Zpravodaj 6/2022

12. 6. 2022

Nové vedení ÚV KSČM bylo zvoleno. 
Gratulujeme! 

uv2022.jpg

Červencové porady Prahy-východ:
MIMOŘÁDNĚ VE ČTVRTEK
Porada aktivu Prahy-východ: 14. července 2022 od 15 hodin,
Jednání OV KSČM Praha-východ: 14. července 2022 od 16 hodin
taktéž v zasedací místnosti 153, 3. patro

 

Prohlášení XI. sjezdu KSČM

 

Vážen1í spoluobčané,

cenaenergii.pngmy, delegátky a delegáti XI. sjezdu KSČM konaného ve dnech 14. a 15. května 2022 v Brně, se na vás obracíme s následujícím prohlášením.

Současná pravicová vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů není schopna řešit stávající krizi a její dopady na občany naší země. Drastické zdražování potravin, energií a pohonných hmot zasahuje každodenně do života nás všech. Bydlení se stalo luxusem. Inflace, která je nejvyšší v novodobé historii samostatné České republiky, se dostala do dvouciferných čísel, a reálné mzdy tak klesají. Ohrožena je většina společnosti. Další a další lidé se dostávají do vážných existenčních problémů, do dluhových pastí způsobených lichvářskými úvěry a do následných exekucí.

Řešení těchto otázek se však stávající vláda nijak nevěnuje. Místo toho se ze všech sil zaměřuje na prohlubování konfliktu na Ukrajině. Dodávkami zbraní, vojenské munice a vojenské techniky tak přispívá k další eskalaci válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Státní moc také zavedla cenzuru, zakazuje jí nepohodlná média a tomu, kdo veřejně prezentuje jiný názor, dokonce vyhrožuje vězením. Zároveň vláda prosazuje další zásadní zvyšování výdajů na zbrojení. Členové vlády, aniž by k tomu měli mandát veřejnosti, navíc dokonce otevřeně hovoří o tom, že chtějí trvalé rozmístění cizích vojsk na našem území. Vláda tímto svým krajně nezodpovědným jednáním ohrožuje bezpečnost obyvatel naší země.

My komunisté takovouto politiku jednoznačně odmítáme. Naše cíle jsou jasné. Prioritou pro nás je, aby lidé mohli důstojně žít a ne živořit. Požadujeme právo na dostupné bydlení a veřejně financovanou výstavbu 40 tisíc bytů ročně pro naše občany. Žádáme opětovnou regulaci nájemného a zdanění spekulací s byty. Chceme zvýšit minimální mzdu na 20 tisíc korun měsíčně a tlačit na celkové zvyšování mezd a zkrácení pracovního týdne na 35 hodin při zachování mzdy. Prosazujeme důstojné důchody, bezplatné školství a zdravotnictví. Usilujeme o soběstačnost v potravinách našeho zeměpisného pásu a zavedení nulové DPH na základní potraviny a služby. Požadujeme možnost zákazu vývozu nedostatkových komodit a zastropování cen pohonných hmot a energií. Stát musí převzít plnou kontrolu nad výrobou a distribucí elektřiny, stejně jako nad nákupem, skladováním a distribucí plynu. Usilujeme o zrušení soukromých exekutorů a účinný boj proti lichvě a chudobě. Podporujeme progresivní zdanění, zavedení miliardářské daně a ukončení každoročního vyvádění stovek miliard korun z naší země. Zasazujeme se o mírovou a suverénní zahraniční politiku, odmítáme cizí vojenské základny na našem území a usilujeme o vystoupení České republiky z agresivního paktu NATO. Jsme pro posílení demokratických práv. I proto dlouhodobě navrhujeme zákon o všeobecném referendu a naši podporu má také referendum, ve kterém by se občané naší země mohli rozhodnout, zda chtějí, nebo nechtějí setrvat v Evropské unii. Pro prosazení těchto cílů nabízíme spolupráci všem, kteří se s nimi ztotožňují.

Příčiny současné krize jsou však systémové. Proto se i jejich skutečné řešení nachází mimo stávající kapitalistický systém, který je založen na vykořisťování, útlaku a válkách. Tváří v tvář problémům dneška neztratila alternativa socialismu nic na své aktuálnosti, ba právě naopak.

KSČM je přesvědčena, že sociálně spravedlivé společnosti patří budoucnost!

 

Usnesení   XI. sjezdu KSČM

xisjezd.pngXI. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy, konaný ve dnech 14. a 15. května 2022 v Brně, projednal a posoudil činnost strany od X. sjezdu KSČM a mimořádného sjezdu KSČM.

 

 

 

XI. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy

Schvaluje:

 • Jednací řád XI. sjezdu KSČM.
 • Volební řád XI. sjezdu KSČM.
 • Složení pracovního předsednictva a pracovních komisí XI. sjezdu – mandátové komise, volební komise a návrhové komise.
 • Zprávu ÚV KSČM „Zhodnocení činnosti včetně východisek“.
 • Zprávu ÚV KSČM o hospodaření KSČM v období mezi X. a XI. sjezdem KSČM.
 • Zprávu mandátové komise XI. sjezdu KSČM.
 • Zprávu volební komise o výsledku voleb.
 • Zprávu o činnosti Ústřední revizní komise KSČM.
 • Zprávu o činnosti Ústřední rozhodčí komise KSČM včetně Přílohy.
 • Ustavení čtyř místopředsedů včetně stanovení jejich kompetencí.
 • 11 cílů KSČM včetně grafiky.
 • Stanovy KSČM.
 • Prohlášení XI. sjezdu KSČM.

Bere na vědomí:

 1. Úvodní vystoupení předsedkyně ÚV KSČM
 2. Přílohu ke Zprávě ÚV KSČM „Zhodnocení činnosti včetně východisek“ pro jednání
  XI. sjezdu KSČM
 3. Materiál „Stav společnosti v datech pro XI. sjezd KSČM“
 4. Zdravice delegátům XI. sjezdu KSČM od partnerských zahraničních komunistických
  a dělnických stran a účastníků členské schůze ZO KSČM v Jaroměřicích nad Rokytnou

Volí:

 • Předsedkyni Ústředního výboru KSČM s. Kateřinu Konečnou.
 • 1. místopředsedu Ústředního výboru KSČM s. Petra Šimůnka.
 • Místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci s. Ludvíka Šuldu.
 • Místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro evropské záležitosti a občanský sektor s. Milana Krajču.
 • Místopředsedkyni Ústředního výboru KSČM pro ekonomiku a hospodářské činnosti s. Marii Pěnčíkovou.
 • Předsedu Ústřední revizní komise KSČM s. Jiřího Horáka.
 • Předsedu Ústřední rozhodčí komise KSČM s. Vladimíra Chaloupku.
 • Členy Ústřední revizní komise KSČM. 
 • Členy Ústřední rozhodčí komise KSČM.

 

Potvrzuje:

 • členy Ústředního výboru KSČM zvolené okresními konferencemi KSČM,
  mimo J. Šenfelda.

Zamítá:

 • odvolání s. Vargy a Koňaříka ve věci stížnosti č. j. 11/2020.

Potvrzuje:

 • rozhodnutí ÚRoK ve věci stížnosti s. Vargy a Koňaříka č. j. 11/2020.

Ukládá:

1. Připravit a schválit harmonogram rozpracování hlavních úkolů strany do XII. sjezdu KSČM.

                   Zodpovídá: K. Konečná              Termín: 2. zasedání ÚV KSČM

2. Vyhodnotit diskusi XI. sjezdu KSČM, posoudit připomínky, náměty a stanovit postup při jejich využití v činnosti strany.

                  Zodpovídá: P. Šimůnek              Termín: 3. zasedání ÚV KSČM

3. Připravit aktualizovaný program strany s využitím podnětů předsjezdové diskuze, který bude vycházet z marxistické teorie aplikované z hlediska současného vývoje.

                 Zodpovídá: L. Šulda Termín: srpen 2023

4. Vydat protokol sjezdu v elektronické podobě na intranet včetně diskusních příspěvků a závěrů předsjezdové diskuse.

                   Zodpovídá: P. Šimůnek              Termín: do 30. 6. 2022

5. Vypracovat komunikační strategii KSČM za účelem identifikování nedostatků v komunikaci strany.

                     Zodpovídá: K. KonečnáTermín: 30. 10. 2022

6. Navázat co nejširší možnou spolupráci levicových organizací a politických stran.

                   Zodpovídá: M. KrajčaTermín: 31. 8. 2022

7. Vytvořit audiovizuální materiál, alespoň ze 100 pamětníků a využít jej pro zachycení paměti minulosti pro současnost a budoucnost.

                  Zodpovídá: K. Konečná, P. Šimůnek

Termín: průběžně do XII. sjezdu KSČM

 

Doporučuje:

 •  Jednat se stranami, hnutími a organizacemi s cílem vytvářet jednotné občanské hnutí odporu proti současné vládě.
 •  Využít veškerých zákonných možností k vyvolání mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny PČR, a tím odstoupení současné vlády.

 

11 cílů KSČM

 1. Zastavit zdražování! Zboží denní spotřeby nesmí být nedostupným luxusem. 0% sazba DPH u základního zboží.
 2. Právo na práci, bydlení, přístup k pitné vodě, bezplatné vzdělávání i zdravotní péče! Bezplatnou městskou veřejnou dopravu pro všechny.
 3. Výstavba obecních a družstevních bytů s podporou státní komerční banky! Novomanželské a bezúročné startovací půjčky.
 4. Snížení věku odchodu do důchodu nebo čtyřdenní pracovní týden! Pět týdnů dovolené při zachování výše mzdy všem! Minimální mzda 20 000 Kč a její automatický růst nad míru inflace. Pravidelná valorizace
  a rychlejší růst podprůměrných důchodů! Evropské ceny máme, nyní je na řadě evropská úroveň odměňování.
 5. STOP soukromým exekutorům a jejich byznysu!
 6. Pro budoucí zajištění práva na práci, organizovat rozvoj národního hospodářství zejména energetickou a potravinovou soběstačnost zakládáním a provozováním podniků ve veřejném vlastnictví.
 7. STOP cenzorům a jejich praktikám! Odlišný názor nesmí být trestán a dopředu nálepkován jako dezinformace. Program České televize a Českého rozhlasu vrátit veřejnosti.
 8. Progresivní zdanění! Nadnárodní korporace a extrémně bohatí platí nízké daně, proto chybí peníze na služby občanům, zdravotnictví, veřejnou dopravu a jiné. 350 miliard korun, které unikají ročně do zahraničí, pro rozvoj českého národního hospodářství a pro občany! Jsme pro referendum o vystoupení ČR z EU.
 9. Reálná zelená energetická politika, kterou si bude moct dovolit každý! Energie vyrobené v českých elektrárnách dodávat domácnostem ČR bez prostředníků a burzovních spekulantů.
 10. Vymáhání válečných reparací vůči Německu.
 11. Mír! Jsme zásadně mírová strana. Odmítáme cizí vojenské základny, další zvyšování nákladů na zbrojení a agresivní války! Požadujeme vystoupení ČR z NATO.

cenovaregulace.pngProgramové směřování komunistů vychází z úcty ke každé tvůrčí práci, která je zdrojem hodnot.

Právo na jejich rovné užívání a spravedlivé rozdělování má každý, kdo se na jejich vytváření podílel a podílí, pro koho je či byla práce, služba nebo tvorba zdrojem obživy.

Základním lidským právem je právo na přežití. Tedy právo na život a právo na mír. Právo na ochranu života a právo na obranu míru. Životy lidí musí být chráněny a bráněny. Nikdo jimi nesmí hazardovat v cizím zájmu.

Jsme internacionalisté, ale čerpáme podporu z důvěry dané nám v této zemi.

 

Proto hájíme naše zájmy, naši zemi, naše lidi, naši budoucnost!

 

 

 

 

Rozhovor Pavla Posoldy, delegáta sjezdu, pro časopis Dialog

Jaká byla podle Tebe atmosféra XI. sjezdu KSČM?

Proč ta otázka? Atmosféra sjezdu veřejnost nezajímá. Veřejnost zajímá vize politické strany. Máme deklaratorní vládu, vládu, která vysílá signály a deklaruje všechno možné a nehájí zájmy republiky a občanů. Pro nás je to jako nahrávka na smeč. Přestaňme mluvit o tom, co bylo, otázkou doby je, jak probudit občany z letargie a přivést je na ulice a náměstí.

Jak hodnotíš přípravu sjezdu, obsah programu a jeho rozložení do jednacích dní?

Sjezd byl připraven organizačně lépe než předchozí sjezdy. Ale toto veřejnost také nezajímá.

Kdo z vystupujících Tě zaujal a čím?

Kateřina Konečná. Na tomto sjezdu se stala lídrem. Nemyslím tím zvolením předsedkyní ÚV. Myslím tím její vystupování ve vypjatých chvílích diskuse.

Kam se podle Tebe posune strana po XI. sjezdu?

Strana potřebuje probuzení – restart. Nezbytným předpokladem je jednání, které se v teorii řízené označuje jako cílově orientované jednání. Sjezd nevyřešil základní problém – jak v praktické politice udržet komunistickou identitu a zároveň s kým chceme takovou politiku dělat. Ale důležité je, že v diskusi zazněla teze obrany národních zájmů.

Dávají závěry sjezdu odpovědi na aktuální společenskou situaci? Co XI. sjezd KSČM vzkázal veřejnosti?

Závěry sjezdu nedávají odpověď na tři základní otázky.

Za prvé, jakou chceme dělat politiku. Našich jedenáct programových cílů a naše heslo postrádají komunistickou identitu. Programové cíle jsou správné, ale kdyby stejné body napsala strana sociálně-demokratického typu, bude to program sociální demokracie. Když naše heslo přednese teta na šestou, která je omylem předsedkyní sněmovny, bude to další bezobsažná deklarace naší deklaratorní vlády.

Navrhl jsem v diskusním vystoupení heslo „socialismus nebo otroctví“. Kriticky konstatuji, že strana nemá dostatek kádrů pro prosazování revolučního hesla.

Za druhé, s kým chceme dělat politiku. Snadná odpověď je, samozřejmě, s levicovou veřejností. Pak musíme mít odpověď, kdo nebo co patří na levici, protože podle mainstreamu je např. Zeman levicovým prezidentem – což je blbost.

Moje osobní teze – základním znakem a také rozporem dnešní doby je hromadění aktiv u nejbohatší vrstvy společnosti a příjmem těch, jejichž životní úroveň určuje mzda, resp. příjem z tzv. podnikání (musíme už konečně vyvrátit mýtus, že člověk mající IČ je „podnikatel“). Tyto rozevírající se nůžky začaly transformovat dnešní kapitalismus zisku na kapitalismus renty. Sociální status společnosti, tak jak jsme jej znali poslední desetiletí, končí. Za levici lze považovat pouze toho, kde se aktivně nebo názorově staví proti tomuto trendu. Sociální dávky všeho druhu, byť jsou potřebné, nejsou znakem levicové politiky, ale znakem politiky „trickle down“, tj. politiky přetékajícího poháru, kde pracující dostávají jenom to, co zbude, až se naplní pohár bohatství. Babišův program se v tomto neliší od Pětikolky, musíme si voliče od něj vzít zpět.

Také si musíme vyjasnit postoj k pravicovým uskupením, které si stanovují za cíl obhajobu národních zájmů. Protože mráz přichází z Bruselu (EU a centrála NATO) a z amerického deep state. Politika národního zatracení má u nás pohunků, že by s nimi šlo dláždit chodníky.

Za třetí, politické heslo nebo proklamace se stává politickým cílem teprve tehdy, když je zformulována věcná a časová posloupnost kroků, které vedou k cíli. To je cesta, kterou se můžeme výrazně vymezit nejenom od dnešní asociální vlády, ale také od hnutí ANO.

Kromě toho chybí propojení našich programových cílů s konkrétními jmény ve vedení strany. Tuto chybu děláme vlastně celou polistopadovou dobu. Místopředsedové a krajští lídři musí vystoupit ze stínu za Kateřinou a zapojit se do veřejné diskuse. Převzít osobní odpovědnost za programové cíle. Lidově řečeno, před vedením strany a ústředním výborem je práce jak na kostele. My zdola jim musíme pomoci, každý v rámci svých možností a schopností.

Kam bys chtěl, aby se strana posunula po XI. sjezdu?

Jestli chceme změnit svět, musíme změnit svoji rétoriku. Nezbytným předpokladem je přestat používat slovník stranických školení 80. let minulého století a přestat používat politické ptydepe, které se na nás denně valí z mainstreamu. Dalším předpokladem úspěchu je, že každý náš dílčí programový cíl, byť krátkodobého charakteru, musí být článkem řetězu vedoucím ke společenskému přelomu.

O čem svědčí fakt, že Kateřina Konečná neměla protikandidáta?

O nedostatku kádrů, zejména v generaci 30+.

Jak bys celkově charakterizoval nově zvolené vedení ÚV KSČM a co je podle Tebe jeho hlavním úkolem?

Okamžitým úkolem vedení je rozpohybovat ústřední výbor a odborné zázemí. U kandidátů do senátu provést swot analýzu a spojit jejich volební kampaň s prezidentskou kampaní Josefa Skály. Získat pro Josefa 50 tisíc podpisů. Konkretizovat kroky proti energetické chudobě, která hrozí překlopením do ztráty energetické suverenity státu. Spojit se všemi, kdo reálně usilují o zvýšení domácí produkce potravin směřující k potravinové nezávislosti. Bojovat za svobodu slova. Připravit se na masové projevy nespokojenosti s ožebračující politikou vlády. Čeká nás horký podzim.

Střednědobým úkolem je přizpůsobit organizační práci skutečnému stavu členské základny. Nejsme masovou stranou, protože 90 % členů strany je mimo jakoukoliv politickou práci z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Připravit volební program do parlamentních voleb a krajských voleb. Z hloubi členské základny vytáhnout pro tyto volby politické talenty a ty spojit s těmi, co v praktickém povolání dosáhly výrazných úspěchů – politická kariéra posledního desetiletí se do toho nepočítá.

 

Dostal jsem z časopisu DIALOG výše uvedené otázky k XI. sjezdu.

V odpovědích jsem uvedl všechny zásadní teze ze svého diskusního vystoupení.

Pavel Posolda, delegát XI. sjezdu

 

Z jednání OV KSČM

OV KSČM se sešel dle plánu práce 7. června. Tradičně patřil začátek kontrole úkolů včetně debaty o roli okrskářů.

dsc4111.jpgZ vyšších orgánů pak byly shrnuty závěry proběhlého 1. jednání VV ÚV KSČM, který 3. 6. schválil otevřený dopis vládě zaměřený na zdražování zejména energií. Podána byla informace o kandidátních listinách – vypadá to na max. 701 kandidátek v republice.  Máme i podrobnou argumentaci k realizaci vybraných cílů KSČM schválených sjezdem. Po jednání ÚV KSČM 18. 6. je připravena demonstrace proti zdražování od 15 h na Václavském náměstí, kde je nutno zajistit účast. Zároveň je na jednání třeba doručit petiční archy jak k prezidentovi, tak proti cizím základnám.  Můžete využít poradu funkcionářů, která se koná v úterý 14. 6. Na plénu rovněž budou vytištěny pro každý okres 3 varianty plakátů (11 cílů, 2 tematické – energie, pohonné hmoty), náš okres si doobjednal 150 ks „11 cílů“ a 150 ks ke zdražování energií. Budeme je vylepovat přes Rengla a výlepovku v červnu a červenci. Zároveň VV ÚV KSČM naplánoval celostátní výlepovou kampaň přes Rengla od 22. srpna do 5. září. Zabýval se i vývojem hospodaření FUTURA a.s. - prodejnost týdeníku Naše Pravda je o 2 tis. vyšší než původní páteční prodej Halo novin.

Odvolán byl šéfredaktor s. Blaško, do představenstva jsou navrženi ss. Nadběrežný, Šulda, Posolda, Moučková a Snopek. Do dozorčí rady Franěk, Kočová a jeden ze zaměstnanců. Schválena byla také výroba vlajek KSČM (150 ks), pro každý okres se počítá s jednou vlajkou.

Jednal i VV KV KSČM. Zabýval se členy odborných komisí krajského výboru. Do ideologické navrhujeme ss. Havlíčka a Posoldu, do vnitrostranické ss. Havlíčka a Zimu, do komise pro Středočeský kraj ss. Štefka a Posoldu.

Náš okresní výbor se pak seznámil i s návrhem VV KV KSČM – zhodnocením volných prostředků přes termínovaný vklad. Schválili jsem si limit 800.000 Kč, roční úroky by se totiž mohly rovnat hodnotě až 50 % celkových ročních členských příspěvků.

Na jednání jsme ústně vyhodnotili informace z porady funkcionářů i z XI. sjezdu. Příspěvky delegátů budou postupně zveřejňovány ve Zpravodaji.

Debatovali jsme o komunálních volbách – možná budeme působit i na jiných kandidátkách, řešit budeme, samozřejmě i okrskové volební komise.

V Čelákovicích se uskutečnila petiční akce na podporu prezidentského kandidáta Josefa Skály. OV doplánoval i další petiční akci, která se uskutečnila 8. června v Brandýse nad Labem.

OV KSČM projednal a schválil plán práce na II. pololetí. Porady funkcionářů se budou realizovat vždy v úterý v 15 hodin před jednáním OV KSČM, aby mohli účastníci být i na jednání našeho orgánu.

Červencové jednání OV KSČM se spolu s poradou uskuteční netradičně ve čtvrtek 14. 7.  Na poradě bude již i Zpravodaj – letní dvojčíslo.

Rozebrali jsme připravované akce – Lidice, Blaník, Třešně na vodě i demonstraci v Praze proti zdražování a vládě 18. června.

Zdeněk Štefek

 

Plán práce OV KSČM Praha-východ na II. pololetí 2022

Stálé body:

Kontrola zápisu a plnění úkolů
Informace z vyšších orgánů
Info z porady funkcionářů a z okresní organizace

Příprava Zpravodaje (týden před jednáním OV)

 

14. 7. – mimořádně čtvrtek
Komunální volby

6.9.
Stav okresní organizace za 1. pololetí
Komunální volby
Hospodaření za I. pololetí 2021
Pietní akt – Honzátko – Čelákovice

4.10.
Informace z jednání ÚV KSČM 1.10.
Vyhodnocení voleb
Rozpočet 2023

1.11.
Vyhodnocení hospodaření za IIIQ
Spolupráce s vlasteneckými organizacemi

6.12.
Inventarizační komise
Plán práce na I. pololetí 2023

3. 1.2023
Informace z jednání ÚV KSČM 10.12.

 

Čas jednání OV KSČM: vždy od 16 hodin

Porady funkcionářů:
Vždy v úterý před jednáním OV KSČM v 15 hodin

 

Komunální a senátní volby 23.-24. září 2022       připomínka termínů

19. 07. 2022

úterý

podání kandidátních listin a přihlášek k registraci registračnímu úřadu

24. 08. 2022

středa

delegování zástupců volebních stran do okrskových volebních komisí

 

 

Bez obalu s Kateřinou Konečnou

Vážení čtenáři, milé čtenářky, ráda bych Vás přivítala už u 22. dílu mého pořadu.

Před pár dny vstoupilo v platnost slavné snížení spotřební daně u pohonných hmot o korunu a padesát haléřů na litr. Krok, který Fialova vláda slavně oznamovala za přítomnosti všech médií na tiskové konferenci a který se měl stát symbolem boje nové vlády s chudobou. Výsledek? Ten asi zvládnete při pohledu na ceny u čerpacích stanic všichni posoudit sami. Cena pohonných hmot v posledních týdnech vzrostla o tolik, že se zmíněná sleva na spotřební dani takřka neprojevila. Občanům ČR, nebo přesněji jejich peněženkám, se, dle očekávání, tímto prázdným gestem neuleví. Vše tedy dopadlo tak, jak bylo jasné již v době, kdy vláda tento krok, a lá "děláme, že něco děláme", oznamovala. A co se týče cen pohonných hmot, bude zjevně ještě hůř. Evropská rada rozhodla o embargu na dovoz ruské ropy, což v praxi znamená, že se EU bude muset do konce roku odstřihnout zhruba od dvou třetin dodávek ropy z Ruska.

Po tomto oznámení se ropa dostala na světových trzích na dvouměsíční maximum a ceny pohonných hmot podle odhadů porostou i nadále. A jak reaguje Petr Fiala na to, že jeho směšné opatření končí ve finále absolutním fiaskem? Z jeho vyjádření se zdá, jako by pan premiér snad žil v nějaké alternativní realitě, když mluví o výborném výsledku. Výborné výsledky jeho vlády pozorují na stavu svých financí snad všichni Češi a Petr Fiala tu zatím oslavuje kroky, které povedou k dalšímu zdražování? Ačkoliv bude region střední Evropy včetně Česka z ropného embarga dočasně vyjmut, stejně se embargo na konečné ceně pro spotřebitele projeví i u nás. Zřejmě jediným způsobem, jak tuto masivní inflaci zastavit, je hledání mírového řešení rusko-ukrajinského, či spíše rusko-amerického konfliktu, kterého ale rozhodně nedosáhneme tím, že se budeme chlubit množstvím a cenou dodávaného válečného materiálu na Ukrajinu a plácat se na schůzkách po ramenou, jak skvělých výsledků dosahujeme, když necháme peněženky běžných lidí ještě víc krvácet. Petr Fiala nadále spoléhá na to, že konfliktem bude moct drahotu omlouvat donekonečna, lidé s pochopením válku zasponzorují, a ještě mu u toho snad budou tleskat. Probuďte se už konečně!

O naprosté nehoráznosti a výsměchu obyčejným lidem v podobě odměn pro představenstvo ČEZu jsme hovořili už minule: Osm členů představenstva energetické skupiny, jejímž většinovým akcionářem je se 70 % stát, si mezi sebou za loňský rok rozdělí 135 milionů korun. Toho ČEZu, který v horizontu 18 měsíců zdražil megawatthodinu z 1386 na 4919 Kč. Podívejme se ale, jak to komentuje Petr Fiala: „Pokud vím, tak můj předchůdce ve funkci předsedy vlády Andrej Babiš o odměnách opakovaně mluvil. Předpokládám, že to nastavil v době, kdy byl premiérem, nějak tak, aby to bylo spravedlivé a odpovídalo realitě. Pokud to neudělal, tak to nechápu, protože to bylo jedno z jeho velkých témat.“ Aneb já nic, já muzikant, přičemž se Petr Fiala vlastně přiznává k tomu, že ani neví, jak jsou odměny pro manažery ČEZu nastaveny. Později Fiala ještě podotkl, že "stát není jediným akcionářem, což státu zužuje možnosti, jak chování ČEZ ovlivňovat, protože je nutné respektovat zájmy menšinových akcionářů. Některé navrhované postupy by vedly k arbitrážím a problémům.“ K otázce ČEZu tak Petr Fiala přistupuje asi obdobně, jako k otázce míru na Ukrajině. Hlavně si nerozhněvat nikoho z velkých kluků, do ničeho se raději nepouštět a nechat platit obyčejné lidi. To je pro pravici vždy nejjednodušší řešení. I kdyby mělo jít o pouhé gesto v podobě odmítnutí odměn vzhledem k situaci, ve které se finance většiny Čechů nacházejí, myslím, že v této mimořádné době by takový signál ze strany představenstva ČEZu byl opravdu na místě. Říkat lidem uprostřed energetické krize „nedá se s tím nic dělat“ a druhým dechem si rozdělovat stamilionové odměny za přihlížení bezmocného premiéra, který o celé věci nemá ani páru, vážně v dnešní době lidi příliš nepovzbudí.

Věřte tomu, nebo ne, ale v jednom musím dát Petru Fialovi za pravdu. Ten systém skutečně nenastavil on, ale vláda Andreje Babiše spolu s ministerstvem vedeným Alenou Schillerovou. Jako už poněkolikáté tedy ANO křičí ve chvíli, kdy nás pouze dohnaly výsledky jejich práce.

Každoroční „Vlajkový průvod“ Izraelců v Jeruzalémě se zvrhl v bitky s Palestinci i novináři. Více než 70 000 Izraelců si vlajkovým průvodem připomnělo okupaci východního Jeruzaléma z roku 1967. Průvod je populární aktivitou židovských ultrapravicových extrémistů a osadníků z ilegálních osad na Západním břehu Jordánu. Podle americké CNN začali lidé v průvodu urážet Palestince, házet po nich různé předměty, jako například láhve, tlouct je holemi a skandovat: „Smrt Arabům“. Izrael považuje východní i západní Jeruzalém za „nerozdělené hlavní město“, ale pro většinu mezinárodního společenství je východní Jeruzalém okupovaným městem a pro Palestince je to budoucí hlavní město jejich samostatného státu.

Izraelští vojáci navíc zastřelili čtrnáctiletého mladíka, což byl během jednoho týdne již druhý nezletilý Palestinec zabitý izraelskými složkami. Jeho bratr Yazan sdělil CNN, že Zaid se schoval před vojáky v garáži. Což svědkyně natočila na video a potvrdila, že slyšela Zaida, jak prosí o svůj život. Podle palestinského generálního prokurátora již navíc existují důkazy, že americká novinářka Šiřín Aklehová, o níž jsem hovořila v jednom z předchozích dílů tohoto pořadu, byla zastřelena jako promyšlený terč izraelských vojáků.

Je smutným faktem, že česká vláda k těmto nebezpečným krokům, které destabilizují situaci, mlčí. Mlčí dokonce i ministr zahraničí Jan Lipavský, který se – spolu s celou svou stranou – tak rád ohání lidskými právy. Jeho selektivní přístup ovšem svědčí o tom, že mu o ně ve skutečnosti až tak nejde.  

Pojďme této vládě říct společně DOST! Příležitost k tomu budete mít na demonstraci, kterou svolává KSČM proti zdražování. V sobotu 18. června od 15:00 hodin u koně na Václavském náměstí v Praze!

Přeji Vám hezký týden.

Odkaz na aktuální video naleznete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=3iRh0s_XPYk

Zde si můžete rovněž přečíst aktuální rozhovor pro Parlamentní listy: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Tak-doslapla-na-plynove-a-ropne-firmy-Britanie-A-toto-dela-Fiala-Konecna-jasne-704674?fbclid=IwAR3NAloc3sciRkwtDTwWD11XAUMlAza6uww2iqbnv4Y3izpWswnZkJEKoVE

Přikládám i video z natáčení s ČT:

https://www.youtube.com/watch?v=ZUFEUTWaw8A

Kateřina Konečná

 

Májové pietní akty

celakovice1.jpg

Čelákovice

   Šňůru májových pietních aktů začínám tradičně v sousedních Milovicích, i když už jsou obcí mimo náš okres. Ani letos jsem neudělal výjimku a 8. května odpoledne jsem se zúčastnil těchto tradičních pietních aktů a společně s ostatními hosty jsem kyticemi rudých květů uctil památku obětí 2. světové války u pomníků Vítání v zahradě školy a generála Sochora v městské části Mladá. Poté jsme ještě navštívili, na přání hostů, Mezinárodní tzv. Italský hřbitov z 1. světové války. Teplé, téměř letní, odpoledne jsme ukončili v místní restauraci, kde pořadatelé připravili občerstvení a proběhla zde rovněž živá beseda se zúčastněnými občany.  Kromě pořadatelů a občanů Milovic i přilehlého okolí se pietních aktů zúčastnili i zástupci Trikolóry a delegace velvyslanectví Ruské a Běloruské republiky.

celakovice2.jpg

Čelákovice

  Navzdory doporučení místopředsedy ÚV Petra Šimůnka pořadatelé, předseda OV KSČM Nymburk Zdeněk Milata a Mirek Červinka, předseda ZO Milovice, ozdobili pietní místo u školy vlajkami Československé republiky a Sovětského svazu, rudou se srpem a kladivem. Rovněž pietní akt zahájili Československou hymnou a hymnou Ruské federativní republiky. Zejména v dnešní nepříznivé době se projevili jako skuteční vlastenci, kteří se nebojí a hrdě hájí historickou pravdu. Za to jim skutečně upřímně děkuji.   

zaluzi.jpg

Záluží

 

 

sedlcanky.jpg

Sedlčánky

 

  Letošní 9. květen – den ukončení nejstrašnější války v dějinách lidstva, den, kdy byla osvobozena, zejména vojsky Rudé armády, naše Československá republika od nenáviděných nacistických okupantů, připadl na pondělí, tj. pracovní den. Tato skutečnost se citelně odrazila i na účasti občanů a hostů na tradičních pietních aktech čelákovického okrsku. S lítostí se omluvili někteří tradiční hosté, za všechny si dovolím jmenovat Stanislava Grospiče, Zdeňku Hajlekovou, Jaroslava Hudce a kamarády z Prahy, kteří u pomníků vždy stojí čestnou stráž v dobových vojenských uniformách.

 

  I vzhledem k četnosti (11 památníků a pamětních desek v Čelákovicích, Nehvizdech a Lázních Toušeň), jsme na posledním jednání OV KSČM našeho okresu většinově rozhodli, že letošní pietní akty proběhnou tzv. tichou variantou, bez hymen a projevů hostů.

nehvizdy.jpg

Nehvizdy

 

   Tradiční putování po památných místech čelákovicka jsme zahájili na Náměstí 5. května a postupně jsme objeli a kytičkou rudých květů uctili památku obětí na ostatních místech. Tradičními hosty aktů a zároveň i domácími, byli předsedové OV KSČM Nymburk a našeho okresu Zdeněk Milata se Zdeňkem Štefkem.  U pomníku v Sedlčánkách se k nám připojila ještě delegace velvyslanectví Ruské federace, která s námi absolvovala další část našeho putování.

 

  U pomníku Rudé armády v parku u Labe jsem přivítal jménem pořadatelů přítomné občany, zejména vzácné hosty.  K účastníkům aktu krátce promluvil předseda OV Zdeněk Štefek, za pozvání a organizaci aktů poděkovala zástupkyně Ruské federace.

tousen.jpg

Lázně Toušeň

 

   Ze Sedlčánek jsme se přesunuli k pomníku Rudé armády v Parku Rudé armády v Záluží, který je posledním památným místem na území města Čelákovic. Naše putováni jsme zakončili v Nehvizdech u památníku obětem války a nově zbudovaného pomníku na počest seskoku parašutistů, kteří spáchali atentát na Reinharda Heydricha. Zde jsme se s ruskými přáteli rozloučili a poděkovali jim za účast.

 

  „Ani pomník bez kytičky“, to je heslo Zdeňka Štefka, které se v mezích možností snažíme naplňovat.

  Při objednávce květin patrně došlo k menšímu nedorozumění a paní květinářka nám vyrobila o jednu kytičku méně. Zjistili jsme to až v Nehvizdech. Slíbil jsem Zdendovi, že k pomníku v Lázních Toušeň dojedu sám a kytičku tam položím. Naštěstí letos nám počasí bylo nakloněno a šeříky ještě nebyly odkvetlé, tak jsem po příjezdu domů nastříhal kytici šeříků a položil ji k pomníku v Toušeni.

  Vladimír Duník, MěO KSČM Čelákovice

 

Pietní akt položení věnce k hrobu sovětských vojáků v Říčanech

Dne 9. května v 10 hodin jsme se sešli u hrobu sovětských vojáků v Říčanech, abychom zde položili věnec k uctění památky osvoboditelů.

ricany1.jpg

Akce se zúčastnila i soudružka Marie Rychlovská, pamětnice osvobození, která připomněla tehdejší události.

rychlovska.jpg

                        Marie Rychlovská

 

 Poděkování patří soudruhu Františku Pokornému z Mukařova za zajištění květin a věnce. Druhý věnec zajistila soudružka Marie Rychlovská.

Hroby padlých u památníku ozdobily soudružky Marie Rychlovská a Eva Atassi věnečky a květinami.

frantisek_pokorny.jpg   mukarov.jpg

František Pokorný po pietním aktu v Říčanech položil ještě květiny k pomníkům v Mukařově a Velkých Popovicích a v Kamenici soudruh Vladislav Zima.

ricany2.jpg  ricany3.jpg

2x Říčany

 

 

kamenice.jpg  vpopovice.jpg

Kamenice                       Velké Popovice

 

 

 

 sboleslav.jpg  

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi se uskutečnily pietní akty ve dvou dnech. V neděli 8. května se konal pietní akt na hřbitově ve Staré Boleslavi a na hřbitově v Brandýse následující den v pondělí 9. května. ZO KSČM Brandýs již tradičně zajišťuje připomenutí konce druhé světové války i v Jenštejně a Přezleticích.

 

 Hřbitov ve Staré Boleslavi

 

Skála na hrad!

  spetice.jpg

  Petiční kampaň na podporu našeho prezidentského kandidáta je v plném běhu. Nasbírejme 50.000 podpisů, aby mohl kandidovat!

Foto vpravo je z petiční akce v Čelákovicích, začátkem června se uskutečnila ještě petiční akce v Brandýse nad Labem.

Podpořte, prosím, prezidentskou kampaň Josefa Skály i drobnou částkou na transparentní účet 2802135053 / 2010. Děkujeme.

 

 

Otevřený dopis vládě

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

Pane premiére, ministryně a ministři,

inflace v České republice dosahuje nejvyšší úrovně od vzniku samostatného státu.

Závratně rostou ceny energií i zboží každodenní spotřeby, dochází k drastickému znehodnocování celoživotních úspor. To vše hluboce zasahuje do životů všech občanů České republiky. Čím dál více občanů se dostává do dluhových pastí, na hranici chudoby i pod ni.

Statistika je v tomto ohledu děsivá. Na konto si vaše vláda může připsat zvýšení počtu lidí v chudobě o 100 %, což, bohužel, není podle všeho konečné číslo.

Opatření, která doposud vaše vláda přijala, jsou kosmetického rázu a pro občany nemají takřka žádný význam. Na rozdíl od zahraničí, a to včetně západních zemí, kam jste slibovali, že ČR dostanete, vy necháváte vše na zádech občanů. Požadujeme, aby náklady krize nesly především nadnárodní firmy, vysokopříjmové skupiny a bohatí. Na situaci, kdy si mají občané ztlumit topení a oblékat teplé svetry, vydělávají nejvíc právě energetické firmy.

Vámi přijatá trojí valorizace důchodů není ani korunu nad rámec toho, co vám přikazuje zákon. Platy většiny pracovníků veřejné sféry jste zmrazili. Naprosto nereagujete na oprávněné požadavky pracovníků úřadů práce, ale ani jiných! Stejně tak jste zastavili růst poplatků za státní pojištěnce pro zdravotní pojišťovny. Výplaty dávek, řešící energetickou chudobu, narážejí na administrativní nároky a jsou minimální. Sociální tarif na energetiku připravovaný vaší vládou nemá smysl ani komentovat.   

Vláda v Maďarsku sáhla k mimořádnému zdanění společností ve vybraných sektorech s cílem co nejvíce pomoci svým občanům zasaženým drastickým růstem cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží. Ve Velké Británii zdaní 25 % zisk ropných a plynárenských společností, aby pomohli nejchudším domácnostem. Vy jen hledáte výmluvy a důvody, proč občanům nemůžete pomoci.

Přitom recepty jsou jednoduché. Vše začíná drahým nákupem na burze. Jménem KSČM vás vyzýváme, abyste okamžitě přešli na přímé kontrakty s producenty elektřiny v ČR.

V oblasti regulované části ceny KSČM navrhuje uhradit poplatky za obnovitelné zdroje energií a nahradit soukromé distributory energie státní firmou. Ve spojení se zastropováním cen pak dále navrhujeme nulovou DPH, což výrazně sníží koncovou cenu pro nás spotřebitele.

Energetická krize po vás vyžaduje rovněž dořešit fungování dosud polostátní ČEZ, kde stát vlastní 70 % akcií. Energetická bezpečnost státu je důležitější než soukromé zájmy! KSČM vás vyzývá, aby stát v ČEZ stoprocentně převzal kontrolu tradiční výroby elektřiny a její distribuci, a sehrál zásadní roli při dostavbě jaderných elektráren. Stát musí také odkoupit zásobníky plynu od německé RWE.   

Odpovědnost za doplňování rezerv musí garantovat stát a nikoli soukromé zahraniční subjekty! Kvůli vysokým cenám vaše vláda vybírá od občanů více prostřednictvím DPH. ČEZ generuje astronomické zisky. Je třeba tyto prostředky použít na pomoc občanům. Nezavírejte konečně před problémy občanů oči a skoncujte s trapnými výmluvami, že nemůžete nic dělat!

V Praze dne 3. 6. 2022                                               Členky a členové VV ÚV KSČM

 

Sto let bojů za spravedlivější svět (seriál na pokračování: 13. část)

Na Duchcovsku napadli 4. února 1931 četníci protestní pochod nezaměstnaných. Čtyři dělníky zastřelili a další čtyři těžce zranili. Odpovědí severočeského dělnictva byla masová účast na pohřbu obětí a bouřlivé demonstrace při Mezinárodním dni boje proti nezaměstnanosti 25. února 1931.

21. února bylo Rudé právo úředně na jeden měsíc zastaveno a 2. března i Rudý večerník.

Od 7. do 11. března se konal VI. sjezd Komunistické strany Československa.  Zúčastnilo se ho 97 delegátů s hlasem rozhodujícím a 117 delegátů s hlasem poradním. Sjezd potvrdil úplnou jednotu celé strany a stal se dalším krokem k jejímu zocelení.

mhavlicek.jpg O několik dnů později se v Lidovém domě v Praze – Vysočanech konal celostátní sjezd nezaměstnaných za účasti tisíce delegátů. Hlavní referát přednesl Antonín Zápotocký.

Na přelomu března a dubna se v Moskvě konalo rozšířené zasedání exekutivy Komunistické internacionály, které jednalo o úkolech v době prohlubující se hospodářské krize, o nebezpečí intervenční války proti Sovětskému svazu a upozornilo na nebezpečný vývoj hitlerovského hnutí v Německu.

Koncem dubna 1931 se v Praze-Karlíně konalo ustavující shromáždění Svazu přátel SSSR.

V Praze byl v Edenu (17. května) uspořádán první běžecký závod Rudého večerníku, jehož se zúčastnilo přes tři sta sportovců. Závod založil pozdější tradici běhů Rudého práva.

IV. sjezd Rudých odborů, jehož jednání řídil A. Zápotocký, byl během hlavního referátu Jana Švermy policií rozpuštěn. Jednání pokračovalo ilegálně.

V květnu 1931 vypukla na jižním Slovensku v okrese Galanta jedna z prvních velkých stávek zemědělských dělníků v době hospodářské krize. Jednotný postup dělníků byl úspěšný. Mzdy byly zvýšeny z 90 haléřů na 1,30 Kč za hodinu. Když se 25. května po vítězném skončení stávky scházeli stávkující na shromáždění v Košútech, začali četníci do shromáždění střílet. Tři dělníky zastřelili a další zranili.  

Třicet čtyři československých spisovatelů podepsalo manifest, ve kterém protestovali proti krveprolití v Košútech. Ostře odsoudil postup československé vlády i nositel Nobelovy ceny spisovatel Romain Rolland.

Počátkem června se v Brně sešla první celostátní konference Levé fronty. Hlavní referáty přednesli L. Štoll a V. Clementis. Zasedání bylo policií druhý den rozpuštěno.

V červenci uveřejnilo Rudé právo „Otevřený list ÚV KSČ“ sociálně demokratickým a národně socialistickým dělníkům vyzývající je ke společnému postupu v boji za sociální, hospodářské a politické požadavky.

Koncem srpna se v Praze sešla mezinárodní konference 11 komunistických stran a revolučních odborů. Jednala o úkolech hnutí nezaměstnaných, rozpracovala usnesení Komunistické internacionály o organizaci hnutí nezaměstnaných a vytyčila nejdůležitější úkoly.

V září začala japonská agrese proti Číně, která skončila v lednu 1932 okupací Mandžuska. Japonsko bylo prvním státem, který se rozhodl řešit krizové potíže válkou, a vytvořilo tak na Dálném východě první ohnisko nové světové války.

Od 1. do 7. listopadu probíhal u nás Týden obrany Sovětského svazu pořádaný komunisty spolu se Svazem přátel SSSR.

V listopadu 1931 vypukla v okrese Frývaldov (dnešní Jeseník) stávka kamenodělníků proti snížení mezd. Hladový pochod nezaměstnaných byl napaden četníky v Dolní Lipové. Osm osob bylo zastřeleno a třicet zraněno. Frývaldovská stávka byla v době krize prvním velkým hospodářským bojem, který přerostl v boj politický.

Na pražské radnici vystoupila 19. prosince jménem komunistických zástupců Anežka Hodinová s ostrým protestem proti bourání nouzových kolonií. Šlo o proletářské příbytky na okraji Prahy, dřevěné boudy a kůlny, vyřazené železniční vagóny a maringotky, do nichž se uchylovaly rodiny nezaměstnaných. Buržoazní a reformistická správa města rozhodla, aby se tyto kolonie zbouraly, aniž se postarala o náhradní přístřeší pro postižené rodiny. Komunisté požadovali pro obyvatele nouzových kolonií výstavbu levných bytů.

V roce 1931 vyšla Marxova práce Úvod ke kritice politické ekonomie v překladu Eduarda Urxe. V Kladně pak vydalo pokrokové Sdružení studentstva Engelsovu stať Podíl práce na polidštění opice pod názvem Dialektika přírody.

Milan Havlíček

 

Dnešní mládež

Většina dnešní mládeže je silně zasažena antikomunismem. Nemá žádnou úctu k staré generaci. Názory mimo jiné "že komunisti uměli jen rozorávat meze, dělali se jen samé šunty a nikdo je od nás nekupoval".

Před listopadem 1989 jsme se řadili mezi vyspělé země světa.

Například naše letadlo do 35 osob dostalo na aerosalonu v Paříži zlatou medaili. Nákladní automobily Praga, V3S, a hlavně TATRA patřily ke špičkám ve světě. Dokonce nákladní automobil TATRA porazil na tankodromu Německa nákladní automobil Mercedes. ČKD vyráběla lokomotivy a tramvaje. S 14 000 vyrobených tramvají T3 jsme byli na prvním místě na světě. Další značky jako Zetor a Jawa patřily ke světové špičce. Vyráběli jsme velké investiční celky – cukrovary, cementárny, rafinerie a vyváželi jsme je do řady zemí světa.

Naše zlaté české ručičky uměly vyrobit parádní sklo a porcelán. Stavěly se dvě atomové elektrárny, přehrady. Metro patří k chloubám pracovitosti českých inženýrů a řemeslníků. Náročnost stavby pod tokem Vltavy říká vše.

V kvalitních potravinách jsme byli soběstační. Byly plné stáje skotu a prasat. Dnes dovážíme vepřové maso, hovězí i drůbež. V loňském roce přijel velký chladírenský kamion z Polska na Prahu 4. Vykládali z něj opracovaná kuřata a dávali je do sáčků VODŇANSKÉ kuře.

Nebyli bezdomovci, nezaměstnání, lidé neznali exekutory.

Stavěly se tisíce bytů. Postavil se Ústav jaderného výzkumu v Řeži. K tomu se postavily bytové jednotky a finské domky se zahrádkou s veškerými inženýrskými sítěmi – voda, plyn, kanalizace a ulice s chodníky. Byl nízký nájem.

Dnes občané našli práci v cizích montovnách a velkoskladech. Kaufland nyní dováží mimo jiné maso z Německa. Řada značek v současnosti skomírá nebo neexistuje - např. ČKD, Tatrovka, Lokomotivka. V energetice jsme soběstační díky Temelínu, Dukovanům a vodním přehradám.

Nyní jsme výkrmnou západu, ročně putuje na západ 300 miliard Kč.

Je třeba ocenit úspěchy, které dokázal lid naší vlastí za vlády komunistů. Nešlo jen o rozorávání mezí, ale o úspěšnou výstavbu.

J. Klíma, Husinec-Řež

slovnar.jpg

 

 Významná červnová výročí

 1. červen   Mezinárodní den dětí
  1.6.1942   byl popraven německými fašisty Vladislav VANČURA, český  spisovatel (* 23. 6. 1891)
  3.6.1991   vyšlo první číslo novodobých Haló novin
  3.6.1931   se narodil Raúl CASTRO, prezident Kuby
  5.6.1947   USA vyhlásily plán pomoci evropským zemím – Marshallův plán
10.6.1942   80.výročí vyhlazení obce LIDICE, muži zastřeleni, ženy odvlečeny
                   do Koncentračního tábora Ravensbrück, většina dětí zahynula   
                   v Chelmnu v Polsku. Několik jich bylo odvezeno na převýchovu
                   do Německa. Vrátilo se jich pouze 17
12.6.1848   červnové povstání v Praze – boje na barikádách
14.6.1948   Klement GOTTWALD byl zvolen prezidentem ČSR
14.6.1798   se narodil František PALACKÝ, český historik, politik (+26. 5. 1876)
16.6.1919   vyhlášení Slovenské republiky rad
16.6.1963   první kosmonautka světa ve vesmíru: Valentina TĚREŠKOVOVÁ
19.6.1946   Edvard BENEŠ byl manifestačně zvolen prezidentem ČSR
21.6.1621   bylo na Staroměstském náměstí popraveno 27 českých pánů, vůdců Stavovského povstání
21.6.1945   byl podepsán dekret o konfiskaci majetku Němců, Maďarů, zrádců a nepřátel
22.6.1959   zemřel český spisovatel Václav ŘEZÁČ (* 5. 5. 1901)
22.6.1941   hitlerovské Německo zaútočilo na SSSR, začala Velká vlastenecká  válka
23.6.1955   I. celostátní spartakiáda
23.6.1960   II. celostátní spartakiáda
24.6.1942   byla vypálena obec LEŽÁKY (33 obětí, včetně žen, 13 dětí  bylo odvlečeno, přežily pouze dvě)
25.6.1942   byl popraven novinář a atlet Evžen ROŠICKÝ
26.6.1908   se narodil Salvador ALLENDE, chilský prezident
28.6.1919   byla ve Versailles podepsána mírová smlouva s Německem
28.6.1947   zemřel národní umělec, český básník, Stanislav Kostka NEUMANN
29.6.1945   byla podepsána smlouva mezi ČSR a SSSR o odstoupení  Zakarpatské Ukrajiny Sovětskému Svazu

 

 rostislav_mraz.jpg  

   Se zármutkem oznamujeme, že nás 22. května 2022 ve věku 86 let opustil Rostislav Mráz, pedagog, pořadatel dětských letních táborů a dlouholetý člen strany, funkcionář, člen okresního výboru, poctivý komunista.

 

Čest jeho památce!

 

 

 

kmevald.png    V sobotu 4. června 2022 vstoupil ve věku nedožitých 90 let na fotografické nebe Karel Mevald, dlouholetý člen redakce Halo novin a fotoreportér ČTK, kde pracoval od roku1951. Byl předsedou klubu fotoreportérů Českého svazu novinářů (1984-89). I po odchodu do důchodu (1991) pokračoval nadále v profesi fotoreportéra. Získal mnoho ocenění, např. Čestné uznání World Press Photo v Haagu 1964 či Stříbrnou medaili Interpressfoto v Sofii 1972. Byl řadu let předsedou Spolku českých novinářů. Uspořádal mnoho domácích i mezinárodních výstav a podílel se na tvorbě zajímavých publikací věnovaných kosmu, divadlu i významným osobnostem.

Čest jeho památce!

 

 

 

Třešně na vodě!

 Již pátý ročník oblíbené letní akce splutí řeky Jizery, kterou spolupořádáme,  se koná již v neděli 10. července 2022. Plujeme z Benátek nad Jizerou. Uzávěrka na ov.nymburk@kscm.cz (nebo 725646018) do 7. 7. 2022!

jizera2022.png

 

 

Blaník 2022

Komunistická strana Čech a Moravy Vás zve na 30. ročník

Setkání pod Blaníkem v sobotu 2. července 2022 od 10 hodin
na úpatí Velkého Blaníku u Louňovic

Účast přislíbili představitelé strany a kandidáti pro komunální volby!

Občerstvení, hudba a kulturní program; vstup volný.

blanik2022.png

Společenská kronika
Na konci května 2022 se dožil 99 let Jan Verner z Čelákovic


Významné životní výročí v červnu 2022 oslavují:

   Vladimír Duník      65 let     Čelákovice

Jarmila Zbranková        80 let     Klecany

Jubilantům blahopřejeme a přejeme především zdraví, štěstí, pohodu
a spoustu energie. Děkujeme za veškerou odvedenou práci!

demonstrace.png

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta: ov.prvych@kscm.cz; Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019