MDŽ 2017

7. 3. 2017

Evropské oblastní středisko SOF rozesílá vřelé pozdravy všem pracujícím ženám k výročí 8. března, Mezinárodního dne žen.

I po 160 letech zůstává povstání dělnic v New Yorku majákem pro miliony pracujících žen, bojujících za rovnost, lepší podmínky a život s právy.

Výročí MDŽ přichází ve tvrdých podmínkách pro dělnickou třídu v Evropě i po celém světě následkem kapitalistické krize a útoků na práva pracujících. Situace a postavení pracujících žen se s ekonomickou krizí zhoršily a po většinu doby trpí silněji nezaměstnaností, mzdovými škrty a porušováním svých základních práv, nedostatečnou - nebo neexistující - nutnou sociální podporou v mateřství, pružnými formami zaměstnání, diskriminací na pracovním trhu a nedostatkem volného času, což jim často brání i v účasti na odborářské činnosti. Navíc se pracující ženy často stávají oběťmi násilí a rasistického tlaku zaměstnavatelů, a migrantky a ženy na útěku trpí různými tlaky a diskriminacemi.  

Od svého založení ke dnešku stojí třídně orientované dělnické hnutí Světové odborové federace svou činností a iniciativou na straně pracujících žen, protože boje pracujících žen jsou součástí třídních bojů celé dělnické třídy.

Světová odborová federace pod heslem »PRACUJÍCÍ ŽENY VŽDY V ČELE sociálních zápasů i života a činnosti SOF« dalším rokem oslavuje výročí Mezinárodního dne žen.

Evropské oblastní středisko SOF ujišťuje pracující i nezaměstnané ženy, migrantky a uprchlice, že bude pokračovat, podle rozhodnutí SOF, v bojích proti antidělnickým a protilidovým opatřením, vnucovaným Evropskou unií, a v obraně pracujících žen, za lepší pracovní i životní podmínky a za rovnoprávnost.

EUROF 7. 3. 2017 

mdz-amerika-plakat-a3.jpg