Zpravodaj 2/2022

6. 2. 2022

Okresní konference: 26. 2. 2022 od 9 hodin!

Soudružky a soudruzi,

v dnešní hektické době máme kromě aktivit proti vojenským choutkám naší vlády (jedna demonstrace již proběhla před Generálním štábem Armády ČR) jednu aktuální informaci, která se dotkne naší činnosti (kromě komunálních a senátních voleb) v nejbližších měsících. ÚV KSČM se rozhodl postavit vlastního kandidáta na prezidenta. Po hlasování per rollam, kdy se rozhodovalo mezi navrženým s. Josefem Skálou a s. Vojtěchem Filipem, je již jasné, že naším kandidátem bude Josef Skála. Z celkového počtu 91 členek a členů ÚV KSČM hlasovalo 88 členek a členů VV ÚV KSČM a to následovně: pro Josefa Skálu 46 hlasů, pro Vojtěcha Filipa 24 hlasů, proti 10 hlasů a zdrželo se 8 hlasů.

     Protože již nemůžeme podat nominaci na prezidentského kandidáta jako poslanecký klub, musíme sesbírat 50.000 podpisů. Na každou okresní organizaci tedy minimálně 500–600 podpisů, a to do konce října 2022. Příští týden se rozjede oficiální tiskovou konferencí kampaň a budou k dispozici oficiální podpisové archy, se kterými nejprve jistě obejdeme všichni své rodiny a nejbližší.

zstefek.jpg      Prvního února se konalo jednání OV KSČM, které se prezidentskou volbou v bloku informací z vyšších orgánů taktéž zabývalo. Po rozsáhlé diskusi byl podpořen návrh s. Konečné na kandidaturu s. Skály. Rozebrány byly ale i další závěry z jednání ÚV KSČM i VV ÚV KSČM.

     Lednový VV ÚV KSČM schválil již zaslané stanovisko ke snížení ochrany zaměstnanců a privatizaci veřejných služeb, podrobnější stanovisko k programovému prohlášení bylo i s odbornějším textem schváleno zase na ÚV KSČM. Pomůckou nám všem bude nepochybně i podrobný manuál pro tvorbu kandidátek KSČM, smíšených kandidátek i nezávislých kandidátek. Zazněla i informace z jednání s ČSSD – v krajských městech není spolupráce v podzimních volbách reálná, v okresních je možná po konzultaci, níže je to možné, v Senátu nebude ČSSD kandidovat všude, je možné koordinovat, v únoru bude další setkání.

     Schváleny byly další parametry květnového XI. sjezdu, z variant klíče 1:100; 1:120; 1:150 zvítězila 1:100 (máme tedy nárok na 3 delegáty); schválena byla možnost dobrovolného příspěvku na sjezd i nové logo s prstýnkem. Schválena byla kádrová komise pro přípravu XI. sjezdu KSČM i pracovní programové komise pro přípravu programových dokumentů KSČM. Za náš kraj je tam s. Grospič. Široce diskutován byl návrh stanov, který půjde do pracovních skupin a do diskuse do strany. Poskytnuta byla první část Analýzy aktuální situace radikální levice v ČR v souvislosti s posledními parlamentními volbami. Realizoval ji Institut české levice. Podána byla informace o spolupráci KSČM s občanským sektorem.

     VV ÚV KSČM navíc přinesl teze k situaci v Kazachstánu, které uvádím:

 • Současné události v Kazachstánu jsou dle KSČM důsledkem rozpadu Sovětského svazu a porážky socialismu v zemi, po které následovala privatizace národního bohatství, zbídačení obyvatelstva, rozsáhlá korupce a nepotismus, antikomunismus, etnické a náboženské problémy a podobně. Příčinou nepokojů tak rozhodně není pouze zdražení zkapalněného ropného plynu, ale vše výše zmíněné.
 • KSČM v aktuální krizi solidarizuje s lidem Kazachstánu, a především s kazachstánskými komunisty. Ti mimo jiné prosazují demokratizaci země, právo na stávku a odborovou organizovanost, legalizaci svých organizací, propuštění politických vězňů, znárodnění nerostného bohatství a těžebního průmyslu a konec vlády oligarchie. Zdůraznit je nutné především požadavek na legalitu pro Komunistickou stranu Kazachstánu a Socialistické hnutí Kazachstánu.
 • KSČM si uvědomuje komplexnost a složitost situace v Kazachstánu v tamních i mezinárodních souvislostech a odmítá proto jakékoliv snahy o využití stávajícího dění ze strany různých částí kazašské oligarchie, imperialismu, reakčních náboženských sil či nacionalistů. I na základě zkušeností z vývoje v dalších bývalých státech Sovětského svazu je totiž zřejmé, že skutečnou změnu v zájmu většiny jejích obyvatel nikdy nepřinesla revoluce „barevná“, ale socialistická.

OV KSČM také opět připravoval naši okresní konferenci. Zatím máme k dispozici výstupy z 6 výročních schůzí (v době poslední úpravy zpravodaje již o 2 více). Víme, že probíhají i další. Personálních návrhů do funkcí však zatím moc není. Zabývali jsme se přípravou volebního a jednacího řádu okresní konference. Převládl názor, že nechceme omezovat počet členů okresního výboru a že bychom mohli aklamací hlasovat o všech navržených členech, kteří chtějí v OV KSČM pracovat, najednou. Tak to bude zohledněno ve výsledném návrhu volebního řádu. Uvidíme, jaké pak budou další návrhy.

Podpořili jsme také písemnou zprávu o činnosti naší organizace od poslední konference a finalizovali návrh usnesení okresní konference.

     Veškeré obdržené podklady budou delegátům zaslány, samozřejmě, předem, mailem či poštou. A budou také k dispozici i v deskách přímo na konferenci. Ta, jak víte, proběhne 26. února, při platných protiepidemiologických opatřeních (respirátory), které budou specifikovány i v příloze pozvánky.

Přípravu okresní konference OV KSČM dokončí ještě na mimořádném jednání 17. února.

     Debatovali jsme o Mezinárodním dni žen. Pošleme ženám blahopřání. Budou k dispozici na konferenci. A začali jsme již řešit májové oslavy – pietní akce ve formě štafety. Schváleny byly i výlepy plakátů k 1. máji a osvobození, které máme ještě na zásobě, v obvyklém rozsahu.

     Na poradu funkcionářů 8. února jsme odsouhlasili pozvání hosta – Marty Semelové z pražské stranické organizace a zabývali jsme se i náměty  z lednové porady.

     V různém jsme dali dohromady seznam 5 aktivistů, kteří mohou být kontaktováni z centra v rámci potřeb nějaké kampaně, ať již při zajišťování účasti v televizních studiích či při diskusích v kyberprostoru. Dalším zájemcům se, samozřejmě, dveře nezavírají.

     Zabývali jsme se i úkoly ze středočeské komise vnitrostranické práce (chtěla vědět, kolik máme nástěnek) a přijali jsme do ZO při OV KSČM nového člena.

     Nakonec jsme i shlédli nové prostory okresního výboru…

Soudružky a soudruzi,

pokud jste ještě neodevzdali výstupy z výročních schůzí nebo alespoň návrhy a náměty  na okresní konferenci, učiňte tak do 6. února, resp. alespoň v následném týdnu.

     A abych předal něco jako poselství, zakončím tento dopis svým pokusem o začátek nového Švejka.

 

"Tak prý máme novou vládu, paní Müllerová," řekl Švejk.
"Jo, viděla jsem projev pana Fialy."
"Kterýho Fialy? Já znám dva. Jeden je holič vedle v ulici, co se u něho scházejí všelijací pobudové, a druhý je v civilu úředníkem na poště."
"Ten nejvyšší, od modrých strak, co rozkradli republiku," řekla paní Müllerová důležitě. "Ale prý nyní budou z našich kapes plátovat díry. A konečně prý budeme mít k něčemu armádu, potáhneme s velkými bratry na Rusa."
"Válka s Ruskem musí bejt. Máte ráda Rusy, máte ráda ty slovanský psy? To bude ale nádhera, paní Müllerová, až všichni padneme za strýčka Sama a ten náš slepenec! Na Moskvu! Na Moskvu!"

Zdeněk Štefek

 

skalakat.jpgČteme: Josef Skála (* 27. května 1952)

je český politik a podnikatel, novinář a publicista, VŠ pedagog, komunistický ideolog, v letech 2009 až 2010 a 2016 až 2018 místopředseda KSČM. Od roku 2018 je signatářem levicové platformy Restart a od října 2021 je jedním z vedoucích představitelů sdružení pro obnovu národní suverenity „Kudy z krize“.

 

 

Souhrnná informace za 4. týden 2022  (24. 1. 2022 – 30. 1. 2022)

Moc Vás všechny opět zdravím!

Dnešní díl Bez obalu nemůže být o ničem jiném než o dění na Ukrajině. Za poslední týden toto téma plnilo zahraniční i naše média. Zvláště poté, co se rozhodla naše vláda věnovat na Ukrajinu vojenskou munici. Podle všeho u toho však nemusí skončit.

     Strana války – skupina oddaná rozdmýchávání krvavých konfliktů a zbrojení – která se v Česku zformovala v nové vládě, má obrovské možnosti k šíření nenávisti a strachu. A tyto možnosti využívá. Pracují pro ni ministři a prominentní novináři, pomáhají jí vybraní poslanci a státní i eurounijní úředníci, experti a takzvané nevládní organizace štědře financované jak z domácích, tak i zahraničních zdrojů. Strana války shromažďuje všechny, kdo se přímo či nepřímo podílejí na horentních ziscích vojenskoprůmyslového komplexu.

     Žijeme v orwellovském světě, kde z vládních kruhů Prahy, Bruselu, a hlavně Washingtonu hlasitě zní pokřik „Válka je mír!“ Aliance, která vybombardovala Jugoslávii i Libyi, poslala vojáky do Afghánistánu a Iráku, dnes zase křičí, že jde chránit mír. Tentokrát na Ukrajinu. To musí přijít šílené každému, kdo o tom aspoň trochu přemýšlí. Všechna rozhodnutí o zahájení těchto válek byla přijata při masírování veřejnosti sdělovacími prostředky. Stejně jako dnes. Všechna tato rozhodnutí byla navíc přijata s vyloučením veřejnosti. Mají demokracie plná ústa, ale jakmile dojde k rozdělování velkých zisků, nebo válečnému běsnění, tak před ní zavřou dveře.

     Když jsem v roce 2006, ještě jako poslankyně Parlamentu České republiky, protestovala proti dodávkám munice do Gruzie, odpověděl mi tehdejší premiér mimo jiné, že ekologická likvidace této munice v Česku by byla příliš nákladná a že předávaná munice bude využita jen při cvičení. V roce 2008, povzbuzen podporou ze Západu, zavelel gruzínský prezident k útoku na Jižní Osetii, a to včetně bombardování kasáren s ruskými mírovými sbory. Stalo se tak během olympiády v Pekingu. Podobnost se současností není čistě náhodná, je tu totiž stejný scenárista.    

     Všude slyšíme, že je to Rusko, kdo přípravu na válku začal. V této chvíli je jedno, kdo stál u kolébky možných válečných hrůz – důležité je přípravu na válku zastavit. Přesto dvě poznámky. Především současný cyklus konfliktů na Ukrajině začal v roce 2014. Nebyla to ale anexe Krymu, kdo události odstartoval, nýbrž svržení demokraticky zvoleného prezidenta. Svrhly ho síly podporované z USA. Síly, které nebojovaly jen proti tehdejšímu vedení Ukrajiny a Ruska, ale i proti diplomacii Evropské unie. Od té doby je Kyjev na straně války a popírá lidská práva etnických menšin.

     Druhá poznámka se týká domácích ohlasů vyostřené situace: česká strana války využívá situaci k dalšímu zvyšování vojenských výdajů. Je obecně známo, že NATO vydává téměř 56 % světových vojenských výdajů, zatímco Rusko něco přes 3 procenta. Ani tento do očí bijící rozdíl však některým nezabrání tvrdit, že „Putin je za branami“, a tudíž se musí zbrojit. Vláda strany války si dala do programového prohlášení, že uzákoní nejméně dvě procenta HDP na takzvanou obranu. Proti komu už neříká. Nemluvě o tom, že programové prohlášení pomíjí úkoly civilní obrany a nezanedbatelnou roli armády při řešení přírodních katastrof.

     Ráda bych také připomenula jednu věc, která je systematicky opomíjena. Rusko prý zvyšuje napětí. Ovšem čím? Že pořádá vojenská cvičení uvnitř svých vlastních hranic? Jak by pak museli nazývat vojenské manévry, na nichž se podílí USA prostřednictvím své prodloužené ruky – tedy Severoatlantické aliance. Nevšimla jsem si, že by Ruská federace trénovala kousek od hranic Spojených států.

     Teď je třeba postavit se proti straně války. Všechny ty, kteří nechtějí sloužit jejich válečným choutkám a propagandě, budou osočovat, obviní vás, že jste trollové, agenti Ruska nebo Číny. To není nic nového. Připomenu rozhovory, které vedl americký psycholog Gustave Gilbert po porážce Německa v 2. světové válce s uvězněnými nacistickými pohlaváry – a které zveřejnil v knize Norimberský deník. Podle Gilberta Hitlerův zástupce maršál Hermann Göring také věděl, že lidé nechtějí válku. „Přirozeně, prostí lidé válku nechtějí. Ani       v Rusku, ani v Anglii, ani v Americe, a ze stejného důvodu ani v Německu.“ Podle Göringa ale lidé vždy nakonec uposlechnou rozkazy vůdců. Cituji: „Je to jednoduché. Vše, co musíš udělat, je říct, že jim hrozí nebezpečí, a obvinit pacifisty z nedostatku vlastenectví a vystavování země nebezpečí. To spolehlivě zabere v jakékoliv zemi.“ Posloucháte vládní prohlášení a slova komentátorů? Nezdá se Vám ten scénář stejný?

     Zase přichází doba, která si žádá od každého zaujmout jednoznačné stanovisko. Naší řečí musí být ANO – NE. Je bezpodmínečně nutné odhodit malicherné spory, prolomit všechny bariéry mezi lidmi, kteří odmítají válku, a tomuto úkolu vše podřídit. Říci NE válce nesnese odkladu. Toto NE musí znít v domácnostech, na pracovištích, na ulici, v peticích i na internetu. Každá iniciativa je dobrá. Za KSČM jen dodávám: najdete nás v prvních řadách všude tam, kde se bojuje proti válce. Už v sobotu 5. února za pět minut dvanáct na Masarykově náměstí v Jihlavě se k nám v tomto budete moct připojit.

Děkuji Vám za pozornost a těším se zase za týden, kdy se podíváme například na dění kolem letecké základny, o níž se mluví v souvislosti s mošnovským letištěm. Zeptala jsem se za Vás přímo ministryně Černochové. Tak příští úterý na shledanou.

     Odkaz na aktuální video naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=riTkv6pzpoI

Zároveň posílám odkaz na rozhovor v Parlamentních listech, který jsem v uplynulém týdnu absolvovala: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ceske-vojaky-na-Ukrajinu-A-dost-Sefka-KSCM-vypenila-Je-pripravena-akce-691061?fbclid=IwAR2nvd8u-TfeQF0-7EgxO0HD4DhGAdA_NA1PS-LPS4l9CptAKJu8YHLG034

Kateřina Konečná

 

dopisvlade.png

 

KSČM je zásadně proti snížení ochrany zaměstnanců a privatizaci veřejných služeb

   Vláda Petra Fialy tento týden při hlasování o důvěře vlády v Poslanecké sněmovně představila priority svého vládnutí v programovém prohlášení. Tento dokument je plný nedoložených slibů, řada cílů postrádá vazbu na realitu a některé kroky vlády od jejího vzniku se už s tímto prohlášením dostávají do rozporu.

K nejohroženějším skupinám mohou brzy patřit zaměstnaní lidé. Populistická hra na nový úsporný rozpočet míří totiž k tomu, že se vláda chystá šetřit na lidech, kteří se nemohou snadno bránit. Konec levné práce se zjevně odkládá a výdaje na mzdy ve veřejném sektoru budou redukovány. Platy úředníků se zmrazí, a i v preferovaných oborech bude jejich reálná hodnota klesat.

     Vláda uvažuje o snížení příspěvku na sociální pojištění ze strany zaměstnavatelů a o dobrovolném doplňkovém zdravotním připojištění. Komunisté zásadně odmítají takové zásahy do odvodové soustavy, které by mohly zničit důchodový systém, zdravotnictví, sociální služby a tím prohloubit nerovnost garantované všeobecné péče.

      Pod zástěrkou vládního požadavku větší flexibility zákoníku práce se skrývá menší ochrana pracovně právních vztahů a pracovně orientovaných jistot zaměstnanců. Jejich představou je i možnost dávat výpověď bez udání důvodů. Tlak na domácí zaměstnance chce vláda zvýšit dovozem agenturních pracovníků ze zahraničí.

KSČM odmítá jakékoli snahy o další oklešťování již tak neuspokojivých práv zaměstnanců. Zároveň odmítáme praxi pracovních agentur nedostatečně odměňujících a vykořisťujících pracující.

VV ÚV KSČM 14. 1. 2022

 

 

Z 3. jednání ÚV KSČM

uva.jpg 

V sobotu 22. ledna 2022 se uskutečnilo 3. jednání ÚV KSČM, opět videokonferenčně.Zasedání ÚV KSČM bylo rozděleno do 4. bloků.

     V prvním bloku bylo Úvodní slovo předsedkyně ÚV KSČM, Stanovisko k aktuální politické situaci. Analýza programového prohlášení vlády Petra Fialy, Informace o a.s. Futura, Informace o přípravě rozpočtů KSČM, „Návrh úpravy Stanov KSČM“ pro XI. sjezd KSČM.

     V druhém bloku Návrh na svolání XI. sjezdu KSČM, Metodika tvorby kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2022, Návrh postupu KSČM k volbě prezidenta ČR.

uvb.jpg

     Ve třetím Informace o spolupráci KSČM s občanským sektorem, Vyhodnocení diskuse z 2. ÚV KSČM, Kontrola plnění uložených úkolů z jednání VV ÚV a ÚV KSČM, Personální doplnění Komise mládeže ÚV KSČM. Poslední blok bylo různé.

Za Prahu 3 byl potvrzen členem ÚV KSČM za Prahu 3 Ondřej Kazík.

     V úvodním slově předsedkyně vyzvala k práci pro občany a budování renomé KSČM. Kvůli covidu jednáme videokonferenčně, je to i ekonomičtější (ušetříme za rok více než 100.000 Kč), ale důležitý je i osobní kontakt. Vláda vládne měsíc a už ukázala, o co jí jde. Podnikatelské odvětví je prioritou, zaměstnanci a důchodci budou jen trpěným elementem. O škrty, viz slevy na jízdném, zrušení příspěvku na stavební spoření. Naproti tomu nechtějí šetřit na sobě. O velkých firmách není v programovém prohlášení ani slovo, šetřit se má na lidech. Rozhodně se nemá šetřit na armádě…Vyzvali jsme vládu otevřeným dopisem k zastavení obchodování na burze energií, aby se zlevnily energie, vláda neodpověděla. Ceny přitom snižovat jdou, ČR má nejvyšší růst zdražení energií v EU. Polsko i Francie jsou příkladem pozitivním. Konečná napsala i dopis ministryni Černochové, chystá se totiž něco na letišti v Mošnově (armáda USA). Máme stanovisko i k daru zbraní na Ukrajinu.

     Čekají nás volby, máme problém naplnit kandidátky. Projednáme dnes manuál, jak lze kandidátky sestavovat.

Připravujeme se i na volby prezidentské. Měla se dnes zahájit debata, ale čas nás dohání. Na levici se nerýsuje nikdo, kdo by skutečně přicházel k podpoře.

     Stanovisko k politické situaci i analýzu programového prohlášení představil s. Luzar. Prohlášení se týká programového prohlášení vlády. Stanovisko proti darům zbraní na Ukrajinu představil s. Krajča. Informace o Futuře (smlouvy na rok 2022 v hodnotě 5,6 mil. Kč) a přípravě rozpočtu (19 mil. Kč za volby bude přesunuto na volební fond, jinak příjmy 37,15 mil. Kč, výdaje bez mzdových nákladů okresů 40 mil. Kč, 15.000.000,-Kč jsou mzdové náklady na OJ ÚV (ušetřeno 2,5 mil. Kč)) uvedla s. Pěnčíková. Nový šéfredaktor Halo novin Roman Blaško poděkoval za podporu, představil vize i přesun do kyberprostoru (ihano.cz).

     Návrh stanov uvedl s. Šimůnek, Přílohou je i tabulka palčivých témat stanov (oblastní výbory, přechody členů, složení ÚV KSČM, malé ZO, placení příspěvků a evidence).

Diskusi otevřel s. Pázler. Zabýval se stanovami – masová strana je nahrazena masovou podporou?

Pak s. Klimša kritizoval, že podkladové materiály na jednání ÚV KSČM byly dodány pozdě. Aktuální zahraniční politika této vlády je v rozporu s národními zájmy. Chce to využít propagačně – stanovisko a odborný podklad k programovému prohlášení.

S. Říha reagoval také na stanovy, mnoho členů je nezná.
S. Nečasovi vadí ve stanovách, že musí být pro mnoho případů rozhodování 1/3.
S. Rulíšek by taky rád měl včas materiály, je rozdíl mezi zbraní a municí, nedostali stanovisko od Luzara.
S. Švarc nesouhlasí s rušením okresních revizních a rozhodčích komisí. To řešil i s. Hrůza.
S. Pěnčíková se pokusí dávat podklady včas. Zastala se jí i s. Konečná, aparát je poloviční a zaměstnanci makají, materiály v systému jsou. S. Luzar reagoval na dotaz s. Klimši ohledně využití stanoviska k programovému prohlášení k propagaci našeho postoje – to se provádí.

     K bloku 1 se pak projednávalo usnesení – přítomno bylo 67 členů, kvorum bylo 34.  2 stanoviska byla schválena, i smlouvy s Futurou i úprava Hospodářské směrnice. Více návrhů bylo ke stanovám, většina připomínek byla předána vnitrostranické komisi. Ponechány budou např. okresní revizní komise, oblastní výbory půjde jako námět do pracovních komisí. Výsledný materiál byl vzat na vědomí, půjde do stranické struktury.

Další blok uvedla s. Konečná – návrh přístupu k volbě prezidenta. Náš kandidát by musel získat 50 000 podpisů do začátku listopadu. První varianta je vlastního kandidáta nestavět. Druhou variantou je vyčkávat. Třetí variantou je postavit vlastního kandidáta. Katka navrhuje Josefa Skálu.

     S. Šimůnek představil návrh loga i parametrů květnového sjezdu včetně klíče 1:100, který doporučuje VV ÚV KSČM. Dle členů k 31. 12. 2021 by to bylo 308 delegátů. Také pomůcku pro tvorbu kandidátních listin pro komunální volby.

     V diskusi s. Říha upozornil, že 11. sjezd je svolán, tak by neměl být nový mandát (k 31. 12. 2021). S. Konečná avizovala, že sjezd musí být prezentací do komunálních voleb. S. Pázler podpořil kandidaturu s. Skály. S. Ort není nyní pro výběr kandidáta, chce to čas na výběr. S. Klimša nechce stavět vlastního kandidáta na prezidenta.

S.  Kroča nerozumí tomu, proč prezidentské volby spěchají. S. Švarc souhlasí s novým logem i s novými delegáty ke stavu členské základny. S. Dolejš je skeptický, zda dokážeme zajistit podpisy. A Skála bud spíše rozdělovat, lepší je společný kandidát s více subjekty na levici.

     S. Šulda upozorňuje, že čas pro volbu kandidáta na prezidenta není, neodkládejme zbytečně rozhodnutí.

Materiály třetího bloku (Vyhodnocení diskuse z 2. ÚV KSČM a kontrola plnění uložených úkolů z jednání VV ÚV a ÚV KSČM) představil s. Šimůnek, personální doplnění Komise mládeže ÚV KSČM i Informaci o spolupráci KSČM s občanským sektorem zase uvedl s. Krajča.

V usnesení se hlasovalo o doporučení mít vlastního kandidáta (navržen byl s. Konečnou s. Skála, je možné mít i další návrhy) – podpořeno 42 hlasy, prošlo.  Podpořena byla i procedura výběru kandidáta včetně minimálního výběru 500 podpisů každým okresem.

                                                                                                      Zdeněk Štefek

 

Stanoviska KSČM k aktuální politické situaci schválené ÚV KSČM dne 22.1.2022

KSČM odmítá vládní dar munice na Ukrajinu!

nenato.jpg KSČM říká jednoznačné NE připravovanému daru munice na Ukrajinu, který zamýšlí nová vláda ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN a Pirátů. Aktuální návrh ministerstva obrany, vycházející z agresivní politiky paktu NATO, ještě více eskaluje současné napětí a hrozby války v Evropě. Mezinárodní smlouva o obchodu se zbraněmi, kterou se vláda zřejmě neobtěžovala zabývat, přitom zakazuje prodávat zbraně tam, kde by mohly vyvolávat nebo zhoršovat ozbrojený konflikt.

 

 

neprotest.jpgKSČM rozhodně nesouhlasí s tím, aby se Česká republika, jakkoliv podílela na zvyšování válečného nebezpečí. Z tohoto důvodu jsou komunisté zásadně proti záměru vlády Petra Fialy zajišťovat zbrojní dodávky na Ukrajinu. KSČM prosazuje snižování napětí v Evropě a řešení krize související se situací na Ukrajině mírovými a diplomatickými prostředky na základě mezinárodního práva, Charty OSN a Minských dohod.

Vyzýváme vládu, aby řešila narůstající množství problémů českých občanů, a ne si v bezpečném zázemí realizovala své válečné choutky!

 

KSČM je připravena bojovat za zájmy pracujících a seniorů

     Programové prohlášení nové vlády Petra Fialy je spojením velmi obecných, a přitom značně rozporuplných, slibů a také ambicí. Jejich realizace tvrdě dopadne na mnohé zaměstnance, starobní důchodce a sociálně ohrožené skupiny.

     Přes řeči o přechodu na úsporný rozpočet v programu vlády zcela chybí závazný termín konsolidace veřejných financí a o jaký mix opatření se bude opírat. KSČM odmítá, aby výsledkem byl negativní dopad na životní úroveň lidí a konkurenceschopnost ekonomiky.

      Česká ekonomika po předchozích ekonomických lockdownech ožívá, přesto reálná hodnota platů a mezd s ohledem na vysokou inflaci bude klesat. Letos už nedochází ke změně tarifů ve veřejném sektoru a platový růst většiny má být zmrazen. Růst mezd nepokryje inflaci. To odmítáme.

       Před hrozbou energetické chudoby neochrání omezené kompenzace za energie spojené   s frontami na dávky v hmotné nouzi. Je nedůstojné toto požadovat od lidí, kteří to nezpůsobili.  Je nezbytné posílit roli státu a nebát se zastropovat ceny energie pro maloodběratele a fyzické osoby. KSČM požaduje ceny energií zastropovat na úrovni roku 2020 +25 %.

       Vládní představa o sociální udržitelnosti penzí je zcela mlhavá. Bez mimořádné valorizace nejbližší vývoj důchodci nezvládnou. Již dnes mnozí senioři vypínají topení a s obavami sledují růst svých životních nákladů. Uvažuje se o zdanění důchodů a roste znovu tlak na prodloužení věku odchodu do důchodu. To je pro komunisty nepřijatelné.

      Dohadovací řízení o úhradách ve zdravotnictví na další období je velmi nejisté. Řešení nemohou být ústupky v systému odvodů sociálního a zdravotního pojištění nebo akcent na dobrovolné individuální připojištění. Znamená to nerovnost v poskytování těchto služeb a jejich posun k privatizaci. To KSČM také odmítá.

     Vláda, která šetří miliardy na daních pro bohaté a utrácí obří miliardy na drahých vyzbrojovacích projektech, není vláda pro lidi.

     KSČM je připravena na tvrdé střety o budoucnost našich občanů

 

Protest proti zbrojním dodávkám na Ukrajinu

uukrajina.jpgV reakci na aktuální události uspořádalo České mírové hnutí za podpory KSČM a dalších organizací protest proti zbrojním dodávkám na Ukrajinu a proválečné politice vlády a NATO. 

     Akce se uskutečnila v sobotu 29. ledna od 15:30 před budovou Generálního štábu Armády ČR na Vítězném náměstí (stanice metra Dejvická) v Praze. 

Za naší organizaci byli přítomni minimálně ss. Štefek (v masce strýčka Sama), Havlíček (zajišťoval i ozvučení), Šrámek, Princová, Masár. Děkujeme.

 

Uctění památky obětí holocaustu u Koněva

V Praze jsme 29. ledna uctili mezinárodní den obětí holocaustu, který je připomínkou i osvobození koncentračního tábora Osvětim vojsky maršála Koněva. A právě Koněv na náměstí opět stál. I s odkazem pro dnešní válečné štváče...

skalakonev.jpg

 

Analýza programového prohlášení vlády Petra Fialy - 1. část

Preambule

     V této části vláda formuluje své priority. Zde vznikají otazníky především nad ambicí spojit dlouhodobou stabilitu rozpočtu s nízkými daněmi a nad nezpochybnitelnost euroatlantické orientace v zájmu českých občanů. V rovině nedoložených slibu pak působí cíl zvyšování politické kultury, rychlého dosažení společenského konsensu nad důchodovou reformou, realistické řešení klimatických změn ale i zrychlení stavebního řízení. Vláda se při tom snaží podsunout, že za všechny problémy zodpovídá vláda předchozí – je to startovní pozice pro budoucí výmluvy a alibi.

     Následující dokument je spíš souhrnem volných představ a obecných slibů, které postrádají vazbu na realitu a logickou provázanost. Chybí konkrétní kroky a jejich etapizace, některé kroky vlády od jejího vzniku se už s tímto prohlášením dostávají do rozporu. Prohlášení tak nereflektuje základní společenské a ekonomické problémy ČR. ČMKOS (stanovisko z 9. ledna 2022) označila dokument souborem „předstírání a zastírání“

1. Veřejné finance

 • Zásadní ozdravení veřejných financí se má připravit s účinností k 1. 1. 2024, protože změna přístupů předpokládá jinou legislativu. Rozpočet na rok 2022 (návrh očekávaný v únoru) tedy nebude stát na novém základě (na to už je pozdě), nejistý je ale i rok 2023. Odkládání koncepční konsolidace se prodraží, přitom zákon o rozpočtové odpovědnosti má být zahrnut do ústavního pořádku. Tato „fiskální ústava“ může situaci ještě zhoršit.
 • Návrat k maastrichtským pravidlům má být co nejrychlejší, dosud uvažované tempo konsolidace ovšem mluví až o roku 2030. Vládě prostě termín závazku konsolidovat finance chybí. Intenzita opatření a proporce mezi příjmovými a výdajovými není zřejmá. Příjmy omezí pravidlo daňové brzdy, která zastropuje daňovou kvótu (podíl inkasa na HDP) na nižší úrovni.
 • Deklaratorní odstřižení firem z daňových rájů od veřejných peněz, boj s daňovými úniky a nelegální optimalizací, rušení nesystémových daňových výjimek (při zavedení úlev nových) a podpora globálního zdanění podle OECD připomíná taktiku „slibem nezarmoutíš“. Spotřební daně mají více zohlednit škodlivost, zřejmě porostou.
 • Na druhou stranu se navrhuje rozšíření limitu pro registraci DPH (2 miliony), obdobně využití paušální daně, definitivní zrušení EET a snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatelů o 2 p.b. Dále valorizována má být sleva na poplatníka a rozšířeny možnosti obcí při stanovení koeficientu u daně z nemovitosti.
 • Neujasněný rozpor mezi příjmy a strukturou výdajů odhaluje nefér populistickou hru na úsporný rozpočet. Chybná je premisa, že náprava veřejných financí se dá dosáhnout hlavně na výdajové straně. Aktuálně pak je třeba minimalizovat škody z rozpočtového provizoria a bez tupých škrtů. MPSV bude potřebovat zdroje minimálně na mimořádnou valorizaci penzí a na pomoc lidem v energetické nouzi.
 • KSČM zdůrazňuje, že mobilizace příjmů (výraznější progrese) bude už od roku 2023 nezbytná. Proto nám chybí ucelená reforma daňového systému, a kam by mělo být těžiště daňového břemen přesunuto (k majetným vrstvám a na kapitál). Problém současného daňového systému je v jeho nespravedlnosti. Je třeba zásadně odmítat snahy po zásazích do odvodového systému včetně úprav odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
 • Dosavadní úvahy o výrazném snížení deficitu státního rozpočtu (avizované škrty 80-130 miliard) by jen znamenaly nejasné a nerealistické masivní škrty. Stejně tak nejasný je příslib prorůstových veřejných investic. Ani umělé nadhodnocení makroekonomických východisek nepomůže ke skutečné konsolidaci.
 • Odhad daňového inkasa se odvíjí od nominálního růstu, který je zvyšován inflací, aniž by toto jeho optické zvětšení mělo reálný dopad na rozvoj. Očekávaná inflace snižuje reálný růst oproti nominálnímu (deflátoru cenové složky HDP). Stagnace kombinovaná s inflací (tzv. stagflace) by šanci na ozdravení veřejných financí nakonec zhoršovala.
 • Z makroekonomického hlediska je mix restriktivní fiskální politiky při dalším možném růstu úroků stanovovaných ČNB (to zvýší rozdíl oproti zatím nulovým úrokům ECB), spíše protirůstový. Problém je koordinace fiskální politiky vlády a jejího boje s drahotou s monetární politikou centrální banky (ani protiinflační politiky ČNB nemá potřebnou účinnost). Mix hospodářské politiky je z tohoto pohledu nekonzistentní.
 • Vedle hrozby rozpočtové nerovnováhy je možnost inflační spirály druhé nejvýznamnější riziko současnosti. Aktuální odhady ČNB ohledně meziročního růstu cen na leden, ale mluví o 7-8 %. To je v mezinárodním srovnání už skutečně hodně. V listopadové prognóze EU byla inflace na rok 2022 odhadnuta jen 2,5 %, u nás bude dvojnásobná. Vyšší inflace je v regionu V4 a dál na východ (Rusko má již dnes inflaci 8 %.).
 • K zmírnění inflace má dojít už v druhém kvartále 2022, inflační tlaky však budou působit dál.  Inflaci ale nezpůsobují výdaje na sociální stát a útoky na něj se nevyřeší. Důležitá je nyní váha nákladové inflace a importu inflace prostřednictvím dovozu energií. Dosavadní vládní boj s drahotou je zjevně neúspěšný. Je tu také relativně volatelní trend posilování koruny pod 25 CZK/EUR s negativním dopadem na export.

 

Sto let bojů za spravedlivější svět  - seriál na pokračování: 9. část

mhavlicek.jpg     Rok 1927 byl na počátku ledna poznamenán založením Národní obce fašistické (NOF) jako politické strany českých fašistů budované po vzoru fašistů italských od roku 1925. Zakladatelem a vůdcem strany byl generál Radola Gajda.

     Koncem ledna probíhal tzv. Leninův týden, jehož posláním bylo vzdělávání členů KSČ o hlavních otázkách marxismu-leninismu. Při okresních výborech a větších základních organizacích bylo vytvořeno téměř 200 takovýchto škol pro začátečníky a 130 škol pro pokročilejší. (Odpověz si čtenáři na otázku – jak se vzdělávají funkcionáři a členové KSČM dnes?!)

    V Plešivci se v té době konala konference jednotné fronty za účasti 400 zástupců ze 16 závodů, 40 obecních zastupitelstev a příslušníků všech významnějších politických stran. Konference byla protestem proti záměrům buržoazie odbourat průmysl na Slovensku. Klement Gottwald jménem KSČ ve svém vystoupení navrhl vytvořit orgány jednotné fronty dělníků a rolníků v měřítku závodním, obvodním i celoslovenském.

    Ve dnech 25. až 28. března se v Národním domě na Smíchově konal IV. sjezd Komunistické strany Československa. Projednal dosavadní zkušenosti z třídních zápasů v období dočasné stabilizace kapitalismu. Závěry sjezdu neodpovídaly skutečným ekonomickým procesům a politické situaci v zemi. Sjezd přijal nový organizační řád, který zůstal v platnosti bez vážnějších změn až do roku 1946.

     8.    dubna dochází ke schválení zákona, kterým bylo odňato volební právo vojákům a členům bezpečnostních sborů. Tímto zákonem chtěla buržoazie zamezit politickou agitaci v armádě, především šíření politiky KSČ mezi vojáky.

Především na Slovensku probíhaly stávky zemědělských dělníků. Koncem dubna stávkovalo pod vedením KSČ více než 2800 sezónních a stálých zemědělských dělníků. Stávkující žádali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Zápas zemědělských dělníků skončil vítězstvím, mzdy byly zvýšeny v průměru o 30 %.

     V květnu projednal Ústřední výbor KSČ stanovisko k prezidentským volbám.

     Další stávky zemědělských dělníků skončily vítězstvím.

     27. května 1927 se konaly třetí prezidentské volby u nás. Komunisté poprvé kandidovali vlastního představitele. Byl jím senátor Václav Šturc. Zvolen však byl dosavadní prezident Masaryk, který získal 274 hlasy ze 434 platných (V. Šturc obdržel 54 hlasů).

    Od 9. srpna do 26. září se v Praze uskutečnila generální stávka stavebního dělnictva, ke které se připojili i kamenodělníci a tesaři. Stávkující žádali zvýšení mezd o 20 procent a uzavření kolektivní smlouvy. V důsledku chyb vedení Mezinárodního všeodborového svazu se reformistům podařilo po sedmi týdnech oslabit jednotnou frontu stávkujících a ukončit stávku, aniž bylo dosaženo úspěchu. Tesaři vytrvali ve stávce až do 7. října.

     Ve stejném roce 23. srpna byli ve Spojených státech po sedmi letech věznění popraveni dva italští dělníci – Nicola Sacco a Bartolomeo Vanzetti. V květnu 1920 byli zatčeni za protiválečnou propagandu a na základě falešných svědectví obviněni z loupežné vraždy a odsouzeni k smrti. Celým světem probíhala po 7 let vlna masových protestů, které organizovaly výbory na obranu Sacca a Vanzettiho, založené v USA, Kanadě, Velké Británii, Československu, Německu, Francii, Švédsku, Itálii, Číně a v zemích Latinské Ameriky. Byl to jeden z mnoha set politických procesů typických pro Spojené státy minulého století. Přesně 50 let po jejich popravě, 23. srpna 1977, prohlásil massachusettský guvernér, že oba byli souzeni nespravedlivě a že "jejich jména mají být navždy očištěna".

     V září celoslovenská konference KSČ projednala úkoly strany v souvislosti s přípravou obecních voleb. Přijala provolání k proletariátu Slovenska.

    V říjnu vydal ústřední výbor prohlášení Deset let diktatury proletariátu v Sovětském svazu a devět let vlády buržoazie v Československu. A na svém zasedání přijal rezoluci Boj za leninskou linii KSČ a její akceschopnost.

    Na celém území Československa byla bez ohledu na zákazy úředních míst organizována shromáždění, demonstrace a schůze pracujících k 10. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Československá delegace na kongresu přátel Sovětského svazu v Moskvě vydala prohlášení, ve kterém se zavazovala, že bude bojovat za uznání Sovětského svazu Československem de iure.

    Na schůzi přípravné komise Společnosti národů pro Svolání mezinárodní konference o odzbrojení předložila sovětská delegace hlavní zásady úplného a všeobecného odzbrojení. Její návrh byl zamítnut na zasedání komise v březnu 1928.

    Prosincový moskevský XV. sjezd Všesvazové komunistické strany (bolševiků) orientoval zemi na přechod k socialistické velkovýrobě v zemědělství. Sjezd schválil směrnice k vypracování prvního pětiletého plánu na léta 1928 až 1933 a projednal úkoly socialistické industrializace.

    Zasedání ÚV KSČ projednalo 17. prosince 1927 úkoly za zlepšení sociálního pojištění, dosavadní výsledky boje za leninskou orientaci strany a zprávu o hospodaření strany. Přijalo prohlášení strany Pro skutečnou bojovou frontu za zlepšení sociálního pojištění a usneslo, aby agitačně propagační oddělení spolu s organizačním oddělením vypracovala plán dalšího rozšíření tisku strany a zdokonalení jeho kolportáže. (Dnes si s podobnými problémy nevíme rady. Položte si otázku, jak moc jsou naše tiskoviny komunistické. Jakou vzdělávací literaturu KSČM po převratu 1989 vydala?)

   V uvedeném roce 1928 vydalo Komunistické nakladatelství K. Boreckého první část třetího dílu spisu K. Marxe Kapitál. Druhá část vyšla v roce 1929. Tím bylo dokončeno první české vydání Marxova Kapitálu v překladu Theodora Šmerala. Obě části třetího dílu vyšly jako 7. a 10. svazek Leninovy knihovny.

    Blížila se velká ekonomická a tím i sociální krize. V sousedním Německu sice nacistická strana vznikla těsně po první světové válce – již v roce 1920, ale v tomto období ještě stále nedosahovala potřebných politických ani volebních výsledků. Mocní tehdejšího Německa podporovali vše, co oslabovalo sílu komunistické strany a populární socialistické myšlenky.

   Ale o tom, jak toto období řešila Komunistická strana Československa si povíme zase příště.

                                                                                                      Milan Havlíček

 

Výborná slova reportéra ze Skynews Austrálie, k mladým lidem, kteří nedávno demonstrovali za zlepšení klimatu:
  „Jste první generace, která má klimatizaci v každé učebně, vaše výuka je založená na počítači, televizi máte v každé místnosti, elektronické prostředky můžete používat celý den.
   Místo chůze do školy využíváte všechny typy přepravy spalovacích motorů. Spoustu z vás dokonce denně vezou rodičovským taxíkem ke škole.
   Jste zatím největším spotřebitelem spotřebního zboží v dějinách lidstva. Všichni si pořád kupujete nové oblečení, abyste byli trendy, i když loňské věci jsou pořád úplně v pohodě. Těžko si někdo z vás spraví oblečení. Netušíte, jak vyměnit rozbitý zip, natož jak zvládnout šicí jehlu.
   Váš protest bude oznámen prostřednictvím digitálních a elektronických prostředků. Telefon, tablet jsou online po dobu 24 hod. Se všemi svými elektronickými hračkami jste největší spotřebitel elektrické energie.
   Lidé - před protestem vypněte klimatizaci nebo topení, choďte do školy pěšky, vypněte telefony, počítače, Xboxy, Playstations a přečtěte si knihu, udělejte si vlastní sendvič, místo toho, abyste ho kupovali připravený v plastovém obalu.
   Nic z toho se pravděpodobně nestane, protože jste manipulovaní lidmi, kteří vás využívají a říkají, že děláte vznešenou věc, zatímco se bavíte a užíváte si nejšílenější západní luxus.
Probuďte se. Najděte si fakta před protestem a začněte zlepšovat svět sami u sebe a nevyhlašujte za pachatele lidi, kteří žili celý život udržitelně.
Zatím jste nic jste v životě nedokázali. Všechno vybudovali lidé, kteří jsou nyní v předdůchodovém a důchodovém věku anebo dnes již nežijí…“

   Vůbec by neuškodilo, aby si toto přečetli všichni v každé rodině (i v té mojí).
 

Co koluje mezi lidmi?

P E T I C E

Vážený pane prezidente Ruské federace, my, níže podepsaní občané České republiky, sledujeme s velkým znepokojením dění na Ukrajině. Naše mainstreamová média nám každý den přinášejí zprávy o eskalaci napětí ze strany Ruské federace, pohybu vojsk  v blízkosti hranic a analýzy různých expertů předpovídajících válku. Zjišťujeme, že státy NATO vysílají na Ukrajinu vojenské jednotky a instruktory.                   V posledních dnech jsme se dozvěděli, že také naše vláda plánuje
darovat Ukrajině dělostřeleckou munici a je ochotná uvažovat i o vyslání vojáků. Dle prohlášení našich vládních činitelů je však za eskalaci napětí odpovědná výhradně Ruská federace.

     Na rozdíl od našich sdělovacích prostředků, vládních činitelů a expertů, docházíme k jiným závěrům než oni. Nepovažujeme Rusko ani Vás za viníky této krize. Věříme, že Ruská federace není původcem této vyhrocené situace a nemá zájem na válce. Nevěříme zprávám našich médií o tom, že chcete obnovit ruské impérium a k tomu potřebujete Ukrajinu zabrat. Rozumíme, že pro bezpečnost Ruska nemůžete připustit základny NATO na Ukrajině a věříme, že nic víc Ruská federace od Ukrajiny nežádá.

     Den ode dne jsme přesvědčenější, že napětí stupňuje ukrajinský režim, protože je v politické i ekonomické pasti a ve vleku událostí je přesvědčován státy NATO, aby své problémy vyřešil válkou. Jsme znepokojeni zprávami o rostoucím počtu zbraní, vojáků i techniky pro Ukrajinu. Obáváme se, že tyto zbraně budou použity k vyprovokování Ruské federace k útokům proti oblastem, které ukrajinský režim považuje za separatistické.

     Domníváme se, že současné protiruské nálady v naší společnosti organizuje a eskaluje menšina vlivných lidí, bez ohledu na názory a zájmy obyčejných občanů.

     Nesouhlasíme se zahraniční politikou naší vlády. Nesouhlasíme se stupňováním napětí dodávkami zbraní ani uplatňováním ekonomických sankcí. Nejsme nepřátelé Ruské federace. Nevěříme oficiálním tvrzením, že u nás Ruská federace organizuje teroristické akce, či ohrožuje naše politiky na životě. 

     Nemyslíme si, že se dá dosáhnout míru a spravedlnosti nakupením vojenských sil, válečnou rétorikou a přetrháváním obchodních vazeb. Chceme mezi Českou republikou a Ruskou federací korektní a přátelské vztahy založené na vzájemném respektu.

     Naši politici nehovoří jménem všeho lidu. Vláda České republiky nemá náš souhlas a nekoná naším jménem.

 

Trestní oznámení za podněcování k útočné válce

Vrchní státní zastupitelství Praha, Nám. Hrdinů 1300/11 Praha Nusle, 140 00 Praha

Věc: Podnět k zahájení trestního stíhání dle trestního zákoníku č.40/2009 Sb. § 406 a § 407

Podávám tímto trestní oznámení na předsedkyni parlamentu ČR paní Markétu Pekarovou Adamovou, nar. 2. 10. 1984, a ministryni obrany paní Janu Černochovou, nar. 26. 10. 1973, za jejich nenávistné projevy k situaci na Ukrajině. Ve svých projevech jsou pro válku, chtějí zapojení naší republiky do války, což vyvolává strach a paniku u občanů. Prokazatelně se jedná o snahu o zavlečení naší republiky do válečného vztahu Ukrajina-Rusko. Paní Černochová navíc (před projednáním a schválením vládou) prezentovala na sociálních sítích a ve sdělovacích prostředcích, že pošle na Ukrajinu dělostřelecké náboje. Nevím, jakou má pravomoc, zda toto může udělat bez rozhodnutí vlády, ale vím a mohu poukázat na mezinárodní smlouvu o obchodu se zbraněmi, kterou naše republika podepsala, dle které se zakazuje prodávat zbraně tam, kde by mohly vyvolávat nebo zhoršovat ozbrojený konflikt. Tato situace bezpochyby nastane a tím lze očekávat i odvetu ze strany Ruska vůči naší republice. Vystupování výše jmenovaných ve veřejných sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích nese plně znaky porušení zákona, proto podávám tento podnět.

§ 407 – Podněcování útočné války: Trestní zákoník – 40/2009 Sb.…
(zakony.centrum.cz/trestni-zakonik)
Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká
republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak
podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
§ 406 – Příprava útočné války: Trestní zákoník – 40/2009 Sb.…
(zakony.centrum.cz/trestni-zakonik)
Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím
přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím
svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

 

Domnívám se, že by se měla posoudit činnost a odpovědnost:

 1) Ministra zahraničí Jana Lipavského nar. 2. 7. 1985, který vystupuje
     obdobně jako výše uvedené.
2) Ministra vnitra Víta Rakušana nar. 16. 6. 1978, jehož resort měl ze zákona
     ihned začít provádět úkony v trestním řízení.
3) Ministra spravedlnosti Pavla Blažka, nar. 8. 4. 1969, který stejně tak jako
    ministr vnitra neřešil a neupozornil vládu, že jsme vázáni mezinárodní
    smlouvou o nedodávání zbraní do rizikových oblastí. A že paní
    Černochová a paní Pekarová Adamová porušují zákon § 406, §407.
4) V neposlední řadě k zodpovědnosti by měl být povolán předseda vlády
     Petr Fiala, nar. 1. 9. 1964, který je za členy své vlády zodpovědný. Místo,
     aby tyto lidi odvolal, přistupuje a přehlíží jejich jednání a sám podporuje
     porušování mezinárodních smluv ohledně munice pro Ukrajinu.
5) Měli by být řešeni všichni členové vlády, kteří odsouhlasili dodávku zbraní
    na Ukrajinu v rozporu s uzavřenou mezinárodní smlouvou a tím se
    zhoršuje ozbrojený konflikt v daném místě.

Požaduji urychlené řešení. My, občané této země, nechceme být zavlečeni do války.
Prosím o sdělení výsledku šetření.

26. ledna 2022                                                 Jan Bouček, 396 01 Nečice č.14

 

(Poznámka metéra: Autor nám sděluje – nevydržel jsem duševně a podal trestní oznámení, tak se může stát, že o mě delší čas neuslyšíte. Když se nějaký mladý Čech údajně zúčastnil na oddělené části Ukrajiny pomoci ruským Ukrajincům, dostal v nepřítomnosti, myslím, osmnáct let, tak proč tak nepostupovat i v tomto ještě nebezpečnějším případě.)

 

 

P E T I C E
kterou se Iniciativa NE základnám v úterý 1. 2. 2022 obrátila na předsedu Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny ČR:

Pane předsedo Výboru pro obranu, pane Metnare.
zítra tj. 2. 2. 2022 se má konat od 13:00 hodin v Poslanecké sněmovně ČR jednání Výboru pro obranu, na které byl veřejnosti znemožněn přístup.

Na programu výboru je projednání a pravděpodobně schválení sněmovního tisku č.77/0.

V bodě 30 přehledu vojenských cvičeních na území ČR 2022 je plánováno cvičení SABER STRIKE 2022, vojsk USA na území České republiky za účelem: citujeme ,, Zabezpečení přesunu jednotek US Army na území ČR a provedení společného výcviku na taktické úrovni".

     Nejedná se o cvičení NATO, jehož jsme bez souhlasu občanů členy. Není tudíž jeho konání obhajitelné žádnou dohodou, podepsanou smlouvou. Jde o rozhodnutí AČR a Vlády ČR.

     Chápeme pane Metnare, že návrh vojenských cvičení je výsledkem Vaší práce z minulého období , kdy jste byl ministrem obrany ČR, a záměr byl navrhován v jiné mezinárodní situaci.

Obracíme se proto na Vás a celý výbor s výzvou, zrušit v předloženém záměru – plánu všechna vojenská cvičení US Army na území České republiky. Chceme k tomu podotknout, že území České republiky nepatří vládě, zákonodárcům, Výboru pro obranu ani AČR. Patří lidem, občanům České republiky, a zneužívání území České republiky k jiným účelům, než je dáno Ústavou České republiky, lze hodnotit jako podezření, kdy se může jednat o trestnou činnost.

      Vás, pane předsedo, i výbor, chceme upozornit, že jsou to občané České republiky, kteří si vás platí. Určitě si vás neplatí k ohrožení svých životů a tvrdit, že je bráníte na území např. Afghánistánu, se ukázalo jako nepravdivé. Přikládáme arch petice, kde je již 10 000 podpisů  a v závěru petice je uvedeno:

„Chceme žít a dožít své životy v míru, a ne ve strachu s povinností zabíjet".

Níže přikládáme stanovisko Předsedy zahraničního výboru NR SR Mariána Kéryho a zajisté jste i informování: Fwd: Bulhari iniciovali vypovedanie dohody s USA o vojenských základniach 

(vypovězení dohody se Spojenými státy o vojenských základnách).
     Prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., od Vás budeme požadovat informace o dodávkách tříštivých granátů, různých dělostřeleckých granátů, nábojů, nábojů ráže 9 mm v hodnotě 60 mil. Kč. Tento zbrojní materiál byl předán  nezjištěným ukrajinský vojenských útvarů mimo solidární dar 4006 ks dělostřelecké munice.

     Budeme požadovat zveřejnění dopisu, kterým se na vás – vládu,  ukrajinská strana obrátila, a ve kterém je uvedeno, o co vše žádala.
Ptali jsme se, kdo tu žádost viděl.

Odpověď – NIKDO.
Občané jsou v pozici stáda a takový přístup od vlády je nepřípustný.

Vládě dne 26.1.2022 v 8:05 hodin byla předána Výzva desítky iniciativ, ve které byla vláda požádána, aby žádnou munici, vojenský materiál na Ukrajinu nedodávala.

NIKDE, ve vámi tvrzeném, svobodném  demokratickém státě  nebyla Výzva zveřejněna, nikde o ní nebyla ani zmínka.

Jak to vážení zákonodárci označíte?

S pozdravem
                                         za Iniciativu NE základnám ČR, z.s., Václav Novotný

 

P E T I C E
podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko

Petice je adresována předsedovi vlády České republiky a petičnímu výboru Poslanecké sněmovny ČR

My, níže podepsaní občané,
nesouhlasíme se vznikem Národního parku Křivoklátsko a prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky, aby od tohoto záměru upustila, a to        z následujících důvodů:

1. Křivoklátsko je rozsáhlé území kulturní krajiny s převažující rozlohou   
    hospodářských lesů, které budovali po staletí generace zdejších lesníků a    
    obyvatel. Jedná se tedy o území dlouhodobě ovlivňované lidskou činností.
2. Národní parky jsou rozsáhlá území s převažujícím výskytem přirozených    
    nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů (§ 15 zákona č. 114/1992
    Sb.). Základní podmínka daná zákonem o ochraně přírody a krajiny tedy
    není naplněna.
3. Ochrana přírodních hodnot Křivoklátska je dostatečně zajištěna stávajícími
    kategoriemi zvláště chráněných území, to znamená chráněná krajinná oblast       
    (CHKO) spolu s dalšími kategoriemi maloplošných chráněných území (NPR,
    PR) a ostatními kategoriemi (Ptačí oblast, biosférická rezervace UNESCO,   
    EVL atd.).
4. Výhledové převedení velké části území navrhovaného národního parku do
    bezzásahového režimu (minimálně 75% plochy dle strategie IUCN pro
    národní parky).
5. Zřízení další státní instituce – správy národního parku – hrazené z našich
    daní, tj. další zatížení státního rozpočtu v době, kdy je tento již extrémně
    zatížen.
6. Zachování stávající plnohodnotné samosprávy místních obcí a příslušných
    krajů.
7. Křivoklátské lesy by měly dále poskytovat místním lidem práci, obživu,
    dřevo do kamen a prostor pro relaxaci.
8. Zachování lesů zelených a otevřených pro všechny k lesu a přírodě šetrné
    aktivity v rámci platných regulí chráněné krajinné oblasti. Lesů svobodně
    využívaných rodinami s dětmi, houbaři, turisty, fotografy, cyklisty a všemi
    milovníky volné přírody bez ohledu na to, jestli se jedná o místní obyvatele,
    chataře, chalupáře nebo návštěvníky z jiných oblastí ČR.
9. Zachování křivoklátské přírody v duchu desetiletí fungujícího Lesnického
    parku Křivoklátsko jako “Území pro přírodu i pro lidi”.

Na základě výše uvedených argumentů žádáme, aby vláda České republiky neusilovala o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a zachovala ochranu celého území v současné kategorii CHKO.

Petiční výbor ve složení:
Jakub Majer, U Plátenice 1/1511, Praha 5, 150 00 – předseda petičního výboru
                  oprávněný jednat a další…

 

 

OV KSČM se přestěhoval do 4. patra, od výtahu vlevo, dveře 214.

ova.jpg

ovb.jpg

 

Významná výročí: únor

2. 2. 1943              Rudá armáda porazila fašisty u STALINGRADU, 6.
                              německá armáda vedená Paulusem kapitulovala
4. - 11. 2. 1945     Jaltská konference

18. – 23. 2. 1929:  V. sjezd KSČ
23. 2. 1903            se narodil Julius FUČÍK, komunistický novinář
25. 2. 1948            VÍTĚZSTVÍ PRACUJÍCÍHO LIDU

 

Společenská kronika

Významné životní výročí v únoru 2022 oslavují:

             KAREL  KRAIF                      90 let              Říčany
             MARIE  LEMERMANOVÁ     70 let              Mukařov
              MARIE  NOVÁKOVÁ            70 let              Brandýs nad Labem
             VĚRA  SMOLÍKOVÁ              95 let             Řež

    Jubilantům blahopřejeme a přejeme především zdraví, štěstí, pohodu a spoustu energie.
Děkujeme za veškerou odvedenou práci!

 

Porady Praha-východ:

Jednání OV – čtvrtek 17.2.2022 od 16:00   úterý 1.3.2022 od 16:00 hod

Porada funkcionářského aktivu Praha-východ úterý 8.3.2022
od 8:30 hod, vždy v zasedací místnosti 153, 3. patro

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta: ov.prvych@kscm.cz; Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019