Zpravodaj

6. 2. 2019

Usnesení okresního aktivu KSČM Praha - východ konaného dne 19. ledna 2019

5. 1. 2019

Vážené soudružky, vážení soudruzi, drazí přátelé

4. 12. 2018

Vážené soudružky, vážení soudruzi, drazí přátelé a čtenáři našeho Zpravodaje,

5. 11. 2018

Poděkování

Soudružky, soudruzi, přátelé,

18. 9. 2018

Pár poznámek k volbám a propagaci

To je další příspěvek, který lze označit slovy jedné známé „diagnóza 160“.

1. 7. 2018

Pár poznámek k případné toleranci vlády

Poznámka první – ČSSD.

4. 6. 2018

Marx, víno, projektové řízení a víra

6. 5. 2018

Z X. sjezdu KSČM

1. 4. 2018

O programu strany.

Na okresní konferenci jsem se přihlásil k návrhu, aby X. sjezd uložil uspořádat programovou konferenci. Můj názor na program strany je následující:

7. 3. 2018

MDŽ 2017

13. 2. 2018

Zpráva o činnosti
OV KSČM Praha-východ

Místo úvodu

Máme-li hodnotit práci KSČM v okrese Praha-východ, je třeba nejprve několik základních obecných konstatování.

9. 1. 2018

ZPRAVODAJ
OV KSČM Praha-východ
leden 2018

Co dělat?!

12. 12. 2017

ZPRAVODAJ
OV KSČM Praha-východ
prosinec 2017

Manifest – Říjen – A co my?!

8. 11. 2017

Zpravodaj OV KSČM Praha-východ

Listopad 2017

 

Budíček

4. 10. 2017

Blíží se volby

10. 9. 2017

Mír – bezpečí - spravedlnost

27. 7. 2017

Zpravodaj červenec-srpen 2017 OV KSČM Praha-východ 

Okurková sezóna?

V politické práci něco takového, jako jsou prázdniny, neexistuje. Obzvlášť, když maraton voleb pokračuje dál. A neskončí ani na podzim.

14. 6. 2017

navraťme autoritu naší straně

3. 5. 2017

Spojit se třeba s ďáblem...

Byla to komunistická strana v čele s Klementem Gottwaldem, která vytvořila lidovou frontu v boji proti fašismu a byla ochotna spolupracovat s každým, kdo v té době proti fašismu a hrozící válce vystupoval.

3. 4. 2017

Zpravodaj OV KSČM Praha-východ - Duben 2017

 

Ze zasedání ústředního výboru

6. 3. 2017

MDŽ 2017

14. 2. 2017

Tak nám funguje Centrum proti hybridním hrozbám

17. 1. 2017

Volby 2017

4. 12. 2016

Prosinec

Odešel Fidel Castro Ruz

13. 11. 2016

Listopad 2016

VÝSLEDKY VOLEB

Stránky