OSČMS zamyšlení nad platy řidičů

14. 2. 2017

 

OSČMS a zamyšlení nad platy řidičů

(ke stávce vyhlášené v Ústeckém kraji na 8. března 2017)

Předseda Jablonecké odborové organizace  Jiří Kuchyňka BUS-LINE oznámil, že řidiči linkových autobusů v Ústeckém kraji vyhlásili na den 8. března celodenní stávku. Očekávají , že nedostanou  zvýšené mzdy , které by v současné době s novelizovaným vládáním nařízením dostat měli. Z pohledu Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska jde o velice závažný problém. Chceme však upozornit na několik skutečností.  Zaprvé pan Jiří Kuchyňka nezastupuje jedinou a  odborovou organizaci v rámci firmy BUS-LINE. Neustále třeba blokuje kolektivní vyjednávání u firmy BUS-LINE a nelze s ním nejít shodu přes neustálou snahu z naší dohodnout se s ním a jím vydávané přísliby.  Přestože vedení firmy to nezpochybňuje ochotu uzavřít kolektivní smlouvu. Obdobně vedení firmy nezpochybňuje navýšení platů daných novelou vládního nařízení a to bez ohledu na přístup krajů. Měl by tedy vést před tím než vypustí závažné rozhodnutí o stávce dialog s ostatními odborovými organizacemi  a to i s naším OSČMS. Za druhé i naše odborové sdružení je názoru, že řidiči musí dostátá ve svých mzdách navýšení, které po dlouhých bojích a jednáních vláda promítla do novelizace příslušného vládního nařízení. Za třetí toto je primárně problém zaměstnavatelů, tedy těch, kdo řidiče autobusů zaměstnávají , mají je v pracovním poměru a vyplácí jim mzdu. Např. firma BUS-LINE se nebrání navýšení mezd, ale laškuje dle neustále se měnících informací s tím, že vezme řidičům příplatky až do výše 30% za MHD ve středisku MHD Česká Lípa, Liberec a Jablonec nad Nisou. Znovu se vrátím k mzdám řidičů, které jsou obecně podprůměrné v České republice a navíc jsou  mezi nimi velké rozdíly.

    OSČM tedy dokáže dostát solidarity i v případě vyhlášení stávky, pevně věřím, že,  ale takováto solidarita by  ze strany organizace pana   Kuchyňky byla oboustranná. Jako řešení vytvářející se situace navrhujeme  počkat zda zaměstnavatelé, v tomto případě firma BUS-LINE dodrží výplatu mezd ve valorizované výši jak ji zaměstnavatelům v autobusové dopravě ukládá vládní nařízení. Pokud nedodrží vidíme cestu především v žalobě vůči zaměstnavatelům,  kteří mají bezprostřední pracovněprávní vztah k řidičům a to i z hlediska výplat. Jako třetí krok vidíme možnou stávku, ta však musí směřovat možná vůči objednatelům autobusové dopravy, ale opět především vůči zaměstnavatelům  řidičů. Ty musí jednat s kraji o změněn smluv, za kterých původně vy soutěžili své přepravní zakázky. V tom vidím hlavní smysl za zvýšení levných a nedůstojných mezd. Jinak mám  stále pocit, že zaměstnavatelé nízké platy řidičů a mnohdy nedůstojné podmínky pro výkon jejich povolání zúročují především ve svůj soukromovlastnický zájem a nikoliv oprávněné ´požadavky řidičů. Na úplný závěr si neodpustím ještě jedno zamyšlení, kde naposledy stávkovali řidiči vůči svému zaměstnavateli za nízké mzdy a nedůstojné pracovní podmínky?

 

Stanislav Grospič

předseda OSČMS