo k srážkám s policií a s muži SS, bylo zatčeno asi 20 studentů.

     Den po pohřbu se konala v sídle nacistické vlády v Berlíně mimořádná porada o pražských událostech. Nahněvaný Hitler nařídil: „Uzavřít české vysoké školy na tři roky. Jakékoli demonstrace ihned potlačit. Neostýchat se do ulic postavit třeba i děla. Do každého hloučku střílet kulomety. Bude-li ještě nějaká demonstrace, bude Praha srovnána se zemí…“ Ukázalo se, že Opletalův pohřeb a manifestace po něm jsou vítanou příležitostí pro okupační moc, aby důrazně zakročila a české obyvatelstvo zastrašila. První rozsáhlá masová akce německého vyhlazovacího boje proti českému národu zasáhla studenty jako nejradikálnější jeho složku a příští vedoucí intelektuální sílu. Stalo se to 2 dny po Opletalově pohřbu, 17.listopadu. Už v noci se začaly ku Praze stahovat německé oddíly a brzy po půlnoci obsadilo gestapo budovu Vysokého učení technického na Karlově náměstí. Před čtvrtou hodinou ranní obklíčila německá policie s puškami a kulomety Masarykovu kolej a bez výstrahy začala střílet do otevřených oken. Hlávkova kolej byla přepadena o čtvrté hodině, o půl šesté byla obsazena kolej na Letné a v sedm hodin Švehlova kolej na Žižkově. Gestapo a muži SS do dveří stříleli, rozbíjeli je pažbami, studenty vyvlékali za vlasy, políčkovali je a kopali cestou k nákladním autům, jež je odvezla do dělostřeleckých kasáren v Ruzyni. Odvlečených bylo 1850. V Ruzyni byli studenti mladší 21 let a příslušníci cizích států vyhnáni na dvůr, museli sborově poděkovat a za hrozeb a nadávek byli propuštěni.    

     V kasárnách zůstalo 1200 vysokoškoláků, kteří byli odvlečeni na Ruzyňské nádraží, aby byli transportováni do koncentračních táborů v Sachsenhausenu a v Oranienburgu. Nebyly to přímo vyhlazovací tábory, ale byla to místa nevýslovných útrap a mučení. Před odjezdem jim bylo oznámeno, že jejich vůdcové byli zastřeleni pro smyšlené „spojení s židem Benešem“. Skutečně proběhla surová poprava devíti funkcionářů studentských spolků, bez viny, bez soudu. Jen pro zastrašení ostatních. Básník Viktor Fischl, tehdy v exilu             v Londýně, na ně vzpomněl svým Rekviem nad devíti chlapci: „Těch devět chlapců, devět listů lip, krvavých listů, zrudlých od plamene. A lípa stojí dál a každá větev šíp, šíp vámi kalený, vy ohně neproměnné.“

     Persekuce českého vysokoškolského studentstva vyvolala v celém světě mocný ohlas. V Londýně byla utvořena Mezinárodní studentská rada, která vydala toto prohlášení: „My studenti Velké Británie, všech jejích dominií a Indie, Severní a Jižní Ameriky, Sovětského svazu, Belgie, Československa, Francie, Řecka, Číny, Nizozemska, Norska, Polska, Jugoslávie a všech svobodných zemí, abychom uctili památku popravených a umučených studentů, kteří jako první zvedli svůj hlas na znamení odporu proti nacistickým utlačovatelům roku 1939, prohlašujeme 17.listopad Mezinárodním dnem studentstva.“ A tak od r.1941 je den persekuce studentů uznáván a ctěn po celém světě, i jako památka na československé studenty.

     Když nastoupil na Pražský hrad Reinhard Heydrich, oznámil českým představitelům, že české vysoké školy zůstanou uzavřeny již navždy. Vše, co bylo cenné, sbírky, přístroje, knihovny, laboratoře, bylo konfiskováno pro německé školy a instituce. Zmizely i drahé kovy, insignie a zakládací listiny. Také nejvzácnější umělecké památky byly dílem zničeny, dílem se ztratily. Popraveno bylo nebo útrapám věznění podlehlo i 62 univerzitních profesorů a docentů.

     Události 17. listopadu měly podstatný význam pro vztahy Čechů a Němců.

V hlášeních domácího odboje do emigrace se již dříve objevovaly názory, že soužití Čechů a Němců v jednom státě bude sotva možné. Po 17. listopadu domácí odboj s ohledem na smýšlení trýzněného obyvatelstva možnost dalšího soužití zcela vyloučil.

     Státem uznaný svátek 17. listopad inspiroval manifestační hnutí studentů u nás znovu roku 1989. To však je jiná historie, v jiných historických souvislostech a s jinými cíli. Neměli bychom připustit, aby kvůli ní byl původní odkaz 17. listopadu, Mezinárodního dne studentstva, překryt a zapomenut.

Stanislava Kučerová 

 

ZDRAŽOVÁNÍ ENERGIÍ

Pavel Posolda s Josefem Skálou – zvůle energetických Harpagonů a co ji zkrotí
https://www.youtube.com/watch?v=W31kXcsLHc0

 

 

Vtip - Závažné upozornění nové vlády

Od Nového roku 2022 podle rozhodnutí pětikoaličního stolce (na Moravě stolice) platí nově „Nové desatero občana České republiky“. Děti do 15 let se jej budou učit v hodinách Občanské nauky organizovaných BISkou. V soukromých školách s výukou pomohou pedofilní katecheti. Středoškolákům stačí, když Nové desatero budou mít stále prokazatelně připraveno v mobilech a ufounech. Ale pozor! Voliči, tedy osoby starší 18 let, jej musí znát nazpaměť v kteroukoliv denní i noční dobu a při každých volbách i místních referendech jej musí přesně ocitovat okrskové komisi zpaměti, aby nemohli později říkat, že nevěděli, koho a co volí.

Nové desatero občana ČR:

  1. Netopit.
  2. Nesvítit.
  3. Nevařit.
  4. Nejezdit.
  5. Nestavět.
  6. Nekouřit.
  7. Nepít.
  8. Nejíst
(především maso – možno nahradit banány).
  9. Neutrácet (šetřit na důchod a na pohřeb!).
10. Neprotestovat (držet hubu, platit a usmívat se!)

Jedině zodpovědným dodržováním, tak konečně dosáhneme idiotství požadované našimi drahými studenty a línými spoluobčany v listopadu 1989!

Pamatujte! Nemusíme mít co jíst, pít, do čeho se oblékat, kde složit hlavu… jak tvrdí komunisti. Úplně stačí, jak říkají vaši kavárenští umělci, že jste svobodní, vychází slunce a hlavně, že vám nevládnou komunisti! (Doporučení metéra: Nové desatero vystřihněte a nalepte na ledničku. Stejně v ní už v brzku nic mít nebudete.)

 

                      

Nabídka zájezdu:

kvasova.pngJako každý leden i v lednu 2022 vzpomeneme  památku zavražděných německých soudruhů – Rózy Luxemburgové a Karla Liebknechta – LL DEMO.

Plánovaný program zájezdu:

Sobota 8.1.2022:

8.00 hod   odjezd z Benešova

9.00 hod   odjezd: Černý Most, Praha

Cca 11.00 – 12.30 hod: nákup v Heidenau

12.30 hod  odjezd do Heidesee

Cca 14:30 Příjezd do centra mládeže KIEZ Hölzerner See

14:30  - 15.00 hod: káva a koláč

15:00 Fórum-Téma: LINKE a její image v Evropě

16:30 Přestávka: kulturní příspěvek

18:00 Závěry-shrnutí a večeře

 

Neděle 9.1.2022

  7.30 snídaně

  8.30 odjezd do Berlína na demonstraci

Cca 12.30 -13.00 hod: plánovaný odjezd do ČR

Ceny se odvíjejí od počtu účastníků. Nemáme žádné sponzory

Odhad: autobus 700–750,- Kč/ účastník, ubytování: 10–15 €/osoba          

Upozornění: všichni účastníci musí mít s sebou potvrzení o očkování anebo o prodělaném COVIDU.

Závazné přihlášky, prosím, posílejte do 19.12.2021 mail.:marie.krejcova669@seznam.cz nebo tel.: 725646011

20.12. je musíme poslat do Německa.

1.1.2022 se definitivně rozhodne o účasti.

 

 

Významná výročí: prosinec

1. 12. 1896 se narodil maršál SSSR Georgij Konstantinovič ŽUKOV

  2. 12. 1805 bitva tří císařů u Slavkova

  2. 12. 1989 ČSLA začala odzbrojovat jednotky Lidových milicí

  7. 12. 1941 útok Japonců na Pearl Harbor

  9. 12. 1920 byl Lidový dům v Praze násilně obsazen policií

10. 12. 1904 se narodil Antonín NOVOTNÝ, prezident ČSR a ČSSR 1975)

11. 12. 1941  Německo vyhlásilo válku USA

12. 12. 1943  podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci mezi ČSR a SSSR

14. 12. 1945  schválena směrnice z Postupimi o odsunu Němců z ČSR

19. 12. 1884  se narodil Antonín ZÁPOTOCKÝ, prezident ČSR

21. 12. 1879  se narodil generalissimus Josif Vissarionovič STALIN

23. 12. 2013  zemřel Michail Timofejevič KALAŠNIKOV, sovětský konstruktér
                      zbraní

24. 12.           ŠTĚDRÝ DEN

25. 12.           1. svátek vánoční

26. 12.           2. svátek vánoční

28. 12. 1897  se narodil Ivan Stěpanovič KONĚV, maršál SSSR

 

 

Společenská kronika
Významná životní výročí v prosinci 2021 oslavují:

      Věra Poláčková           85 let    Ládví
      Miloslav Breda           85 let    Úvaly 

 Jubilantce a jubilantovi blahopřejeme a přejeme především zdraví, štěstí, pohodu a spoustu energie. Děkujeme za veškerou odvedenou práci!

 

Porady Praha-východ:

Jednání OV – úterý 4. 1. 2022 od 16:00 hod

 

Porada funkcionářského aktivu Praha-východ úterý 11.1.2022   od 8:30 hod, vždy v zasedací místnosti 153, 3. patro

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
​​​​​​​Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz; Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.