Program KSČM "pro cestu z krize" je inspirující

10. 7. 2022

Program KSČM pro cestu z krize je inspirující i pro jiné politické subjekty, zde například pro Hnutí Pes.. Požadují mj.snížení výdajů za energii, zabezpečení zdrojů a nalezení dalších konstruktivních řešení.

Proto petice Hnutí Pes, kde se její zástupci inspirují z programu KSČM "Máme řešení teď a tady" pro cestu z krize. Požadují na vládě Petra Fialy mj:

– Zákaz vývozu levné české elektřiny mimo ČR (levná česká elektřina musí být prodávána napřímo českým občanům, nikoliv dodávána na Evropskou burzu a odtud s výraznou přirážkou prodávána zpět do České republiky);

– odstoupení České republiky od systému emisních povolenek EU (systém emisních povolenek již dávno neplní svoji původní funkci, stal se nástrojem spekulantů a je jednou z hlavních příčin zdražování energií);

– uzavření dlouhodobých kontraktů na nákup levného plynu přímo s jeho producenty (V současné době ČR nakupuje plyn přes německé nebo jiné překupníky. Tito překupníci nakupují levný plyn přímo od producentů a s výrazným navýšením ceny jej prodávají do ČR);

– přechodné snížení DPH u elektřiny, plynu a pohonných hmot (snížení DPH u elektřiny, plynu a pohonných hmot podobně, jako k tomu přistoupilo Polsko nebo Maďarsko);

– regulaci ceny elektřiny pro všechny kategorie spotřebitelů – Společnost ČEZ vyrábí téměř 3/4 z celkového objemu výroby elektřiny v Česku a vlastníkem ČEZu je ze 70 % český stát.

- Odstoupení od projektu Green Deal ("Zelený úděl"). Přehnaná podpora obnovitelných zdrojů je jednou z hlavních příčin současných cen energií. Green Deal bude tento trend dále prohlubovat a jeho realizace povede k devastujícím dopadům na ekonomiku a životní úroveň obyvatel Evropy a České republiky.

Krátil: jk

Autor: 
Za petiční výbor Jiří Janeček, Vložil: jk
Zdroj: 
https://hnutipes.cz/, oral.sk/