Z mimořádného zasedání ÚV KSČM 20. října

20. 10. 2018

20. října se konalo mimořádné zasedání ÚV KSČM, na programu mělo především hodnocení voleb. Po úvodních formalitách byli potvrzeni 2 noví členové ÚV KSČM. Program byl doplněn o nové rozdělení prostředků za krajské volby (vzhledem k nula mandátům v Praze) a stanovisko Moravskoslezského krajského výboru KSČM. Praha 3 navrhla zařadit bod odvolání předsedy ÚV KSČM. Samo hlasování ale není podloženo 1/3 usnesení okresních výborů. Pro zařazení bodu do programu bylo 27 členů, 44 proti, ostatní se zdrželi. Pak bylo rušno, protože se rychle informace objevovaly v Parlamentních listech. Pro zrušení ÚV (a svolání nového jen s členy ÚV) hlasovalo jen 29 členů.

S. Filip shrnul důvody mimořádného jednání – v prosinci se chceme soustředit na evropské volby, dnes bychom měli hodnotit senátní a komunální, také musíme řešit otázku štěpení strany. Měli jsme mimořádný sjezd, kde jsme obměnili vedení, a schválily se úkoly, místopředsedové se vrhli do plnění úkolů. Ohledně voleb - nepodařilo se nám sestavit dostatečný počet kandidátek, což byl první faktor propadu. Jsou i objektivní příčiny propadu, včetně krize tradičních stran, konjunktury, nedůvěry v Senát.

Obecní i senátní volby se nedají řešit z centra, jsou lokální problémy. Program KSČM nelze považovat za špatný, spíše nám ho vykrádají. Funguje poznávací funkce strany. Hájíme zájmy většiny. Musíme jen program aktualizovat, abychom si udrželi strategický cíl a cesty. Na nás je, jak a kdo bude program hájit.

Co se týká Senátu, je evidentní, že ve všech volbách do Senátu jsme 24x získali postup do 2. kola, uspěli jsme 1x v těchto 27 obvodech. Ale ani vysoký nárůst preferencí ve 2. kole nezajistil postup do Senátu. Fungovalo spojení všech antikomunistických sil.  Musíme změnit taktiku boje o Senát, třeba jednokolový systém.

V kampani byl u nás i boj o kandidátky a také přeskakování  a odstupování. Mezery jsme měli v cestách k voličům. Samotní kandidáti na špičce nejsou schopni obejít všechny voliče, musí se podílet všichni, vést aktivní volební kampaň. Chce to i trpělivost – netrpělivost je chybou politické práce – i u neúspěšných kandidátů, musíme s nimi pracovat.  Pokud nenajdeme způsob, jak omlazovat stranu, tak nám současný počet členů nepomůže. A to je úkol ZO a OV.

Jak se změnily hodnoty? Vzdělání se chce získat jakýmkoliv způsobem. Problémem je krize rodiny. Malá prestiž manželství, degradace genderových rolí.  Roste role virtuálního světa.

Každý si musí vyvodit závěry, sebrat se, zůstat a pracovat na změně. Musíme vést války současnosti, ne se nechat zatáhnout do minulých bojů.

Přítomno je 79 členů ÚV.

S. Šimůnek uvedl politické hodnocení. Mimo statistik a příkladů uvedl i, že podpora vlády, která přinesla větší důchody, levnější jízdné, nám pomohla na malých obcích, ve větších ne.

S. Ort uvedl přerozdělení prostředků za krajské volby.

V této době je 20 přihlášek do diskuse.

S. Bohatec shrnul, kdo všechno může být zodpovědný za výsledek. Z kandidátky a programy přece ZO a OV. Personálie řešil sjezd, před námi je programová konference, evropské volby a krajské volby.

S. Kohoutová přečetla dopis ZO v Ústí nad Orlicí, která se staví za Filipa a kritizuje pokusy o rozbíjení strany.

S. Kohlíček uvedl, že jsem projeli 4 volby, ČSSD jedná také a Hamáček požádá o důvěru. Obdobné je to v Německu… U nás žádost nebude.

S. Pěnčík požaduje změnu přístupu k jiným, k hnutím, uskupením. Restrukturalizaci strany v Praze.

Pak jsem diskutoval já.

S. Říha vystoupil, že hledají příčiny propadu v Brně. Velká politika se tam promítá, proč jsme nepromlčitelnost zločinů privatizace vytáhli až týden po volbách? Náš sjezd byl pro lidi zklamáním.

S. Šprtel z Břeclavi hodnotil volby u nich. Navrhli odvolání celého vedení.

S. Hyk shrnul propady ve volbách v Plzni.

S. Semelová se pustila do kritiků Prahy, kteří využívají média a přitom o práci komunistů v Praze nic neví.

s. Klimša uvedl, že hází hrách na stěnu, ale varovat musí. Signály z voleb jsou jasné. Jak se postavíme k rozpočtu? Co neziskovky?

S. Kopřiva podotkl, že dva tábory se střídavě bodají i přes noviny.

S. Petelík vyzval, aby vedení požádalo o důvěru.

Po polední pauze odsoudil v diskusi s. Janeček vyřizování sporů přes média. Musíme klást otázky, vzbuzovat zájem a zvědavost.

S. Semorád podržel předsedu, kterého zná 29 let. Jeho děti volily komunisty.

S. Hrůza přednesl žádost okresního výboru o odvolání předsedy ÚV KSČM a popsal peripetie Prahy.

S. Kolařík podpořil týmovou práci a kritizoval kádrovou práci.

s. Mara uvedl, že společnost nám hnědne a očekává zastavení některých neziskovek.

S. Vašíček prezentoval svou aktivitu kandidáta do Senátu.

S. Švarcbek také kandidoval do Senátu a jako hasič objížděl soutěže, tam získal hlasy.

S. Vytiska kandidoval v Jindřichově Hradci, výsledky voleb nebyly ovlivněny místními podmínkami, ale renomé  KSČM, spor ve straně není osobním, ale ideovým

S. Marková se zaměřila na svou senátorskou kampaň, za levicová řešení bojovaly i pravicové strany, osmičková výročí přinesla antikomunistickou kampaň, celé generace již vyrostly v tom, že KSČM je zločinecká.

S. Kluka podpořil, že příčinou propadu jsou stále stejné tváře.

S. Snopek by ubral emoce. Levici se daří, když je krize, to jsou fakta. Naši lidé se i bojí jít do střetů, ke kulatým stolům, do kontaktní kampaně. Vítězí populismus.

S. Navrátil představil vlastní volební materiály, co si sami udělali pro svých 22 obcí. A shrnul podporu 2 petic.

S. Kavij oponoval, že by měl Restart rozvrátit stranu. Stranu může potopit současný sestupný trend. Seznámil členy s prohlášením VV KV (odvolat vedení a nový sjezd).

S. Truxová uvedla, že výsledky nezavinil jeden člověk a uvedla výsledky voleb – lidem se daří dobře.

S. Pokorný spojil volby s reakcí voličů na výsledek sjezdu, na podporu Babišovy vlády. Spor není, zda Skála nebo Filip, ale neschopnost oslovit voliče. Je třeba zásadních změn.  Volby vyhrávají celostátní témata a lídři, co jsou na obrazovkách.

S. Žáček je s výsledkem spokojen, nebere to jako neúspěch, uvedl příklad 2 obcí, kde již nevládne ODS a jsme v koalici.

S. Pjet sdělil, že pereme prádlo na veřejnosti, ale je jedno, kdo to začal, druhá strana na to neměla reagovat. Neúspěšní kandidáti by se měli zúčastňovat zastupitelstev, ptát se a připravovat se na další volby.

S. Zachariáš odmítá, že by sjezd byl zrežírovaný, odmítá svolání dalšího sjezdu na leden, protože bychom opakovali již 2x stejné bitvy se stejným výsledkem. Máme se připravit na řádný sjezd.

S. Picková řekla, že ne vše z Restartu je hloupé. A v usnesení jsou věci, na kterých jsme se již usnesli, proto by mělo vedení odstoupit, že se věci neplní.

S. Bělohlávek seznámil s příkladem, kdy museli volit menší zlo. Dejme si na misku ekonomickou situaci společnosti při hodnocení postavení KSČM.

S. Pernica udržel v Blansku pozici. Byli hlasitou opozicí celé 4 roky a byli i populističtí. Psali pravidelně články ze zastupitelstva.

S. Ort kritizuje, že do každých voleb nastupujeme pozdě, jeho okres podpořil současné vedení.

S. Nytra oznámil, že výsledek ovlivnila antikomunistická kampaň, naše nejednotnost a nižší akceschopnost. 

S. Ondráček vnímá, že změna je potřebná, ale centrální politika tu komunální moc neovlivňuje.

S. Vrzalová posílila v zastupitelstvu, také je u nich antikomunismus, ale dělají 2 akce měsíčně pro lidi.

S. Semelová sdělila, že nedokáží změnit celkový obraz strany, i kdyby se postavili na hlavu, akce dělají také.

S. Filip reagoval na diskusi. Vymohli jsme všechny škody za nedoručení. Tlačíme nové tváře, noví byli zvoleni na sjezdu. KSČM zklamala výsledky sama sebe, program je v pořádku. Musíme vedle protestních hlasů mít i programové hlasy. Nemůže platit pro nás jen „čím hůře, tím lépe“ (viz teorie přechodného období od K.G.). Vliv KSČM po senátních volbách bude ještě větší (nutno přehlasovávat společně Senát). Nesnižujme si vliv vlastní hádkou.

S. Šimůnek uvedl stanovisko Moravskoslezského krajského výboru, který chce volit nové vedení na plánované červnové celostranické konferenci.

Při projednávání usnesení zůstalo jen 68 členů ÚV. Zásadní nesouhlas s platformou Restart vyjádřilo 39 členů ÚV. K vnitrostranické diskusi se mají používat jen stranické orgány a organizace. Pro mimořádný sjezd do konce roku hlasovalo jen 11 členů. Poslanecký klub má zpracovat 5 témat pro své legislativní iniciativy a zpracovat návrh na změnu volebního systému do Senátu. Příští jednání ÚV KSČM bude 15. 12. Usnesení jako celek bylo podpořeno 48 hlasy.

S. Filip vysvětlil, že máme zkušenost s Levým blokem, proto nesouhlasí s Restartem. Ustavení platformy tehdy včetně diskuse mimo orgány stranu poškodilo. Výzva k sjednocení je zásadní, stejně jako návrh změnit senát, základní organizace by měly působit podle odbornosti.

Autor: 
Zdeněk Štefek člen ÚV