Zpravodaj 5/2022

6. 5. 2022

     V roce 1890 levicová a dělnická společnost v českých zemích Rakousko-Uherska poprvé slavila Svátek práce jako připomínku potlačené stávky dělníků v roce 1886 v Chicagu za zavedení osmihodinové pracovní směny.

1maj.png    Svět se tenkrát zmítal v boji za práva zaměstnanců. Vznikaly různé politické proudy. V tehdejším Rakousko-Uhersku vznikla Československá strana sociálně demokratická dělnická, která zpočátku boj za práva zaměstnanců vedla. Protože sociální demokraté nedokázali složitý státní aparát změnit systematicky, tak jak bylo potřeba, začaly se rozvíjet strany komunistické, které šly cestou revoluční.

     Po první úspěšné oslavě Svátku práce na Střeleckém ostrově v roce 1890 se z oslav 1. máje stala hezká tradice, která přetrvává až do současnosti. Tehdejší německý kancléř Otto von Bismarck, aby zmírnil revoluční náladu, dělnictvu mírně zlepšil podmínky. Přesto systém postavený na kapitalistické výrobě nutně vede k hospodářské krizi. Toho si byla tehdejší levicová veřejnost vědoma, a proto se První máj stal manifestací pracujících, kteří jasně dávali najevo svůj nesouhlas s kapitalistickým způsobem výroby. Podobně je to i v současnosti.    

    Miliardář nemůže být „otcem“ pracujících lidí, protože jeho a jejich zájmy se v hospodářské výrobě kříží. To, že máme v současnosti politické strany a hnutí, které jasně chtějí zavádět sociální reformy jako zvýšení důchodů, studentské slevy atd., ale nechtějí změnu systému, to svědčí o podobné situaci jako před 130 lety.

     Sociální reformy mohou částečně uklidnit revoluční atmosféru, která je nyní vysoká – kvůli stále se zdražujícím energiím, potravinám, palivům nebo kvůli válečné situaci. Za většinu problémů může systém, ve kterém žijeme, který nutí společnost ke vzájemnému třídnímu boji mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, systém, který není schopen regulovat cenovou hladinu a který když neví, co má dělat, tak způsobí vojenský konflikt.

     Pouze změna systému je odkazem Prvního máje, tak jako si ho KSČM připomíná a připomínat bude. Protože pokud nezměníme systém, tak systém změní nás.

 

Porady Praha-východ:

Porada aktivu Praha-východ:    úterý 14. 6. 2022 od 8:30 hod,
                  v zasedací místnosti 153, 3. patro

Jednání OV KSČM Praha východ: úterý 7. 6. 2022 od 16:00 hod
               taktéž v zasedací místnosti 153, 3. patro

 

Nejstrašnější válka v historii lidstva s miliony obětí, to byla 2. světová válka.  V těchto dnech oslavujeme povstání českého lidu, který se postavil na odpor fašismu. Připomínáme si velké oběti občanů, vlastenců, vojáků bojujících na všech frontách této války, partyzánů, ale i nevinných obyvatel Lidic, Ležáků, Ploštiny, Javoříčka a mnoha dalších míst naší země. Tyto oběti – 360 000 občanů nesmí upadnout v zapomnění. Komunisté patřili k prvním obětem fašistů! Proto s velkým znepokojením dlouhodobě upozorňujeme na nárůst rasové nesnášenlivosti, neřešení každodenních problémů občanů a jejich narůstající beznaděj. To vše bylo a je podhoubím fašismu.

     Odmítáme oslavování fašistických válečných zločinců i zrádců, vrahů vlastních občanů nebo kolaborantů, jako byli Stepan Bandera, Andrej Vlasov, Ante Pavelić, Jozef Tiso či Emil Hácha. Pomníky v našich městech a obcích, nechť nám jsou připomínkou hrdinství vojáků osvoboditelů i utrpení obyčejných lidí.  Ničení pomníků rudoarmějců nebo jejich odstraňování je popřením vlastní historie a projev neúcty k životům 140 000 z nich, kteří padli za naši svobodu při osvobozování Československa. Je potřeba poděkovat všem našim osvoboditelům z východu i západu, všem vojákům, kteří obětovali život a porazili německý nacismus.

Význam všech obětí je nutné si připomínat tím spíše, když se vidina války některým lidem začala opět zamlouvat. Válka je nejhorším dědictvím lidstva.

                                                                                  UV KSČM

 

Z jednání OV KSČM 3. května 2022

Dokončili jsme rozdělení garantů/okrskářů za jednotlivé organizace z řad okresního výboru. S. Hajleková bude mít na starosti Brandýs, St. Boleslav, Popovice, Sluhy,  Klecany, Máslovice, Husinec-Řež. S. Zima Kamenice, Zvánovice, Mnichovice, Kunice, Sulice, Kostelec u Křížků. S. Duník Čelákovice, Vyšehořovice a Nehvizdy. S. Hádek Řež závod, s. Štefek – ZO při OV a Kojetice, s. Šrámek Odolena Vodu, ss. Pokorný a Posolda – Mukařov, Říčany, Úvaly a Škvorec.

     Schválili jsme dopis s poděkováním s. Grospičovi za jeho dosavadní  práci, i když už nechce kandidovat do Senátu. V informacích z vyšších orgánů jsme se zabývali přípravou sjezdu. Delegátům jsme doporučili podpořit ze tří možností současnou podobu volby členů ÚV KSČM (jeden člen zvolený okresní konferencí=tedy jeden za každý okres) a podpořit při volbě současné vedení KSČM.

     Probírali jsme informace z porady funkcionářů. Přítomní odsouhlasili  přesun porady na čas před jednáním OV KSČM. Pokud se to osvědčí, zohledníme termíny porad v plánu práce na II. pololetí. Probrali jsme hospodaření  OV za I. čtvrtletí 2022. Výdaje teprve nabíhají, jsou nižší vzhledem k přestěhování do menších prostor. Příjem členských příspěvků je nyní sice nadprůměrný, ale je to tím, že mnozí zaplatili již na celý rok 2022.

Dokončili jsme přípravu májových akcí (hlavně Čelákovickou štafetu 9. 5. od 15 hod. z náměstí, pietní akt ve Staré Boleslavi 8. 5. v 10 hod na hřbitově  a 9. 5. v 17 hod v Brandýse na hřbitově. (Nezapomeňte položit kytičku k pietním místům osvobození a poslat foto na OV)!

Prezidentskou kampaň – podpisovou petici na podporu s. Skály jsme navrhli realizovat v podobě petičních stánků. 8. 6. středa dopoledne v Brandýse nad Labem a 11. 6. sobota dopoledne v Říčanech a v Čelákovicích. Shrnuli jsme složitou situaci v přípravě komunálních kandidátek i spolupráci s vlasteneckými a společenskými organizacemi.

 

Placení členských příspěvků (ČP) na účet OV KSČM Praha východ:

číslo účtu: 4039201/0100, variabilní symbol číslo organizace nebo rok 2022.

Uveďte do textu transakce: ČP, od koho (příjmení, ZO, příp. číslo ZO), za jaké období.

Upozornění: při zasílání členských příspěvků (ČP) nebo mimořádných členských příspěvků (MČP) musí být v textu transakce uvedeno, že se jedná o ČP nebo MČP (MČP od jedné osoby ale max. 1000 Kč).

 

Vyhodnocení diskuse z okresní konference

Diskuse na okresní konferenci byla bouřlivá a podnětná. Trvala řadu hodin a probrala témata domácí, zahraniční i vnitrostranická. V řádné části zaznělo 12 diskusních příspěvků a 6 „technických“ připomínek, ve volném bloku diskuse zhruba totéž. Někteří diskutující dali své příspěvky i písemně (ss. Šrámek, Duník).

S. Šrámek – přednesl otázky k přemýšlení: dřívější minulost 4 a více let – proč u některých soudruhů schází sebekritika? Kolik členů OV rozhodovalo? Jak může ZO žít bez předsedy ZO, když má v OV 2 členy? Nedávná (2-4 roky zpět) komu sloužil počet snížení členů OV z 19 na 9? Současnost – „Říčany nic nedělají“, „Nedám na veřejné shromáždění  v B.n.L. ani korunu“- kdo je autorem? Co má přednost – osobní kontakt nebo videokonference? Je dostačující 3 minuty na diskusní příspěvek, je návrh na složení OV dostatečně zastupující všechny ZO? Nejsou v OV lidé, co tam už nemají co dělat? Jaký bude plán OV pro zajištění voleb? Není změna ZO u některých soudruhů jen schovávání se?

Největším nepřítelem míru není Rusko, ale USA a NATO. Jejich ZO (výbor) se schází v hospodě.

S. Duník – taky neví, jak může ZO fungovat 3 roky bez předsedy, neschází se sice klasicky, ale makají nejaktivněji.

S. Štefek – ZO při OV: proč vznikla, kdo tam je, není samospásou pro rozpadlé ZO, členové stejně na schůze, navíc do centra Prahy, nechodí. Ale aspoň jsou informovaní Zpravodajem nebo dopisem. U řady z nich je problém s placením členských příspěvků. Pro nové členy (v poslední době 2 noví členové) to určitá cesta je. Jsou i ZO, které dle stanov nesplňují kritéria, ale nejlepší řešení není automaticky je převést do ZO při OV, když funguje předseda a vybírá příspěvky a šíří informace.

S. Havlíček – jeden z největších úkolů současnosti je získání podpisů pro kandidaturu J. Skály. Pravidla pro petici jsou přísnější, musíme mít pro jistotu více než 50.000 podpisů. Už by měla být rozebrána POZ, jak postupovat. Navrhl letáček A5 s krátkým životopisem s. Skály.

Ke komunálním volbám – přestože se ZO staví často, že to nemá cenu, že jsou staří, je třeba se pokusit třeba o neúplnou kandidátku či ve spolupráci s někým. I dnes je třeba využívat vývěsky, plakáty. K sjezdovým materiálům – ZO je většinou neprojednávaly, nejsou náměty. Ale řada lidí na stanovách pracovala a připomínky tam jsou zohledněny, tedy má to cenu. Akcí je možných dost, naši lidé mají plné diáře, důležitá je podpora činnosti vlasteneckých organizací. Možná udělat okénko pro ně ve Zpravodaji. Jsme (okresní výbory) nyní seskládaní na ÚV v jednom patře, můžeme si více pomoci i  v těchto organizacích. Můžeme pomoci straně i finančně.  Poděkoval okresnímu výboru za práci. K cenzuře a omezování webů – je to nepřípustné. Řada statí je např. na webu rudyprapor.cz. Kdykoliv komunisté ustoupí od svých zásad, je to špatné.

S. Duník – k úpravě stanov a výši členských příspěvků – není to 0, 5 % příjmů. I kdyby byla ¼ členů osvobozena, měly by být čl. příspěvky min. po 70 Kč, tj. 126.000,- Kč. Měly by se upravit stanovy na „doporučeně 0, 5 % příjmu, min. 30 Kč“.

S. Milata (host) – poděkoval za pozvání, je novým předsedou OV Nymburk, omlazují kádry. Je mu smutno, že se masakrují 2 slovanské národy a my tam posíláme zbraně. Že je tu cenzura.  Poděkoval okresu za plnění doporučení VV KV připomenout 15. 3. 1939. Možná spolupráce je třeba v oblasti změn stanov (je ale i třeba, aby i bývalí poslanci a asistenti splnili své povinnosti), poznávací role strany je zejména v komunální politice. Dále v senátních volbách, při akci Třešně na vodě.  Podporuje vývěsní skříňky. Spousta věcí se dala udělat v KSČM již v roce 2017, teď honíme ujetý vlak. Ale vstanou noví bojovníci.

P. Bohdanovičová jako host se představila a uvedla účastníky do konfliktu na Ukrajině, zmínila kořeny problému.  8 let tam problémy nikdo neřešil.

(Technická: s. Havlíček – ke kořenům konfliktu)

S. Posolda – Jedním ze zablokovaných webů je restart, kde je i projev Putina, co je na rudyprapor.cz. Máme malé možnosti vstupování do médií, s kandidaturou s. Skály začíná být, ale zván spolu se s. Konečnou. Jak prorazit blokádu? Jak dezinformační vlnu proti Skálovi? Funguje TV Bureš, kde má s. Skála své aktivity, které dnes sleduje přes 10.000 lidí. Je třeba, aby na transparentní účet přicházely pravidelně malé částky. Cílem je samozřejmě vyhrát volby, není bez šance. Pro bývalé voliče Zemana není alternativy kromě Skály a Vitáskové. Otázka je, co udělá Středula nebo Babiš. První krok je získat pro jistotu 60.000 podpisů. Dalším cílem je vrátit levici do politického spektra. Dalším cílem jsou komunální volby. Bytová krize může být nejen v komunálních programech, ale i heslo Skály. Dalším cílem je podpořit v senátních volbách levici cestu. Z vedení strany se snaží mediálně Kateřina Konečná, ale za ní je hluboká propast. Každý člen vedení, každý kandidát by měl mít mediální strategii, provázanost témat. Skála bude pomáhat, bude buldozer.

S. Brožová – je předsedou, má jen 5 lidí ve výboru a s ostatními moc nemůže počítat. Mají 3 skupinářky, čtvrtletně vybírají příspěvky. Oceňuje Zpravodaj a v něm statě s. Konečné, distribuují ho všem členům. Sbírají podpisy pro Skálu, zviditelňují tak i stranu, sebrali už přes 20 podpisů. Jde nyní ne o to, zda ho budou lidé volit, ale aby mohl kandidovat.

(Technická: s. Havlíček – důležitost kandidovat, třeba i s ČSSD nebo s jinými, i na neúplných kandidátkách, s. Štefek – s ČSSD vedení KSČM jednalo)

S. Duník – spolupráce se společenskými a vlasteneckými organizacemi je naším dlouhodobým cílem, oslovili paní Vítovou s možností kandidovat do Senátu, chtěla v Táboře, tam ale nechtějí mít žádného kandidáta. Co někde jinde?

S. Carda – Je těžká doba, nejsme v krajích ani v PČR, máme omezené zdroje. Příčinou je vymírání členské základny a sympatizantů. Zároveň je stupňovaná kampaň proti nám, ovlivňují mladé.

S. Krajča – K situaci na Ukrajině – bylo jednání komise pro zahraničně politickou strategii, pak bylo schváleno stanovisko VV ÚV KSČM. Dále bylo rozhodnuto stavět vlastního kandidáta na prezidenta, je to důležité získat v prvním kroku dost podpisů.

(Technická s. Havlíček – členové mohou pomoci i s ostrahou našich objektů, s. Jursová – z lékárenského prostředí – komentáře k antirusismu jsou zdrženlivé; s. Posolda – vnímat kořeny – když se rozpadal SSSR, na kořist se těšilo hodně dravců, Putin jim to pak překazil; dnešek je ale výsledkem pokračování kapitalistického soupeření).

Z další diskuse se účastníci věnovali zejména prezidentské kampani a např. o potřebě letáčku (Brožová, Posolda, Zima), zazněl i námět psát reakce na vystoupení s. Skály přímo na email OV, předáme, či mít fotky s podpisem – úkol si vzal Posolda). Je možné přispět i na TU s. Skály. Vybraly se i mimořádné příspěvky. Ale také o budoucnosti Halo novin (Štefek, Šrámek, Hajleková, Krumpolcová, Duník, Krajča, Milata), které jsou v ekonomických problémech, není inzerce a byť se ÚV vyjádřil pro deník, schválil i podporu, bude se řešit, jak dále. Otazník visí i nad cenou. Futura by měla ale rozšířit činnost mimo Halo noviny. Problémová byla ale i distribuce přes Českou poštu, hodně stížností dávají i předplatitelé – volat bezplatnou linku pošty 800 300 302. Mezi návrhy byla pomoc formou předplatného některého dne v týdnu. Distribuce přes Českou poštu je problémová i při volebních materiálech, někde ale oproti předcházejícím dobám byla lepší, je třeba prostě stále reklamovat (Zima, Krajča, Hajleková, Duník, Posolda).

Ke sjezdu je v návrhu stanov zrušení okresních revizních komisí, ideálně aby na sjezdu prošly bez velké diskuse, bylo by to náročné, musíme co nejlepší stanovisko zaujmout i na krajské konferenci (Havlíček). Ale i programové body. Co dělá vedení strany, aby se neopakovala blamáž posledních sjezdů? Výstupy se musí představitelé naučit jako násobilku (Posolda). Programové body jsou rozděleny dle gescí členům vedení – programy Luzar, diskutuje se rozsah (např. 11 tezí 11. sjezdu) (Krajča). Měl by být akční program mezi sjezdy zaměřený dovnitř, krátkodobý kvalitní program 4-8 let k veřejnosti, dlouhodobý program základní máme, ale základ je drobná práce v komunální sféře, kde musí být vidět naše činnost na podporu lidí. (Havlíček). Je potřeba systematičnost naší práce, definovat cílové skupiny a co pro ně (Jursová). I v prezidentské kampani musí Skála reprezentovat lidi, ne stranu (Posolda). Lidé očekávají od Skály vystupování k věci, co konkrétně by se mělo změnit, ne vyprávění. Slyšela prý i o nových migračních kvótách (Princová). To je dlouhodobá opakovaná snaha Německa a Francie, my to odmítáme (Krajča).

 

Výstupy z diskuse na okresní konferenci

K ekonomice (kromě diskuse i ze zprávy revizní komise):

Sledovat efektivnost vynaložených prostředků, vybírat řádně členské příspěvky, přizpůsobit stanovy, dodržovat pravidla členské evidence a udržovat ji aktuální, obsazení sekretariátu jeden den v týdnu považovat za základ.

K mezinárodní a domácí situaci

Za konfliktem na Ukrajině musíme vidět příčiny, největší hrozbou pro mír je USA a NATO, musíme být proti dodávkám zbraní i proti cenzuře (viz usnesení).

K politice strany:

Důležitá je propagace a vědomosti předních funkcionářů, musíme být vidět, mít cílové skupiny a projekty, jak s nimi komunikovat.

Ke sjezdu:

Programové dokumenty důležité, měl by být akční program mezi sjezdy zaměřený dovnitř, krátkodobý kvalitní program 4-8 let k veřejnosti, dlouhodobý program základní máme.

K práci ZO:

Nenahraditelný význam informování má Zpravodaj; smysl mají i ZO o 2 členech, pokud tam funguje komunikace, není všespásou pro nefunkční organizace ZO při OV

K volbám komunálním:

Kandidátky s vlasteneckými a dalšími sdruženími, klidně i s ČSSD aj., i neúplné, musíme být vidět.

K volbám prezidentským:

podporovat s. Skálu, bude to beranidlo i pro zviditelnění KSČM a všechny volby, získat podpisy co nejdříve (viz usnesení konference), mít foto s podpisem, letáček, podpis je pro možnost kandidovat, ne ještě pro volbu s. Skály

Ke krajské konferenci:

Co nejvíce tam probrat stanovy s výsledným stanoviskem

 

 

Komunální a senátní volby 2022

13. 4. 2022 vyšly ve Sbírce zákonů prezidentem vyhlášené volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR na dny 23. a 24. září 2022.         

Tím zároveň začala volební kampaň, která končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb. Všechny propagační materiály šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli.

Důležité termíny, které se od termínu voleb odvozují:

Datum nejpozději do

úkol

19. 07. 2022

úterý

podání kandidátních listin a přihlášek k registraci registračnímu úřadu

01. 08. 2022

pondělí

odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází v úvahu

24. 08. 2022

středa

delegování zástupců volebních stran do okrskových volebních komisí

13. 09. 2022

úterý

možnost vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

21. 09. 2022

středa

možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury

 

Bez obalu s Kateřinou Konečnou 17. týden 2022 (25.4.-1.5.2022.)

Hezký dobrý den při 17. vydání Bez obalu s Kateřinou Konečnou!

     Odstartoval nám měsíc květen. Měsíc, na jehož začátku máme každoročně prostor se zamyslet nad zásadními hodnotami lidské existence, jako jsou práce, svoboda a, samozřejmě, láska. Již během loňského prvomájového videa jsem upozorňovala na zhoršující se problém pracující chudoby. Pracující chudoba je termín označující situaci, ve které se člověku navzdory jeho zaměstnání nedostává dostatku prostředků na zajištění důstojného života.       V reakcích na loňské video jsem často byla, stejně jako zbytek KSČM, osočována za to, že toto téma zveličuji a že situace zdaleka takto kritická není. Nyní po roce máme v čele státu novou vládu, která slibovala pozitivní změnu. Realita? Podle Platformy pro minimální a důstojnou mzdu nedostává za svou práci mzdu zaručující důstojný život až 41 % pracujících v České republice. Tedy každý čtvrtý, který poctivě pracuje, má problém zaplatit základní potřeby pro lidský život. Mnoho domácností v Česku se tak pohybuje na hranici jedné rozbité pračky či lednice od nutnosti půjčky a rizika zabřednutí do kolotoče exekucí. Hranice důstojné mzdy se navíc aktuálně každým dnem rapidně zvyšuje v důsledku inflace, kterou Fialova vláda odmítá, jakkoliv řešit.

     To těm panákům ve vládě nevadí, že se každé druhé ženy v Česku týká problém pracující chudoby? Pro pana ministra financí Stanjuru to není dostatečně alarmující situace na to, aby ze své funkce a pozice zasáhnul? Že jsme to od minulého roku, kdy jsem upozorňovala na skutečnost, že stále více lidí nemá na základní suroviny, dotáhli do situace, kdy rapidně roste počet lidí navštěvujících potravinové banky? Kde jsou lidovci, kasající se, že nenechají nikoho padnout na dno a budou sociálním svědomím vlády? Kde je odbornice na sociální problematiku od Pirátů, poslankyně a místopředsedkyně Sněmovny, Olga Richterová? Jak se jí tato čísla poslouchají? To pro vládu stále není dost na to, aby situaci řešila? Pětikoalice se zajímá snad o všechny problémy světa, ale kdy si všimne, že v důsledku její politiky nemají mnozí co jíst, kde bydlet nebo co na sebe! Moc bych si přála, abychom příští rok, kdy znova budeme oslavovat Svátek práce, už nemuseli číst děsivé reporty o frontách na potravinovou pomoc, nebo o tom, že polovina lidí nemůže s odměnou za svou práci vyjít.

peticevojska.png      Volně tak přecházím k druhé hodnotě, kterou si v úvodu května každoročně připomínáme, a tou je svoboda. Svobod existuje celá řada, přičemž některé   z nich, které by v ideálním případě měla garantovat Listina práv a svobod, jsou díky činům současné vlády v ohrožení. Jednou z nich je v současné době hojně diskutovaná svoboda slova. Za práva na informace se přitom někteří vládní politici ještě před několika lety srdnatě bili. Dnes už ale raději pro teplá ministerská křesla pohledem snad záměrně přechází vše, co se na zákulisních vládních jednáních probírá. Řeč je, samozřejmě, o Pirátech, kteří dříve bojovali za svobodný internet a dnes nemají problém s cenzurou webů, dokonce bez soudního rozhodnutí.

      Druhou diskutovanou svobodou je naše svoboda spočívající v suverenitě, nezávislosti na mocnostech. Svoboda, kterou sice každoročně oslavujeme a připomínáme si ji, jen proto, abychom netečně přihlíželi tomu, jak naše vláda plánuje stavět na našem území radary, raketové základny, nebo si zve na naše území cizí vojáky, aby ohrozila bezpečí vlastních lidi a udělala z našeho území potenciální strategický cíl. Znovu připomínám, že KSČM organizuje petici proti přítomnosti cizích vojsk na našem území. Najdete ji na webu KSČM (https://www.kscm.cz/sites/default/files/petice_proti_pritomnosti_cizich_vojsk_na_uzemi_ceske_republiky.pdf) , nebo ji můžete podepsat třeba během demonstrace za mír, která se uskuteční v pátek 6. května od 17:00 hodin v Plzni na náměstí Míru, či na okresních výborech KSČM.
     Budoucnost přitom ještě ovlivnit můžeme. Vláda se však chopila i přepisování minulosti. Pravice tak činí již několik let a dostala k tomu i klacek z Evropské unie v podobě hanebné rezoluce o významu společné paměti pro budoucnost Evropy, v níž jsou záměrně zaměňováni ti, kteří II. světovou válku rozpoutali, s těmi, kdo ji ukončili. V rámci této rezoluce jsou také odstraňovány pomníky a sochy postavené jako díky padlým vojákům Rudé armády. Připomínám, že pro tuto rezoluci hlasovali všichni – znovu opakuji všichni europoslanci – tedy jak ODS, TOP09, KDU-ČSL, Piráti a STAN, tak ale i ANO a SPD Tomia Okamury. Jediná já jsem byla proti…

      KSČM tak na mnoha místech v České republice vzdala hold hrdinům, kteří daleko od svých domovů osvobozovali ty naše. Pokládat kytky k pomníkům tak budeme až do 9. května, kdy ještě na našem území zuřily boje a umírali lidé. KSČM odmítá postoj těch politiků, kteří dnes iniciují odstraňování pomníků, přejmenovávání ulic, nebo těch, kteří ruší vzpomínkové akce. Nebýt pomoci Rudoarmějců, bez jejich padlých obětí by dost možná historie našeho národa byla velmi odlišná. A hodnotu lidského života, navíc položeného za naši vlast, je podle mě slušné si připomínat za každé situace.

     Jako prázdná gesta tak vnímám zrušení každoroční oslavy osvobození města Ostravy primátorem Macurou za ANO, nebo jaroměřské odstraňování soch z památníků. Nejde podle mě o nic jiného, než o prostou snahu svézt se na diskurzu dnešní doby a nahnat krátkodobé politické body, protože nemůžete jedním dechem vyjadřovat přání konce války, druhým pak šlapat po uctívání památky těch, kteří se o konec války na našem území skutečně zasloužili.

     Ve druhé části dnešního dílu se zastavím ještě u zprávy ze zahraničí, protože bývalý ředitel CIA prozradil něco o roli USA ve válce na Ukrajině a nezaznamenala jsem, že by si jich některá média všimla či je dokonce zprostředkovala občanům. Leon Panetta, bývalý americký ministr obrany a bývalý ředitel CIA, sdělil televiznímu reportéru stanice ABC, že „realita je taková, že NATO a USA, jsou nyní, zcela nepochybně, v zástupné válce s Ruskem…Možná to není přímá válka, ale zcela jistě je to válka v zastoupení, v naší snaze donutit Putina zaplatit cenu“. Podle Panetty je nutné, aby USA „poskytly Ukrajině co nejvíce vojenské pomoci, aby mohly vést válku s Ruskem. Jsme tady součástí konfliktu. Je to válka v zastoupení s Ruskem, ať už to řekneme nebo nikoliv…Nemylme se. Diplomacie k ničemu nepovede, pokud nebudeme mít jistý vliv, jistou páku. A tu musí získat Ukrajinci tím, že budou dál válčit. Musíme pokračovat, protože toto je hra o moc.“ Tak děkujeme bývalému řediteli CIA a ministru obrany za vysvětlení, o co vlastně jde.

     Konflikt na Ukrajině podtrhl skutečnost, že znovu čelíme celosvětové studené válce a střetu mezi bloky a velmocemi. Na začátku 90.let, v době jednotné fronty proti první válce v Perském zálivu, mnozí podlehli iluzi, že studená válka je minulostí. Není. Prezident Ruské federace Vladimír Putin nedávno vyjádřil názor, že na Ukrajině ruská vojska bojují i proti NATO. Nyní americký ministr obrany upřesnil, že s Ruskem bojují Spojené státy. Této války se sice neúčastní přímo vojáci USA, ale jen vojenští experti a školitelé, a především moderní americká výzbroj a konflikt je financován miliardami dolarů.

     Na začátku války na Ukrajině prezident USA Joe Biden hovořil o potřebě podpořit menší a slabší stát a jeho demokracii. Biden tehdy zdůraznil, že se chce vyhnout přímému střetu s Ruskou federací. I z tohoto důvodu USA zamítly vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou. Ještě na začátku března varoval Biden, že „přímá konfrontace mezi NATO a Ruskem by mohla vést ke 3.světové válce, čemuž musíme zabránit“. Nyní byla dřívější obava, že zasílání těžkých a útočných zbraní by „Rusko mohlo vnímat jako provokaci“ nahrazena prezidentovým rozhodnutím zaplatit miliardy dolarů za nové tanky a další účinnou výzbroj, kterou v minulosti USA odmítly poskytnout – včetně moderních houfnic a taktických dronů Phoenix Ghost.

     Na tiskovce po návštěvě Kyjeva, kam ministr obrany Lloyd Austin zajel s ministrem zahraničí Blinkenem, si ministr na chvíli přestal pečlivě hlídat ústa a otevřeně vysvětlil, že „cílem americké politiky na Ukrajině je oslabit Rusko“.  Ani nedodal nic o pomoci Ukrajině, jejíž vojáci umírají za americký zájem „oslabit Rusko“ a, jak dodala mluvčí, „neutralizovat tak ruskou armádu i námořní síly, aby po desítky let nebyla schopná ohrozit nebo napadnout své sousedy“. Tak padly poslední zábrany a americká rétorika se jasně změnila.

      Mluvčí Bílého domu Jen Psaki, po Austinově přiznání, již otevřeně prohlásila, že „chceme, aby Ukrajina vyhrála“. Pro naplnění tohoto cíle nyní USA začaly Ukrajině posílat i zbraně, které by ukrajinské armádě umožnily přejít do protiútoku a začít obsazovat části ruského území. Bitva o kontrolu nad Ukrajinou se transformovala do střetu mezi Washingtonem a Moskvou. „Porazit Rusko na bitevním poli je nyní nový dlouhodobý cíl Spojených států a znemožnit mu znovu kdekoliv zaútočit,“ upřesnil nyní ministr Lloyd Austin.

 

     Odkaz na aktuální video naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0g6B3YlGRllpY1-8qRgPiSma4R5pb1BLxUToVVyX056oloHOel__B9xaY&v=2q307UrBhz4&feature=youtu.be

     Věřím, že jste si všichni užili oslav Svátku práce. Posílám Vám video z vystoupení z akce v Praze, k níž se připojilo několik levicových subjektů: https://www.youtube.com/watch?v=tTl_1jzTp1k

Připojuji rovněž odkaz na rozhovor pro Parlamentní listy: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Lide-se-propadaji-do-chudoby-a-CT-z-nich-chce-vytahnou-dalsi-dve-stovky-To-nemysli-vazne-Sefka-KSCM-ve-varu-700822

                                                                                              Kateřina Konečná

 

Z 5. jednání ÚV KSČM

zstefek.jpg    30. dubna 2022 se konalo 5. zasedání ÚV KSČM. Na programu mělo zejména přípravu sjezdu, ale i volby. Po úvodním slovu předsedkyně ÚV KSČM mělo být probráno stanovisko k aktuální politické situaci, návrhy na složení pracovního předsednictva, skrutátorů, mandátové, návrhové a volební komise XI. sjezdu KSČM, návrh úpravy Stanov KSČM pro XI. sjezd KSČM, Zpráva ÚV KSČM "Zhodnocení činnosti včetně východisek" pro jednání XI. sjezdu KSČM, dále Programový dokument pro XI. sjezd KSČM - 11 cílů KSČM včetně grafiky.

      Dále Analýza situace v bankovním sektoru ČR a návrhy KSČM, stanovisko ÚRK KSČM k autodopravě i k výměně výtahů v objektu PV9 a návrh úpravy Hospodářské směrnice KSČM.

V druhém bloku pak Informace o a.s. Futura, návrh na vedoucího kandidáta KSČM pro volby do ZHMP 2022. Program byl takto schválen, i když bylo neúspěšně navrženo vyřadit hospodářskou směrnici a zařadit bod týkající se členství s. Šenfelda z Litoměřic.

     V úvodním vystoupení předsedkyně ÚV KSČM poděkovala za to, že si přes složitou situaci připomínáme osvobození naší vlasti i že konáme první máje. Naším úkolem je připravit sjezdové dokumenty, zprávu o činnosti, krátkodobý program. Je škoda, že se nestačil připravit program dlouhodobý. Řešíme i balvan – zprávy revizních komisí. Připravujeme se na podzimní volby, je pozitivní, že se pomalu rozbíhá spolupráce s ČSSD, i v senátních volbách.

     Domácí situace je zlá. Vláda už si nehraje na to, že by chtěla občanům pomoci, těch 5.000 Kč je pouhé „pastelkovné“, rodiny potřebují více, systémově. Jediným programem vlády je ideologická válka. Je třeba silná KSČM, protože bez komunistů se lidí nikdo nezastane…

Pak byly představeny jednotlivé materiály a rozpoutala se diskuse, kterou jsem nezaznamenal, neboť jsem byl v návrhové komisi.

     Každopádně byly schváleny podkladové materiály pro sjezd – mimo složení pracovních orgánů sjezdu Zpráva o činnosti - byla drobně doplněna, u programových dokumentů bylo schváleno s malými úpravami 11 cílů KSČM a byl dán podnět navrhnout sjezdu schválit vypracování aktualizovaného programu strany a zároveň využít podklady z předsjezdové diskuse k tvorbě nejen tohoto, ale i komunálních a dalších programů – předloženy byly totiž dokonce 2 alternativní verze k sjezdovému dokumentu 11 cílů KSČM a předložen byl návrhové komisi i akční program strany.

     Co se týká stanov, tam byly zapracovány návrhy na oblastní výbory, které by vznikly na základě žádosti dotčených OV KSČM schválením na KV KSČM. Zároveň bylo rozhodnuto, že způsob volby členů ÚV KSČM určí až sjezd. Navrženy jsou 3 varianty:  současná – jeden člen ÚV KSČM za okres, druhá – menší počet členů ÚV KSČM a zohlednění velikosti organizace; členy pak navrhuje KV KSČM, nebo třetí varianta, že členy ÚV KSČM volí přímo z návrhů okresních konferencí až sjezd, který stanoví počet členů ÚV KSČM. Na sjezd jde ve stanovách také nutná minimální třetinová přítomnost členů ZO pro usnášeníschopnost.

Máme schváleno 10 kandidátů do Senátu i vedoucího kandidáta pro volby do ZHM Prahy s. Krajču.

ÚV KSČM diskutoval i závěry revizní komise ohledně výtahů a autoprovozu, byla vytvořena k autoprovozu škodní komise, neprošel návrh výzvy, aby lidé, co nesou přímou odpovědnost za škody vyplývající ze zpráv revizní komise, nekandidovali na stranické funkce.

     Podpořena byla aktualizovaná Hospodářská směrnice, jako podnětná byla hodnocena i Analýza situace v bankovním sektoru ČR. Vyšlo již první číslo týdeníku Naše pravda, které bylo distribuováno členům ÚV KSČM, vychází místo deníku Halo noviny.

Zdeněk Štefek
 

První máj 2022 v Praze

dsc4401.jpg    Naše MěO KSČM pořádala každoročně setkání občanů u příležitosti Svátku práce 1. máje. Dlouhotrvající pandemie Covid 19 a opatření vlády z ní vyplývající nám znemožnily loni i předloni  tradiční akci uskutečnit. A protože ani letos se situace nevyvíjela příznivě, rozhodli jsme se májové oslavy omezit pouze na tradiční pietní akty.                                                                                                            

     Proto jsem se rozhodl navštívit 1.máj v Praze.  Při příchodu na Střelecký ostrov jsem konstatoval skutečnost, že počet policistů převyšuje počet přítomných účastníků. Do začátku mítinku však zbývala ještě půlhodinka, během níž se poměr výrazně změnil v náš prospěch. Přesto, odhadem, cca 400 občanů, pro mě bylo zklamáním.                                                                                                              

     U petičního stánku měli příchozí možnost podepsat dvě petice. Jednu pro kandidaturu Josefa Skály na prezidenta ČR a druhou proti přítomnosti cizích vojsk na území ČR a také obdrželi první číslo NAŠÍ PRAVDY, týdeníku, který od května nahradil bývalé HALÓ NOVINY

     Na travnaté ploše nás vítala řada protestních transparentů: „FIALOVÝ HNUS-KAPITALISMUS, PRYČ S NATO, NOVÉ VOLBY, PROTOŽE DEMISE VLÁDY NIC NEŘEŠÍ“ a další. Byl zde i ostrůvek narušitelů – protiruských příznivců se svým ústředním transparentem, namalovaným srpem s kladivem = hákový kříž a pod ním s nápisem STEJNÝ SVINĚ, vlajkou USA a zhanobenou vlajkou SSSR, kteří se snažili svým chováním naši manifestaci narušovat.                                                                                                                                

     Po Písni práce přivítala předsedkyně pražské rady KSČM Marta Semelová  přítomné. Mítinku se zúčastnil  kandidát na prezidenta Josef Skála, delegace velvyslanectví Kuby v čele s Danillem  Alonsem  Mederem, i skupina mladých komunistů vedená Adamem (Kainarem). V úvodu připomněla význam a historii 1. máje, který je svátkem všech pracujících, bojem za mír a důstojný život, za práci, pracovní podmínky a mzdy, za životní jistoty, solidaritu…  Vzpomněla i současné podmínky, zastrašování, novodobou inkvizici, omezování projevu, lživé informace, jednostranné propagace a další, které nám denně znepříjemňují život.                               

     Poté se ujal slova Josef Skála, kandidát levice a vlastenců na prezidenta. Zdravici a poděkování za solidaritu v boji za společnou věc  přednesl i velvyslanec Kubánské republiky. S krátkým příspěvkem vystoupil i zástupce KSM Adam (Kainar).

V závěru Marta Semelová poděkovala všem za účast a pozvala je na pokračování májových oslav na náměstí Míru.

     Po ukončení akce došlo mezi narušiteli a několika účastníky k ostřejší výměně názorů, která se naštěstí udála jen v rovině slovní.

     Do začátku další akce mi zbývaly čtyři hodiny, které jsem využil k prohlídce staré části města, a tak se pomalu „propajdal“ na Mírák, kam jsem došel krátce před druhou hodinou. U vedlejší lavičky, na které jsem se usadil, se shodou okolností sešla skupina protiruských provokatérů ze Střeláku, a tak jsem do začátku akce měl o zábavu postaráno. Postupně se náměstí začalo zaplňovat, takže při zahájení akce bylo přítomno asi 250-300 občanů. Nejmladším účastníkem byl zcela určitě malý Martin Štefek, který se přijel podívat i se svým starším bráškou Davídkem a oběma rodiči.                                                                                                               

     Akci, kterou pořadatelé nazvali „Solidarita nezná hranic“, moderoval Jan MájíčekAlternativy zdola, jehož jméno si pamatuji ještě z protestních akcí proti výstavbě amerického radaru v Brdech. Prvním diskutujícím byl člen Alternativy zdola Karel Růžička, který hovořil na téma Důstojné právo na práci, důstojné důchody. Po něm se ujala slova členka výboru strany Levice, která si zvolila téma Solidarita, naděje a spolupráce. Kateřina Konečná, předsedkyně ÚV KSČM,  poděkovala přítomným za odvahu a za to, že vůbec přišli. Hovořila o Odkazu 1. máje, pracující chudobě, rekordní inflaci, novodobém vykořisťování, nízké ceně práce a hrozbě ze ztráty zaměstnání. Vyzvala občany ke spolupráci na levici. Dalším diskutujícím byl zástupce Společenství práce a solidarity Jan Kavan, který mluvil o Dostupném a důstojném bydlení, důstojné práci a důchodech, odsouzení ruské invaze, ukončení konfliktu a spolupráci levicových sil. Po něm se ujal slova předseda Sociálně demokratických seniorů Jan Prokeš, který svým příspěvkem cílil zejména do řad seniorů. Vyslovil přání i myšlenku Solidarita nezná hranic. Posledním vystupujícím byl zástupce Romské iniciativy Jožko Miker, který hovořil o Problémech občanů ve vyloučených lokalitách. Obdobně, jako dopoledne, se skupina provokatérů snažila narušovat klidný průběh akce, opět bez výrazných výsledků. Na druhé straně náměstí měli přítomní občané možnost seznámit se s fotografiemi z nedávných i současných válečných konfliktů, kterými byl ozdoben Strom nářků.     

     Na závěr Jan Májíček všem přítomným poděkoval a vyzval levicové organizace a hnutí ke vzájemné solidaritě a spolupráci. Také upozornil na možnost setkání a rozhovorů s přítomnými hosty, čehož jsem využil a seznámil  se osobně s Kateřinou Konečnou. Otevřeně jsem se  jí přiznal ke zklamání, že při volbě nového vedení strany nedošlo k navrhované úzké spolupráci              v tandemu s Josefem  Skálou. Ocenil a poděkoval jí za její dosavadní činnost, vystupování na veřejnosti, ve sdělovacích prostředcích a vyslovil přání, stranu opět vytáhne na pozice, kde byla před pěti a více lety. Poděkovala a souhlasila pod podmínkou: „Ano, ale jen společně s vámi to dokážeme“.

     Pokud bych měl srovnávat obě akce, tak dopolední část byla rozhodně revolučnější, více akční. I když jsem s některými výroky a myšlenkami na odpolední akci nesouhlasil, přesto jsem ocenil, že se konala. Levicově zaměřené organizace a hnutí k sobě našly cestu za společným cílem. 

                                                                                  Vladimír  Duník, Čelákovice                                                                                           

STANOVISKA

KSČM odmítá cizí vojenské základny na našem území!

     KSČM co nejrozhodněji odsuzuje skandální výroky členů pravicové vlády Petra Fialy o možném umístění cizích vojenských základen na našem území. Ministryně Jana Černochová otevřeně avizovala jednání o zřízení americké vojenské základny, které chce zahájit při své plánované návštěvě USA. Ministr Marian Jurečka pak dokonce prohlásil, že „střední a středovýchodní část republiky by si něco takového zasloužila, řekněme Přerov, Mošnov, to jsou lokality, které by si něco takového zasloužily.“ Snahy o prosazení cizí vojenské přítomnosti na území České republiky vyvolaly okamžitou negativní odezvu nejen od KSČM, ale i od dalších mírových a protiválečných sil.

     Celá situace připomíná dřívější pokusy pravicových vlád umístit přes odpor našich občanů vojenskou základnu USA v Brdech. To se i díky všeobecné mobilizaci občanů nepodařilo. Dnes se stejné strany snaží tento nápad znovu oprášit a „zdokonalit“. K tomu využívají současné mezinárodně politické situace a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Pokouší se nás tak jen ještě více zatáhnout do potencionálních válečných konfliktů. Zároveň ohrožují suverenitu České republiky. Stačí se podívat na Slovensko, ale i do jiných zemí. Například slovenský generální prokurátor prohlásil, že tzv. obranná dohoda mezi USA a Slovenskem, která byla i přes nesouhlas většiny slovenských občanů ratifikována, je „jednostranná, asymetrická a výrazně zvýhodňuje americkou stranu“. Vyjádřil rovněž obavy z toho, že by na Slovensku umožnila rozmístit jaderné, chemické a biologické zbraně, a tím pádem ze Slovenska udělala terč.

     Komunisté zásadně nesouhlasí s jakoukoliv cizí vojenskou přítomností na území České republiky. Stejně jako v minulosti jsme společně s dalšími mírovými a protiválečnými silami odhodláni udělat vše proto, aby v naší republice nebyla žádná vojenská základna USA. Rozhodně protestujeme proti snahám vybudovat a provozovat vojenskou základnu USA na území České republiky ať je to v Mošnově, Přerově či kdekoliv jinde. Takový krok by znamenal přímé ohrožení občanů České republiky a nebezpečí ještě intenzivnějšího zatažení naší země do dalších kol zbrojení, například i na úkor řešení současného drastického zdražování a s ním spojeného nárůstu chudoby stále větší části obyvatel.  

     Vyzýváme všechny politické strany, hnutí, spolky i jednotlivce, kteří nesouhlasí s umístěním vojenské základny USA či jiné formy přítomností cizích vojsk, aby se přidali k naší výzvě a chystaným akcím. KSČM již v tuto chvíli iniciovala petici proti přítomnosti cizích vojsk na území České republiky, ke které je možné se připojit. Jen naše jednota a jednoznačné vyjádření občanského postoje mohou odradit současnou vládu od tohoto kroku, který by znamenal zásadní ránu nejen pro suverenitu naší země.

                                                                                                       Vedení KSČM

 

KSČM podporuje požadavky odborářů Úřadu práce ČR

      KSČM vyslovuje podporu oprávněným požadavkům odborářů sdružených v Podnikovém výboru odborových organizací při Úřadu práce ČR. Ti v souvislosti s rekordní inflací a mohutným nárůstem drahoty požadují navýšení platů zaměstnanců veřejné sféry tak, aby jejich výše reálně neklesala.

Symbolicky od 1. máje, Svátku práce, proto také vyhlašují stávkovou pohotovost.

Jak uvedl Odborový svaz státních orgánů a organizací, je vyhlášení stávkové pohotovosti důsledkem neochoty současné vlády a ministerstva práce problém 

zaměstnanců úřadů práce, jakkoliv řešit. 

Úřady práce přitom nyní čelí velkému nárůstu agendy spojené, mimo jiné, s aktuální migrační vlnou související s konfliktem na Ukrajině. 

     KSČM vyhlášení stávkové pohotovosti zaměstnanců Úřadu práce ČR podporuje, stejně jako všechny další kroky vedoucí k navýšení platů a mezd zaměstnanců ve veřejném i soukromém sektoru. KSČM je vždy na straně pracujících!

                                                                                                       VV ÚV KSČM

 

KSČM varuje před dalším omezením dostupnosti zdravotní péče!

        Po covidové krizi dopadá na českou ekonomiku a zároveň i na české zdravotnictví ozbrojený konflikt na Ukrajině. Zpomaluje ekonomický růst a roste dvojciferná inflace. Covid v letech 2020 a 2021 přinesl enormní náklady. Sektor zdravotních pojišťoven proto musel mobilizovat rezervy na účtech, ty se ale rychle vyčerpají. Zmrazení plateb za státní pojištěnce na rok 2022, které schválila pravicová vláda Petra Fialy, situaci dál zhoršilo. Ozbrojený konflikt výrazně zhoršuje situaci zdravotních pojišťoven a parametry, na kterých stojí zdravotně pojistné plány, zejména pokud jde o odhad vývoje pojistných odvodů. Tvrdě odmítáme doplácet za naše zdraví!         

Do ČR může přijít až do půl miliónu uprchlíků z Ukrajiny. Pokud získají azylový statut, přebírá je jako státní pojištěnce VZP (ostatní pojišťovny zatím běžence nepřijímají). Koncem března registrovala VZP 240 tisíc ukrajinských pojištěnců.  Platba za azylanta je 1967 korun měsíčně, což je 5,5 miliardy korun ročně navíc. K tomu lze přidat i náklady na mimořádné očkování migrantů, jejichž proočkovanost je výrazně nižší. Již nyní hlásí       

obvodní lékaři přetížení systému a nutnost zvýšení finančních úhrad za nové pacienty. Fronty na zubaře již známe a na operace také! Co senioři a kapacita pečovatelských služeb? A vládu to nechává chladnou!

Náklady na péči pro azylanty by mohla snížit jejich ekonomická aktivita. Je třeba, aby aspoň třetina uprchlíků, kteří tu zůstanou déle, byla výdělečně činná (zatím je mezi ukrajinskými migranty v ČR asi 100 tisíc dětí). Pediatři křičí – je nás málo, nezvládneme to. Nutně potřebujeme zvýšit počet dětských lékařů! Hrozí nutnost přerozdělení pacientů do dalších zemí, jinak by mohlo dojít ke krizovým opatřením a k omezování přístupu ke zdravotní péči pro občany České republiky.

Na tyto okolnosti se musí už dnes myslet v rámci dohodovacího řízení pro plánování úhrad na příští rok, včetně valorizace státních plateb za pojištěnce na rok 2023. Pravicová vládní koalice ale na toto téma mlčí! Pro KSČM je zdraví našich občanů na prvním místě!

Požadujeme zachování kvality, dostupnosti i rozsahu zdravotních služeb pro občany ČR a odmítáme jakékoli omezování úhrad zdravotních pojišťoven vůči poskytovatelům zdravotních služeb, lékařům a nemocnicím. I české děti, nemocní a senioři potřebují dostupnou zdravotní péči!                                                                                                                                          

                                                                                          VV ÚV KSČM

 

KSČM proti zneužívání válek k vykořisťování pracujících!

            V ČR dnes hledají práci zhruba desítky tisíc ukrajinských občanů. Některé z nich doslova vykořisťují jejich zaměstnavatelé, mezi které patří i ti agenturní. Nabízejí jim nekvalifikovanou práci za směšnou mzdu, za nepřijatelných pracovních podmínek. Tím zásadně ovlivňují a deformují trh práce. Vytvářejí xenofobní prostředí a zhoršují možnosti našich občanů najít si odpovídající práci za mzdu umožňující, i v době zdražování, důstojný život. Nekalé praktiky pracovních agentur, ale i přímých zaměstnavatelů, cílí pouze na okamžitý zisk a využívají situace, kdy neprobíhají kontroly ze strany státu.

            Za poctivě odvedenou práci musí být odpovídající odměna. Chránit domácí zaměstnance před snižováním jejich mezd, chudobou a zhoršováním jejich pracovních podmínek znamená hájit běžence před vykořisťováním. Odborové organizace se právem obávají platového dumpingu a záměrné destrukce zákoníku práce. KSČM toto zneužívání dlouhodobě kritizuje a požaduje mimo jiné ukončení novodobého otroctví pod názvem agenturní zaměstnávání!  Za této situace musí vláda okamžitě důsledně kontrolovat činnost parazitů na trhu práce! Ale nejde jen o zaměstnávání migrantů, tvrdě je třeba stíhat i podvody se zdravotním pojištěním pro běžence.

            Kapitál dnes zneužívá všechny války a ozbrojené konflikty k drastickému vykořisťování pracujících a k jejich oslabení na trhu práce. Tomuto nátlaku je nezbytné se postavit.

KSČM požaduje:

 • zakázat činnost pracovních agentur,
 • tvrdě kontrolovat nelegální zaměstnávání a dodržování pracovních podmínek,
 • zvýšit minimální mzdu na 20 000 Kč měsíčně (minimální mzdu přiblížit 60 % tzv. mediánu).

Pro KSČM je prioritou: Za poctivou práci důstojná mzda, a to bez rozdílů!

VV ÚV KSČM

 

Všem komunistům před prezidentskými volbami

 

Soudružky a soudruzi,

     strana jde jinak než minule, i do prezidentských voleb. Tentokrát kandidujeme sami. ÚV KSČM tím pověřil mne. S návrhem přišla Kateřina Konečná. Opřela ho o silné argumenty. Sdílí je většina strany. Takovou důvěru nelze zklamat. Vykonám pro to maximum.

     Podpora sílí i za hranicemi naší členské základny. Cestu k voličům mi klestí i aktivisté jiných stran a hnutí. Slibně se vyvíjí spolupráce s desítkami osobností, oponujících lži a nenávisti. Bereme si slovo ze stejných tribun i

 společnými výzvami. Ve sdružení za obnovu suverenity (www.kudyzkrize.cz) pracujeme i na východisku z polistopadové pasti. Rozhovory na „TV Petr Bureš“ prošla už skoro stovka renomovaných expertů. Jednou týdně tam lidé zpovídají mě. Pořady mívají i statisíce diváků. S Petrem, komunistou ze Štětí, je vysíláme na koleně. Náš „fanklub“ na YouTube se blíží 30 tisícům. Takové zázemí tam nemá jediný z politických soupeřů. 

     Vládnou nám žalostní kazisvěti. Okupovali všechny mocenské páky. Ženou nás do pohrom, nevídaných po řadu generací. Ohrozí milióny spoluobčanů. Sami tu zkázu neodvrátíme. Dokáže to jen podstatně širší opozice. Pouze blok většiny kritických nálad a vůle po civilizované alternativě. Program, mířící k jádru věci, získá jen za naší aktivní účasti. Jedině tak se silou, měnící svou zemi k lepšímu, staneme znovu my sami.    

     To proto se i můj mandát liší od letitých zvyklostí. Cílem je oslovit mnohem širší veřejnost, než jaká dnes volí KSČM. Jako „kandidát českých vlastenců“, a ne pod stranickou hlavičkou. Jménem národních zájmů, jejichž prohry už vnímá jako hrozbu společenská většina. Právě tak lze všem, kdo nás chtějí vytlačit z politické scény, srážet hřebínek i tam, kde se neprávem cítí na koni. Dvojnásob pod mračny cenzury i kriminalizaci všeho, co kazisvěty usvědčuje ze lhaní i hazardů s našimi osudy.  

     Většina komunistů zvolený postup plně podporuje. Rád bych jim za to upřímně poděkoval. Čelem se obracím i k soudruhům, neskrývajícím určité pochybnosti. Má příslušnost ke KSČM je notoricky známá. Před voliči ji nezatloukám ani teď. Jako komunistu mě prezentují i média. Hlas, razící její vůli nadoraz, však postrádá celá vlastenecká scéna. Vezme ho za svůj tím snáz, zazní-li jejím jménem i očima. Není snad celá pravda o všem, co bere útokem už i národní zájem, právě „rodinným stříbrem“ nás, marxistů? Proč nemá dosáhnout i tam, kde byla dosud bez šance? A prorážet cestu k novým spojencům i přívržencům?

     „Bratříčkování s nácky“ v tom hledají jen zlé jazyky. Cílem je renesance našeho vlivu, vytlačující i skutečné nácky. Pojďme tou cestou vyrazit silami celé strany! Sám k tomu s mandátem, schváleným ÚV KSČM, mohu přispět hlavně v televizních a rozhlasových soubojích v předvečer prezidentských voleb. Pozvou mě tam, jen bude-li na peticích opravňujících kandidovat, aspoň 50 tisíc podpisů. Sbírá je i řada bezpartijních, ba členů jiných stran. Výsledek však bude záviset hlavně na nás, komunistech. Desítky tisíc členů máme i dnes. Tím snáz bychom měli obstát i v této zkoušce akceschopnosti. Zvládneme-li to, slibuji, že našim soupeřům nic nedaruji i Vaším jménem.

     Není to jednosměrná ulice. Jasný závazek platí i z mé strany. Všude tam, kde se to podaří sladit, přijedu podpořit naše kandidáty v komunálních i senátních volbách.

Všechny komunisty Čech a Moravy srdečně zdraví

Josef  Skála

 

Podpořte, prosím, prezidentskou kampaň Josefa Skály i drobnou částkou na transparentní účet 2802135053 / 2010. Děkujeme.

 

 

Sto let bojů za spravedlivější svět  - seriál na pokračování: 12. část   

    

havlicek.jpg    V poslední části jsme končili Mosteckou stávkou a ustavením sdružení pokrokové inteligence Levé fronty      v čele s Neumannem, Nejedlým, Štollem, Fučíkem, Vančurou, Halasem a dalšími, které mělo pobočky po celé republice. Velký krach na newyorské burze (24. října 1929) se stal počátkem světové hospodářské krize.

     Tak byl završen pro komunistickou stranu veledůležitý rok 1929 - nový program, nové vedení a mnohem aktivnější práce mezi lidmi a pro lidi.            V Národním shromáždění pronesl tehdy Klement Gottwald svou první parlamentní řeč, ve které bez urážek ale tvrdě zkritizoval vládní prohlášení: „Zavíráte komunistické poslance, zavíráte tisíce poctivých dělnických funkcionářů, zatímco zde, v této vaší sněmovně, sedí vrah nejen ruských dělníků, ale i legionářů… Odsuzujete do kriminálů dělníka, který ukradl housku, ale celá vaše vládní společnost je složena ze stran, které stát okradly o miliardy a miliardy na špiritusu, na válečných půjčkách, zbyťácích na dodávkách a na všem možném. To je ta vaše spravedlnost. Štvete daňového exekutora na domkáře a malého živnostníka pro nezaplacení několika korun daně, ale podle týchž svých zákonů snižujete a odepisujete stamilióny daní fabrikantům a velkostatkářům. A vy budete chtít s pomocí nové vlády tuto svou „spravedlnost“ ještě více rozšiřovat a uplatňovat. Vy budete chtít s pomocí zákona o závaznosti kolektivních smluv znemožnit dělníkům jakoukoli obranu, budete jim chtít zakazovat stávku, budete je chtít vydat na milost a nemilost zaměstnavatelům.“ („To je lež! Nemáte ponětí o tom, co mluvíte! Mluvíte o věcech, kterým nerozumíte!“ nevydržel národní socialista František Langr a skočil Gottwaldovy do řeči.)

  „Věru, pane, nerozumím tomu zaprodávat dělníky. Budete chtít úplně zničit proletářský tisk. Budete chtít pendreky, bajonety a kriminály potlačit každý projev nespokojenosti. Budete chtít komunistické zástupce  v parlamentě učinit „neviditelnými a neslyšitelnými“. Budete zkrátka chtít zde zavést dokonalý režim fašistické diktatury, budete se chtít prosadit na žandárské bajonety.“ (...) „My vás nazýváme sociálfašisty a vy říkáte, že je to nadávka. Tak by mohl na příklad říct vůl, když se mu řekne vůl, že je to nadávka, rovněž tak lump nebo vrah, když se mu tak řekne, by mohl tvrdit, že je to nadávka. A tak je to i             s názvem sociálfašistů. To není nadávka, nýbrž jen označení skutečnosti.“ (...) „To není nadávka, nýbrž je to obsah celé vaší politiky, celé vaší činnosti. Vy zkrátka a dobře v této vládě nebudete a nemůžete hájit zájmy dělníků, poněvadž jste součástí buržoazie, nehájíte zájmy dělníků, nýbrž naopak budete v této vládě údernou rotou kapitalistické reakce.“ (...) „Svými prvními brutálními činy proti pracujícímu lidu vyhlašujete dělníkům válku. Dělníkům a komunistické straně vyhlašujete válku. Dobře, my tuto výzvu přijímáme, my tuto výzvu opětujeme!“

    (Výkřiky z pléna: „Jak je to s žaláři v Sovětském svazu?“)

   „Ve vězeních v Sovětském svazu sedí kontrarevolucionáři, sedí vrazi, právě tak, jako i vy budete jednou sedět ve vězeních československých. Vy říkáte, že štveme a že rušíme klid. Ano! My štveme a rušíme váš klid. My budeme štvát hladové dělníky proti fabrikantům, my budeme štvát domkáře proti velkostatkářům, my budeme štvát utlačovaný národ proti utlačovatelům, my budeme štvát vojáky proti generálům a drobné státní zaměstnance proti ministrům. Zkrátka my vás budeme štvát a rušit váš klid.“

    (Výkřiky poslankyně Zemínové: „Pane předsedo, konejte svou povinnost!“)

    „Aj, aj, madame Zemínová, tedy přece jen pendrek! My budeme, madame Zemínová, rušit váš klid, který znamená pro chudobného člověka klid žaláře nebo hrobu. My bojujeme za skutečný klid proletariátu, kterého bude dosaženo teprve tehdy, až budete vy smeteni.“

   (Zemínová: „My jsme si stát budovali, a ne vy.“ Poslanec Slavíček: „Vy máte o to malou zásluhu!“)

   „O váš kapitalistický stát nemáme věru zásluhu, my bychom se styděli za to, kdybychom o váš kapitalistický stát měli zásluhu.“

   (Hlas: „Proč nejdete do Ruska?“)

   „Proto, abychom učinili z vašeho kapitalistického Československa republiku socialistickou! Říkáte, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum. Vy jste pod komandem Živnobanky, Petschka, Weimanna, Preisse, vy jste pod komandem Společnosti národů, společnosti imperialistických dravců... A my, my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk.“

   Kléma se nedal rušit výkřiky a rychle dodal: „A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry! Nás nekoupíte, nás nezlomíte, nás nerozvrátíte! My vyhlašujeme vám a vaší sociálfašistické vládě nejostřejší boj!“

   Klement Gottwald tehdy mluvil přes hodinu. Jeho projev byl mnohokrát přerušován řídícím zvonkem a poslanci se Gottwaldovi smáli a nebrali ho vážně. (Jakážto analogie s dneškem...)

   Po necelých dvaceti letech – po druhé světové válce, a především po únoru 1948 - dokázali komunisté     v čele s dělnickými prezidenty, že opravdu umí pro pracující budovat nový spravedlivější svět.

* * *

   Zatím se ale vraťme do období krize a nástupu fašismu.

   V lednu 1930 přijal ústřední výbor rezoluci za urychlení tempa bolševizace strany. V Rudém právu vyšlo prohlášení „Učiňte z komunistického tisku mocnou zbraň revolučního třídního boje!“

   V Dolním Rychnově a v Oloví na Falknovsku vstoupilo více než tisíc sklářů do stávky proti propouštění a dalšímu zhoršování pracovních podmínek. Po četnickém zásahu 17. ledna bylo těžce zraněno pět sklářů. Stávka byla poražena. 14 stávkujících bylo odsouzeno do vězení.

   13. února předložili komunističtí poslanci návrh zákona na uznání Svazu sovětských socialistických republik de iure.

   V řadě zemí probíhaly masové demonstrace, shromáždění a schůze nezaměstnaných. Přes zákaz a ostrou perzekuci se u nás podařilo komunistům uspořádat řadu demonstrací, jichž se zúčastnilo na sto tisíc demonstrantů.

    Březnové zasedání ústředního výboru přijalo rezoluci „Drobná revoluční práce – široké revoluční perspektivy“.

    V Karlově huti u Frýdku probíhala pod vedením KSČ a Rudých odborů stávka proti úmyslu uzavřít huť a propustit všech 1700 dělníků. Jednota stávkujících a mohutné demonstrace přinutily správu závodu, že propouštění odvolala, a stávka, která byla prvním významným zápasem v době začínající hospodářské krize, skončila úspěšně.

    V Radotíně u Prahy se 20. dubna konal krajský sraz mládeže. Závěrečný průvod napadli četníci, kteří střelbou těžce zranili pět dívek, z nichž dvěma nebylo ani 14 let. Tento surový zásah vyvolal rozhodné protesty pokrokové veřejnosti.

    V dubnu 1930 byl ustaven přípravný výbor Svazu přátel SSSR. Jeho řízením pověřilo politické byro KSČ  Ivana Sekaninu, který měl již zkušenosti     z práce ve Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem.

     Manifestace 1. máje skončily úspěchem. Celkem se 317 komunistických májových průvodů zúčastnilo na 290 tisíc lidí.

     V Moskvě se na přelomu června a července konal sjezd Všesvazové komunistické strany (bolševiků), který je v dějinách zapsán jako sjezd rozvinuté ofenzívy socialismu. Konstatoval, že SSSR je jedinou zemí, kterou nezachvátila světová hospodářská krize, zemí, která vstoupila do období socialismu, neboť socialistický sektor zaujal rozhodující postavení v národním hospodářství. Sjezd orientoval úsilí strany na přednostní rozvoj těžkého průmyslu zejména hutnictví, což přispívalo i k upevnění obranyschopnosti země. Vytyčil úkol splnit pětiletku za 4 roky a likvidovat kulactvo jako třídu na základě kolektivizace. Potvrdil rovněž nesmiřitelný boj s trockismem a prohlásil, že trockistická a pravicová platforma jsou neslučitelné s členstvím ve straně.

     U nás byla v polovině roku 1930 zahájena kampaň k rozšíření členské základny. Byl zastaven pokles členstva a následně v době VI. sjezdu KSČ        v březnu 1931 měla strana na 40 tisíc členů.

     U příležitosti Mezinárodního dne boje proti imperialistické válce a na obranu Sovětského svazu bylo v srpnu přes vládní zákaz zorganizováno 123 demonstrací a 24 stávek.

     Byla zahájena státní stravovací akce pro nezaměstnané odborově neorganizované dělníky, kteří zůstali bez jakékoli podpory. Dostávali týdně poukázky na potraviny, tzv. žebračenky, v hodnotě 10 korun pro svobodného a 20 korun pro ženatého.

     V září se v Praze konal XVI. sjezd Československé sociálně demokratické strany dělnické. Přijal nový program, který se opíral o tezi, že ani dělnická třída, ani buržoazie nemůže v této složité době vládnout sama a že je tedy nutná spolupráce sociální demokracie s buržoazními stranami ve vládě. Sociálně demokratická strana se tak otevřeně zřekla marxismu.

    Týdeník Pravda – ústřední tiskový orgán KSČ na Slovensku – byl               v listopadu úředně na šest měsíců zastaven.

    V prosinci bylo podruhé v Československu provedeno sčítání lidu. Na území republiky bylo napočteno 13 998 497 obyvatel, z toho v českých zemích 10 674 386, na Slovensku 3 324 111.

Takový byl rok 1930.                                                                    

 Milan Havlíček

 

Nové webové stránky

15. dubna 2022 byly spuštěny nové centrální webové stránky KSČM. Samostatné krajské a okresní stránky postupně skončí s tím, že na centrální stránce bude možné mít v krajské sekci své aktuality. Připravuje se i mobilní aplikace, která bude k dispozici jak pro Android, tak pro iOS.
 

Významná květnová výročí

1. 5.            1. máj – Svátek práce
2. 5. 1945    poslední poprava v Koncentračním táboře Terezín
5. 5. 1945    KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ ČESKÉHO LIDU
5. 5. 1945    byla nacisty vypálena obec JAVOŘÍĆKO na Olomoucku
8. 5.             Den vítězství nad fašismem
9. 5. 1945    osvobození Prahy
12. 5. 1945  na Slivici u Milína na Příbramsku skončila druhá světová válka v Evropě
14. 5. – 16. 5. 1921  byla založena Komunistické strany Československa
25. 5. – 29. 5. 1949 se konal IX. Sjezd KSČ
27. 5.           Den památky obětí holokaustu
27. 5. 1942  atentát na Heydricha provedli J. GABČÍK a J. KUBIŠ
28. 5. 1871  porážka Pařížské Komuny
28. 5. 1884  se narodil prezident Dr. Edvard BENEŠ (*3. 9. 1948)
29. 5. 1975  Dr. Gustáv HUSÁK byl zvolen prezidentem ČSSR

 

9kveten.jpg

svobodal.png

 

Naše pravda – náš nový týdeník

nasepravda.png

Nový levicový týdeník Naše pravda můžete sledovat také na webových stránkách www.nasepravda.cz a na Facebooku fb.me/tydeniknasepravda , kde každý den najdete nové zprávy, články, rozhovory a informace. 

     Druhé tištěné číslo týdeníku vyšlo v pátek 6. května. Lze ho zakoupit v novinových stáncích celý týden až do dalšího pátečního vydání. Doporučujeme

 

 

Mítink vlastenců za demisi vlády

Letenská pláň, Praha, každou sobotu ve 14:00

 

80. výročí VYHLAZENÍ OBCE LIDICE – neděle 12. 6. 2022

Program pietní vzpomínky KSČM :
10:00               Shromáždění se kolem hrobu
11:30               OV KSČM  a LKŽ ze Středočeského kraje i další  si vyzvednou objednané kytice u potoka
12:00               Pochod účastníků  KSČM a LKŽ k hrobu Lidických mužů

Společné položení věnců i  rudých kytic  k hrobu či u popravčí  zdi  Horákova statku, poté  shromáždění se kolem sochy Ženy s růží s pamětní deskou Lidických žen, položení  kytic delegací, přechod k pomníčku Lidických dětí,  položení bílých kytic LKŽ, poděkování za účast a závěr pietního aktu.


Společenská kronika
Významné životní výročí v dubnu 2022 oslavují:
            Božena Vysušilová      85 let     Klecany
            Jan Zadražil         75 let     Řež
            Lubomír Hejný        75 let     Praha 5

Jubilantům blahopřejeme a přejeme především zdraví, štěstí, pohodu
a spoustu energie. Děkujeme za veškerou odvedenou práci!

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta: ov.prvych@kscm.cz; Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019