Ze života základní organizace - Čelákovice

18. 3. 2022

15. březen 2022 v Čelákovicích

V úterý v podvečer si členové naší Městské organizace KSČM Čelákovice připomněli jeden z nejsmutnějších dnů historie Československé republiky, den, kdy nacistická vojska, na  základě Mnichovské zrady tehdejších spojenců, vtrhla na naše území a na dlouhých 6 let jej neopustila. Zanechala za sebou jen utrpení a strádání našich občanů, ale především velké množství nevinných obětí.

Pověšením kytičky rudých růží na pamětní desku obětem války na budově Sokolovny na Masarykově ulici jsme zahájili tento malý pietní akt. Jménem pořadatelů, MěO KSČM Čelákovice a okresního výboru Prahy – východ přítomné členy a sympatizanty přivítal Vladimír Duník, člen výboru místní organizace a OV KSČM Praha – východ.

Aktu se zúčastnil i Zdeněk Milata, nově zvolený předseda KSČM sousedního okresu Nymburk.

V několika následujících minutách jsme si připomněli historická fakta této, pro občany Československa, zlé a těžké doby. Bezprostředně po obsazení republiky začala hromadná zatýkání našich občanů na základě informací získaných od českého četnictva. Ze 183 zatčených našeho okresu bylo i 8 komunistů z Čelákovic. Mé pozvání přijali i dva potomci zatčených, kteří  dodnes žijí v našem městě. Velmi rád jsem mezi námi přivítal vnuka jednoho ze zatčených, s lítostí jsem omluvil členku naší organizace, dceru poválečného předsedy MěNV, která nemohla přijít z důvodů vážné nemoci.

Na závěr jsem poděkoval všem zúčastněným, kteří si přišli připomenout jeden z nejsmutnějších dnů historie naší republiky a přišli uctít památku nevinných obětí nacistické okupace. 

                                                                                                          Jménem pořadatelů
                                                                                                               Vladimír Duník

Fotogalerie